Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

dov:

 • 1 dov:

  dov gəlmək устрашать.

  Азербайджанско-русский словарь > dov:

 • 2 dov

  сущ. разг. скандал, драка, дебош
  ◊ dov gəlmək kimə перебороть кого, взять верх над чем, побеждать, победить кого; dov çəkmək с воем, с криком ринуться

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dov

 • 3 döv

  сущ. разг. см. div

  Azərbaycanca-rusca lüğət > döv

 • 4 bədöv

  прил. породистый, быстрый (о лошади)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bədöv

 • 5 düşmək

  глаг.
  1. падать, пасть, упасть:
  1) переместиться сверху вниз под действием собственной тяжести. Ağacdan bir alma düşdü с дерева упало яблоко, kitab döşəməyə düşdü книга упала на пол
  2) опускаться, опуститься вниз концом, одним краем; упасть (резким движением). Pərdə düşdü занавес упал; əli dizinin üstünə düşdü рука упала на колени; ağzıüstə (üzüüstə) düşmək (yıxılmaq) упасть ничком (лицом вниз)
  3) быстро распространяться, распространиться где-л.; ложиться, лечь на кого-л., что-л. (о свете, тени и т.п.). Dağın kölgəsi dərəyə düşdü тень от горы упала в ущелье; günəşin şüaları otağa düşdü в комнату упали лучи солнца
  4) приходиться, прийтись, совпасть. Bayram cüməyə düşür праздник падает на пятницу, toy bazar gününə düşür свадьба приходится на воскресный день
  5) свисать, спадать, ниспадать (о волосах, одежде). Saçları çiyinlərinə düşür волосы падают на плечи
  6) приходиться, выпадать на чью-л. долю; пасть, выпасть. Seçim sənin üzərinə düşür выбор падает на тебя, əsas yük mənim üzərimə düşür основная нагрузка падает на меня
  7) распространяться на кого- л., касаться кого-л. Məsuliyyət qarşı tərəfin üzərinə düşür ответственность падает на противную сторону
  8) уменьшаться (в силе, объеме и т.п.), ослабевать, понижаться. Təzyiq (aşağı) düşür давление падает, çayda suyun səviyyəsi (aşağı) düşür падает уровень воды в реке
  9) уменьшаться в стоимости. Malların qiyməti (aşağı) düşür цены на товары падают
  10) ухудшаться. İntizam (aşağı) düşür дисциплина падает
  11) утрачивать прежнее уважение и т.п. Kollektivin gözündən düşmək падать в глазах коллектива
  12) лингв. приходиться на что-л., иметься где-л. Vurğu birinci hecaya düşür ударение падает на первый слог
  2. слезать, слезть:
  1) цепляться, держась за что-л., спускаться вниз откуда-л., с чего-л. Ağacdan düşmək слезать с дерева, çarpayıdan düşmək слезать с кровати, atdan düşmək слезать с лошади
  2) доехав до определенного места, выходить, сходить (о пассажирах). Avtobusdan düşmək слезать с автобуса
  3) спускаться, спуститься, сходить, сойти куда-л. вниз. Qanova düşmək слезать в канаву
  3. слазить. Zirzəmiyə düşmək слазить в подвал
  4. попадать, попасть:
  1) достигать какой-л. цели, бросая, направляя что-л. куда-л. Bomba körpünün üstünə düşdü бомба попала в мост
  2) оказаться, очутиться где-л. Qürbətə düşmək попасть на чужбину, xəstəxanaya düşmək попасть в больницу, başqa aləmə düşmək попасть в другой мир, başqa şəhərə düşmək попасть в другой город
  3) нечаянно наступить чем-л. куда-л. Ayağı suya düşmək попасть ногой в воду (в лужу)
  4) оказываться, оказаться в каких-л. условиях, обстоятельствах. Yağışa düşmək попасть под дождь, həbsxanaya düşmək попасть в тюрьму, əsir düşmək попасть в плен
