Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

by+through+the+agency+of

 • 1 agency

  {'eidʒənsi}
  1. представителство, агенция, агентство, бюро
  2. средство, съдействие, посредничество
  through the AGENCY of water от действието на водата
  by/through the AGENCY of a friend чрез/посредством един приятел
  3. n действие, въздействие, средство, съдействие, посредничество, фактор, сила, агенция, бизн. представителство
  on sole AGENCY basis на базата на единствено представителство
  through the AGENCY of a broker чрез посредничество на брокер
  * * *
  {'eijъnsi} n 1. представителство; агенция; агентство; бюро;
  * * *
  съдействие; посредничество; представителство; агенция; бюро;
  * * *
  1. by/through the agency of a friend чрез/посредством един приятел 2. n действие, въздействие, средство, съдействие, посредничество, фактор, сила, агенция, бизн. представителство 3. on sole agency basis на базата на единствено представителство 4. through the agency of a broker чрез посредничество на брокер 5. through the agency of water от действието на водата 6. представителство, агенция, агентство, бюро 7. средство, съдействие, посредничество
  * * *
  agency[´eidʒənsi] n 1. представителство, агенция; бюро; 2. средство; съдействие, посредничество; through the doctor's \agency he got full compensation със съдействието на лекаря той получи пълна компенсация; 3. действие; деятелност; free \agency свобода на волята; свободна воля.

  English-Bulgarian dictionary > agency

 • 2 through

  {θru:}
  I. 1. през, из, по
  to look THROUGH the window поглеждам през прозореца
  I searched THROUGH the house претърсих/прерових къщата
  the road goes THROUGH the desert шосето минава през пустинята
  the rumour spread THROUGH the town слухът се разнесе из града
  to hear THROUGH the noise чувам сред шума
  to be/come/get THROUGH something преживявам/изпитвам нещо
  2. чрез, посредством, от
  I got to know it THROUGH a friend узнах/научих за това от един приятел
  I'll do it THROUGH my agent ще го сторя чрез посредника си
  3. благодарение на, с помощта на, заради, поради, в резултат на
  to do something THROUGH ignorance/carelessness/fear, etc. правя нещо от/поради невежество/нехайство/страх и пр.
  it was THROUGH her we found it out ние открихме това благодарение на нея
  it happened THROUGH no fault of mine това се случи не по моя вина
  it was all THROUGH her that we are so late закъсняхме толкова само заради нея
  4. през, в продължение/течение на
  all THROUGH the day през целия ден
  she waited THROUGH ten long years тя чака цели десет години
  he slept THROUGH the concert той спа през целия концерт
  to sleep the night THROUGH спя непробудно цялата нощ
  5. ам. без прекъсване от... до... включително
  Monday THROUGH Friday от понеделник до петък включително
  II. adv открай докрай, изцяло, напълно
  to be wet THROUGH целият съм мокър
  to read a book THROUGH изчитам/прочитам цялата книга
  he wouldn't let me THROUGH той не искаше да ме пусне да премина
  to be THROUGH свършвам, приключвам (за заседание, процес, урок и пр.), изкарвам (изпит и пр.), с мен е свършено, унищожен съм
  to be THROUGH with something свършвам, завършвам, привършвам (работа и пр.)
  to be THROUGH with someone разделям се/скъсвам с някого, свързвам се/получавам телефонна връзка с някого
  THROUGH and THROUGH изцяло, напълно, основно, издъно
  all THROUGH през цялото/всичкото това време
  your coat is THROUGH at the elbows лактите на палтото ти са протрити
  this train goes THROUGH to Paris този влак пътува директно до Париж
  III. 1. пряк, директен, без прекачване/смяна, транзитен
  a THROUGH carriage/train/ticket/service директен вагон/влак/билет/съобщение
  a THROUGH passenger транзитен пътник
  2. свободен/отворен за преминаване/пътуване (за улица, път и пр.)
  no THROUGH road затворен път (надпис)
  * * *
  {dru:} prep 1. през; из, по; to look through the window поглеждам п(2) {dru:} adv открай докрай, иззцяло, напълно; to be wet through ц{3} {dru:} а 1. пряк, директен, без прекачване/смяна; транзит
  * * *
  чрез; посредством; поради; през; през; пряк; директен; докрай;
  * * *
  1. a through carriage/train/ticket/service директен вагон/влак/билет/съобщение 2. a through passenger транзитен пътник 3. all through the day през целия ден 4. all through през цялото/всичкото това време 5. he slept through the concert той спа през целия концерт 6. he wouldn't let me through той не искаше да ме пусне да премина 7. i got to know it through a friend узнах/научих за това от един приятел 8. i searched through the house претърсих/прерових къщата 9. i'll do it through my agent ще го сторя чрез посредника си 10. i. през, из, по 11. ii. adv открай докрай, изцяло, напълно 12. iii. пряк, директен, без прекачване/смяна, транзитен 13. it happened through no fault of mine това се случи не по моя вина 14. it was all through her that we are so late закъсняхме толкова само заради нея 15. it was through her we found it out ние открихме това благодарение на нея 16. monday through friday от понеделник до петък включително 17. no through road затворен път (надпис) 18. she waited through ten long years тя чака цели десет години 19. the road goes through the desert шосето минава през пустинята 20. the rumour spread through the town слухът се разнесе из града 21. this train goes through to paris този влак пътува директно до Париж 22. through and through изцяло, напълно, основно, издъно 23. to be through with someone разделям се/скъсвам с някого, свързвам се/получавам телефонна връзка с някого 24. to be through with something свършвам, завършвам, привършвам (работа и пр.) 25. to be through свършвам, приключвам (за заседание, процес, урок и пр.), изкарвам (изпит и пр.), с мен е свършено, унищожен съм 26. to be wet through целият съм мокър 27. to be/come/get through something преживявам/изпитвам нещо 28. to do something through ignorance/carelessness/fear, etc. правя нещо от/поради невежество/нехайство/страх и пр 29. to hear through the noise чувам сред шума 30. to look through the window поглеждам през прозореца 31. to read a book through изчитам/прочитам цялата книга 32. to sleep the night through спя непробудно цялата нощ 33. your coat is through at the elbows лактите на палтото ти са протрити 34. ам. без прекъсване от... до... включително 35. благодарение на, с помощта на, заради, поради, в резултат на 36. през, в продължение/течение на 37. свободен/отворен за преминаване/пътуване (за улица, път и пр.) 38. чрез, посредством, от
  * * *
  through[uru:] I. prep 1. през; по, из; to come (go) \through минавам през; to look \through a window гледам през прозорец; he travelled all \through Europe той пропътува цяла Европа; to hear \through the noise чувам сред шума; to read \through glasses чета с очила; half the way \through по средата (на), до средата; all the way \through изцяло, докрай; \through the length and breadth of надлъж и нашир из; 2. чрез, посредством, по пътя на, с помощта на, благодарение на, заради; \through the agency ( medium) of посредством; to learn \through a friend научавам от приятел; 3. поради, от; \through lack of поради липса на; 4. през, в продължение на; в течение на; \through life през целия си живот; all \through the day през целия ден; to sleep the night \through спя през цялата нощ; 5. ам. включително, в това число; June 15 \through July 17 от 15 юни до 17 юли включително; he has been \through it разг. той е видял и патил; to put s.o. \through it разг. подлагам на строго, тежко изпитание; наругавам; II. adv 1. целият, цялата, цялото; I am wet \through аз съм мокър целият; 2. отначало докрай; all \through през цялото време; right \through открай докрай; straight \through наред, без прескачане; \through and \through напълно, изцяло, основно, съвсем, открай докрай, във всяко отношение; отново и отново; the train runs \through to влакът отива направо за; to carry s.th. \through изкарвам нещо на добър край; изкарвам нещо докрай; to be \through with свършвам с; is he \through? той мина ли? (свърши ли?); his trousers are \through at the knees панталоните му са скъсани на коленете; III. adj пряк, директен, без смяна (прекачване); \through carriage, train, ticket, service директен вагон, влак, билет, съобщение; \through passage свободно преминаване; \through passenger пътник, който пътува без прекачване (престой).

