Перевод: с английского на все языки

blog

 • 1 blog


  blog

  English-Croatian dictionary > blog

 • 2 blog

  1.
  [blɒg] (Computing) noun Blog, das (Jargon)
  2. intransitive verb
  ein Weblog unterhalten; (visit weblogs) Weblogs besuchen; bloggen (Jargon)
  * * *
  [blɒg, AM blɑ:g]
  n INET Blog nt, Internettagebuch nt
  * * *
  [blɒg]
  1. n (INTERNET)
  Blog nt or m, Weblog nt or m, persönlicher Artikel oder Diskussionsbeitrag im Internet
  2. vti
  bloggen, (einen Artikel oder Diskussionsbeitrag) ins Internet stellen
  * * *
  blog [blɒɡ] INTERNET
  A s Blog m, Internettagebuch n
  B v/i bloggen
  * * *
  1.
  [blɒg] (Computing) noun Blog, das (Jargon)
  2. intransitive verb
  ein Weblog unterhalten; (visit weblogs) Weblogs besuchen; bloggen (Jargon)

  English-german dictionary > blog

 • 3 blog

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] blog
  [English Plural] blogs
  [Swahili Word] blogu
  [Swahili Plural] blogu
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  [Dialect] recent
  [Derived Language] English
  [Derived Word] blog
  [Swahili Definition] maandishi binafsi yanayotolewa kwa tovuti
  [English Example] there is a new Swahili blogger, Egidio Ndabagoye, from Moshi, Tanzania. Swahili blogs are slowly increasing
  [Swahili Example] kuna mwanablogu mpya wa Kiswahili, Egidio Ndabagoye, toka Moshi, Tanzania.... blogu za Kiswahili zinaongezeka polepole. (http://jikomboe.blogspot.com/ jikomboe)
  [Terminology] technology
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] blog
  [Swahili Word] -blogu
  [Part of Speech] verb
  [Dialect] recent
  [Derived Language] English
  [Derived Word] blog
  [Swahili Definition] kuandika blogu
  [English Example] He has started to blog in a Berber language, Tamazeight
  [Swahili Example] ameanza kublogu kwa lugha ya Kiberber, Tamazeight (http://jikomboe.blogspot.com/2005/05/blogu-za-lugha-za-makabila-ya-afrika.html jikomboe)
  [Terminology] technology
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > blog

 • 4 blog

  blog /blɒg/
  n.
  blogger
  n.
  blogger.
  (to) blog /blɒg/
  v. i.
  ( Internet) scrivere un blog; gestire un blog.

  English-Italian dictionary > blog

 • 5 blog

  (Web-log) блог, Web-журнал (дневник), веб-журнал, блог-инструментарий
  коммуникационный инструмент, позволяющий свободно и оперативно обмениваться информацией через Сеть. Блог представляет собой персональный сайт, который содержит заметки (blog post), новости и обсуждение тех или иных вопросов, регулярно обновляется, обычно ведётся в форме личного дневника, по желанию автора доступного для комментариев всем другими пользователями Интернета, ограниченному кругу лиц либо только ему самому

  Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию. > blog

 • 6 blog

  abr.
  1 abreviatura de: weblog -> blog bitácora (informática)
  2 blog, diario personal llevado en la Internet.
  v.
  1 editar el weblog de, añadir un mensaje al blog de, añadir un mensaje al weblog de, editar el blog de.
  2 llevar su diario personal en la Internet, bloguear. (pt & pp blogged)

  Nuevo Diccionario Inglés-Español > blog

 • 7 blog

  blog (Abk. für weblog) COMMS Blog n, Weblog n, Internet-Tagebuch n

  Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > blog

 • 8 blog

  blog [blɒg]
  1. noun
  ( = weblog) blog m, blogue m

  English-French dictionary > blog

 • 9 blog

  [blɒɡ]
  1.
  N (Internet) blog m
  2.

