Перевод: с польского на все языки

czerpać obficie z czyjegoś doświadczenia