Перевод: с литовского на английский

с английского на литовский

draugijoje

См. также в других словарях:

 • atsakyti — 1 atsakyti NdŽ 1. tr. SD214, H156, R, Sut, J, K, Š duoti informaciją į klausimą: Atsakau, atsakymą duomi R54. Ir va ką jis man atsakė paklaustas Blv. Kaip klausia, teip ir atsãko Ds. Klausiau ir jį, bet nieko neatsakė J.Jabl. Kurmonas atsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išdarbininkas — išdarbininkas, ė (neol.) smob. darbininkas: Prasideda kova su tikraisiais išdarbininkais, ant galo nieko neturinčiais, kaip tiktai savo darbinę spėką A1884,303. Viduramžinėje draugijoje išdarbis pirmučiausiai tildė reikalus išdarbininko ir jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kavalierius — kavaliẽrius (l. kawaler) sm. (2) NdŽ 1. nevedęs vyras: Gyrės kavalierius: „Ne našlys, ne našlys“ JV879. Ei, tu, kavalieriau, kodėl nedainuoji? JD606. Jojo kavalieriai par mergų dvarą JV124. ^ Nėkam nedera senas žalnierius, nėko nevertas senas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nevedėlis — nevẽdėlis sm. (1); Lex26, Q138, B kas nevedęs, viengungis: Ištisus vakarus klubuose sėdėdavo, šaltai pasiginčydavo nevedėlių draugijoje rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • padorus — padorùs, ì adj. (4) 1. H, R, MŽ, K kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos: Čia ir padorūs žmonės užeina B.Sruog. Sūnus – geras, padorus mokinys J.Jabl. Padoriojè draugijoje tokiems neturi būt vietos NdŽ. Dukterį paėmė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • panuobodžiauti — intr. neilgą laiką nuobodžiauti: Draugijoje ne kartą pasitaiko ir panuobodžiauti rš. nuobodžiauti; išnuobodžiauti; nusinuobodžiauti; panuobodžiauti; pranuobodžiauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pažmonėti — 2 pažmonėti, pažmõni (pàžmoni Gs, Šn), ėjo 1. tr. leisti į svečius: Kūmuos važinėjo, pačią pažmonėjo Lnkv. 2. intr. išeiti į žmones, pasisvečiuoti, pakieminėti: Pažmonėjo po svietą ir jau daug gudresnis vyras Šn. Leisk gi, – tarė, – paviešėti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • teisuolis — teisuõlis, ė smob. (2) BŽ416, DŽ, NdŽ kas teisus, teisingas, doras, sąžiningas: Teisuolio sąžine reikia tikėti be įrodymų rš. Tiesiog netelpa galvoje, kad matome jį, teisuolių teisuolį, tokioje draugijoje J.Avyž …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vaišus — vaišùs, ì adj. (4) Š, Rtr, BŽ102,600, DŽ, NdŽ, KŽ žr. vaišingas: Tai buvo labai vaišus, malonus žmogus Šlč. Svečiams vaišus, svečiuose linksmas, nesididžiuojantis, draugijoje pageidaujamas V.Kudir. Puiki vakarienė su daugybe gardžių miešimų ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • šiečkavoti — ךiečkavoti, oja, ojo (l. szatkować) tr. Slm smulkiai pjaustyti (kopūstus): Visą savaitę šiečkavojau kopūstus linksmoje moterų draugijoje M.Katk …   Dictionary of the Lithuanian Language