  English-Bulgarian dictionary > through

См. также в других словарях:

 • through the agency of — by/through/the agency of formal phrase used for saying that a person or thing makes something happen a person who has bought property through the agency of a solicitor Thesaurus: describing or relating to ways of doing thingshyponym systems and… …   Useful english dictionary

 • through the wringer — informal : through a series of very difficult or unpleasant experiences Those poor people have really gone/been through the wringer lately. They were put through the wringer by the adoption agency. • • • Main Entry: ↑wringer …   Useful english dictionary

 • by the agency of — by/through/the agency of formal phrase used for saying that a person or thing makes something happen a person who has bought property through the agency of a solicitor Thesaurus: describing or relating to ways of doing thingshyponym systems and… …   Useful english dictionary

 • List of The Agency episodes — Main article: The Agency (2001 TV series) The Agency was a CBS television show that followed the inner workings of the United States Central Intelligence Agency. The series was created by Michael Frost Beckner and was executive produced by… …   Wikipedia

 • Retreat Through the Wet Wasteland — Theatrical poster for Retreat Through the Wet Wasteland (1973) Directed by Yukihiro Sawada[1] …   Wikipedia

 • Where one of two innocent parties must suffer, he through whose agency the loss has occurred must bear it — A maxim and equitable principle. 27 Am J2d Equity § 146 …   Ballentine's law dictionary

 • agency — agen·cy n pl cies 1: the person or thing through which power is exerted or an end is achieved death by criminal agency W. R. LaFave and A. W. Scott, Jr. 2 a: a consensual fiduciary relationship in which one party acts on behalf of and under the… …   Law dictionary

 • The Passing of the Great Race — The Passing of The Great Race; or, The racial basis of European history was an influential book of scientific racism written by the American eugenicist, lawyer, and amateur anthropologist Madison Grant in 1916. The book was very influential in… …   Wikipedia

 • The Religion of Russia —     The Religion of Russia     † Catholic Encyclopedia ► The Religion of Russia     A. The Origin of Russian Christianity     There are two theories in regard to the early Christianity of Russia; according to one of them, Russia was Catholic from …   Catholic encyclopedia

 • The Fairy-Queen — (Z.629) is a masque or semi opera by Henry Purcell; a Restoration spectacular [see: Judith Milhous, The Multimedia Spectacular on the Restoration Stage , British Theatre and the Other Arts, 1660 1800 , ed. Shirley Strum Kenny, Associated… …   Wikipedia

 • The Laws of Manu —     The Laws of Manu     † Catholic Encyclopedia ► The Laws of Manu      The Laws of Manu is the English designation commonly applied to the Manava Dharma sastra , a metrical Sanskrit compendium of ancient sacred laws and customs held in the… …   Catholic encyclopedia

Книги

Другие книги по запросу «by+through+the+agency+of» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»