Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

compresor+(bomba)+de+aire

 • 1 бомба

  ж
  ••

  влете́ть бо́мбой (как бо́мба)bomba gibi içeri girmek

  произвести́ впечатле́ние разорва́вшейся бо́мбы — bomba gibi patlamak, bomba etkisi yapmak

  Русско-турецкий словарь > бомба

 • 2 бомбардировщик

  м
  ( самолёт) bombardıman / bomba uçağı

  Русско-турецкий словарь > бомбардировщик

 • 3 взрывать

  patlatmak
  * * *
  I несов.; сов. - взорва́ть
  atmak; patlatmak (бомбу и т. п.)

  взрыва́ть динами́том — dinamitlemek, dinamitle atmak / uçurmak

  была́ взо́рвана бо́мба — bir bomba patlatıldı

  II несов.; сов. - взрыть

  Русско-турецкий словарь > взрывать

 • 4 граната

  bomba
  * * *
  ж

  ручна́я грана́та — el bombası

  грана́та со слезоточи́вым га́зом — göz yaşartıcı gaz bombası

  Русско-турецкий словарь > граната

 • 5 осколочный

  в соч.

  оско́лочная бо́мба — parça tesirli bomba

  Русско-турецкий словарь > осколочный

 • 6 пикировщик

  Русско-турецкий словарь > пикировщик

 • 7 пластиковый

  пла́стиковая бо́мба — plastik bomba

  Русско-турецкий словарь > пластиковый

 • 8 подкладывать

  несов.; сов. - подложи́ть
  2) разг. (astar) geçirmek

  подкла́дывать шёлк под пальто́ — paltoya ipek astar geçirmek

  подложи́ть не́сколько поле́ньев — birkaç odun daha koymak

  4) (gizlice) koymak, bırakmak

  в зда́ние была́ подло́жена бо́мба — binaya bomba konmuştu / yerleştirilmişti

  Русско-турецкий словарь > подкладывать

 • 9 радиус

  м
  1) мат. yarıçap
  2) перен. sia

  ра́диус де́йствия — hareket siası; uçuş siası ( самолёта)

  бомбардиро́вщик сре́днего ра́диуса де́йствия — orta mesafe bomba uçağı

  Русско-турецкий словарь > радиус

 • 10 разрушительный

  yıkıcı, tahrip °

  разруши́тельное возде́йствие чего-л. — yıkıcı / tahripkar etki

  са́мая разруши́тельная из войн — savaşların en yıkıcısı

  разруши́тельные после́дствия экономи́ческого кри́зиса — ekonomik buhranın yıkıcı sonuçları

  бо́мба большо́й разруши́тельной си́лы — tahrip gücü yüksek bir bomba

  Русско-турецкий словарь > разрушительный

 • 11 сбрасывать

  несов.; сов. - сбро́сить

  сбра́сывать дрова́ с грузовика́ на зе́млю — kamyondaki odunları yere atmak

  сбра́сывать бо́мбы — bomba atmak

  сбра́сывать снег с кры́ши — damı kardan temizlemek

  сбро́сить проти́вника в мо́ре — düşmanı denize dökmek

  с парохо́да сбро́сили схо́дни — vapurdan iskele attılar

  сбра́сывать что-л. с парашю́том — bir şeyi paraşütle atmak

  сбра́сывать отхо́ды в ре́ку (о предприятии)artıklarını nehre boşaltmak

  2) перен. ( свергать) alaşağı etmek, devirmek

  сбро́сить око́вы ра́бства — kölelik zincirlerini kırıp atmak

  3) разг. ( снимать с себя) atmak

  сбро́сить пальто́ — paltosunu sırtından atmak

  сбро́сить с себя́ ко́жу (о змее)gömlek değiştirmek

  с тех пор, как же́нщины сбро́сили чадру́... — kadınlar çarşaflarını atalıberi...

  сбро́сить седока́ (о лошади)binicisini yere atmak

  дуб сбро́сил листву́ — meşe yapraklarını döktü

  4) ( уменьшать) azaltmak, düşürmek

  сбро́сить (ли́шний) вес — kilo düşmek / atmak / eritmek

  сбро́сить два проце́нта на усу́шку — yüzde iki fire düşmek

  ••

  сбро́сить со счето́в — hesaptan düşmek / çıkarmak, yabana atmak

  Русско-турецкий словарь > сбрасывать

 • 12 связка

  ж
  1) demet, deste, bağlam; hevenk (-ği)

  свя́зка ключе́й — anahtar destesi

  свя́зка (ручны́х) грана́т — (el) bomba demeti

  свя́зка лу́ку — soğan hevengi

  2) анат. bağ; kiriş
  3) грам. koşaç (-)

  Русско-турецкий словарь > связка

 • 13 слезоточивый

  ( о газе) göz yaşartıcı

  бо́мба / грана́та со слезоточи́вым га́зом — göz yaşartıcı bomba

  Русско-турецкий словарь > слезоточивый

 • 14 термоядерный

  termonükleer
  * * *

  термоя́дерная реа́кция — termonükleer tepkime

  термоя́дерная бо́мба — termonükleer bomba

  термоя́дерная война́ — termonükleer savaş

  термоя́дерное ору́жие — termonükleer silah(lar)

  Русско-турецкий словарь > термоядерный

 • 15 тяжёлый

  ağır; çetin,
  güç,
  zor; külfetli,
  zahmetli; sıkıntılı,
  iç karartıcı
  * * *

