Перевод: со всех языков на болгарский

с болгарского на все языки

chasser

 • 1 chasser

  v. (lat. pop. °captiare, lat. captare "chercher а prendre") I. v.tr. 1. ловувам (дивеч, птици); chasser le cert ловувам елени; chasser а courre ловувам с кучета; 2. гоня, прогонвам; изхвърлям, уволнявам; chasser l'ennemi прогонвам неприятеля; chasser un indésirable изхвърлям нежелан гост; chasser un domestique уволнявам прислужник; 3. разпръсквам, разсейвам; chasser le chagrin разсейвам тъгата; chasser les mauvaises odeurs прогонвам лошите миризми; 4. изкарвам; карам пред себе си; chasser les vaches изкарвам кравите; 5. преследвам, стремя се към; chasser un navire преследвам кораб; chasser la terre стремя се към сушата (за кораб); II. v.intr. 1. les nuages chassent de l'ouest (de l'est, du nord) облаците идат от запад (от изток, от север); 2. le navire chasse sur ses ancres корабът е неустойчив, не е добре закотвен; l'ancre chasse котвата се влачи по дъното; 3. печ. заемам място (за печатна буква); 4. печ. променям подредбата на редовете в страниците; si vous ajoutez cette phrase, ça va chasser ако добавите това изречение, подредбата на редовете ще се промени; 5. правя скок "chasse" в балет; 6. подхлъзвам се, буксувам. Ќ bon chien chasse de race погов. крушата не пада по-далеч от дървото; il chasse de race той се е метнал на рода си (няма на кого да прилича); la faim chasse le loup du bois погов. нуждата кара човека да върши неразумни неща; un clou chasse l'autre клин, клин избива; chasser les cercles d'un tonneau набивам обръчите на бъчва. Ќ Ant. accueillir, admettre, recevoir; embaucher, engager, entretenir.

  Dictionnaire français-bulgare > chasser

 • 2 appeler

  v. (lat. appellare) I. v.tr. 1. наричам, назовавам, именувам, кръщавам (с име новородено); 2. викам, повиквам; зова; appeler au secours викам за помощ; 3. удостоявам с назначение; 4. призовавам, апелирам за нещо; 5. желая, стремя се към; 6. изисквам; ce sujet appelle toute votre attention темата изисква цялото ви внимание; 7. водя след себе си, предизвиквам; le mensonge apelle le mensonge лъжата води след себе си друга лъжа; II. v. pron. s'appeler 1. наричам се, казвам се, именувам се; comment vous appelez-vous? как се казвате? 2. викам се, призовавам се. Ќ appeler en justice давам под съд; appeler qqn. en témoignage (а témoin) призовавам някого за свидетел; appeler sous les drapeaux воен. свиквам в армията. Ќ Ant. chasser, congédier, expulser, renvoyer.

  Dictionnaire français-bulgare > appeler

 • 3 attirer

  v.tr. (de a- et tirer) 1. притеглям, привличам; attirer un fluide изпомпвам течност; l'aimant attire le fer магнитът привлича желязото; attirer des recrues привличам, набирам членове; attirer le regard привличам погледа; 2. очаровам, съблазнявам; son charme attire tout le monde чарът Ј привлича всички; s'attirer навличам си (беда и др.). Ќ Ant. éloigner, repousser, rebuter, chasser, détourner.

  Dictionnaire français-bulgare > attirer

 • 4 chassé

  m. (de chasser) вид скок в балета, при който двата крака се удрят във въздуха и единият се изпъва напред или встрани.

  Dictionnaire français-bulgare > chassé

 • 5 chasse-clou

  m. (de chasser et clou) (pl. chasse-clous) техн. уред за дълбоко забиване на гвоздеи, така че да не се виждат главичките им.

  Dictionnaire français-bulgare > chasse-clou

 • 6 chassé-croisé

  m. (de chasser et croiser) (pl. chassés-croisés) 1. вид стъпка при танц, при която танцьорът и партньорката му преминават бързо един пред друг; 2. прен. разместване, сменяне на места.

  Dictionnaire français-bulgare > chassé-croisé

 • 7 chasse-marée

  m.inv. (de chasser et marée) ост. малък тримачтов рибарски бретонски кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > chasse-marée

 • 8 chasse-mouche

  m. (de chasser et mouche) (pl. chasse-mouches) дръжка с косми от конска опашка за пъдене на мухи.

  Dictionnaire français-bulgare > chasse-mouche

 • 9 chasse-neige

  m. (de chasser et neige) (pl. chasse-neige ou chasse-neiges) 1. снегорин ( на локомотив), снегориначка; 2. рало (позиция в ските); 3. снегорин ( специален автомобил за чистене на сняг).

  Dictionnaire français-bulgare > chasse-neige

 • 10 chasse-pierres

  m.inv. (de chasser et pierre) приспособление на локомотив за премахване на камъни от релсите.

  Dictionnaire français-bulgare > chasse-pierres

 • 11 chasse-roue

  m. (de chasser et roue) (pl. chasse-roues) камък или метално стълбче на ъгъла на врата или стена, за да ги предпазва от колелата на колите.

  Dictionnaire français-bulgare > chasse-roue

 • 12 chasseresse

  f. et adj. (de chasser) ловджийка; adj. Diane chasseresse Диана, богиня на лова.

