Перевод: с польского на все языки

bo ja wiem

 • 1 wiem

  wiem [vjɛm]
  imperf 1. Pers Sg Präs von wiedzieć

  Nowy słownik polsko-niemiecki > wiem

 • 2 bo ja wiem

  тру́дно сказа́ть; отку́да мне знать

  Słownik polsko-rosyjski > bo ja wiem

 • 3 coś niecoś wiem

  ко́е-что́ зна́ю

  Słownik polsko-rosyjski > coś niecoś wiem

 • 4 zresztą nie wiem

  a впро́чем, не зна́ю

  Słownik polsko-rosyjski > zresztą nie wiem

 • 5 żeby nie wiem co…

  пусть да́же…

  Słownik polsko-rosyjski > żeby nie wiem co…

 • 6 bo

  1. союз причинный так как; потому что; па dwór z domu wyjść nie można, bo pada нельзя выйти на улицу, потому что идёт дождь;
  2. союз а то; spiesz się, bo się spóźnisz поторапливайся, а то опоздаешь; 3. частица же, ведь, \boто; ładna, bo ładna, ale złośliwa красивая-то она красивая, но злая; ● boja wiem трудно сказать; откуда мне знать
  +

  1. bowiem, ponieważ

  * * *
  1. союз причинный
  та́к как; потому́ что

  na dwór z domu wyjść nie można, bo pada — нельзя́ вы́йти на у́лицу, потому́ что идёт дождь

  Syn:
  2. союз

  spiesz się, bo się spóźnisz — потора́пливайся, а то опозда́ешь

  3. частица
  же, ведь, -то

  ładna, bo ładna, ale złośliwa — краси́вая-то она́ краси́вая, но зла́я

  Słownik polsko-rosyjski > bo

 • 7 żeby

  1. союз чтоб(ы);

  prosił, \żebyś jutro przyszedł он просил, чтоб(ы) ты завтра пришёл;

  2. союз если бы;
  \żebym to ja wiedział если бы я знал...;

  \żeby nie deszcz если бы не дождь, если б не было дождя;

  3. частица хоть бы;

  \żeby chociaż coś powiedział хоть бы что-нибудь сказал;

  4. частица лишь бы, только бы;

  \żeby się tylko nie spóźnić только бы не опоздать;

  ● \żeby nie wiem со... пусть даже...
  +

  1. aby, by

  * * *
  1. союз
  что́б(ы)

  prosił, żebyś jutro przyszedł — он проси́л, чтоб(ы) ты за́втра пришёл

  Syn:
  2. союз
  е́сли бы

  żebym to ja wiedział — е́сли бы я знал…

  żeby nie deszcz — е́сли бы не дождь, е́сли б не́ было дождя́

  3. частица
  хо́ть бы

  żeby chociaż coś powiedział — хо́ть бы что́-нибудь сказа́л

  4. частица
  ли́шь бы, то́лько бы

  żeby się tylko nie spóźnić — то́лько бы не опозда́ть

  Słownik polsko-rosyjski > żeby

 • 8 niecoś

  Słownik polsko-rosyjski > niecoś

См. также в других словарях:

 • WIEM Encyklopedia — (full name in pl. Wielka Interaktywna Encyklopedia Multimedialna Great Interactive Multimedia Encyclopedia; wiem in Polish language also means I know ) is a Polish Internet encyclopedia.First printed edition was released in mid 1990s. Second in… …   Wikipedia

 • WIEM — (польск. Wielka Interaktywna Encyklopedia Multimedialna, «Большая интерактивная мультимедийная энциклопедия») [1] онлайновая энциклопедия на польском языке, доступная бесплатно и без необходимости регистрации. Энциклопедия выпускается с 1998 года …   Википедия

 • WIEM Encyklopedia — (ausgeschriebener Name Wielka Interaktywna Encyklopedia Multimedialna – Große Interaktive Multimedia Enzyklopädie) ist ein polnisches Online Lexikon. Das Wort wiem bedeutet auf Deutsch auch ich weiß. Die erste gedruckte Ausgabe erschien Mitte der …   Deutsch Wikipedia

 • ja wiem — {{/stl 13}}{{stl 8}}mod. {{/stl 8}}{{stl 7}} sygnalizuje wybór składnika, który jest uznany przez mówiącego za niepewny (często z intonacją pytajną) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozpakowałem to, ja wiem, o wpół do pierwszej. Zajęło mi to, ja wiem,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • choćby [żeby] nie wiem jak [kto, ile i in.] — {{/stl 13}}{{stl 7}} mówiący wyraża tym zwrotem przekonanie, że bez względu na okoliczności nie zmieni swej opinii o czymś, nie odstąpi od powziętego zamiaru : {{/stl 7}}{{stl 10}}żeby nie wiem kto mnie przekonywał, wychodzi na to, że kłamał.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • jak nie wiem co — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w wielkim stopniu, bardzo, ogromnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czekoladę lubię jak nie wiem co. Dom wielki jak nie wiem co. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • bo ja wiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} zwrot używany dla zaznaczenia własnej niepewności, wątpliwości, niezdecydowania w stosunku do tego, o czym mowa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bo ja wiem, może to i prawda. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • choćby [żeby] (tam) nie wiem co — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} tym wyrażeniem mówiący zarzeka się, obiecuje, że zrobi coś bez wględu na okoliczności : {{/stl 7}}{{stl 10}}żeby tam nie wiem co, to przyjadę! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • czy ja wiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} zwrot używany dla zaznaczenia własnej niepewności, niezdecydowania w stosunku do tego, o czym mowa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Będziesz dziś w klubie? – Czy ja wiem? Chyba mi się nie chce. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • nie wiem [nie wiadomo] co — {{/stl 13}}{{stl 33}} coś, rzadziej ktoś, do czego (do kogo) ma się negatywny stosunek; byle co, byle kto :{{/stl 33}}{{stl 10}}Przyniósł z bazaru takie nie wiem co. Przyszło takie nie wiadomo co i się rządzi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • o ile wiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} mówiący zaznacza tym zwrotem, że jego informacje są niepewne, niepotwierdzone : {{/stl 7}}{{stl 10}}O ile wiem, nie było skarg w tej sprawie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Книги