Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

dim

 • 1 ədim

  прил. устар.
  1. неимущий
  2. бессильный, слабый

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ədim

 • 2 dim dik

  [دیم دیک]
  1. با تمام قامت
  2. راست و مستقیم
  3. سیخ
  4. سیخ و شق
  5. کاملا قائم و شاقولی

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > dim dik

 • 3 qədim

  прил.
  1. древний, старинный, старый. Qədim şəhərin xarabaları развалины древнего города, qədim mədəniyyat древняя культура, qədim memarlıq abidələri древние памятники архитектуры, qədim tarix древняя история, qədim xalqlar древние народы, qədim zamanlarda в древние времена, геол. qədim allüvial çöküntülər древнеаллювиальные отложения, qədim Xəzər terrasları древнекаспийские террасы, qədim yunan dili эллинский язык, древнегреческий язык, qədim xalq mahnıları старинные народные песни, qədim ənənələr старые традиции, qədim dünya старый свет
  2. геол. ископаемый. Qədim düzənliklər ископаемые равнины, qədim qalıqlar ископаемые остатки, qədim su ископаемая вода
  3. античный. Qədim dünya pedaqogikası пед. античная педагогика
  4. архи … (в сложных словах). Qədim fonem лингв. архифонема
  ◊ qədim əyyamda при царе Горохе; qədim dövrlərdən bəri испокон веков

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qədim

 • 4 qədim

  old, ancient
  qədimdə – in old times, in bygone days
  (nağıllarda) Qədim zamanlarda… – Once upon a time…
  qədim dünya – antiquity

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > qədim

 • 5 qədim

  древний, старинный, античный. Qədim tarix древняя история.

  Азербайджанско-русский словарь > qədim

 • 6 xədim

  сущ.
  1. кастрат, скопец (кастрированный мужчина)
  2. евнух (кастрированный служитель, наблюдающий за женщинами в гареме); xədim eləmək (etmək) кастрировать, оскоплять, оскопить

  Azərbaycanca-rusca lüğət > xədim

 • 7 nədim

  шут, паяц.

  Азербайджанско-русский словарь > nədim

 • 8 xədim

  евнух, скопец.

  Азербайджанско-русский словарь > xədim

 • 9 dövri-qədim

  сущ. устар. старое время, древние времена. Dövri-qədimdən с древних времен, испокон веков

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dövri-qədim

 • 10 nədim

  сущ. устар.
  1. собеседник
  2. шут (в старину: лицо, развлекавшее забавными выходками и шутками господ и гостей)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nədim

