Перевод: с английского на каталанский

с каталанского на английский

costar un ull de la cara

 • 1 adenoid facies

  s fàcies adenoïdal
  Def. del Termcat: Aspecte que pren la cara dels infants portadors de vegetacions adenoides, que es caracteritza pel nas petit, el llavi superior escurçat i la boca badada.

  English-Catalan dictionary > adenoid facies

 • 2 ankyrin

  s anquirina
  Biologia cel·lular
  Def. del Termcat: Proteïna d'adhesió intracel·lular d'aproximadament 200 kD que es troba a la regió on els filaments d'actina es fixen a la cara interna de la membrana plasmàtica.

  English-Catalan dictionary > ankyrin

 • 3 antenna

  s RADIO antena. Def. del Diccionari de Telecomunicacions: Dispositiu emprat per a radiar i rebre ones electromagnètiques, convertint-les en senyals elèctrics. Si l’angle en què una antena pot captar o radiar les ones és estret (també anomenat feix d’antena o obertura), es parla d’antenes directives; mentre que les que poden treballar en totes les direccions reben el nom d’antenes omnidireccionals. El diagrama de radiació indica els nivells de potència que pot captar o transmetre una antena segons els angles en què incideixen les ones. La longitud d’una antena és inversament proporcional a la freqüència de treball. Les més clàssiques són els monopols i el dipols, si bé les comunicacions per satèl·lit i els radioenllaços han fet proliferar les antenes parabòliques, molt més directives. Un monopol consisteix en un únic fil situat sobre un pla de massa que actua a manera de mirall elèctric, i presenta un comportament similar al de l'antena tipus dipol; la diferència rau en el fet que la directivitat és el doble, mentre que la potència radiada és la meitat que en el cas del dipol. Les antenes convencionals de televisió són de tipus Yagi, formades per diversos elements paral·lels que fan de directors del feix d’ones electromagnètiques, i d’altres que fan de reflectors i estan darrere d’un dipol; el seu objectiu és aconseguir un bon guany d’antena (nivell del senyal captat) en una determinada direcció. Exemples d’altres tipus d’antenes són les logoperiòdiques, que són antenes de banda ampla que acostumen a consistir en una bateria de dipols disposats de forma que totes les seves longituds varien segons la distància a l'origen, i les longituds i distàncies entre dipols es relacionen per un mateix factor d'escala. Amb aquest tipus d'antena és possible obtenir amples de banda de 300 MHz a 1 GHz. Les antenes impreses sobre un substrat dielèctric són adequades per a la formació d'agrupaments d'antenes i per configurar d'una manera senzilla un determinat diagrama de radiació. La cara inferior de les antenes està totalment metal·litzada per formar el pla de massa, mentre que la cara superior només té metal·litzada la forma de l'element radiant. | ESPORT:VOLEIBOL antena. Def. del Termcat: Barra vertical de material flexible que va fixada a cadascuna de les dues bandes laterals de la xarxa, i que marca el límit de l'espai de pas.

  English-Catalan dictionary > antenna

 • 4 brain

  s cervell | col·loq cap, cervell
  v trencar el cap o la cara a algú

  English-Catalan dictionary > brain

 • 5 breast

  v resoldre amb decisió, afrontar, plantar cara
  s ANAT pit | col·loq meta, teta, mama, mamella, pitrera

  English-Catalan dictionary > breast

 • 6 brilliancy

  s vida
  Def. del Termcat: Llum procedent d'una gemma com a resultat de la reflexió total en la cara interior de les facetes de la culata.
  Nota: El diamant presenta aquest fenomen amb la màxima intensitat.

  English-Catalan dictionary > brilliancy

 • 7 brush border

  s vora de raspall
  Biologia cel·lular
  Def. del Termcat: Conjunt de microvil·lis d'igual longitud i equidistants, que hi ha a la cara apical dels enteròcits, dels quals augmenten la superfície d'absorció.

  English-Catalan dictionary > brush border

 • 8 cheek

  s galta | col·loq barra, cara dura, descaradura
  v ser descarat -ada amb

  English-Catalan dictionary > cheek

 • 9 cis face

  s cara cis, cara de formació
  Biologia cel·lular
  Def. del Termcat: Zona del dictiosoma pròxima al reticle endoplasmàtic rugós i formada per cisternes més o menys arquejades.

  English-Catalan dictionary > cis face

 • 10 complexion

  s cutis, color de la cara | fig aspecte, caire

  English-Catalan dictionary > complexion

 • 11 cost

  s cost, preu | s pl JUR costes
  v costar, valer | calcular el cost de
  Cost of living cost de la vida
  Running costs despeses
  At all costs a qualsevol preu, costi el que costi

  English-Catalan dictionary > cost

 • 12 crest blade

  s làmina de cresta
  Def. del Termcat: Làmina que té una aresta guia elevada a la cara dorsal.

  English-Catalan dictionary > crest blade

 • 13 crested blade

  s làmina de cresta
  Def. del Termcat: Làmina que té una aresta guia elevada a la cara dorsal.

  English-Catalan dictionary > crested blade

 • 14 deadpan

  s cara inexpressiva, cara de mort
  adj inexpressiu -iva

  English-Catalan dictionary > deadpan

 • 15 dimple

  s clot, clotet, sot (cara)

  English-Catalan dictionary > dimple

 • 16 endways

  adv de punta, de cantó, dret, longitudinalment | de cara | extrem amb extrem

  English-Catalan dictionary > endways

 • 17 exocytotic vesicle

  s vesícula d'exocitosi
  Biologia cel·lular
  Def. del Termcat: Vesícula derivada de la cara de maduració dels dictiosomes o del reticle endoplasmàtic, que es fusiona amb la membrana plasmàtica i aboca el seu contingut al medi extracel·lular.

  English-Catalan dictionary > exocytotic vesicle

 • 18 face

  s cara, rostre, semblant | expressió, gest, ganyota | barra, atreviment | pretigi, aparença | superfície, façana | esfera (rellotge)
  v estar de cara, posar-se de cara, donar a, mirar cap | enfrontar, afrontar, fer front | CONSTR i TECNOL revestir, folrar ( with amb) | estar encarat cap a
  in the face of malgrat, davant de, en presència de
  to make faces fer ganyotes
  to have the face to tenir la barra de
  to lose face perdre prestigi
  to save face salvar les aparences
  on the face of it a primera vista, segons les aparences
  to face up to reconèixer, acceptar

  English-Catalan dictionary > face

 • 19 face lift

  s operació de cirurgia estètica (de la cara)

  English-Catalan dictionary > face lift

 • 20 face powder

  s pólvores per a la cara, pols per a la cara

  English-Catalan dictionary > face powder


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»