Перевод: с испанского на болгарский

creo+que+no+ha+tragado+la+historia

 • 1 historia

  f 1) история; historia antigua древна, антична история; historia moderna нова история; historia universal всеобща история; historia natural естествознание; 2) жив. картина с исторически сюжет; 3) разказ; повествование; 4) прен. басня, измислица; 5) разг. клюка; 6) pl приказки, измислици, сплетни; hacer historia разказвам нечии перипетии; pasar a la historia а) остарявам, не съм актуален; б) прен. оставам в историята; historia clínica история на заболяването; dejarse uno de historias прен., разг. без заобикалки, минавам направо към същността.

  Diccionario español-búlgaro > historia

 • 2 creer

  1. tr 1) вярвам; 2) имам вяра в някого, доверявам се; 3) мисля, считам, предполагам; 4) приемам, смятам за възможно, вероятно или правдоподобно; 2. intr рел. вярвам; 3. prnl 1) въобразявам си; 2) мисля се за, имам високо мнение за себе си; Ўya lo creo! разбира се, несъмнено!; creer a ciegas, creer a macha martillo, creer a ojos cerrados, creer a pie juntillas, creer a puño cerrado прен., разг. сляпо вярвам; creer se de uno имам доверие в някого; creer(se) de ligero доверчив съм.

  Diccionario español-búlgaro > creer

 • 3 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 4 maestra

  m 1) учителка, преподавателка; 2) зид. отвес при зидане; 3) зид. кант от камъни или плочи, използван при отливки; 4) след някои понятия, означава, че те са основни, водещи във вида си; 5) прен. нещо, което възпитава, предава опит, знание; la historia es la maestra de la vida историята учи (е учител на живота); la abeja maestra пчела-майка.

  Diccionario español-búlgaro > maestra

 • 5 metálico,

  a 1. adj 1) метален; 2) който прилича на метал; 3) отнасящ се до медалите; historia metálico,a история на медалите; 4) прен. звучен, металически; 2. m 1) злато, сребро, мед или метални монети; 2) пари; 3) налични пари.

  Diccionario español-búlgaro > metálico,

 • 6 moderno,

  a 1. adj 1) съвременен, модерен, моден; Historia Moderna Нова история; 2) сегашен; неотдавнашен; 3) нов, отскоро време постъпил на работа; 2. m 1) новак; 2) pl съвременници.

  Diccionario español-búlgaro > moderno,

 • 7 universal

  adj 1) универсален; всеобщ; всеобемащ; 2) всемирен, световен; вселенски; historia universal обща история; 3) универсален, широко образован.

  Diccionario español-búlgaro > universal

См. также в других словарях:

 • Historia del veneno — Strychnos toxifera, una planta utilizada para la elaboración de venenos para flechas o dardos. La historia del veneno[1] se extiende desde antes del 4500 a. C. hasta la act …   Wikipedia Español

 • Leviatán — Para otros usos de este término, véase Leviatán (desambiguación). Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas …   Wikipedia Español

 • Super Mario Galaxy — Desarrollado …   Wikipedia Español

 • Meriadoc Brandigamo — Personaje de El Señor de los Anillos Creador(es) J. R. R. Tolkien Información Nombre original Meriadoc Brandybuck …   Wikipedia Español

 • Marines espaciales (Warhammer 40.000) — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Mablung — Para otro personaje creado por J. R. R. Tolkien con el mismo nombre, véase Mablung (hombre). Mablung Personaje de El Silmarillion y Los hijos de Húrin …   Wikipedia Español

 • Mario Santiago Papasquiaro — Mario Santiago Papasquiaro, cuyo verdadero nombre era José Alfredo Zendejas Pineda (Ciudad de México, 25 de diciembre de 1953 10 de enero de 1998), fue un poeta mexicano, fundador del movimiento infrarrealista. Contenido 1 Biografía 2 Obra …   Wikipedia Español

 • Disneyland — Para otros usos de este término, véase Disneyland (desambiguación). Disneyland Park Parque temático de Disney El castillo de la Bella Durmiente en Disneyland …   Wikipedia Español

 • Superboy Prime — Primera aparición DC Comics Presents Nº 87 (noviembre de 1985) DC Comics Creador(es) Elliot S! Maggin (escritor) Curt Swann (artista) Información Nomb …   Wikipedia Español

 • Farthest South — El polo Sur, el máximo Farthest South, fotografiado en 2003. La Base Amundsen Scott se ubica en el plano posterior, del otro lado de un campo de hielo o «Sastruga» …   Wikipedia Español

 • Paper Mario: The Thousand-Year Door — Saltar a navegación, búsqueda Paper Mario: The Thousand Year Door Desarrolladora(s) Intelligent Systems Distribuidora(s) Nintendo Director(es) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.