 • 11 nədimə

  сущ.
  1. собеседница
  2. придворная дама

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nədimə

 • 12 qaim-qədim

  прил.
  1. живущий долго
  2. опытный

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qaim-qədim

 • 13 xədim

  eunuch

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > xədim

 • 14 xədim

  hadım

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > xədim

 • 15 xədim

  hadım

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > xədim

 • 16 öyrədim

  [اؤیره تیم]
  آموزش

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > öyrədim

 • 17 tükədim

  [توکه دیم]
  1. کاربرد
  2. مصرف

  Sözlük Azərbaycan Türkcəsi - Farsca > tükədim

 • 18 köhnə

  I
  прил.
  1. старый:
  1) давно созданный, существующий долгое время. Köhnə bina старое здание, köhnə şəhər старый город, köhnə park старый парк, köhnə ənənə старая традиция, köhnə mahnı старая песня, köhnə film старый фильм, köhnə (qədim) abidələr старые (старинные) памятники
  2) давно занимающийся какой-л. деятельностью, опытный, бывалый. Köhnə işçi старый работник, köhnə müəllim старый учитель
  3) давно известный. Köhnə ideya старая идея, köhnə lətifə старый анекдот
  4) многолетний, выдержанный. Köhnə şərab старое вино, köhnə sirkə старый уксус
  5) изношенный, давно сделанный, ставший ветхим, негодным от времени, от долгого употребления. Köhnə kostyum старый костюм, köhnə ayaqqabı старая обувь, köhnə maşın старая машина
  6) ветхий, обветшалый, пришедший в негодность. Köhnə ev старый дом, köhnə dəyirman старая мельница
  7) утративший свои качества, ставший не свежим от длительного хранения (о продуктах питания). Köhnə yağ старое масло, köhnə xörək старый обед
  8) негодный, недействительный, использованный до определенного срока. Köhnə vəsiqə старое удостоверение, köhnə təqvim старый календарь, köhnə buraxılış (icazə) vərəqəsi старый пропуск, köhnə əlifba старый алфавит, köhnə pul старые деньги (вышедшие из обращения)
  9) устарелый, устаревший, несовременный. Köhnə dəb старая мода, köhnə üsul старый метод
  10) давний, давнишний. Köhnə vərdiş старая привычка, köhnə xasiyyət старый характер, köhnə xatirələr старые воспоминания, köhnə qonşular старые соседи, köhnə dost старый (старинный) друг, köhnə tanışlıq старое знакомство
  11) предшествующий теперешнему, прежний, бывший. Mətnin köhnə çapı старое издание текста, köhnə ünvan старый адрес, köhnə mənzil старая квартира
  12) не свежий (о периодических изданиях, письмах и т.п. прошедших дней, лет). Köhnə qəzet старая газета, köhnə jurnal nömrəsi старый номер журнала, köhnə məktublar старые письма
  13) относящийся к урожаю или запасам предшествующего года. Köhnə taxıl старое зерно, köhnə məhsul старый урожай
  14) относящийся к прежнему, отжившему строю, режиму. Köhnə dövlət aparatı старый государственный аппарат, köhnə dünya старый мир
  2. старинный:
  1) существующий с давних времен. Köhnə (qədim) kitablar старинные книги, köhnə (qədim) əşyalar старинные предметы
  2) давний, старый. Köhnə tanışlıq старинное знакомство
  3. устарелый (вышедший из употребления, не отвечающий современным требованиям). Köhnə baxışlar устарелые взгляды, köhnə (köhnəlmiş) sözlər устарелые слова
  II
  сущ. старое (то, что было прежде). Köhnəni unutmamaq не забывать старого, köhnəni yenisi ilə əvəz etmək старое заменить новым; köhnə vaxtlarda (zamanlarda) в старые времена (в старину), köhnə qayda üzrə по-старинке; köhnə şeylər старье (старые, негодные вещи, барахло); köhnə şeylər (paltar) satan старьевщик, старьевщица (торговец старыми, подержанными вещами), köhnə şey alverçisi барахольщик, барахольщица
  ◊ köhnə düşmən dost olmaz старый враг другом не станет; hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi старый друг лучше двух новых, köhnə adət üzrə по старой привычке, köhnə bazara təzə nırx qoymaq в чужой монастырь со своим уставом идти, устанавливать, установить свои (новые) порядки (правила); köhnə bayatını çağırmaq затягивать старую песню, köhnə qurd старый волк, köhnə iy burnunda qalıb не может забыть о чём-л. прошедшем, köhnə yaranı təzələmək задеть за живое, бередить рану; köhnə kəndə təzə dəb salmaq см. köhnə bazara təzə nırx qoymaq; köhnə küllükləri eşələmək см. köhnə palan içi sökmək (açmaq); köhnə məsələ старый вопрос, köhnə nağıl старая история, köhnə palan içi sökmək (açmaq) ворошить старое, köhnə haqq-hesabı üzmək (çürütmək) kimlə свести старые счеты с кем; köhnə hamam, köhnə tas а воз и ныне там, ничего не изменилось, всё остаётся по-старому; köhnə şey kimi (atmaq) как старый хлам (выбросить), köhnə qayda ilə işləmək работать по старинке

  Azərbaycanca-rusca lüğət > köhnə

 • 19 dumanlanmaq

  grow dim / foggy; məc. grow dim / sad
  Onun gözləri dumanlanmaqlandı – his eyes grew dim (with tears)

