Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

booklet

 • 1 брошура

  pamphlet, tract; brochure; booklet
  * * *
  брошу̀ра,
  ж., -и pamphlet, tract; brochure; booklet; leaflet; ( изпратена по пощата) mailshot.
  * * *
  .; leaflet; pamphlet
  * * *
  pamphlet, tract;brochure; booklet

  Български-английски речник > брошура

 • 2 книжка

  1. booklet
  (спестовна и пр.) book; card
  членска книжка a membership/an affiliation card
  шофьорска книжка a driving licence
  трудова книжка a record of service; work-book
  2. (брой от списание) issue, copy, number
  3. (умал. от книга) piece of paper, slip
  4. цигарена книжка cigarette-paper
  * * *
  кнѝжка,
  ж., -и 1. booklet; ( спестовна и пр.) book; card; пенсионна \книжкаа pension card; трудова \книжкаа record of service; work-book; ученическа \книжкаа school report; чекова \книжкаа chequebook, амер. checkbook; членска \книжкаа membership/affiliation card; шофьорска \книжкаа driving licence;
  2. ( брой от списание) issue, copy, number;
  3. (умал. от книга) piece of paper, slip; цигарена \книжкаа cigarette-paper.
  * * *
  booklet
  * * *
  1. (брой от списание) issue, copy, number 2. (спестовна и пр.) book;card 3. (умал. от книга 4.) piece of paper, slip 5. booklet 6. пенсионна КНИЖКА a pension card 7. трудова КНИЖКА a record of service;work-book 8. ученическа КНИЖКА a school report 9. цигарена КНИЖКА cigarette-paper 10. членска КНИЖКА а membership/an affiliation card 11. шофьорска КНИЖКА a driving licence

  Български-английски речник > книжка

 • 3 книжле

  booklet
  * * *
  книжлѐ,
  ср., -та booklet.
  * * *
  booklet

  Български-английски речник > книжле

 • 4 предавам

  1. give; deliver; turn over, transfer
  (подавам) hand over
  (по-нататьк) pass on, transmit
  юр. serve
  (престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, ( на друга държава) extradite
  предавам на съхранение deposit for safe-keeping
  предавам на съд bring to court/trial; hand over to justice
  предавам на смърт hand over for execution
  предавам на забвение bury in oblivion
  предавам на огън (я) commit to the flames
  предавам от ръка на ръка pass from hand to hand
  предавам по наследство hand down
  предавам опита си pass on o.'s experience предавам богу дух yield (up) o.'s soul, шег. give up the ghost
  3. (съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit
  предавам по радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television
  предавам по телефона communicate/tell over the telephone
  предавам поръчение deliver a message
  предавам нареждане deliver an order; pass the word
  предавам поздрави на convey greetings to; send o.'s best regards to
  предавам впечатленията си give/recount o.'s impressions
  говорителят предаде точно думите на автора the speaker quoted/cited the exact words of the author
  4. (възпроизвеждам, изобразявам) render, convey
  5. вж. преподавам
  6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast
  не предавам be off the air
  предавам се surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag
  воен. lay down arms
  предавам се в плен yield o.s. prisoner
  предавам се на милостта на победителя surrender at discretion
  предавам се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair
  предавам се на пороци indulge in vice
  предавам се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams
  * * *
  преда̀вам,
  гл.
  1. give; deliver; turn over, transfer; ( подавам) hand over; ( по-нататък) pass on, transmit; ( връчвам) hand in; юр. serve; ( престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite; ( оръжие) give up; (на следващите поколения) hand down; \предавам богу дух yield (up) o.’s soul, шег. give up the ghost; \предавам булката give away the bride; \предавам на огън(я) commit to the flames; \предавам на смърт hand over for execution; \предавам на съд bring to court/trial; commit for trial; hand over to justice; \предавам на съхранение deposit for safe-keeping; \предавам опита си pass on o.’s experience; \предавам от ръка на ръка pass from hand to hand; \предавам по наследство hand down;
  3. ( съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit; \предавам нареждане deliver an order; pass the word; \предавам по радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television; \предавам поздрави на convey greetings to; send o.’s best regards to;
  5. ( преподавам) teach, present material;
  6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast; не \предавам be off the air;
  \предавам се surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag; knuckle under; throw in o.’s cards/hand/the towel; никога не се предавай! never say die; воен. lay down arms; \предавам се в плен yield o.s. prisoner; \предавам се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams; \предавам се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair; \предавам се на пороци indulge in vice.
  * * *
  give; deliver; hand over: предавам this booklet to the other students. - Предай тази брошура и на другите ученици., предавам to justice - предавам на съд; serve (юр.); deposit (на съхранение); marconi (съобщение по телеграфа); beam (рад.); betray (извършвам предателство): He предавамed the cause. - Той предаде каузата.; broadcast (по радиото); commit{kx`mit}; communicate; convey{kxn`vei}: предавам greetings to - предавам поздрави на; denounce; give in{giv in}; give up; impart; report (чужди думи): Do not предавам, maybe someone will help us - Не се предавай, някой може да ни помогне; surrender; fall{fO;l}; yield{yi;ld}
  * * *
  1. (връчвам) hand in 2. (възпроизвеждам, изобразявам) render, convey 3. (за радиостанция и пр.) be on the air;broadcast 4. (извършвам предателство) betray 5. (нещо взето) return 6. (оръжие) give up 7. (по-нататьк) pass on, transmit 8. (подавам) hand over 9. (престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite 10. (съобщавам) tell, inform;convey;communicate, impart;transmit 11. give;deliver;turn over, transfer 12. ПРЕДАВАМ ce surrender, give o.s. up;yield;hang out/ show the white flag 13. ПРЕДАВАМ no телефона communicate/tell over the telephone 14. ПРЕДАВАМ впечатленията си give/recount o.'s impressions 15. ПРЕДАВАМ на забвение bury in oblivion 16. ПРЕДАВАМ на огън(я) commit to the flames 17. ПРЕДАВАМ на смърт hand over for execution 18. ПРЕДАВАМ на съд bring to court/trial;hand over to justice 19. ПРЕДАВАМ на съхранение deposit for safe-keeping 20. ПРЕДАВАМ нареждане deliver an order;pass the word 21. ПРЕДАВАМ опита си pass on o.'s experienceПРЕДАВАМ богу дух yield (up) o.'s soul, шег. give up the ghost 22. ПРЕДАВАМ от ръка на ръка pass from hand to hand 23. ПРЕДАВАМ пo наследство hand down 24. ПРЕДАВАМ пo радиото/ телевизията broadcast/announce over the radio/on television 25. ПРЕДАВАМ поздрави на convey greetings to;send o.'s best regards to 26. ПРЕДАВАМ поръчение deliver a message 27. ПРЕДАВАМ се в плен yield o.s. prisoner 28. ПРЕДАВАМ се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams 29. ПРЕДАВАМ се на милостта на победителя surrender at discretion 30. ПРЕДАВАМ се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair 31. ПРЕДАВАМ се на пороци indulge in vice 32. ПРЕДАВАМ(на следващите поколения) hand down 33. вж. преподавам 34. воен. lay down arms 35. говорителят предаде точно думите на автора the speaker quoted/cited the exact words of the author 36. не ПРЕДАВАМ be off the air 37. юр. serve

