Перевод: с испанского на болгарский

dame+el+de+la+derecha

 • 1 derecha

  f 1) дясна ръка; 2) дясна страна; 3): a la derecha надясно; 4) полит. десница ( в парламента).

  Diccionario español-búlgaro > derecha

 • 2 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 3 mano1

  1. f 1) ръка; mano1 derecha (diestra) дясна ръка; mano1 izquierda (siniestra, zoca, zurda) лява ръка; a mano1 на ръка, ръчно; mano1 a mano1 а) ръка за ръка; б) един на един; 2) преден крак на животно; 3) хобот на слон; 4) чукало (на хаван); 5) прен. ловкост, умение; 6) покровителство; 7) сила, власт, авторитет; 8) слой (боя и др.); 9) снопче хартия; 10) партия, ръка (в игра); 11) мъмрене, забележка; 12) страна, направление (на улично движение и др.); 13) Амер. авантюра, риск; 14) прен. много полезен човек, сътрудник; 15) лов. всяка от обиколките при търсене на плячката; 16) прен. брой на лицата, събрани заедно с някаква цел; 17) прен. средство за постигане на нещо; 18) прен. лице, което върши нещо (по-често pl); en buenas mano1s està el niño детето е в добри ръце; 19) Амер. чепка банани; 20) Ч. четири еднакви предмета (в Еквадор те са 6; в останалите страни на Лат. Америка броят се мени); 21) спорт. докосване на топката с ръка от футболист; 22) муз. нотна стълбица; mano1 blanda прен. липса на строгост в управлението, властта; mano1 de gato прен., разг. а) мекота, нежност на кожата; б) прен. поправка, направена от човек, по-умел от автора; в) пухче, четчица за пудра; mano1 de hierro, mano1 dura прен. желязна, твърда ръка; mano1 derecha прен. много полезен човек, дясна ръка на някого; a dos mano1s прен., разг. от все сърце; a la mano1 а) много лесно нещо; б) подръка; a mano1 abierta прен. свободно; caerse una cosa de las mano1s прен., разг. омръзнало ми е нещо, дотяга ми; cambiar de mano1s прен. минавам в чужди ръце; corto de mano1s прен. невежа, неекспедитивен в работата си; darse a mano1s прен. предавам се в ръцете; de la mano1 y pluma прен. автограф; deshacerse una cosa entre las mano1s прен. изтича през пръстите; echar mano1 a la bolsa вадя пари; estrechar a uno la mano1 ръкувам се, стискам ръка някому; frotarse uno las mano1s прен., разг. потривам доволно (злобно) ръце; lavarse uno las mano1s прен. снемам вината от себе си, измивам си ръцете; listo de mano1s прен., разг. умел джебчия; mano1s blancas no ofenden proverb женските обиди не накърняват мъжкото достойнство; menear uno las mano1s прен., разг. а) водя борба, карам се с някого; б) работя бързо и лесно, ръцете ми хвърчат; pasar la mano1 por el cerro (el lomo) прен., разг. хваля, лаская; señalado de la mano1 de Dios разг. белязан (с дефект) от Господа; si a mano1 viene може би, вероятно, случайно; tener mano1 en una cosa разг. имам пръст в нещо; untar la(s) mano1(s) a uno разг. давам подкуп; debajo de la mano1; por debajo de la mano1 скришом, крадешком; mano1 de obra а) работна ръка, работна сила; б) ново (за покупка); de segunda mano1 а) от втора ръка; б) употребяван; tener mano1 ръководя, управлявам; dar de mano1 прен. а) прекратявам работа; б) изоставям някого; dar de mano1s падам ничком; estar mano1 sobre mano1 бездействам, безделнича; sentar la mano1 прен. отнасям се сурово, бия; con mano1 pesada строго, жестоко; con franca (larga) mano1 с щедра ръка; dejar de la mano1 прен. оставям, зарязвам нещо; llegar a la mano1s прен. пада ми в ръчичките; карам се, бия се с някого; traer entre mano1s занимавам се с нещо; untar la mano1 разг. давам подкуп; 2. m карт. ръка, право на пръв ход.