  5) находить, найти, обнаружить то, что искал. İzinə düşmək попасть (напасть) на след
  5. попадаться, попасться:
  1) повстречаться, встретиться. Bizə yaxşı bələdçi düşmüşdü нам попался хороший проводник, pis qonşu düşmüşdü попался плохой сосед
  2) оказываться, оказаться пойманным, схваченным, уличенным в чем-л. Təsadüfən düşmək случайно попасться, oğurluq üstündə düşmək попасться за кражу, tələyə düşmək попасться в капкан, tora düşmək попасть в чьи-л. сети
  6. спадать:
  1) не держаться на чём-л., падать (из-за большего, чем нужно, размера). Eynəyim düşür очки у меня спадают
  2) падать вниз; спасть. Şalı çiynindən düşdü шаль у неё спала с плеч
  7. выпадать, выпасть:
  1) вываливаться, вывалиться откуда-л., из чего-л. Qayıqdan düşdü выпал из лодки, əlindən düşdü выпал из рук
  2) выделяться, выделиться из атмосферы (об атмосферных осадках). Bu gecə şeh düşüb этой ночью выпала роса; qalın qar düşdü выпал обильный снег
  3) приходиться, прийтись, доставаться, достаться на долю. Qismətinə ağır sınaq düşüb на его долю выпало тяжелое испытание, bəxtinə düşüb выпало счастье, payına düşüb выпало на долю, biletə böyük uduş düşdü на билет выпал большой выигрыш
  4) совпасть, прийтись. Bayram şənbə gününə düşdü праздник выпал на субботу
  5) вывалиться. Uşağın süd dişi düşdü у ребенка выпал молочный зуб
  8. разг. сдать, слабеть, ослабнуть; худеть, похудеть. Xəstəliklə əlaqədar çox düşüb в связи с болезнью (он) сильно похудел (сдал)
  9. снижаться, снизиться:
  1) уменьшаться, уменьшиться; сокращаться, сократиться в количестве, степени и т.п. Qiyməti düşür nəyin снижается стоимость чего, temp düşüb темп снизился; istiliyi düşməyir температура не снижается
  2) ухудшаться, ухудшиться; ослабляться, ослабиться. Mənimsəmə düşür (aşağı düşür) успеваемость снижается
  10. наступать, наступить, начинаться, начаться, наставать, настать (о времени, действии, состоянии). Qış düşdü наступила зима, soyuqlar düşdü наступили холода, axşam düşdü наступил вечер (свечерело), sakitlik düşdü наступила тишина
  11. останавливаться, остановиться где-л. Moskvada haraya düşmüsən? В Москве где (ты) остановился?, əmisigilə düşüb (он) остановился у дяди, mehmanxanaya düşmək остановиться в гостинице
  12. случаться, случиться, происходить, произойти; возникать, возникнуть. Qarışıqlıq düşdü произошёл переполох, yanğın düşdü произошёл (возник) пожар, mübahisə düşdü произошёл (возник) спор
  13. распространяться, распространиться:
  1) передаваться от одного к другому (о болезнях). Xəstəlik düşüb распространилась болезнь, vəba düşüb распространилась холера
  2) становиться, стать широко известным. Şayiə düşüb распространился слух
  14. подходить, подойти (оказываться, оказаться годным, удобным, соответствующим кому-л., чему-л.). Havası düşür haranın kimə подходит климат кому, bu açar bu qıfıla düşür этот ключ подходит к этому замку, rənginə düşür kimin nə подходит по цвету что кому; ardınca düşmək, dalınca düşmək kimin преследовать кого, yanınca (yanına) düşmək kimin, nəyin сопровождать кого, что, идти рядом с кем, с чем, yorğun düşmək переутомляться, переутомиться, zəif düşmək ослабевать, ослабеть, yatağa düşmək слечь в постель, qabağa düşmək: 1. оказываться, оказаться впереди; 2. брать на себя какие-л. обязанности и выполнять их: qabağına düşmək kimin, nəyin идти впереди кого, чего