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > dumanlanmaq

 • 20 bərpa

  I
  сущ.
  1. восстановление (приведение чего-л. в прежнее состояние). Xalq təsərrüfatının bərpası восстановление народного хозяйства, müharibədə dağılmış şəhərlərin bərpası восстановление разрушенных войной городов
  2. реставрация (произведений искусства). Şəkillərin bərpası реставрация картин, qədim abidələrin bərpası реставрация древних памятников
  II
  прил.
  1. восстановительный. Bərpa dövrü восстановительный период, bərpa işləri восстановительные работы; bərpa cərrahlığı восстановительная хирургия
  2. реставрационный. Bərpa işləri реставрационные работы
  ◊ bərpa etmək: 1. восстанавливать, восстановить
  1) возрождать, возродить. Yolları bərpa etmək восстановить дороги, sənaye və nəqliyyatı bərpa etmək воостановить промышленность и тарнспорт
  2) перен. возвращать, вернуть в прежнее общественное и правовое положение. Vəzifəsinə bərpa etmək воостановить в должности
  3) воспроизводить, воспроизвести. Yaddaşında bərpa etmək воостановить в памяти; 2. реставрировать. Tarixi abidəni bərpa etmək реставрировать исторический памятник; bərpa olmaq (olunmaq)
  1. восстанавливаться, быть воостановленным
  2. возрождаться, быть возрожденным. Qədim rəqslər bərpa olunur возрождаются старинные танцы
  3. реставрироваться, быть реставрированным

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bərpa

См. также в других словарях:

 • Dim — Dim, a. [Compar. {Dimmer}; superl. {Dimmest}.] [AS. dim; akin to OFries. dim, Icel. dimmr: cf. MHG. timmer, timber; of uncertain origin.] 1. Not bright or distinct; wanting luminousness or clearness; obscure in luster or sound; dusky; darkish;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • DIM — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • dim — dim1 [dim] adj. dimmer, dimmest [ME < OE, akin to ON dimmr, dark < IE base * dhem , to be dusty, misty > DAMP, Ger dunkel, dark] 1. not bright; somewhat dark 2. not clear or distinct in character; lacking definition, distinction,… …   English World dictionary

 • dim — dȉm m <N mn ovi> DEFINICIJA 1. a. lagana tvar koja se diže u zrak kad što izgara b. magla od morskih kapljica koju stvara bura 2. pren. ono što je varljivo, prividno 3. pov. meton. kuća, domaćinstvo kao jedinica po kojoj se obračunavaju… …   Hrvatski jezični portal

 • dim — [adj1] darkish blah, bleary, blurred, caliginous, cloudy, dark, dingy, dreary, dull, dusk, dusky, faded, faint, flat, fuzzy, gloomy, gray, ill defined, indistinct, lackluster, lightless, mat, monotone, monotonous, murky, muted, obscured, opaque,… …   New thesaurus

 • Dim — may refer to: A low level of lighting; lacking in brightness A keyword that declares a variable or array, in most versions of BASIC Stupidity, a lack of intelligence The abbreviation dim may refer to: Deportivo Independiente Medellín, a Colombian …   Wikipedia

 • dim. — dim. 〈Abk. für lat.〉 diminuendo * * * dim. = diminuendo. * * * dim.,   dimin., Musik: Abkürzungen für diminuendo. * * * dim. = diminuendo …   Universal-Lexikon

 • dim — ► ADJECTIVE (dimmer, dimmest) 1) (of a light or illuminated object) not shining brightly or clearly. 2) made difficult to see by darkness, shade, or distance. 3) (of the eyes) not able to see clearly. 4) not clearly remembered. 5) informal stupid …   English terms dictionary

 • Dim — Dim, v. i. To grow dim. J. C. Shairp. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dim — Dim, v. t. [imp. & p. p. {Dimmed}; p. pr. & vb. n. {Dimming}.] 1. To render dim, obscure, or dark; to make less bright or distinct; to take away the luster of; to darken; to dull; to obscure; to eclipse. [1913 Webster] A king among his courtiers …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dim — O.E. dimm dark, gloomy, obscure, from P.Gmc. *dimbaz (Cf. O.N. dimmr, O.Fris. dim, O.H.G. timber dark, black, somber ). Not known outside Germanic. Slang sense of stupid is from 1892. The verb was also in O.E. Related: Dimly; dimmed; dimming …   Etymology dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»