  Dictionnaire français-bulgare > chasseresse

 • 13 chasseur,

  euse m., f. (de chasser) (женски род се използва само в първо значение) 1. ловец, ловджия; 2. слуга в ливрея, който застава зад колата на господаря си; 3. хоп (в хотел, кафене или ресторант); 4. воен. войник стрелец; chasseur,s а cheval конни стрелци; chasseur,s alpins алпийски стрелци; 5. мор. малък кораб, който преследва подводници; 6. малък кораб за лов на китове; 7. самолет-изтребител. Ќ chasseur, d'images фотограф, който търси оригинални моменти; chasseur, de primes ловец на престъпници заради наградата (в Дивия Запад); lapin chasseur, заек, приготвен със сос от гъби, лук и бяло вино; pas de chasseur, ситни бързи крачки.

  Dictionnaire français-bulgare > chasseur,

 • 14 chassoir

  m. (de chasser) клин, с който се набиват обръчите на бъчва.

  Dictionnaire français-bulgare > chassoir

 • 15 cynégétique

  adj. et f. (du gr. kunêgetikos,de kunegetein "chasser avec une meute", de kunes "chien") 1. който се отнася до лов; 2. f. ловно изкуство, ловджийство.

  Dictionnaire français-bulgare > cynégétique

 • 16 éliminer

  v.tr. (lat. eliminare "chasser hors du sueil", limen) 1. отстранявам, изключвам, елиминирам; 2. физиол. секретирам.

  Dictionnaire français-bulgare > éliminer

 • 17 entrechat

  m. (it. intrecciata "(saut) entrelacé", d'apr. chasser) 1. леко подскачане с удряне на краката един в друг, преди да се стъпи на земята (при танц); 2. прен. скок, подскок.

  Dictionnaire français-bulgare > entrechat

 • 18 évoquer

  v.tr. (lat. evocare, de vocare "appeler") 1. призовавам; évoquer les esprits призовавам духове; 2. припомням, констатирам, отбелязвам, напомням; 3. юр. призовавам в съд, апелирам; évoquer une affaire апелирам дело. Ќ Ant. conjurer, chasser, écarter, éloigner, repousser.

  Dictionnaire français-bulgare > évoquer

 • 19 exterminer

  v.tr. (lat. exterminare, d'abord "chasser, exiler" (de terminus "frontière")) изтребвам; s'exterminer взаимно се изтребваме; изтощавам се, изморявам се.

  Dictionnaire français-bulgare > exterminer

 • 20 forlonge

  m. (de forlonger) в съчет. aller de forlonge избягвам напред (за подгонен от кучета дивеч); chasser de forlonge преследвам отдалеч ( за куче).

  Dictionnaire français-bulgare > forlonge

См. также в других словарях:

 • chasser — [ ʃase ] v. <conjug. : 1> • chacier XIIe; lat. pop. °captiare, lat. captare « chercher à prendre » (→ capter), de capere I ♦ V. tr. 1 ♦ Poursuivre (les animaux) pour les tuer ou les prendre. ⇒ chasse. Chasser le lièvre, le cerf, le tigre, l …   Encyclopédie Universelle

 • chasser — CHASSER. v. a. (La prem. syllabe est brève.) Mettre dehors avec violence, contraindre, forcer de sortir de quelque lieu. Chasser les ennemis du Royaume, hors du Royaume. Il a été chassé de son pays. On l a chassé comme un coquin. Il se fit… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • chasser — hors, ou arriere de soy, Abigere, Arcere, Excludere, Fugare, Pellere, Aspellere, Expellere, Exigere, Picardi proferunt Cacher. Je te chasseray hors de cette maison, Exigam te ex hac domo. Chasser hors par force et violence, Expellere atque… …   Thresor de la langue françoyse

 • chasser — (cha sé) v. a. 1°   Poursuivre le gibier, les bêtes fauves, pour les tuer ou les prendre. Chasser le renard.    Il se dit aussi des animaux qui poursuivent une proie. Le lion chasse les gazelles. L aigle chassant les oiseaux, les lièvres et les… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • CHASSER — v. a. Mettre dehors avec violence, contraindre, forcer de sortir de quelque lieu. Chasser les ennemis du royaume, hors du royaume. Il a été chassé de son pays. On l a chassé comme un coquin. Il se fit chasser. Chasser les chiens. Chasser les… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 7eme edition (1835)

 • CHASSER — v. tr. Mettre dehors avec violence, contraindre, forcer de sortir de quelque lieu. Chasser les ennemis d’une position, d’une tranchée. Il a été chassé de son pays. Il se fit chasser. Chasser les chiens. Chasser les mouches. Par exagération, Les… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

 • chasser — I. CHASSER. v. act. La premiere est breve. Mettre dehors avec violence; contraindre, forcer de sortir de quelque lieu. Chasser les ennemis du Royaume, hors du Royaume. il a esté chassé de son pays. on l a chassé comme un coquin. il se fit chasser …   Dictionnaire de l'Académie française

 • chasser — vt. , poursuivre un gibier pour le tuer : chassî, pp. chachà, à, è (Albanais.001), shassé, shassâ (Arvillard.228), shèfî (Saxel.002), stachî (Megève), stassé (Albertville.021). E. : Éconduire, Tabac. A1) chasser // attraper chasser les rats et… …   Dictionnaire Français-Savoyard

 • Chasser — Chasse Pour les articles homonymes, voir Chasse (homonymie). Joachim von Sandrart, Novembre, Huile sur toile, 1643 La chas …   Wikipédia en Français

 • Chasser de gueule — ● Chasser de gueule chasser en aboyant, en parlant des chiens …   Encyclopédie Universelle

 • Chasser à cor et à cri — ● Chasser à cor et à cri chasser à grand bruit, avec le son de la trompe, le cri des veneurs et le récri des chiens …   Encyclopédie Universelle


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»