Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

boz

 • 1 boz

  1
  I
  прил.
  1. серый:
  1) цвета золы. Boz rəng серый цвет, boz boya серая краска, boz kostyum серый костюм, boz şinel серая шинель, boz buludlar серые тучи, boz torpaq серозём, boza çalmaq, boz görünmək казаться серым
  2) перен. пасмурный, облачный. Boz hava серая погода, boz gün серый день; boz səhər серое утро
  2. сизый (тёмно-серый с синеватым оттенком). Boz qağayı сизая чайка
  3. перен. грубый, проявляющий грубость в отношении кого-л. Boz adam грубый человек
  II
  сущ. мед. накожный лишай, парша. Boz düşüb заразился лишаем; boz canavar серый волк, boz at серая лошадь, зоол. boz dovşan серый заяц, boz balinalar серые киты, boz vağ серая цапля, boz qaz серый гусь, boz durna серый журавль, boz dağ siçancığı серый хомячок, boz yapalaqca серая неясыть, boz kəklik серая куропатка, boz ördək серая утка, boz siçovul серая крыса, boz səxra qaramalı серый степной скот, boz tarla siçanları серые полёвки, бот. boz qovaq тополь; boz söyüd серая ива, boz meşə torpaqları серые лесные почвы
  ◊ boz sifət göstərmək встретить холодно, нерадушно, проявлять грубость, равнодушное отношение
  2
  сущ. диал. самка фазана, фазаниха

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boz

 • 2 boz

  1) серый; 2) один из видов накожного лишая; парша; 3) самка фазана. Boz ay первый месяц весны; boz bülbül долгохвостик (птица); boz dovşan русак, серый заяц; boz düşmək появится парше; boz tarakan прусак таракан.

  Азербайджанско-русский словарь > boz

 • 3 boz-qəhvəyi

  прил. серо-коричневый. Boz-qəhvəyi torpaqlar серо-коричневые почвы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boz-qəhvəyi

 • 4 boz-şabalıdı

  прил. серо-каштановый. Boz-şabalıdı torpaqlar почв. серо-каштановые почвы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boz-şabalıdı

 • 5 boz-qonur

  серо-бурый.

  Азербайджанско-русский словарь > boz-qonur

 • 6 boz-qonur

  прил. серо-бурый. Bozqonur torpaqlar серо-бурые почвы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boz-qonur

 • 7 çəmən-boz

  прил. лугово-серозёмный. Çəmən-boz torpaqlar лугово-серозёмные почвы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çəmən-boz

 • 8 qızıl-boz

  прил. красно-бурый. Qızıl-boz at красно-бурая лошадь

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qızıl-boz

 • 9 tünd-boz

  прил. тёмно-серый (серый тёмного оттенка). Tünd-boz buludlar тёмно-серые облака

  Azərbaycanca-rusca lüğət > tünd-boz

 • 10 yaşıl-boz

  серо-зеленый.

  Азербайджанско-русский словарь > yaşıl-boz

 • 11 açıq-boz

  прил. светло-серый

  Azərbaycanca-rusca lüğət > açıq-boz

 • 12 ala-boz

  прил. светло-серый

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ala-boz

 • 13 çal-boz

  прил. серебристо-серый

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çal-boz

 • 14 dəmir-boz

  прил. тёмно-серый

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dəmir-boz

 • 15 yaşıl-boz

  прил. серо-зелёный

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yaşıl-boz

 • 16 ay

  1
  I
  межд.
  1. эй (возглас, которым окликают, подзывают кого-л., обращаются к кому-л.). Ay usta эй, мастер
  2. ай (употребляется для привлечения внимания при обращении)
  3. о (употребляется для усиления экспрессивности высказывания). Ay başıbəlalı о, несчастный
  4. у, эх (употребляются для выражения укоризны, упрёка). Ay tənbəl у, лентяй
  5. эх, ой (выражают страдание, испуг, удивление). Ay öldüm ой, умираю
  II
  част. ну, ну и (усиливает удивление, восхищение). Şəhərdə ay adam var ha! ну и народу в городе!
  2
  I
  сущ.
  1. Луна (небесное тело, спутник Земли). Ayın doğması восход луны, ayın batması заход луны, ay işığında при свете луны, ay buludlar arxasında gizləndi луна спряталась за облака, təzə (təzəcə doğmuş) ay молодая луна, bədirlənmiş ay полная луна; астр. Ayın tutulması затмение Луны, Ayın arxa tərəfi обратная сторона Луны, Ayın fazası фаза Луны, Ayın cazibəsi притяжение Луны, Ayın orbiti орбита Луны, Ayın xəritəsi карта Луны, Ay ətrafında uçuş полёт вокруг Луны, Aya uçmaq лететь на Луну, Ay öz oxu ətrafında fırlanır Луна вращается вокруг своей оси
  2. месяц:
  1) то же, что луна
  2) одна двенадцатая часть астрономического года. Yanvar ayı январь месяц, ayın başı (əvvəli) начало месяца, ayın axırı (sonu) конец месяца, ayın ortası середина месяца, keçən ay прошлый месяц, aydan artıq больше месяца, ay yarım полтора месяца, bir neçə ay müddətində в течение нескольких месяцев, boz ay по народному календарю: последный месяц зимы, elqovan ay последний месяц лета; şaxtalı ay морозный месяц, yağışlı ay дождливый месяц, yaz ayı весенний месяц, gələn ay будущий (следующий) месяц, bütün ayı весь месяц, doğulduğu ay месяц рождения, bir ay bundan əvvəl месяц тому назад, ayın ikinci yarısı вторая половина месяца
  II
  прил. лунный. астр. Ay torpağı лунный грунт, Ay daşı лунный камень, ay gecəsi лунная ночь, Ay gündüzü лунный день, ay sutkası лунные сутки, Ay krateri лунный кратер; ay təqvimi лунный календарь
  ◊ aya hürmək лаять на луну; elə bil aydan düşüb (gəlib) будто с луны свалился; aydan arı, sudan duru чист как стёклышко, свят; ay kimi как луна (о красивых девушках)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ay

