Перевод: с английского на монгольский

с монгольского на английский

come+after

 • 1 come

  v. (came, come) 1. ирэх, хүрэлцэн ирэх, морилон ирэх. come with me надтай хамт ир. 2. хүрэх. \come of age насанд хүрэх. 3. болох, ирэх. Cold weather is coming. Хүйтний улирал ирж байна. come about болох. come across тааралдах, дайралдах. come after sb араас нь хөөх. come along ирэх, гарч ирэх. come apart салж унах. come away (from sth) салах, салж унах. come back 1. эргэж/ буцаж ирэх. 2. дахин хүчин төгөлдөр болох. come back (to sb) санах, санаанд орох. come back to sb (on sth) эргэж хариу өгөх. come before sb/ sth 1. танилцуулах. 2. чухал ач холбогдолтой байх. come between sb and sb хоорондуур орох, үймүүлэх. come by sth 1. авах. 2. арай гэж хүрэх/ олж авах. come down 1. нурж унах. 2. орох (цас, бороо). 3. унах. come down (from...) (to...) нүүх, шилжих. come down on sb шийтгэх. come down on sb for sth төлбөр төлөх/ мөнгө өгөхийг шаардах, нэхэх. come down to sth хүрэх. come forward туслах. come from... / sth -аас авах. come in 1. ирэх. Which horse came in first? Аль морь түрүүлэв? 2. моодонд орох. come in for sth хүлээн авах. come in on sth оролцох. come into sth 1. өвлөн авах. 2. хамаатай/ чухал байх. come off 1. тайлагдах; арилах, алга болох. 2. болох. 3. бүтэх, амжилттай болох. 4. үр дүнд хүрэх. come off (sth) 1. унах. 2. салж унах. come off sth 1. хасагдах. 2. болих, хаях. come on эхлэх. come on/ upon sb/ sth тааралдах, дайралдах. come out 1. гарах. It was getting dark and the stars were coming out. Харанхуй болж тэнгэрт одод түгэв. 2. ажил хаях. 3. шийдэгдэх (асуудал, г. м.). come over (to sth) өөрчлөх. come round тойрох. come through ирэх, хүлээн авах (мэдээ). come through (sth) эдгэх, амь гарах. come to sth нийт хэмжээ... нд хүрэх. come to sb санаанд орох, толгойд орж ирэх, ухаан орох. come under 1. удирдлага/ хяналт дор байх. 2. өртөх. come up 1. болох. 2. ойртож/ дөхөж очих. come up against бэрхшээлтэй тулгарах.

  English-Mongolian dictionary > come

 • 2 wash

  n. 1. угаалга. This floor needs a good \wash. Энэ шалыг сайтар угаах хэрэгтэй юм байна. 2. угаасан юм, цагаан хэрэглэл. The \wash has not come back from the laundry. Цагаан хэрэглэлийг угаалганаас арай л авчраагүй байна. come out in the wash учир нь олдох. Don`t worry, I`m sure it`ll allcome out in the \wash. Санаа бүү зов, энэ бүхний учир начир нь олдоно гэдэгт би итгэлтэй байна. v. 1. угаах, цэвэрлэх. 2. усанд урсах/ автах. 3. цалгих. wash sb/ sth away угаагдах, усанд автах. Their house was \wash ed away in the flood. Тэдний байшин үерт автсан юм. wash sth down (with sth) 1. угаах, угааж арилгах. 2. зуушлах. For lunch we had bread and cheese \wash ed down with beer. Өдрийн хоолонд бид талх бяслагийг шар айргаар даруулав. wash (sth) off; wash sth off sth угаах, арилгах. Wash that mud off your boots before you come in. Орж ирэхээсээ өмнө гутлынхаа шавар шавхайг арилгаарай. wash out арилгах (толбо). These ink stains won`t \wash out. Энэ бэхний толбо угаагаад арилахгүй дээ. wash over sb буугаад л өнгөрөх. wash up (сав суулга) угаах. She helped her mother to \wash up. Тэр ээждээ аяга шаазан угаахад нь хамжилцав. wash one`s dirty linen in the public олны өмнө булайгаа дэлгэх. wash one`s hands of sb/ sth -д оролцохоос татгалзах. washable adj. угааж болдог. machine \wash угаалгын машинаар угааж болох (хувцас хунар). wash-basin (also basin; US wash-bowl, sink) угаалтуур, тосуур. washed-out adj. 1. гандсан. \wash -out blue skirt гандсан хөх банзал. 2. ядарч, зовсон. She looks \wash -out after her illness. Өвчнөөсөө хойш тэр нэг л эцэж ядарсан харагдах юм. washed up adj. 1. бүтэлгүй, болох найдваргүй. 2. авьяасаа барсан. a \wash-up singer авьяасаа барсан дуучин. wash-out n. бүтэхгүй, урагшгүй. The party was a total \wash-out. Цэнгээн гэж ёстой бүтэлгүй юм болсон.

  English-Mongolian dictionary > wash

См. также в других словарях:

 • come after — index accede (succeed), ensue, succeed (follow) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • come after — verb 1. come after in time, as a result (Freq. 2) A terrible tsunami followed the earthquake • Syn: ↑follow • Hypernyms: ↑result, ↑ensue • Verb Group: ↑po …   Useful english dictionary

 • come after — phrasal verb [transitive] Word forms come after : present tense I/you/we/they come after he/she/it comes after present participle coming after past tense came after past participle come after come after someone to try to find or catch someone,… …   English dictionary

 • come after — verb a) to pursue, follow Dont try to come after me. b) to follow, to succeed, to be the successor of Who came after Richard the Lionheart? …   Wiktionary

 • come after somebody — ˌcome ˈafter sb derived no passive to chase or follow sb Main entry: ↑comederived …   Useful english dictionary

 • come after — arrive so as to take, go after …   English contemporary dictionary

 • To come after — Come Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ˌcome ˈafter sb — phrasal verb to try to find or catch someone, in order to punish or harm them …   Dictionary for writing and speaking English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • after\ the\ dust\ clears — • after the dust clears • when the dust settles adv. phr. When a troubling, confusing, or disastrous event is finally over. John invited Tim for dinner, but since Tim s father had just died, he replied, thanks. I d like to come after the dust… …   Словарь американских идиом


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»