Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

bir

 • 1 bir

  bir

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > bir

 • 2 bir

  I
  числ. колич. один (обозн. цифру, число 1; количество). Səkkizdən bir çıxmaq из восьми вычесть один, bir ev один дом
  II
  в знач. мест. один, кто-то, некий. Deputatlardan biri один из депутатов, biri sizi soruşur кто-то вас спрашивает
  III
  прил.
  1. одинаковый, равный. Bir ölçüdə одинакового размера, bir həcmdə одинакового объёма, bir boyda одинакового роста
  2. единый (общий, объединённый). Bir məqsəd единая цель, bir sırada в едином строю
  IV
  сущ. единица:
  1. цифра, изображающая число 1
  2. пед. самая низкая школьная отметка. Bir almaq получить единицу
  V
  нареч. вместе. Bir işləmək работать вместе, bir nahar etmək обедать вместе
  VI
  усилит. част.
  1. так. Bir qaçırdı ki так бежал, что; bir qışqırırdı ki … так кричал, что …, bir külək əsirdi ki … так дул ветер, что …
  2. такой. Gözəl bir mənzərə такой красивый вид, maraqlı bir kitab такая интересная книга; soyuq bir hava такая холодная погода
  3. с формой повел. накл. А ну-ка! Bir qaç görüm! а ну-ка бегом! bir dur! ну-ка встань! bir yaxın gəl! ну-ка подойди
  4. только. Bir mən getdim только я пошёл; bir mən deyiləm не только я
  ◊ bir ağız (oxu, de) один раз, разочек (спой, скажи); bir ağızdan в один голос, все сразу, хором; bir adamın toyuğuna kiş deməz и мухи не обидит, bir addım da geri çəkilməmək не отступать ни на шаг, ни шагу назад; bir addım da gözündən qoymamaq ни на шаг не отпускать кого; не спускать глаз с кого; bir addım belə onsuz atmamaq шагу не сделать без него; bir addımlığında (olmaq) в одном шаге от чего-л. (быть, находиться); bir az немного, немножечко, чуточку; bir az aralı поодаль; bir az əvvəl недавно, некоторое время тому назад; bir az o yanda неподалёку; bir az keçməmiş вскоре; bir azdan sonra вскоре, через некоторое время, немного погодя; bir ayaq sənin, bir ayaq mənim медленно двигаться; bir ayağı burada, o biri orada одна нога здесь, другая – там; bir ayağı gorda olmaq стоять одной ногой в гробу, в могиле; bir ayağına baxmaq, bir başına мерить взглядом кого-л. с ног до головы; bir aləm очень много; bir ambar очень много чего-л.; bir an одно мгновение, один миг; bir anda в один миг; bir anlıq, bir anlığa на одну секунду; на одно мгновение; bir arıq dana naxırın adını batırır одна паршивая овца портит всё стадо; bir baş uca головой (на голову) выше кого; bir başqası: 1. кто-л. другой; 2. кто-то; bir balaca: 1. слегка; 2. немного; 3. самая малость; bir başına, bir dizinə döymək кусать себе локти, bir bezin qırağıdırlar одним миром мазаны, одного поля ягоды; два сапога пара; bir belə столько (мало или много); bir bərabərdə: 1. одинаково; наравне со всеми; 2. на одном уровне; bir biçimdə: 1. на одно лицо, на один покрой; 2. рост в рост; bir böyrü üstə на одном боку (долго лежать); bir burum (qaynatmaq) один раз (вскипятить); bir bu qalmışdı этого ещё не хаватало; bir buna bax на него смотри; скажи на милость, вот те на; birini bilirsən, yüzünü bilmirsən очень многого не знаешь; bir vaxt: 1. когда-то, одно время, некогда; 2. когда-нибудь; bir vinti çatmır винтика не хватает, bir qayda olaraq как правило; bir qaydada одинаково; bir qarın çörəyə möhtac