Перевод: с английского на литовский

с литовского на английский

daugelį+kartų

 • 21 repetitively

  adverb daug kartų, monotoniškai

  English-Lithuanian dictionary > repetitively

 • 22 rub shoulders with

  (to meet or mix with (other people).) bendrauti, kartu trintis

  English-Lithuanian dictionary > rub shoulders with

 • 23 share

  [ʃeə] 1. noun
  1) (one of the parts of something that is divided among several people etc: We all had a share of the cake; We each paid our share of the bill.) dalis
  2) (the part played by a person in something done etc by several people etc: I had no share in the decision.) balsas, rolė
  3) (a fixed sum of money invested in a business company by a shareholder.) akcija
  2. verb
  1) ((usually with among, between, with) to divide among a number of people: We shared the money between us.) pa(si)dalinti
  2) (to have, use etc (something that another person has or uses); to allow someone to use (something one has or owns): The students share a sitting-room; The little boy hated sharing his toys.) gyventi kartu (kur), dalintis (kuo)
  3) ((sometimes with in) to have a share of with someone else: He wouldn't let her share the cost of the taxi.) pa(si)dalinti
  - share and share alike

  English-Lithuanian dictionary > share

 • 24 the generation gap

  noun (the difference in views and the lack of understanding between younger and older people.) kartų nesusikalbėjimas

  English-Lithuanian dictionary > the generation gap

 • 25 together

  [tə'ɡeðə]
  1) (with someone or something else; in company: They travelled together.) kartu
  2) (at the same time: They all arrived together.) vienu metu
  3) (so as to be joined or united: He nailed/fitted/stuck the pieces of wood together.) su-
  4) (by action with one or more other people: Together we persuaded him.) drauge, bendromis jėgomis
  - together with

  English-Lithuanian dictionary > together

См. также в других словарях:

 • gujimas — gujìmas sm. (2) K → guiti: 1. Vietinių gyventojų vokietinimą, gujimą iš savo krašto Daukantas daugelį kartų primygtinai nurodo K.Kors. 2. Liza pamatė, kaip ji iškankinta, užguita, kaip pavargusi nuo to gujimo jos siela sp. gujimas; užgujimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kopijuoti — kopijuoti, uoja, ãvo tr. DŽ 1. daryti nuorašus, kopijas; daryti nuotraukas (pvz., fotografijos): Kopijuoti reikia projekciniu būdu, tai yra, atvaizdą daugelį kartų padidinant rš. 2. prk. sekti kuo. | refl. rš. kopijuoti; įkopijuoti; nukopijuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Fertigkeit — mokėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pirminis, biomechanikos požiūriu iš esmės tikslus judesio, veiksmo ar jų derinio išmokimas, kai veiksmas atliekamas dar nepatikimai, su šiurkščiomis klaidomis, aktyviai dalyvaujant… …   Sporto terminų žodynas

 • Fähigheit — mokėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pirminis, biomechanikos požiūriu iš esmės tikslus judesio, veiksmo ar jų derinio išmokimas, kai veiksmas atliekamas dar nepatikimai, su šiurkščiomis klaidomis, aktyviai dalyvaujant… …   Sporto terminų žodynas

 • Können — mokėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pirminis, biomechanikos požiūriu iš esmės tikslus judesio, veiksmo ar jų derinio išmokimas, kai veiksmas atliekamas dar nepatikimai, su šiurkščiomis klaidomis, aktyviai dalyvaujant… …   Sporto terminų žodynas

 • ability — mokėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pirminis, biomechanikos požiūriu iš esmės tikslus judesio, veiksmo ar jų derinio išmokimas, kai veiksmas atliekamas dar nepatikimai, su šiurkščiomis klaidomis, aktyviai dalyvaujant… …   Sporto terminų žodynas

 • capacity — mokėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pirminis, biomechanikos požiūriu iš esmės tikslus judesio, veiksmo ar jų derinio išmokimas, kai veiksmas atliekamas dar nepatikimai, su šiurkščiomis klaidomis, aktyviai dalyvaujant… …   Sporto terminų žodynas

 • mokėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pirminis, biomechanikos požiūriu iš esmės tikslus judesio, veiksmo ar jų derinio išmokimas, kai veiksmas atliekamas dar nepatikimai, su šiurkščiomis klaidomis, aktyviai dalyvaujant sąmonei.… …   Sporto terminų žodynas

 • умение — mokėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pirminis, biomechanikos požiūriu iš esmės tikslus judesio, veiksmo ar jų derinio išmokimas, kai veiksmas atliekamas dar nepatikimai, su šiurkščiomis klaidomis, aktyviai dalyvaujant… …   Sporto terminų žodynas

 • Tendenz des Jahrhunderts — šimtmečio tendencija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Augimo, fizinio vystymosi pokyčiai, nuosekliai pasireiškiantys per daugelį kartų, paprastai lemiami aplinkos (išorės) veiksnių. atitikmenys: angl. secular trend vok.… …   Sporto terminų žodynas

 • secular trend — šimtmečio tendencija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Augimo, fizinio vystymosi pokyčiai, nuosekliai pasireiškiantys per daugelį kartų, paprastai lemiami aplinkos (išorės) veiksnių. atitikmenys: angl. secular trend vok.… …   Sporto terminų žodynas

Книги