  ◊ abırdan düşmək терять, потерять человеческое достоинство, пристойный вид; abıra düşmək приобретать, приобрести человеческое достоинство, приличный вид; ağzına düşmək kimin пережёвывать без конца одно и то же; ağıza düşmək см. diləağıza düşmək; ağzından düşməmək kimin см. dilindən düşməmək; ağızdan-ağıza düşmək передаваться из уст в уста; ayaqdan düşmək сбиться с ног, падать с ног от усталости; ayaqyoluna düşmək страдать расстройством желудка; ayaqlarına (ayağına) düşmək kimin пасть, припасть к ногам чьим; ayağa düşmək валиться у ног; ayağı düşmək приносить, принести удачу (своим приходом куда-л., появлением где-л.); ayağının altına düşmək kimin см. ayağına düşmək; acığa düşmək идти наперекор, делать назло; başa düşmək понимать, понять; başına düşmək: 1. звучать в ушах (о звуке, голосе); 2. взбрести в голову; 3. сильно захотеть; beyninə düşmək kimin см. başına düşmək (во 2 знач.)
  2. bədəninə lərzə düşüb трясется, весь дрожит; bərkə-boşa düşmək видать виды, бывать в переделках; bərkə düşmək оказаться в затруднительном положении; bir-birini başa düşməmək не понимать, не понять друг друга; bir-birinin dilini sözsüz başa düşmək понимать друг друга с полуслова; bir daş olub quyuya düşmək словно в воду кануть; boynuna düşmək лечь на плечи кого (об обязанностях, поручениях, ответственности и т.п.); kimin burnundan düşüb похож на кого, вылитый кто; весь в кого; qan düşüb произошло кровопролитие; qana düşmək проливать, пролить невинную кровь; qanı kimin üstünə düşmək нести ответственность за чью смерть; qapı-qapı düşmək ходить по дворам, собирать милостыню; qarın ağrısına düşmək испытывать, испытать тревогу; qac (gəc) düşmək kimlə быть на ножах с кем; qolları yanına düşdü руки опустились; dağa-daşa düşmək: 1. быть вынужденным скитаться; 2. идти к чему-л. окольным путём; dağlara düşmək (dərddən, qəmdən) бродить, скитаться (от горя); dalına düşmək: 1. kimin преследовать кого; 2. nəyin серьезно взяться за что; dara düşmək попасть в беду; daş düşsün! (başına) будь проклят!, будь неладен! daş kimi düşmək камнем упасть; dərinə düşmək осложняться, осложниться; əldən (taqətdən) düşmək валиться, свалиться с ног; dildən (dillərdən) düşməmək не сходить с языка; dilə düşmək, dilə-ağıza düşmək быть предметом разговоров, быть у всех на устах; dilindən düşməmək kimin не сходить с языка кого, чьего; dilinə düyün düşsün типун тебе на язык; dilinə düşmək kimin попадать, попасть на язык кому; dillərə düşmək приобретать, приобрести дурную славу; döşünə düşmək приходиться, прийтись по вкусу (по душе, по сердцу); elə bil başına daş düşür kimin кому становится плохо от чего-л.; elə bil göydən düşüb как будто с неба свалился; etibardan düşmək терять, потерять доверие; eşqinə düşmək nəyin гореть желанием сделать, приобрести что-л.; əl-ayaqdan düşmək см. əldən düşmək; əlayağa düşmək засуетиться, всполошиться; əl-ayağına düşmək см. ayağına düşmək; əldən-ayaqdan düşmək см. əldən düşmək; əldən-dildən düşmək см. əldən düşmək; əldən düşmək: 1. выбиться из сил, падать с ног; 2. стать негодным, истрепаться; ələ düşmək попадаться, попасться