  English-spanish dictionary > blog

 • 10 blog

  Inf. [vocable créé à partir des mots web (toile) et log (journal de bord)] blog [journal personnel sur la toile]

  English-French dictionary of law, politics, economics & finance > blog

 • 11 blog n

  [blɒɡ]
  Comput blog m inv diario in Internet

  English-Italian dictionary > blog n

 • 12 blog

  [blɔg] 1. ( BRIT) n
  głosowanie nt pośrednie; ( COMPUT)
  2. n
  blog m

  English-Polish dictionary > blog

 • 13 blog

  [blɒg, Am blɑ:g] n
  Blog nt, Internettagebuch nt

  English-German students dictionary > blog

 • 14 blog

  [blog] bllog (Në internet, bllogu (shkurtimisht nga web - log që do të thotë veb-ditar) paraqet një veb-faqe e cila azhurohet për çdo ditë ose shumë shpesh, ka origjinë personale dhe jokomerciale, që shfrytëzon format të një ditari personal me informatat të reja në lidhje me një temë të caktuar ose sërë temash dhe që është e dedikuar për t'u lexuar nga publiku i gjërë. Informatën mund ta shkruajë pronari i veb-sajtit, ajo mund të mirret prej veb-sajteve ose burimeve tjera apo atë ta ofrojnë shfrytëzuesit. Si formë dhe përmbajtje, bllogu konsiderohet të jetë i popullarizuar sepse vizituesi e din se diçka ndryshon çdo ditë, aty ka qasje personale (e jo komerciale) dhe, në disa faqe, ekziston mundësia të bashkëpunohet me veb-faqen dhe pjesëmarrësit e saj ose t'i jepet përgjigje përmbajtes në të.
  Nga një aspekt i caktuar, veb-llogu shpesh merr edhe epitetin "ditar i kohës sonë". Në përgjithësi, bllogjet kanë të bëjnë me një apo më shumë tema për diskutim dhe pyetje, më së shpeshti tema me interest të përgjithshëm dhe kryesisht mund të kuptohen si komente individuale ose kolektive për temat që diskutohen. Veb-llogu mund të përmbajë ide të shkruara të ndonjë personi (si ditar) ose të jetë vend i hapur ku do të mund të bashkëpunojnë të gjithë. Numri më i madh i veb-llogjeve të llojit të dytë janë diskutime. Për shkak se ekziston numër i madh variacionesh në lidhje me këtë ide dhe mundet shumë lehtë që të shpiken edhe variacione tjera, me kalimin e kohës kuptimi i këtij termi mund të marrë edhe konotacione plotësuese.
  Tani për tani, veb-llogu më i popullarizuar është Slashdot.org, i cili është prodhim i programuesit dhe artistit grafik Rob Maiden dhe disa kolegëve të tij. Slashdot.org kërkon dhe vendos storje interesante që i pranon nga shfrytëzuesit, përmban linqe deri te këto rrëfime dhe udhëheq diskutimin që zhvillohet mes pjesëmarrësve. Një veb-llog tjetër shumë i njohur është ditari për urtësitë robotike i Jorn Bargerit, që në thelb paraqet një tërësi ngjarjesh të përditshme nga veb-sajte tjera. Veb-llogu librarian.net i Xhezamin Uestit është Hog ditor per gjëra që u interesojnë të punësuarëve në biblioteka, por ndoshta tërheqëse edhe per të tjerët.
  Veb-llog është emër i prodhimit softuerik nga Koreja Jugore që analizon qasjen deri te ndonjë veb-faqe (ditari i qasjeve) dhe paraqet numrin e vizitorëve, numrin e vizitave, kontrollave të bëra, faqeve më të frekuentuara, etj.
  Karakteristikat më të rëndësishme të bllogut janë forma e ditarit që ka, shënimet tipike të përditshme dhe stili joformal, si dhe fakti që paraqet numrin e vizitorëve, numrin e vizitave, kontrollave të bëra, faqeve më të vizituara, etj.
  Autori i një bllogu shpesh quhet blloger.
  Vizitoni bllog serverin www.blogger.com për të krijuar dhe punuar me bllogje.)
  "Veb-bllogu" është veb-faqe që përmban përmbajtje të shkurta të informatave, të paraqitura në formë kronologjike. Bllogu mund të ketë formën e ditarit, të jetë një faqe e re në sajt ose link për veb-faqet tjera" (Pitër Skot).
  Bllogjet (veb-bllogjet) mundësojnë hapësirë komunikimi që mësimdhënësit mund ta përdorin me nxënësit çdoherë kur programi mësimor parasheh ushtrim me shkrim, shkëmbim ideshë dhe kur duhet të jepet refleksion për aktivitetet në klasë.
  Zhvillimi i softuerit për bllogim, që nuk kërkon njohuri të html-së dhe është i thjeshtë për t'u përdorur, ka rritur jashtëzakonisht numrin e atyre që shkruajnë për satisfaksion personal dhe që përjetojnë atë faqe si vend ku mund të komunikojnë, e jo vetëm faqe për të lexuar përmbajtjet e paraqitura.
  Nga perspektiva edukative, mundësia dhe lehtësia e përdorimit të softuerit per bllogim e bën krijimim e veb-bllogjeve aktivitet klasor praktik, e poashtu shërben edhe si mjet për mësimdhënësit për të komunikuar me mësimdhënësit tjerë.
  Veb-bllogjet, një formë jashtëzakonisht e njohur e veb-publikimit, gjithashtu të njohura edhe si bllogje ose bllogim, ofron një forum të ri interesant për komunikim online. Duke mundësuar publikim të menjëhershëm dhe duke dhënë hapësirë për dialog mes autorit të tekstit dhe audiences, veb-bllogjet zgjojnë interes në sfera të ndryshme: gazetari, çështje botërore, lajme nga mjekësia, të arriturat në medicine, etj. Por, kjo akoma është një territor i ri për shumicën e mësimdhënësve.
  Mësimdhënësit duhet ta kuptojnë se si teknologjia do ta përmirësojë menaxhimin e projekteve, e gjithashtu do të hapë edhe kanale të reja për komunikim me prindërit. Është sikur të keshë një tabelë, një hapësirë që asnjëherë nuk mbushet, si dhe një sistem komunikimi që mund ta përdorësh në çdo kohë dhe në çdo vend.

