Перевод: с испанского на болгарский

dietas+de+viaje

 • 1 alrededor

  1. adv 1) наоколо; около, околовръст; viaje alrededor del mundo околосветско пътуване; 2) разг. около, горе-долу; 2. m pl околности.

  Diccionario español-búlgaro > alrededor

 • 2 cheque

  m чек; cheque al portador икон. чек на приносител; cheque cruzado икон. анулиран чек; cheque de viaje (de viajero) икон. туристически чек; cheque nominativo икон. поименен чек; cheque sin fondos икон. чек без покритие; talonario de cheques чекова книжка.

  Diccionario español-búlgaro > cheque

 • 3 compañero

  m 1) другар; compañero de clase съученик; compañero de trabajo колега; compañero de viaje спътник; 2) компаньон, партньор; съученик, колега; 3) прен. нещо, което подхожда на друго, образува комплект.

  Diccionario español-búlgaro > compañero

 • 4 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 5 gasto

  m 1) разход, изразходване; 2) износване, изтъркване; 3) pl разходи, разноски; hacer el gasto de la conversación a) прен. поддържам разговор; б) поемам разходите, издръжката; cubrir gastos връщам си разходите; gastos corrientes икон. текущи разходи; gasto de explotación икон. експлоатационни разходи; gasto imprevistos икон. непредвидени разходи; gasto de mantenimiento икон. разходи по поддръжката; gasto de transporte икон. транспортни разходи; gasto de viaje икон. командировъчни; gasto generales икон. общи разходи; gasto de residencia квартирни.

  Diccionario español-búlgaro > gasto

 • 6 negocio

  m 1) занятие, работа; encargado de negocios шарже д'афер (дипломат); 2) сделка, бизнес; negocio sucio разг. далавера, нечиста сделка; 3) търговия; 4) доход, печалба; изгода, облага; 5) преговори; 6) проблем, искане; concertar un negocio сключвам сделка; hombre de negocios делови човек; предприемач; бизнесмен; viaje de negocios делово пътуване; negocio redondo прен., разг. успешен, доходен бизнес или сделка.

  Diccionario español-búlgaro > negocio

См. также в других словарях:

 • B2E — Saltar a navegación, búsqueda B2E (del inglés business to employee, empresa a empleado) es la relación comercial que se establece entre una empresa y sus propios empleados. Por ejemplo, una empresa aérea puede ofrecer paquetes turísticos a sus… …   Wikipedia Español

 • Economías de oportunidad — Saltar a navegación, búsqueda Economías de oportunidad son conceptualmente similares a economías de escala. Sin embargo, mientras las economías de escala se refieren a eficiencias asociadas con el crecimiento o decrecimiento del volumen de… …   Wikipedia Español

 • viáticos — Dietas. Dinero que se entrega a una persona en viaje de negocios para cubrir gastos de alimentación, alojamiento, sobornos, etc …   Argentino-Español diccionario

 • Lemuriformes — «lemur» redirige aquí. Para el género, véase Lemur (género). «lemures» redirige aquí. Para los seres de la mitología romana, véase larvae …   Wikipedia Español

 • Ernesto Guevara — Ernesto Che Guevara Ernesto Guevara (imagen tomada por Alberto Korda el 5 de marzo de 1960) …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Al salir de clase — La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada 3 3º Temporada …   Wikipedia Español

 • Experimento de Bombard — Saltar a navegación, búsqueda El experimento de Bombard fue un experimento de supervivencia para naúfragos llevado a cabo por el doctor francés Alain Bombard, médico en Boulogne sur Mer. Alain Bombard se enfrentó en el curso de su actividad… …   Wikipedia Español

 • Gastronomía del sur de Estados Unidos — La gastronomía del sur de Estados Unidos se define como la cocina regional de los estados generalmente al sur de la línea Mason Dixon y al este del estado de Texas. Contenido 1 Evolución 1.1 Influencias afroamericanas 1.2 Cocina sureña de masas …   Wikipedia Español

 • Sabino Arana — Sabino Arana. Sabino Policarpo Arana Goiri (Abando, Bilbao, Vizcaya, 26 de enero de 1865 – Pedernales, Vizcaya, 25 de noviembre de 1903) fue un político, escritor e ideólogo español al que se co …   Wikipedia Español

 • dieta — sustantivo femenino 1. Régimen de comidas que se ha de guardar por causa de enfermedad, por gusto o por exigencias del trabajo: una dieta baja en calorías, dieta para diabéticos, dieta para deportistas. 2. Conjunto de comidas y bebidas de este… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Magick — Este artículo o sección sobre cultura necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 22 de abril de 2007. También puedes ayudar… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.