Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

booked+up

 • 1 booked

  [bukt] i zënë, i rezervuar; i shënuar, i regjistruar
  * * *
  rezervova

  English-Albanian dictionary > booked

 • 2 book

  [buk] n.,v. -n 1. libër. 2. The Book ( the Book of Book, the Good book) Bibla. 3. tufë, bllok (biletash, pullash etj). 4. bllok shënimesh. 5. libret (opere). 6. regjistër i basteve. 7. pl. libër llogarish; keep the book for the business mbaj llogaritë e firmës. 8. the book numratori telefonik, libri i telefonave. 9. katalog.
  be in sb's bad/black book më ka në listen e zezë; bring sb to book (forsth) i kërkoj shpjegime dikujt, i kërkoj llogari; by the book siç duhet, sipas rregullave; know like a book e kam në majë të gishtave, e di fare mirë; keep/make a book (on) vë bast (për); not suit one's book s'është i përshtatshëm, s'më vjen për mbarë; on the books në listen e (anëtarëve të një klubi etj); throw the book at gj.fol. i jap dënimin maksimal.
  - v 1. fus në listë; regjistroj; shënoj. 2. akuzoj; she was booked on a charge of theft ajo u akuzua (në polici) për vjedhje. 3. rezervoj; book a room zë /rezervoj një dhomë (në hotel). 4. angazhoj, pajtoj; be booked for every night pajtohem për të gjitha netët
  book cover ['buk 'kavë:(r)] em. shtyp. kapak i librit (libri)
  book end ['buk end] em. mbajtëse e librave (në raft)
  book in ['buk in] a) zë dhomë (në hotel); b) i rezervoj dhomë
  book keeper ['buk 'ki:pë:(r)] em. fin. llogaritar
  book keeping ['buk 'ki:ping] em. fin. llogari
  bookmaking ['bukmeiking] em. industri e librit.
  ● regjistrimi i basteve (në garat e vrapimeve me kuaj)
  bookmaker ['bukmeikë:] n 1. libralidhës; punëtor i librarisë. 2. tipograf. 3. bastevënës, agjent bastesh për garat e kuajve; bukmeikër (regjistrues i basteve në vrapimet me kuaj)
  bookmark [bukmark] shenjë në libër; reference e cila na drejton kah ndonjë dokument i caktuar hipertekstual i Internetit
  bookmarker [bukmarkë:] n. tregues i faqes (ku është ndërprerë leximi i librit)
  book-minded [bukmaindid] adj. (njeri) i etur për lexim
  book-mindedness [bukmaindidnis] n. etje për lexim
  book learning ['buk 'lë:(r)ning] em. njohuri librore.
  ● shkollim
  book lover ['buk 'lavë:(r)] em. amator i librit; libërdashës
  book-loving ['buk 'laving] em. libërdashës
  book up ['buk ap] rezervoj; zë (dhomë); the hotel is booked up until August hoteli është i zënë deri në gusht
  book club ['buk klab] n. rreth letrar; klub që u shet libra me zbritje antarëve të vet; klub takimi për të diskutuar dhe rishqirtuar librat
  book jacket [buk'xhækit] n. këmishë, mbështjellëse (e kapakut të librit)
  book-reading ['buk riding adj. lexues; the book-reading public lexuesit
  bookrest ['buk rest] n. mbështetëse e librit
  book review ['buk rivju:] n. referat; reçensë
  book reviewer [buk ri'vju:ë:(r)] n. recensues; kritik letrar
  book room [bukrum] n. sallë e librave; sallë leximi.
  ● bibliotekë
  bookshelf ['bukshelf] n. raft (dollap) librash (në librari)
  bookshop ['bukshop] n. librari
  book-store ['buksto:(r)] n. librari
  book token ['buk 'toukën] n. dëftesë e blerjes së librit
  book value ['buk 'vælju:] n. ek. vlerë kontabël
  book work [bukwë:k] n. pyetje provimi (për lëndën e përfshirë në tekstin mësimor).
  ● studim (mësim) përmendësh.
  ● shtyp. punë e repartit të librarisë.
  ● mbajtje e librit të llogarisë.
  visitors' book ['vizitë:(r)z buk] n 1. libër përshtypjesh. 2. regjistër (i klientëve të hotelit)
  class book [kla:s buk] n. libër mësimi (shkolle)
  classbook ['klas:buk] n. regjistër (i klasës)
  picture book ['pikçë:(r) buk] n. libër me ilustrime
  exercise ( note) book ['eksësaiz/nout buk] n. fletore ushtrimesh, fletore pune (shënimesh)
  blue book ['blu:'buk] n 1. Br. libër i kaltërt (i qeverisë britanike); libri i njerëzve të shquar. 2. amer. fletore provimesh; regjistër i nënpunësve të shtetit (në SHBA)
  white book [wait buk] libër i bardhë; raport zyrtar i qeverisë në Britani
  minute book ['minit buk] regjistër i proçesverbaleve
  * * *
  libër; rezervoj

  English-Albanian dictionary > book

 • 3 book up

  ['bukap] rezervoj; zë (dhomë); the hotel is booked up until August hoteli është i zënë deri në gusht

  English-Albanian dictionary > book up

См. также в других словарях:

 • booked up — UK [ˌbʊkt ˈʌp] US adjective if a hotel, restaurant, theatre etc is booked up, there are no rooms, tables, or seats available because other people have booked them The scheduled flights were all booked up with journalists. Thesaurus:… …   Useful english dictionary

 • Booked — Booked, a. 1. Registered. [1913 Webster] 2. On the way; destined. [Colloq.] [1913 Webster] 3. reserved in advance; held for future use. See {reserve[2]}. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Booked! — was a radio programme that aired from October 1995 April 2000. There were thirty 35 minute episodes and it was broadcast on BBC Radio 4. It starred Ian McMillan, Mark Thomas, David Stafford, Stuart Maconie, Linda Smith, Dillie Keane, Miles… …   Wikipedia

 • booked-up — booked outˈ or booked upˈ adjective 1. Full up 2. Unable to accept further reservations, bookings or appointments • • • Main Entry: ↑book …   Useful english dictionary

 • Booked — Book Book, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. & vb. n. {Booking}.] 1. To enter, write, or register in a book or list. [1913 Webster] Let it be booked with the rest of this day s deeds. Shak. [1913 Webster] 2. To enter the name of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • booked up — 1) ADJ GRADED: v link ADJ If a hotel, restaurant, theatre, or transport service is booked up, it has no rooms, tables, or tickets left for a time or date. [mainly BRIT] St Just seemed pretty booked up, but we managed to find a room at the George …   English dictionary

 • booked up — UK [ˌbʊkt ˈʌp] / US adjective if a hotel, restaurant, theatre etc is booked up, there are no rooms, tables, or seats available because other people have booked them The scheduled flights were all booked up with journalists …   English dictionary

 • Booked —   A transaction is said to have been booked when the transaction handling program has processed the transaction. i.e. the funds may not yet be available but the system has posted it on the book date and marked it as having, for example, a value… …   International financial encyclopaedia

 • booked-out — booked outˈ or booked upˈ adjective 1. Full up 2. Unable to accept further reservations, bookings or appointments • • • Main Entry: ↑book …   Useful english dictionary

 • booked/booked up — no more space or rooms, no vacancy    The Royal Hotel is booked up. Every room is reserved …   English idioms

 • Booked — Переплетённый в книгу; сброшюрованный …   Краткий толковый словарь по полиграфии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»