в руки кому-л., быть пойманным, схваченным кем-л.; əli aşağı düşmək начать испытывать материальную нужду; əlinə göydən düşmək неожиданно приобрести, встретить; əlimyandıya düşmək оказаться в затруднительном положении; əngələ düşmək попасть в переплет; zibilinə düşmək kimin пострадать из-за кого; iynə atsan yerə düşməz иголке негде упасть; işdən düşmək прийти в негодность, выйти из строя; işə düşmək: 1. вступить, войти в строй; 2. влипнуть в неприятное дело; işi dolaşığa düşüb kimin запуталось дело чье; işi düşmək kimə иметь дело, просьбу к кому, нуждаться в чьей помощи; yalı artıq düşmək зазнаваться, зазнаться, наглеть, обнаглеть; беситься с жиру; yaman günə düşmək очень плохо выглядеть, сильно похудеть; yaxşı düşməz будет неудобно, нехорошо получится; yerinə düşdü не в бровь, а в глаз; попало в точку; yolu düşdü haraya оказался по пути куда; yoluna düşmək входить, войти в колею; kefdən düşmək расстроиться; kələyə düşmək попасться в ловушку; könlünə düşmək запасть в душу кому-л.; kürkünə birə düşmək забеспокоиться; göbəyi düşmək см. ürək-göbəyi düşmək; gözdən düşmək: 1. впадать, впасть в немилость (в опалу); 2. опостылеть; gözü düşmək приглянуться, понравиться. Alıcının maşına gözü düşdü машина приглянулась покупателю; gözləri çuxura düşüb kimin глаза ввалились у кого; günü düşmək kimə враждовать с кем; dov düşdü начался переполох; markası düşmək терять, потерять былое значение (былой авторитет); medalı(-n) düşməz ничего плохого не случится; o günə bir daş düşəydi! будь проклят тот день!; oda düşmək попасть в неприятную историю; oduna düşmək kimin, nəyin пострадать из-за кого, из-за чего; oyuna düşmək попасть в переплёт; öz fitini başa düşmək догадываться, догадаться, что речь идёт о нём; pis yola düşmək: 1. сбиться с верного пути; 2. развратничать; rəngdən-rəngə düşmək волноваться, краснеть; ruhdan düşmək падать, пасть духом; saatına düşmək kimin прийтись кстати; söz düşdü kimdən, nədən зашёл разговор о ком, о чём; sözü yerə düşdü kimin не вняли просьбе чьей; suya düşmüş cücə kimi как мокрая курица; sümüyünə düşmək прийтись по душе (о плясовой музыке); sürüdən ayrı düşmək: 1. отбиться от своего стада; 2. отбиться от своих; tələyə (тора) düşmək попасть в ловушку; tərs damarına düşüb упрямится; təsadüf düşsə если представится случай; toruna düşmək kimin попадать, попасть в сети чьи; uşaqlığı yadına düşmək вспомнить своё детство; üzdən-gözdən düşmək см. abırdan düşmək; ürəyi düşdü сильно испугался(ась), душа ушла в пятки; ürəyinə düşmək пасть на сердце, на душу; ürəkqopmasına düşdü см. ürəyi düşdü; üstünə düşmək: 1. kimin наброситься, напасть на кого; 2. nəyin серьезно взяться за что; felinə düşmək kimin поддаваться, поддаться чьему внушению; fürsət düşəndə при удобном случае; xəncərinin qaşı düşməz kimin ничего не случится с кем; çək-çevirə düşmək попадать, попасть в переплет; cənginə düşmək kimin попасть в лапы чьи, кому, çətinə düşmək оказаться в затруднительном положении; çiynindən ağır yük düşdü тяжелая ноша свалилась с плеч; как гора с плеч; çörəkdən düşmək лишиться аппетита; candan düşmək спадать, спасть с тела; canına birə düşmək сильно забеспокоиться; canına qorxu düşmək испытывать сильную тревогу; nə düşüb ki, … какая причина, чтобы …