 • 17 çalmaq

  1
  глаг.
  1. играть:
  1) исполнять, исполнить что-л. на музыкальном инструменте сыграть. Melodiya çalmaq играть мелодию, Ü. Hacıbəyovun əsərlərini çalmaq играть произведения У. Гаджибекова, sazda çalmaq играть на сазе, ilhamla çalmaq играть вдохновенно (с вдохновением)
  2) исполнять, исполнить какое-л. музыкальное произведение (об оркестре, ансамбле и т.п.), сыграть. Çalır Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri играет Азербайджанский государственный симфонический оркестр
  3) быть членом какого-л. музыкального коллектива, работать музыкантом в нём. Orkestrdə çalmaq играть в оркестре, ansamblda çalır kim играет в ансамбле кто
  2. забивать, забить; вбивать, вбить, вколачивать, вколотить (гвоздь, клин, колит.п.). Mıxı divara çalmaq забить (вбить) гвоздь в стенку, tirə paz çalmaq забить (загнать) клин в бревно, payanı yerə çalmaq вколотить (воткнуть) кол в землю, çəkiclə çalmaq забивать молотком
  3. разг. стучать, постучать (в дверь, в окно и т.п.). Qapını çalmaq стучать в дверь, darvazanı çalmaq стучать в ворота
  4. бить, пробивать, пробить (отмечать ударами, звоном что-л. или издавать звуки, обозначая что-л.). Saat altını çaldı (vurdu) часы пробили шесть
  5. бить, ударять, ударить, стегать, стегнуть, хлестать, хлестнуть (кнутом и т.п.). Qamçı çalmaq kimə бить кнутом, стегать хлыстом кого:
  6. ударять, ударить обо что-л. Daşa çalmaq nəyi ударить о камень что, divara çalmaq nəyi ударить об стенку что, yerə çalmaq ударить об пол, о землю
  7. разг. вырвать из рук, выхватить рывком, отнять. Əlindən çalmaq kimin nəyi выхватить из рук кого что
  8. разг. выкрасть, похитить, угнать кого, что. Mal-qarasını çalmaq kimin угнать скот чей, у кого
  9. косить, скашивать, скосить (срезать траву или хлеба косой, косилкой). Ot çalmaq косить траву (сено)
  10. подметать, подмести метлой, сметать, смести, очищать, очистить от чего-л. Tövləni çalmaq подмести метлой конюшню, həyəti çalmaq подмести двор, çalğı ilə çalmaq подметать метлой
  11. взмахивать, взмахнуть. Qanad çalmaq взмахивать крыльями
  12. моргать, моргнуть, мигать, мигнуть (непроизвольно быстро опустить и поднять веки и ресницы). Kirpik çalmaq моргать глазами
  13. заквашивать, заквасить (положив закваску, вызвать кислое брожение). Qatıq çalmaq (südü çalmaq) заквасить молоко
  14. взбивать, взбить (лёгкими ударами сделать пенистым, вспенить). Yumurtanı çalmaq взбивать яйцо
  15. готовить, приготовить (о способе приготовления некоторых азербайджанских национальных мучных блюд). Halva çalmaq готовить халву, quymaq çalmaq готовить куймаг
  16. приправлять, заправлять, сдабривать что-л. с чём-л. Xörəyə un çalmaq заправлять мукой какое-л. блюдо
  17. жалить, ужалить (ранить, впиваясь жалом, хоботком). İlan çaldı kimi змея ужалила кого, əqrəb çalıb kimi скорпион ужалил кого
  ◊ qələbə çalmaq одерживать, одержать победу; qələm çalmaq: 1. воспевать, воспеть, хвалить, похвалить (в своих произведениях, статьях и т.п.); 2. многократно писать, письменно выступать против кого-л.; qılınc çalmaq рубить саблей (мечом); воевать, сражаться с оружием в руках; əl çalmaq (çəpik çalmaq) аплодировать, рукоплескать кому-л., хлопать в ладоши; zəng çalmaq звонить, позвонить:
  1) подавать сигнал звонком. Qapının zəngini çalmaq позвонить в дверь
  2) вызывать, вызвать для разговора по телефону; ilmə çalmaq завязать петлю; təpik çalmaq топать, протопать; шагать, прошагать; fit çalmaq: 1. издавать гудок; 2. свистеть, свистнуть; fışqırıq çalmaq свистеть, свистнуть; laylay çalmaq петь колыбельную; ayrı hava çalmaq запеть, петь другую песню (заговорить или повести себя иначе под влиянием обстоятельств, принуждений); qırxında öyrənən gorunda çalar всему своё время (буквально: кто в сорок лет учится играть, тот научится на том свете); dili topuq çalır kimin язык заплетается у кого; külüng çalmaq неутомимо трудиться в какой-л. области; çalmadan oynamaq быть в хорошем настроении; ömrünü (həyatını) daşa çalmaq прожигать жизнь, бесцельно прожить годы; sən çaldın букв.: ты сыграл (т. е. тебе повезло, ты выиграл); qulağım çaldı я услышал краем уха
  2
  глаг.
  1. nəyə отливать чем (отсвечивать каким-л. оттенком, отличающимся от основного цвета). Sarıya çalmaq отливать жёлтым цветом, boz rəngə çalmaq отливать серым цветом, gümüşü rəngə çalmaq отливать серебряным цветом, отливать серебром
  2. kimə быть похожим на кого, напоминать кого. Atasına çalır похож на отца, danışığı nənəsinə çalır манера её говора напоминает бабушку
  3. отдавать чем-нибудь, иметь привкус чего-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çalmaq