  English-Albanian dictionary > blog

 • 15 blog

  diario [in rete]; blog[g]o

  English-Italian dictionary of foreign words > blog

 • 16 blog

  blog {fk}

  English-Danish mini dictionary > blog

 • 17 blog

  [blɒɡ]
  1. n
  INFORM Blog, nt Weblog m
  2. vi

  English-German mini dictionary > blog

 • 18 blog

  [blɒɡ]
  1. n
  INFORM Blog, nt Weblog m
  2. vi

  English-German mini dictionary > blog

 • 19 blog

   n.blog · блог m.

  Dictionary English-Interslavic > blog

 • 20 blog

  1. блог

   

  блог
  Персональный онлайновый веб-сайт, содержащий перечень интересов владельца, на который загружены материалы для доступа к ним широкой общественности. (МСЭ-Т Х.1244).
  [ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

  Тематики

  • электросвязь, основные понятия

  EN

  Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > blog

См. также в других словарях:

 • Blog — Blog …   Deutsch Wörterbuch

 • BLOG — Un blog ou blogue[1] est un site Web constitué par la réunion de billets agglomérés au fil du temps et souvent classés par ordre antéchronologique (les plus récents en premier). Chaque billet (appelé aussi « note » ou… …   Wikipédia en Français

 • Blog bd — Un blog BD ou bédéblog (BD signifiant bande dessinée) est un type de blog dont le moyen d expression est principalement graphique et narratif. Les auteurs de blogs BD utilisent souvent la bande dessinée pour raconter des anecdotes réelles ou… …   Wikipédia en Français

 • blog — [bläg] n. 〚( We) blog /span> WEB (n. 8) + LOG1 (n. 5)〛 a journal or diary written for public viewing on a website and consisting typically of personal reflections, commentary on current events …   Universalium

 • blog — [blɒg ǁ blɑːg] noun [countable] COMPUTING a webpage containing information about someone s activities or interests. People who read a blog can add their own opinion about what it contains; = web log: • Some blogs are entertaining and interesting …   Financial and business terms

 • Blog 27 — [1] Tola( chanteuse) Pays d’origine …   Wikipédia en Français

 • Blog 27 — Saltar a navegación, búsqueda Blog 27 Información personal Origen Polonia Información …   Wikipedia Español

 • blog — a diary or set of personal comments kept on the Internet, is a word rather like cello. The full form is weblog, but this, like violoncello, is the preserve of formal documents and manuals (and bibliographical citations in this book). For interest …   Modern English usage

 • blog — [bläg] n. [( We) blog < WEB (n. 8) + LOG1 (n. 5)] a journal or diary written for public viewing on a website and consisting typically of personal reflections, commentary on current events, etc. arranged chronologically vi. bloggedblogging to… …   English World dictionary

 • blog — n. Web log; a website typically produced by an individual that contains entries on particular topics, links to other websites, and sometimes comments from readers. The Essential Law Dictionary. Sphinx Publishing, An imprint of Sourcebooks, Inc.… …   Law dictionary

 • Blog — das, auch der; s, s <aus gleichbed. engl. blog, kurz für engl. weblog; vgl. Weblog> Kurzform von ↑Weblog(EDV) …   Das große Fremdwörterbuch

Книги

Другие книги по запросу «blog» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»