  Azərbaycanca-rusca lüğət > düşmək

 • 6 elə

  I
  мест. такой(-ая,-ое,-ие). O, elə adam deyil он не такой человек, elə gözəl такой красивый, elə uca такой высокий, elə təəssürat yaranır ki …; создаётся такое впечатление, что …
  II
  в знач. сущ. такие. Elələri var ki … есть такие, что …
  III
  нареч. так. Elə qışqırdı ki, … так крикнул, что …, elə dəydi ki, … так ударился, что …; elə et ki, … сделай так, чтобы …, qoy elə olsun пусть будет так, elə deyilmi? не так ли? elə demə так не говори
  IV
  част. же (употр. для усиления, подчёркивания значения слова, смыслового содержания высказывания). Elə bu saat в сию же минуту; elə həmin gün в тот же день; elə həmin dəqiqə в ту же минуту; в сочет. elə gəlir ki, … кажется, что …, elə görünür ki, … видно, что …; в сочет. elə bil будто, как будто, словно, точно, кажется. Elə bil bədəni dəmirdəndir его тело словно из железа, elə bil heç bir hadisə olmamışdır как будто ничего не случилось, elə ki когда, как только. Elə ki vaxt yaxınlaşdı как только подошло время
  V
  в форме elədir верно, так, так точно, точно. Getmək istəmirsən, elədirmi? Не хочешь ехать, не так ли? Elədir, yoldaş Məmmədov? Верно, товарищ Мамедов?; elədir ki var так точно
  ◊ elə bil ağzına su alıb как будто воды в рот набрал; elə bil aydan düşüb словно с луны свалился; elə bil alçaq dağları o yaradıb шишка на ровном месте (о надменном человеке); elə bil arşın udub как будто аршин проглотил; elə bil aclıqdan çıxıb как будто из голодного края; elə bil başıma bir qazan qaynar su tökdülər будто кипятком обдали; elə bil başımda dəyirman işləyir голова трещит; elə bil bir almadır ikiyə bölünüb как две капли воды; elə bil qurbağa gölünə daş atdılar воцарилась тишина; elə bil qutuda ilan görür будто видит врага; elə bil dalından qovurlar как на пожар; будто за ним погоня; elə bil dəvənin qarnı yırtılıb чёрт ногу сломит; elə bil divara deyirsən как об стену горох; elə bil dilotu yeyib бесструнная балалайка; elə bil dünyaya təzədən gəlmişəm будто заново родился; elə bil dünyanı bağışladılar (verdilər) как будто весь мир подарили; elə bil əyninə tikilib в самый раз (об одежде); elə bil əlləri bişib валится с рук; elə bil zənciri qırıb qaçıb будто с цепи сорвался; elə bil, iynə udub будто иголку проглотил; elə bil ildırım vurdu будто громом поразило; elə bil it yalayıb будто собака вылизала; elə bil yerə girdi точно сквозь землю провалился; elə bil gəmisi batıb будто корабли потонули; elə bil gözündən pərdə götürüldü словно пелена спала с глаз; elə bil göydən düşüb как будто с неба свалился; elə bil göyün qarnı yırtılıb льёт как из ведра; elə bil meşədən çıxıb словно из леса пришёл (о невежественном человеке); elə bil suya batdı словно в воду канул; elə bil fala baxmışdı будто в воду глянул; elə bil üstümdən dağ götürüldü будто камень с души свалился, будто гора с плеч (свалилась); elə bil şeytan dilləndirdi будто чёрт дёрнул за язык; elə bir o qalmışdı только этого не хватало; elədir ki var так и есть, так точно; elə isə в таком случае; раз так; elə bağın elə də barı olar каковы сады, таковы и плоды

  Azərbaycanca-rusca lüğət > elə

 • 7 familiyalı

  прил. разг.
  1. с фамилией, имеющий фамилию
  2. по фамилии … Məmmədov familiyalı bir nəfər некто по фамилии Мамедов

