Перевод: с английского на азербайджанский

с азербайджанского на английский

burjuaziya

См. также в других словарях:

  • burjuaziya — <fr.> Kapitalist cəmiyyətində istehsal alət və vasitələrinin sahibi olan və muzdlu əməyi istismar etməklə izafi dəyər alaraq kapitalist gəliri ilə yaşayan hakim sinif. Burjuaziya respublikası. Burjuaziya inqilabı. Burjuaziya cəmiyyəti.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • burjub — <fr.> Burjuaziya sinfinə mənsub adam, burjuaziya sinfi nümayəndəsi. // Burjuaziyaya aid olan, ona xas olan. Burjua görüşləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • jandarmeriya — <fr.> Çar Rusiyasında və burjuaziya ölkələrində siyasi mühafizə və inqilabi hərəkata qarşı mübarizə üçün xüsusi polis qoşunları. Bu adam . . çar jandarmeriyasından böyük bir mükafat deyil, ağır bir cəza alacaqdır. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • liberalizm — <lat.> 1. Feodal təhkimçilik dövründə və burjua inqilabları zamanı burjuaziya üçün azadlıq tələb edən, onun siyasi hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə son dərəcə mürtəce bir mahiyyət kəsb edən siyasi cərəyan. 2. köhn. Azadfikirlilik. 3. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mədənçi — is. 1. köhn. Mədən sahibi, mədəni olan adam. Neft mədənçiləri. – Araz gülərək istehza ilə: – O zaman biz də mədənçi olarıq! – dedi. A. Ş.. <Eyvaz:> . . Bizə o lazımdır ki, işçilərin əməyini udan mədənçilər və gönünü soyan monarxiya və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • opportunizm — <fr. opportunis – faydalı> Fəhlə hərəkatında və proletar partiyalarında marksizm leninizmə zidd cərəyan; opportunizm proletariatın sinfi mənafeyini burjuaziyanın mənafeyinə tabe edir, burjuaziya ilə sazişçiliyi, əməkdaşlığı və inqilabi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • orta — 1. is. Bir şeyin kənarlarından, uclarından az çox bərabər dərəcədə aralı olan yer; bir şeyin mərkəzi. Kəndin ortası. – Otağın ortasında bir soba vardı. S. H.. Dördkünc həyətin ortasında dördkünc bir bağça, bağçanın ortasında yenə dördkünc bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qomindan — Çində 1949 cu ildə qalib gəlmiş xalq inqilabı tərəfindən devrilmiş iri burjuaziya və mülkədarların partiyası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»