Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

civil+death

 • 1 civil

  {'sivil}
  1. граждански
  CIVIL case юр. гражданско дело/процес
  CIVIL death юр. пълно лишаване от граждански права
  CIVIL disobedience пол. организирана пасивна съпротива
  CIVIL engineering строително инженерство
  CIVIL law гражданско право, шт. римско/нецърковно право
  CIVIL list фин. цивилна листа
  CIVIL marriage граждански/нецърковен брак
  CIVIL rights граждански права (ам. особ. за негрите)
  CIVIL rights movement движение за зашита на гражданските права
  2. цивилен, невоенен
  CIVIL aviation гражданска, особ. търговска авиация
  CIVIL servant държавен Служител, чиновник
  С. Service държавните (нс военни) ведомства, държавна служба
  CIVIL war гражданска/междуособна война
  3. учтив, любезен, вежлив
  * * *
  {'sivil} a 1. граждански; civil case юр. гражданско дело/процес; civil
  * * *
  цивилен; учтив; вежлив; културен;
  * * *
  1. civil aviation гражданска, особ. търговска авиация 2. civil case юр. гражданско дело/процес 3. civil death юр. пълно лишаване от граждански права 4. civil disobedience пол. организирана пасивна съпротива 5. civil engineering строително инженерство 6. civil law гражданско право, шт. римско/нецърковно право 7. civil list фин. цивилна листа 8. civil marriage граждански/нецърковен брак 9. civil rights movement движение за зашита на гражданските права 10. civil rights граждански права (ам. особ. за негрите) 11. civil servant държавен Служител, чиновник 12. civil war гражданска/междуособна война 13. С. service държавните (нс военни) ведомства, държавна служба 14. граждански 15. учтив, любезен, вежлив 16. цивилен, невоенен
  * * *
  civil[´sivil] adj 1. граждански; \civil case юрид. граждански процес (дело); \civil death юрид., ост. гражданска смърт; \civil list цивилна листа; \civil strife борба между отделни групировки; 2. цивилен, не военен; 3. учтив, любезен, вежлив, възпитан; keep a \civil tongue in your head! дръж се прилично! to do the \civil разг. правя се на много учтив, спазвам протокола; how very \civil of you! колко любезно от твоя страна!

  English-Bulgarian dictionary > civil

 • 2 death

  {deθ}
  1. смърт, гибел, смъртен случай
  the DEATH has occurred of... умрял/починал e...
  pale as DEATH блед като смъртник
  to die a natural/violent DEATH умирам от естествена/насилствена смърт
  at the point/on the verge of DEATH, at DEATH's door на умиране
  to be the DEATH of someone уморявам/закарвам някого в гроба
  to go to one's DEATH посрещам смъртта си
  to catch one's DEATH of cold умирам от настинка
  to do/put to DEATH убивам
  to bleed/freeze/starve to DEATH умирам от кръвоизлив/студ/глад
  to stone to DEATH пребивам с камъни
  to the DEATH до смърт, до последна капка кръв
  to lie still in DEATH лежа мъртъв
  2. прен. край
  the Black DEATH черната смърт (чумата в Европа през 1 век)
  to be DEATH on унищожавам, опустошавам, много обичам, бива ме в
  to be in at the DEATH лов. присъствувам при убиването на подгонено животно, свидетел съм на края/завършека
  to DEATH до смърт/край, разг. много, ужасно, крайно
  to hold on like grim DEATH държа се упорито/отчаяно, не се предавам
  * * *
  {ded} n 1. смърт; гибел; смъртен случай; the death has occurred of.
  * * *
  смъртен; смърт; умиране; предсмъртен; край; мор;
  * * *
  1. at the point/on the verge of death, at death's door на умиране 2. pale as death блед като смъртник 3. the black death черната смърт (чумата в Европа през 1 век) 4. the death has occurred of... умрял/починал e.. 5. to be death on унищожавам, опустошавам, много обичам, бива ме в 6. to be in at the death лов. присъствувам при убиването на подгонено животно, свидетел съм на края/завършека 7. to be the death of someone уморявам/закарвам някого в гроба 8. to bleed/freeze/starve to death умирам от кръвоизлив/студ/глад 9. to catch one's death of cold умирам от настинка 10. to death до смърт/край, разг. много, ужасно, крайно 11. to die a natural/violent death умирам от естествена/насилствена смърт 12. to do/put to death убивам 13. to go to one's death посрещам смъртта си 14. to hold on like grim death държа се упорито/отчаяно, не се предавам 15. to lie still in death лежа мъртъв 16. to stone to death пребивам с камъни 17. to the death до смърт, до последна капка кръв 18. прен. край 19. смърт, гибел, смъртен случай
  * * *
  death[deu] n 1. смърт, смъртен случай; \death by hanging ( shooting, from drowning, from starvation) смърт чрез обесване (разстрел, поради удавяне, от глад); pale as \death блед като смъртник; civil \death лишаване от граждански права; to die a natural ( violent) \death умирам от естествена (насилствена) смърт; at the point ( on the verge of) \death на умиране; to be the \death of уморявам, причинявам смъртта на, вкарвам в гроба; to go to o.'s \death посрещам смъртта си; to catch o.'s \death of cold умирам от настинка; to die a hero's \death умирам като герой; to \death до смърт; много, ужасно; to do to \death убивам; прен. прекалявам, повтарям безкрайно; to put to \death наказвам със смърт; убивам; to bleed ( freeze, starve) to \death умирам от кръвоизлив (замръзване, глад); to beat ( stone) to \death пребивам (с камъни); faithful unto \death верен до гроб; to the \death до смърт, до последен дъх, до последна капка кръв; 2. смърт ( състояние); to lie still in \death лежа мъртъв; everlasting \death вечни мъки (в ада); 3. прен. край; the \death of o.'s hopes краят на надеждите ми; 4. мор, чума; the Black D. чумата в Европа през ХIV в.; at \death's door на умиране, пътник (прен.); to be \death on sl унищожавам, опустошавам; справям се с; гълтам, лапам, много обичам; to be in at the \death присъствам при убийството на подгонено животно; присъствам, свидетел съм на края, завършека; it is \death опасно е за живота, наказва се със смърт; to hold on like grim \death държа се отчаяно; to dice with \death играя си със смъртта; like \death warmed up ( over) в много жалко, окаяно състояние; скапан; съсипан.