  Azərbaycanca-rusca lüğət > familiyalı

 • 8 hesab

  сущ.
  1. счёт:
  1) результат каких-л. подсчетов, вычислений (выраженный в числах)
  2) цифровое соотношение очков в спортивной игре. Hesab 1: 0 oldu счет стал 1: 0, hesabı Məmmədov açdı счет открыл Мамедов, hesab bərabərləşdi счет сравнялся, hesabı artırmaq увеличить счет
  3) документ с указанием суммы денег, которая должна быть уплачена за что-л. Hesabı ödəmək оплатить счёт, ofisiantdan hesabı soruşmaq попросить счёт у официанта
  4) бух. финансовые операции, а также документы, служащие для бухгалтерского учета финансовых операций какого-л. предприятия, учреждения. Bank hesabı банковский счет, büdcə hesabı бюджетный счет, şəxsi hesab лицевой счет, xüsusi hesab особый счет, специальный счет, ödənilmiş hesab оплаченный счет, cari hesab текущий счет, balans hesabı балансовый счет, balansdanxaric hesab внебалансовый счет, bankda hesab açmaq открыть счёт в банке, hesabın nömrəsi номер счета
  2. расчёт (математические, технические вычисления, из которых состоит это действие). Hesabını aparmaq (qurmaq) произвести расчет чего-л.
  3. arifmetika (раздел математики, занимающийся изучением простейших свойств чисел и производимых над ними действий). Hesab dərsi урок арифметики, hesab müəllimi учитель арифметики, hesab kitabı учебник по арифметике
  4. спорт. зачёт. Qeyri rəsmi komanda hesabında в неофициальном командном зачете
  5. подсчёты (результат, итог счета, расчетов). Mənim hesabıma (hesablamalarıma) görə по моим подсчетам
  6. количество, число. Oxucuların hesabı (sayı) artdı увеличилось количество (число) читателей
  7. разг. долг (то, что взято или отдано заимообразно – преимущественно деньги). Hesabı qaytarmaq вернуть долг, hesabı almaq kimdən получить долг с кого; hesabına:
  1. за счёт. Müəssisənin hesabına за счет предприятия, öz hesabına за свой счёт. Öz hesabına məzuniyyət götürmək взять отпуск за свой счёт
  2. в счёт:
  1) бухг. используя денежные средства из какого-л. источника, с какой-л. статьи расхода. Direktor fondunun hesabına mükafat премия в счет директорского фонда
  2) по какому-либо плану, обязательствам. Kredit sövdələşməsinin hesabına təchizat поставки в счет кредитных соглашений
  3) по плану, обязательствам какого-л. времени. Gələn ilin hesabına işləmək работать в счёт будущего года
  II
  прил.
  1. счётный:
  1) служащий для счета, вычисленный; вычислительный. тех. Hesab (hesablama) maşınları счетные машины
  2) относящийся к ведению учета операций по счетам, по финансовым операциям; счетоводный. Hesab sənədi счетный документ, hesab işi счетное дело
  2. арифметический. Hesab məsələsi арифметическая задача, hesab əməlləri арифметические действия; barmaq hesabı счёт по пальцам. Barmaq hesabı (barmaqla) saymaq olar по пальцам можно пересчитать (перечесть) (о малом количестве кого-л., чего-л.); hesaba almaq:
  1) учитывать, учесть; принимать, принять во внимание
  2) принимать, принять в расчет; hesaba almadan kimi, nəyi
  1) не считаясь с кем, с чем
  2) не учитывая кого, чего; без учета кого, чего
  3) не принимая в расчёт кого, чего; hesaba almamaq kimi, nəyi
  1) не считать кого, чего; сбрасывать со счетов кого, что
  2) не считаться с кем, с чем; hesaba vurmaq см. hesaba almaq (во 2 знач.); hesabdan atmaq (hesabdan çıxarmaq) kimi, nəyi сбрасывать, сбросить со счетов кого, что; hesabını aparmaq nəyin вести счёт чего, hesab deyil nə не в счёт, не в зачёт что. Bu hesab deyil это не в счёт; hesab etmək (eləmək) считать, счесть:
  1) воспринять как-л., расценить каким-л. образом
  2) иметь какое-л. мнение по поводу чего-л. принять, счесть за кого-л., что-л. Zibil hesab eləmək посчитать за мусор; hesab edirəm ki, … считаю, что …; полагаю, что; hesab olunmaq: 1. считаться (восприниматься как-л.). Məqbul hesab olunmaq считаться удовлетворительным, приемлемым; düzgün hesab olunur считается правильным; 2. приниматься в расчет; hesab olmaq приниматься в счет, считаться; hesab çəkmək:
  1) производить, произвести подсчет, итоги
  2) требовать, потребовать счет у кого-л.
  3) рассчитываться, рассчитаться (мстить, отомстить кому-л. сводить, свести счеты с кем-л.); hesaba keçirmək переводить, перевести на счет; hesaba yazmaq записать в счет; hesaba salmaq занести, включить в счет; kimlə, nə ilə hesabı qurtarmaq кончить, покончить счеты с кем, с чем; hesabı düz çıxmamaq просчитаться, допустить неточность; hesabını itirmək kimin, nəyin терять, потерять счет кого, чего. O qədər kitab oxumuşam ki, hesabı itirmişəm так много прочитал книг, что счет потерял; hesabı yoxdur kimin, nəyin о неисчислимом (бесчисленном, большом) количестве кого-л., чего-л.; hesabı kəsmək kimlə, nə ilə рассчитаться, кончить, покончить счеты, денежные расчеты с кем, с чем; hesabı üzmək: 1. прерывать, прервать, прекращать, прекратить счеты; 2. покончить счеты; расквитаться; hesaba görə: 1. по расчетам; 2. по подсчетам; öz hesabına götürmək принимать, принять на свой счет; hesabını aparmaq разуметь, уразуметь (уяснить себе; сделать вывод); hesabını başa düşmək понимать, понять; соображать, сообразить; смыслить, постигать своим умом; hesabını bilmək знать свое дело, быть себе на уме; hesabını vermək рассчитываться, рассчитаться (уплачивать, уплатить следуемое по счету)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hesab