 • 18 dağsiçancığı

  сущ. зоол. хомячок. Boz dağsiçancığı серый хомячок, qaramtıl dağsiçancığı черноватый хомячок

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dağsiçancığı

 • 19 delfin

  I
  сущ. зоол. дельфин:
  1. морское млекопитающее отряда китообразных. Ağyan delfin белобокий дельфин, ağburun delfin беломордый дельфин, boz delfinlər серые дельфины
  2. один из видов спортивного плавания
  II
  прил. дельфиний, дельфиновый. Delfin yağı дельфиний жир

  Azərbaycanca-rusca lüğət > delfin

 • 20 dovşan

  I
  сущ. заяц. Ağ dovşan заяц-беляк, boz dovşan заяц-русак
  II
  прил. заячий (относящийся к зайцу, принадлежащий зайцу). Dovşan izləri заячьи следы, dovşan dərisi заячий мех; dovşan balası зайчонок
  ◊ dovşan kimi как заяц; bir güllə ilə iki dovşan vurmaq одним выстрелом убить двух зайцев

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dovşan

См. также в других словарях:

 • Boz — may refer to:;people * Boz (long o ), an early pen name of Charles Dickens, and the name under which he published his first work, Sketches by Boz . The name came from the nickname of a pet child, a younger brother, whom I had dubbed Moses, in… …   Wikipedia

 • Boz — steht für: eine französische Gemeinde, siehe Boz (Ain) mehrere Orte in Rumänien: Boz (Alba), Dorf im Kreis Alba Boz (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara den Ort und Bezirk Boʻz in Usbekistan in englischer Transkription Boz ist: das Pseudonym von… …   Deutsch Wikipedia

 • boz — BOZ, boji, s.m. Plantă erbacee cu miros neplăcut, cu flori albe şi cu fructe negre; bozie (Sambucus ebulus). – cf. ucr. b o z, bg. b ă z e, magh. b o d z a. Trimis de valeriu, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 BOZ s. (bot.; Sambucus ebulus) bozie, (înv …   Dicționar Român

 • Boz — Saltar a navegación, búsqueda Boz País …   Wikipedia Español

 • Boz — /boz/, n. pen name of Charles Dickens. * * * Boz «boz, bohz», noun. a pen name of Charles Dickens. * * * [bäz] the pseudonym used by Charles Dickens in his Pickwick Papers and contributions to the Morning Chronicle * * * Boz [Boz] a name used by… …   Useful english dictionary

 • Boz — [bäz; ] orig. [ bōz] pseudonym for Charles DICKENS Charles (John Huffam) …   English World dictionary

 • Boz — Boz, Pseudonym für Charles Dickens …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Boz — (spr. bŏs ), Pseudonym von Ch. Dickens (s.d.) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Boz — (spr. bŏs), Schriftstellername von Charles Dickens (s.d.) …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Boz — Boz, s. Dickens …   Herders Conversations-Lexikon

 • Boz — /boz/, n. pen name of Charles Dickens. * * * …   Universalium

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»