Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

checked

  • 1 checked

    [çekt] adj. me kuadrate, me katrorë
    * * *
    kontrollova; kontrolluar

    English-Albanian dictionary > checked

  • 2 check

    [çek] v.,n., interj. -v 1. ndal (hapat). 2. përmbaj, ndrydh, frenoj (zemërimin). 3. zmbraps (sulmin). 4. përputhen (kopjet). 5. shqyrtoj, verifikoj, kontrolloj; krahasoj; she checked and found the money was gone ajo kontrolloi dhe pa se paratë kishin
    fluturuar. 6. lë në ruajtje (bagazhet). 7. (shah) jap shah.
    -n 1. ndalesë, ndalje; ndërprerje. 2. përmbajtje, frenim. 3. zmbrapsje. 4. shqyrtim, verifikim. 5. visto, spontim. 6. pullë (për bagazhet etj). 7. amer. fin. çek. 8. shah. 9. attr. katror; a check tablecloth mbulesë tavoline me kuadrate.
    in check a) nën kontroll; nën fre; b) në pozicion shahu, shah (mbreti)
    check in a) mbërrij (në hotel); b) regjistrohem (në hotel, aeroport); c) regjistroj; i jap të plotësojë një skedë; d) zhrg. vdes, cof
    check-in [çekin] n. regjistrim
    check off ['çekof] vistoj, spontoj
    checkoff ['çekof] n 1. mbajtje nga rroga (e kuotës së sindikatës). 2. kuotë anëtarësie
    check on/up on [çekaut] a) kontrolloj (foshnjën); b) informohem, interesohem (për dikë)
    check out [çekaut] a) shlyhem, bëj pagesën (në hotel, supermarket); b) përputhen (shifrat); c) zhrg. vdes, cof; d) tërheq (bagazhet); e) i marr paratë, e bëj të paguajë (klientin); f) shqyrtoj, kontrolloj, verifikoj
    check it out! [çekitaut] shiko këtu!; dëgjo këtu!
    check-out ['çekaut] n 1. kontroll dhe pagesë e mallit (në supermarket). 2. arkë. 3. kohë e largimit nga hoteli, kohë e pagesës
    check over [çek'ouvë:] shqyrtoj, verifikoj
    check up ['çekap]interesohem, informohem; verifikoj
    checkup ['çekap] n 1. shqyrtim, kontroll, verifikim. 2. kontroll në trup
    checkbook [çekbuk] n. amer. bllok çeqesh
    checked [çekt] adj. me kuadrate, me katrorë
    check mark [çekma:k] n. shenjë vistimi (Ð/)
    * * *
    kontrolloj; shikoj

    English-Albanian dictionary > check

См. также в других словарях:

  • checked — [tʃekt] adj checked cloth has a regular pattern of differently coloured squares ▪ a checked blouse …   Dictionary of contemporary English

  • checked — (ch[e^]kt), adj. 1. Held back from some action especially by force. Syn: curbed. [WordNet 1.5] 2. having a pattern of alternating dark and light squares in rows and columns. Syn: checkered. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • checked — [ tʃekt ] adjective printed or woven in a pattern of squares: a red and blue checked shirt …   Usage of the words and phrases in modern English

  • checked — checked; un·checked; …   English syllables

  • checked — [chekt] adj. 1. having a pattern of squares [a checked tablecloth] 2. Phonet. a) ending in a consonant: said of a syllable b) sounded in such a syllable: said of a vowel …   English World dictionary

  • checked — index broken (interrupted), limited, qualified (conditioned) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • checked — checked, checkered *variegated, parti colored, motley,pied, piebald, skewbald, dappled, freaked …   New Dictionary of Synonyms

  • checked — [[t]tʃe̱kt[/t]] ADJ Something that is checked has a pattern of small squares, usually of two colours. He was wearing blue jeans and checked shirt. Syn: check …   English dictionary

  • checked — adjective checked cloth has a regular pattern of differently coloured squares: a checked blouse …   Longman dictionary of contemporary English

  • Checked — Check Check, v. t. [imp. & p. p. {Checked} (ch[e^]kt); p. pr. & vb. n. {checking}.] 1. (Chess) To make a move which puts an adversary s piece, esp. his king, in check; to put in check. [1913 Webster] 2. To put a sudden restraint upon; to stop… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • checked — /chekt/, adj. 1. having a pattern of squares; checkered: a checked shirt. 2. Phonet. (of a vowel) situated in a closed syllable (opposed to free). [1375 1425; late ME. See CHECK1, ED2] * * * …   Universalium


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»