См. также в других словарях:

 • DOV — or Dov could refer to: DOV Pharmaceutical Dover (Amtrak station), New Hampshire, United States; Amtrak station code DOV. Dover Corporation, because of its stock exchange symbol DOV German Eastern Marches Society; German: Deutscher Ostmarkenverein …   Wikipedia

 • Dov — m Jewish: name meaning ‘bear’ in Hebrew. There is no biblical character of this name: it represents a translation into Hebrew of an animal name that became popular in European languages in the early Middle Ages. The bear is often associated with… …   First names dictionary

 • dov — dov·ish; dov·ish·ness; …   English syllables

 • DOV — steht für: Data over Voice, ein Übertragungsverfahren auf analogen Telefonleitungen. den IATA Code des internationalen Flughafens Dover (Delaware), USA. Deutsche Orchestervereinigung, einen Berufsverband und eine Gewerkschaft für Orchestermusiker …   Deutsch Wikipedia

 • Dov — steht für: Data over Voice, ein Übertragungsverfahren auf analogen Telefonleitungen. den IATA Code des internationalen Flughafens Dover (Delaware), USA. Deutsche Orchestervereinigung, einen Berufsverband und eine Gewerkschaft für Orchestermusiker …   Deutsch Wikipedia

 • Dov — Dov, Maler, s. Dou …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • döv — • döv, hörselskadad, hörselnedsatt …   Svensk synonymlexikon

 • døv — adj., t, e …   Dansk ordbog

 • dov — is. dan. Dava, hərbə zorba. Dinibdanışdığı davadır, dovdur; Söndürən ruzgardır, yandıran dovdur. «Koroğlu». ◊ Dov çəkmək – səslənərək hücum etmək. Məhəllənin adamları dov çəkib gəldilər. Dov düşmək dan. – fürsətdən istifadə etmək, əlinə fürsət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DÖV — Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) ist eine juristische Fachzeitschrift für nationales, europäisches und außereuropäisches öffentliches Recht sowie Verwaltungswissenschaft. Sie erscheint zweimal monatlich im Kohlhammer Verlag; die Auflage liegt bei …   Deutsch Wikipedia

 • Dov'è l'amore — Single by Cher North America from the album Believe …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»