  English-Bulgarian dictionary > death

См. также в других словарях:

 • civil death — n: the status of a living person equivalent in its legal consequences to natural death; specif: deprivation of certain civil rights upon conviction for a serious crime Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. civil death …   Law dictionary

 • Civil death — Death Death (d[e^]th), n. [OE. deth, dea[eth], AS. de[ a][eth]; akin to OS. d[=o][eth], D. dood, G. tod, Icel. dau[eth]i, Sw. & Dan. d[ o]d, Goth. dau[thorn]us; from a verb meaning to die. See {Die}, v. i., and cf. {Dead}.] 1. The cessation of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Civil death — (Latin: civiliter mortuus)[1] is a term that refers to the loss of all or almost all civil rights by a person due to a conviction for a felony or due to an act by the government of a country that results in the loss of civil rights. It is usually …   Wikipedia

 • Civil death — Civil Civ il, a. [L. civilis, fr. civis citizen: cf. F. civil. See {City}.] 1. Pertaining to a city or state, or to a citizen in his relations to his fellow citizens or to the state; within the city or state. [1913 Webster] 2. Subject to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • civil death — n. Law Historical the condition of a person who forfeits or is deprived of all civil rights * * * …   Universalium

 • civil death — n. Law Historical the condition of a person who forfeits or is deprived of all civil rights …   English World dictionary

 • civil death — The extinction of all civil rights, such as occurred at common law upon a person being banished, abjuring the realm, or entering a religious order, and to a certain extent upon conviction of any felony. It has been held in the United States that… …   Ballentine's law dictionary

 • civil death — noun Date: 1719 the status of a living person equivalent in its legal consequences to natural death; specifically deprivation of civil rights …   New Collegiate Dictionary

 • civil death — The state of a person who, though possessing natural life, has lost all civil rights and as to them is considered civilly dead. Hiroko Kawakita Hayashi v. Lorenz, Cal.App., 258 P.2d 1039, 1042. In some states, persons convicted of serious crimes… …   Black's law dictionary

 • civil death — The state of a person who, though possessing natural life, has lost all civil rights and as to them is considered civilly dead. Hiroko Kawakita Hayashi v. Lorenz, Cal.App., 258 P.2d 1039, 1042. In some states, persons convicted of serious crimes… …   Black's law dictionary

 • civil death — noun 1. the legal status of a person who is alive but who has been deprived of the rights and privileges of a citizen or a member of society; the legal status of one sentenced to life imprisonment • Topics: ↑law, ↑jurisprudence • Hypernyms:… …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»