  тяжёлый ка́мень — ağır taş

  тяжёлые ка́пли — büyük / iri damlalar

  тяжёлая пи́ща — hazmı güç yemekler

  2) ağır, çetin, güç, zor

  тяжёлая рабо́та — ağır / güç iş, yıpratıcı iş

  тяжёлая доро́га — çetin yol

  текст, тяжёлый для понима́ния — anlaşılması güç metin

  тяжёлое дыха́ние — zor nefes alma

  тяжёлые бои́ — çetin muharebeler

  3) güç, zor; zahmetli, külfetli

  мы пережи́ли тяжёлые дни — güç günler yaşadık

  пое́здка была́ дово́льно тяжёлой — gezi epey zahmetli oldu

  тяжёлые усло́вия — güç / ağır koşullar

  э́та обя́занность не о́чень тяжёлая — bu ödev pek külfetli değildir

  бре́мя тяжёлых нало́гов — ağır vergi yükü

  у неё бы́ли о́чень тяжёлые ро́ды — çok zor bir doğum yaptı

  тяжёлое преступле́ние — ağır suç

  тяжёлое наказа́ние — ağır ceza

  тяжёлое оскорбле́ние — ağır hakaret

  нести́ тяжёлые поте́ри — ağır kayıplar vermek

  нанести́ тяжёлый уда́р — ağır / şiddetli bir darbe indirmek

  тяжёлая ра́на — ağır yara

  тяжёлый больно́й — ağır hasta

  больно́й в тяжёлом состоя́нии — hastanın durumu ağırdır

  тяжёлая утра́та — acı bir kayıp

  5) sıkıntılı; iç karartıcı; acı; kara

  тяжёлое чу́вство — sıkıntılı bir duygu

  тяжёлое изве́стие, тяжёлая весть — acıklı / kara haber

  6) (о запахе, воздухе) ağır

  тяжёлая артилле́рия — ağır topçu

  тяжёлый бомбардиро́вщик — ağır bomba uçağı

  ••

  тяжёлая вода́ — ağır su

  тяжёлая промы́шленность — ağır sanayi / endüstri

  тяжёлый весспорт. ağır (sıklet)

  он тяжёл на́ руку, у него́ тяжёлая рука́ — eli ağırdır

  Русско-турецкий словарь > тяжёлый

 • 16 часовой

  bir saatlik; saatlik
  * * *
  I

  часова́я бесе́да — bir saatlik / bir saat süren görüşme

  2) разг. (о поезде, самолёте и т. п.) saat bir °

  мы е́дем часовы́м по́ездом — (saat) bir treniyle gidiyoruz

  ••

  часово́й по́яс — saat dilimi

  II
  saat °

  часово́й механи́зм — saat mekanizması

  бо́мба с часовы́м механи́змом — saatli bomba

  часово́й заво́д (о предприятии)saat fabrikası

  часовы́е стре́лки — saat ibreleri

  часова́я стре́лка (не минутная)akrep (-bi)

  по часово́й стре́лке — saat ibresi yönünde

  про́тив часово́й стре́лки — saat ibresine karşıt yönde

  III м

  поста́вить часовы́х — nöbetçi dikmek

  Русско-турецкий словарь > часовой

См. также в других словарях:

 • Bomba de aire — Una bomba de aire es un tipo de máquina de fluido de desplazamiento expresamente diseñada para trabajar con aire. Se trata por lo tanto de un compresor, una máquina térmica (y no una máquina hidráulica) que varía la densidad del fluido al variar… …   Wikipedia Español

 • Bomba — Saltar a navegación, búsqueda La palabra bomba puede referirse a: Contenido 1 Apodo 2 Geografía 3 Mecánica 4 Ciencia …   Wikipedia Español

 • Bomba hidráulica — Saltar a navegación, búsqueda Antigua bomba manual de balancín. Una bomba es una máquina hidráulica generadora que transforma la energía (generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía hidráulica del fluido incompresible que… …   Wikipedia Español

 • Compresor (máquina) — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Bomba de calor — Saltar a navegación, búsqueda Diagrama de flujo de una bomba de calor Una bomba de calor es una máquina térmica que permite transferir energía en forma de calor de un foco a otro, y según se requiera. Para lograr esta acción, es necesario un… …   Wikipedia Español

 • Bomba de calor — 1. bomba térmica 2. Denominación de los equipos de aire acondicionado que pueden invertir su funcionamiento para producir calor además de frío. Este proceso se lleva a cabo mediante un sistema de válvulas llamadas válvula de 4 vías que permite… …   Enciclopedia Universal

 • Bomba — I (Voz onomatopéyica.) ► sustantivo femenino 1 TECNOLOGÍA Máquina para elevar, extraer o comprimir fluidos e impulsarlos en una dirección determinada: ■ utilizó una bomba hidráulica. FRASEOLOGÍA bomba de gasolina MECÁNICA La que envía la gasolina …   Enciclopedia Universal

 • Compresor (máquina) — En Mecánica industrial, un compresor es un aparato utilizado para aumentar la presión de un gas. Hay dos tipos de compresor: alternativo (de émbolo) o de funcionamiento rotativo (centrífugo y turbocompresor), con múltiples aplicaciones en donde… …   Enciclopedia Universal

 • Bomba neumática — ► locución MECÁNICA La que se emplea para comprimir o extraer el aire. * * * La bomba neumática está basada en el movimiento de sus piezas gracias a aire comprimido, suministrado por un equipo compresor (alrededor de 4 12 kg la gama normal).… …   Enciclopedia Universal

 • Acondicionamiento de aire — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Arma de aire comprimido — Saltar a navegación, búsqueda Es un arma que utiliza la fuerza del aire comprimido, en contraposición a las armas de fuego, que se basan en reacciones químicas que producen una gran cantidad de gases al quemarse la pólvora. Funcionamiento Suelen… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»