  Български-английски речник > предавам

См. также в других словарях:

 • Booklet 3G — Booklet 3G …   Википедия

 • Booklet — Book let, n. A little book. T. Arnold. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • booklet — 1859, from BOOK (Cf. book) (n.) + dim. ending …   Etymology dictionary

 • booklet — /ˈbuklet, ingl. ˈbuklɪt/ [lett. «libretto»] s. m. inv. libretto, opuscolo …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • booklet — [n] pamphlet brochure, circular, flyer, handbill, handout, leaflet, mailer, notice, tract; concept 280 …   New thesaurus

 • booklet — ► NOUN ▪ a small, thin book with paper covers …   English terms dictionary

 • booklet — [book′lit] n. 1. a small book, often with paper covers 2. a light cardboard folder containing one or more panes of postage stamps …   English World dictionary

 • Booklet — Verpackungen für CDs und DVDs dienen dem Schutz, der Aufbewahrung und dem Transport des Datenträgers. Manche dieser Verpackungen bieten dabei auch Platz für Beihefte, sogenannte Booklets. Inhaltsverzeichnis 1 Definition und Abgrenzung 2… …   Deutsch Wikipedia

 • Booklet — Book|let 〈[ bụklıt] n. 15〉 Broschüre, Büchlein [engl.] * * * Book|let [ bʊklɪt ], das; [s], s [engl. booklet, eigtl. = Büchlein, zu: book = Buch]: [Werbe]broschüre [ohne Umschlag, Einband]; Beilage, Beiheft [in einer CD Hülle]. * * * I Booklet  … …   Universal-Lexikon

 • booklet */*/ — UK [ˈbʊklət] / US noun [countable] Word forms booklet : singular booklet plural booklets a small thin book that gives you information about something a free booklet on breast cancer …   English dictionary

 • Booklet — *A booklet is a small book or group of pages. *Postage stamp booklet, a small groups where any postage stamps may be purchased if needed …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «booklet» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»