Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

booked+up

 • 1 booked up

  booked up[bukt¸ʌp] adj 1. ангажиран, обвързан, зает; с претоварена програма; 2. резервиран; all the seats are \booked up няма свободни места, всички билети са продадени.

  English-Bulgarian dictionary > booked up

 • 2 booked

  a ангажиран, зает, откупен
  * * *
  ангажиран;
  * * *
  a ангажиран, зает, откупен

  English-Bulgarian dictionary > booked

 • 3 book

  {buk}
  I. 1. книга, тефтер, блок, бележник
  2. pl търг. счетоводни книги/сметки
  3. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове
  4. списък на залагания при конни състезания
  to make/keep a BOOK правя списък на залаганията
  5. the (Good) BOOK Библията
  by the BOOK точно
  to speak without BOOK говоря по памет, цитирам to be on the BOOKs фигурирам в списък, членувам
  to be in the good BOOKs of радвам се на благоволението на
  to be in the bad/black BOOKs of в немилост съм пред
  to bring to BOOK потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от
  to go by the BOOK следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр.
  to speak by the BOOK говоря въз основа на точна информация
  to read someone like a BOOK разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви
  this suits my BOOK това съвпада с мойте планове, удобно ми е
  in my BOOK според мен, по мое мнение
  it is not in the BOOK не е позволено, не е прието
  to know someone like a BOOK познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е
  II. 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.)
  2. купувам (билет, билети)
  (fully) BOOKed up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр
  3. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.)
  4. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.)
  5. BOOKed sl, хванат, пипнат
  * * *
  {buk} n 1. книга; тефтер; блок; бележник; 2. pl тьрг. счетоводни(2) v 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за теа
  * * *
  тефтер; сборник; записвам; книжка; либрето; книга;
  * * *
  1. (fully) booked up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр 2. booked sl, хванат, пипнат 3. by the book точно 4. i. книга, тефтер, блок, бележник 5. ii. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.) 6. in my book според мен, по мое мнение 7. it is not in the book не е позволено, не е прието 8. pl търг. счетоводни книги/сметки 9. the (good) book Библията 10. this suits my book това съвпада с мойте планове, удобно ми е 11. to be in the bad/black books of в немилост съм пред 12. to be in the good books of радвам се на благоволението на 13. to bring to book потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от 14. to go by the book следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр 15. to know someone like a book познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е 16. to make/keep a book правя списък на залаганията 17. to read someone like a book разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви 18. to speak by the book говоря въз основа на точна информация 19. to speak without book говоря по памет, цитирам to be on the books фигурирам в списък, членувам 20. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.) 21. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.) 22. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове 23. купувам (билет, билети) 24. списък на залагания при конни състезания
  * * *
  book [buk] I. n 1. книга, тефтер, бележник; pl счетоводни книги; \book of reference справочник, указател, наръчник, азбучник; by the \book точно, според инструкциите, по правилата; 2. либрето; 3. списък на залагания за конно надбягване; 4. the B. Библията, Свещеното писание; 5. карти шест взятки; an open \book "отворена книга", нещо (някой), което ми е напълно ясно; a closed \book нещо (някой), което не разбирам, "тъмна Индия", непозната територия; in my \book по мое мнение, според мен; by the \book точно, по правилата; to close the \book on s.th. приключвам с нещо, преставам да се занимавам с нещо, слагам точка; to dip into a \book преглеждам, прочитам някоя книга отгоре-отгоре; to be on the \books фигурирам в списък, членувам, член съм; to be in the good ( bad, black) \books of радвам се на благоволението на немилост съм пред); to suit s.o.'s \book устройвам, удовлетворявам някого; to bring to \book потърсвам сметка, поисквам обяснение от; to speak by the \book говоря авторитетно (важно, внушително); to speak without the \book говоря без да имам точна информация; to take a leaf out of the \book of правя нещо като (по образеца на), вземам терк от; to throw the \book at s.o. наказвам някого за провинение; показвам назидателно нечии грешки; to hit the \books ам. уча усилено, зубря; to cook the \books правя финансови измами; променям счетоводните книги с цел присвояване на средства; to read s.o. like a \book чета мислите на някого, ясен ми е като бял ден (като отворена книга); you can't judge a \book by its cover не можеш да съдиш по външността, външността лъже; one for the \book нещо необикновено, забележителен (любопитен) случай; II. v 1. записвам в книга, тефтер; 2. купувам, ангажирам, издавам билет; to \book a passage купувам билет за параход; to \book a seat купувам билет за театър; 3. поканвам, ангажирам, наемам, запазвам; I'm \booked ангажиран съм; зает съм; хванаха ме, изгорях; 4. глобявам; правя досие; записвам нещо в досието на; 5. вписвам името на провинил се футболист; давам жълт картон;

  English-Bulgarian dictionary > book

 • 4 aíãàæèðàì

  bespeak: I booked two seats for tonight's show. Ангажирал съм две места за тазвечершното шоу., engage, take up{teik Xp};

  English-Bulgarian dictionary > aíãàæèðàì

См. также в других словарях:

 • booked up — UK [ˌbʊkt ˈʌp] US adjective if a hotel, restaurant, theatre etc is booked up, there are no rooms, tables, or seats available because other people have booked them The scheduled flights were all booked up with journalists. Thesaurus:… …   Useful english dictionary

 • Booked — Booked, a. 1. Registered. [1913 Webster] 2. On the way; destined. [Colloq.] [1913 Webster] 3. reserved in advance; held for future use. See {reserve[2]}. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Booked! — was a radio programme that aired from October 1995 April 2000. There were thirty 35 minute episodes and it was broadcast on BBC Radio 4. It starred Ian McMillan, Mark Thomas, David Stafford, Stuart Maconie, Linda Smith, Dillie Keane, Miles… …   Wikipedia

 • booked-up — booked outˈ or booked upˈ adjective 1. Full up 2. Unable to accept further reservations, bookings or appointments • • • Main Entry: ↑book …   Useful english dictionary

 • Booked — Book Book, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. & vb. n. {Booking}.] 1. To enter, write, or register in a book or list. [1913 Webster] Let it be booked with the rest of this day s deeds. Shak. [1913 Webster] 2. To enter the name of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • booked up — 1) ADJ GRADED: v link ADJ If a hotel, restaurant, theatre, or transport service is booked up, it has no rooms, tables, or tickets left for a time or date. [mainly BRIT] St Just seemed pretty booked up, but we managed to find a room at the George …   English dictionary

 • booked up — UK [ˌbʊkt ˈʌp] / US adjective if a hotel, restaurant, theatre etc is booked up, there are no rooms, tables, or seats available because other people have booked them The scheduled flights were all booked up with journalists …   English dictionary

 • Booked —   A transaction is said to have been booked when the transaction handling program has processed the transaction. i.e. the funds may not yet be available but the system has posted it on the book date and marked it as having, for example, a value… …   International financial encyclopaedia

 • booked-out — booked outˈ or booked upˈ adjective 1. Full up 2. Unable to accept further reservations, bookings or appointments • • • Main Entry: ↑book …   Useful english dictionary

 • booked/booked up — no more space or rooms, no vacancy    The Royal Hotel is booked up. Every room is reserved …   English idioms

 • Booked — Переплетённый в книгу; сброшюрованный …   Краткий толковый словарь по полиграфии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»