Перевод: с испанского на все языки

devinto

См. также в других словарях:

 • devinto — devinto, a (del lat. «devinctus», atado; ant.) adj. *Derrotado. * * * devinto, ta. (Del lat. devinctus, atado). adj. ant. vencido …   Enciclopedia Universal

 • devinto — devinto, ta (Del lat. devinctus, atado). adj. ant. vencido …   Diccionario de la lengua española

 • devintovai — devintõvai sm. pl. (2) Š, Mrk staklės, kuriose iš karto galima austi devynias sienas: ^ Stuk stuk stovai devintõvai, viršuj krūmų gaidžiai gieda (vargonai) Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • devintokas — devintõkas, ė smob. (2); rš devintosios klasės mokinys …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • devintas — deviñtas, à num. ord. (4, 2) K, J; SD129, R → devyni: 1. Jau deviñtas metas, kap aš čia Gs. Atejo pusiau deviñtos Slnt. Devintai baigiantis grįžo Erž. Deviñtai mušant, vaikai eina gult Grž. Devintą dešimtį varau (jau per aštuoniasdešimt metų …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prakaitas — 1 prãkaitas sm. (3b) Vlkv, Ss, Aps, Užp, (1) KBII63, Erž, Slnt, Jrb 1. H, VlnE190, K poodinių liaukų išskiriamas sūrus skystis: Prãkaitas tik eina, šilta! Dv. Paklibu kiek, tai prakaitaĩ i pilia Vdš. Šaltas prãkaitas mane tik išpylė Alk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • devintinės — deviñtinės sf. pl. (1) 1. atminimai už mirusį devintą dieną po laidotuvių: Vaikai po mirimo tėvų deviñtines laiko, t. y. devinto[je] dieno[je] daro atminimą J. Ar užpirksite devintines už senelio dūšią? Up. Šįmet blogi metai, tai ir motinos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • gulti — gul̃ti, gùla (gū̃la), gùlė (gùlo) 1. intr. visu kūnu kur nors dėtis: Tai gula, tai sėda rš. Gulėjo ant patalo savo gulamoj kamaroj Ch2Sam4,7. Katė, tykindama griebti, gùla prie žemės Gs. ║ eiti ilsėtis, miegoti: Aš gulù devinto[je] adyno[je] …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • numo — numõ (ž.) adv. žr. namo 1: Numõ važiuosma, tik tų vyrų sulaukti negaliu Krš. ◊ numõ eĩti (važiuoti) mirti: Devinto[je] dešimtė[je] priseina jau numõ eĩti Krš. Galėtum gyventi i gyventi, o dabar važiuok numõ! Rdn …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavaryti — 1 pavaryti Rtr, DŽ1, KŽ; SD275, R366,373,395, MŽ491,501,531, Q550, Sut, N, M, L 1. tr. NdŽ varant, genant priversti kiek paeiti ar pabėgėti, kiek paginti: Pavarau tolyn R146, MŽ193. Pastums, pavarìs, i eis telyčia Klt. Aš dabar tus arklius noru… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pradalgė — pradalgė̃ sf. (3b) 1. R, N, K, Vlk dalgiu ar mašina vienu kartu pjaunamas pievos ar javų ruožas: Jis vyriškai pjauja, jo pradalgė̃ plati Plv. Plačias pradalges ima Vl. Davė dvi prãdalges to šieno pasipjauti Krš. Dabar tu mandrus, ale pamatysiu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language