  Diccionario español-búlgaro > mano1

 • 4 vista

  1. f 1) зрение; vista corta (baja) късогледство; corto de vista късоглед; vista larga (cansada) далекогледство; aguzar la vista напрягам зрението си; 2) външен вид, изглед; conocer a alguien de vista познавам някого по физиономия; 3) пейзаж, гледка, изглед; 4) очи, поглед; írsele a uno la vista размътват ми се очите; no quitar la vista не откъсвам, не свалям поглед (от нещо, някого); a vista de ojo със собствените си очи; saltara la vista una cosa прен. бия на очи; 5) виждане, среща; hasta la vista довиждане; 6) цел, намерение; 7) бегъл поглед; a primera vista, a simple vista на пръв поглед; 8) полезрение; a vista de... предвид; tener en vista имам предвид; 9) гледище, възглед; 10) pl размяна на сватбени подаръци (между годеник и годеница); 11) pl яка, нагръдник и маншети на риза; 12) юр. разглеждане (на дело); los de la vista baja разг. прасетата; a la vista а) при предявяване; б) видимо, на пръв поглед; a vista в присъствието на; a media vista пътьом, набързо; a vista de pàjaro а) от птичи поглед; б) прен. отгоре-отгоре, повърхностно; estar a la vista имам намерение спрямо нещо, желая, хвърлям око на; hacer la vista gorda прен. правя се, че не виждам, затварям си очите за; no perder de vista не изпускам от очи, следя, дебна; saltar a la vista бие на очи, очевидно е; poner a la vista показвам, излагам на показ; vista a la derecha (a la izquierda) воен. равнение надясно (наляво); con vistas a с цел, с намерение да; volver uno la vista atràs прен. обръщам поглед назад, спомням си миналото, размишлявам над него; 2. m митничар.

  Diccionario español-búlgaro > vista

См. также в других словарях:

 • Dame tu Voz (álbum) — Saltar a navegación, búsqueda Dame tu Voz Álbum de Shaila Publicación 2009 Grabación Grabado durante recital en vivo, en el Teatro de Colegiales, el 2 de Agos …   Wikipedia Español

 • El jorobado de Notre Dame (película de 1996) — The Hunchback of Notre Dame Título El jorobado de Notre Dame Ficha técnica Dirección Gary Trousdale Kirk Wise Dirección artística David Goetz …   Wikipedia Español

 • A la derecha de la cruz — es el segundo tema del LP El Engaño, el tema número 20 de Congelando el Tiempo y la 22° canción de Dame Tu Voz; todas de la banda de Hardcore melódico Shaila. Además es el primer Videoclip de la banda. Significado El tema critica tres elementos:… …   Wikipedia Español

 • Abadía de San Víctor de Marsella — Torre fortificada. Abadía de …   Wikipedia Español

 • Rueda de casino — Saltar a navegación, búsqueda La Rueda de Casino o Rueda cubana es un estilo de baile derivado de la salsa. Nació en Cuba en la década de los 50, aproximadamente en el año de 1956. Su nombre se debe a que surgió y se bailó por primera vez en el… …   Wikipedia Español

 • Catedral de Chartres — Saltar a navegación, búsqueda Catedral de Chartres1 …   Wikipedia Español

 • Cuarteto Zupay — Primera formación d …   Wikipedia Español

 • Sarah Bernhardt — Saltar a navegación, búsqueda Sarah Bernhardt Nombre real Rosine Bernardt Nacimiento 23 de octubre …   Wikipedia Español

 • Utrera — Vue panoramique de la ville d Utrera …   Wikipédia en Français

 • Villanos Disney — Anexo:Villanos Disney Saltar a navegación, búsqueda Los Villanos Disney es el término más popular utilizado para nombrar al grupo de personajes antagónicos de las producciones de Disney. Aunque el grupo abarca a la totalidad de villanos sin… …   Wikipedia Español

 • París — Para otros usos de este término, véase París (desambiguación). París Bandera …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.