olmaq нуждаться в куске хлеба; bir qarın одна порция, на один прием (пищи); bir qarın tox, bir qarın ac: 1. полуголодный; 2. впроголодь; bir qədər немного; bir qədər sonra немного погодя, несколько позже; bir qəpiyə dəyməz гроша медного не стоит; bir qəpiksiz без единой копейки; bir qulağına girir, o biri qulağından çıxır в одно ухо входит, в другое выходит; bir quran söz demək (danışmaq) наговорить с три короба; bir qurtum один глоток; bir qucaq охапка, целая охапка; bir damcı капельку; bir damın altında yaşamaq жить под одной крышей; bir daha: 1. ещё, ещё раз; 2. лишний раз; 3. снова и снова; bir daş altdan, bir daş üstdən шито-крыто; bir də ещё, ещё раз; bir də ki: 1. кроме того; 2. к тому же; bir də gördün вдруг, ни с того ни с сего, bir dəqiqə одну минуту; bir dəqiqə belə ни на минуту; bir dənədir единственный в своем роде; bir dəri bir sümük кожа да кости; bir dildə danışmaq kimlə найти общий язык с кем; bir dəfəyə в (за) один раз; bir dikili ağacı da yoxdur ни кола, ни двора; bir dırnağına belə dəyməz мизинчика чьего не стоит; bir dünya см. bir aləm; bir əl (oynamaq, çalmaq və s.) один раз (сыграть, спеть и т.п.); bir əldə iki qarpız tutmaq гоняться за двумя зайцами; bir əli yağda, bir əli balda как сыр в масле, в достатке; bir əli, bir başı qalmaq остаться одиноким; bir zaman когда-то; biri iki görmək двоиться в глазах; bir insan kimi как человек; bir içim su kimi очень легко, очень просто, как выпить глоток воды; bir yandan с одной стороны; bir yaşda (olmaq) (быть) одних лет с кем; bir yerdə qərar tutmamaq не находить (себе) места; bir yerdə вместе, рядом; bir yol: 1. один раз; 2. однажды, как-то раз; bir yuvanın quşlarıdırlar kimlə kim одного поля ягоды кто с кем; bir kəs: 1. кто-нибудь, кто-то; 2. никто; bir köynək ət tökmək сгорать от стыда; bir köynək tər tökmək умываться потом; bir köynəkdə qoymaq лишить всего, оставить в одной рубашке; bir köynəkdə qalmaq остаться в одной рубашке, лишиться всего; bir könüldən min könülə vurulmaq kimə безумно влюбиться в кого; bir gözlə baxmaq (hamıya) (ко всем) относиться, подходить одинаково; bir gör ha подумать только; bir məna görməmək nədə не находить никакого смысла в чём; bir növ своего рода; bir nöqtəyə vurmaq бить в одну точку; bir nəfər некий, некто, кто-то, кто-нибудь; bir neçə несколько; bir neçə vaxtdan sonra через некоторое время; bir neçə sözlə в нескольких словах; bir nəfəsə одним духом, одним махом; bir para adamlar некоторые, иные, другие; bir parça çörək кусок хлеба; bir oxla iki quş vurmaq, bir güllə ilə iki dovşan ovlamaq убить одним выстрелом двух зайцев; bir oturum(d)a в (за) один присест; bir saatlıq xəlifə калиф на час; bir sayaq: 1. как-нибудь, кое-как; 2. каким-то образом; bir səviyyədə olmaq kimlə быть на равной ноге, быть на одном уровне с кем; bir səslə единогласно, в один голос; bir sıra целый ряд, bir sözlə одним словом; bir sözün üstündə durmaq стоять на одном и том же, твердить одно и то же; bir sözünü iki eləməmək не возражать, не перечить; bir stəkan çaya (çağırmaq, getmək) на чашку чая (приглашать, звать, идти); bir tikə çörəkdən ötrü из-за куска хлеба; bir tikə çörəyini əlindən almaq kimin отбирать, отобрать кусок хлеба у кого; bir tikə çörəyi olmaq иметь кусок хлеба; bir tük qədər belə ни на волос; bir tükcə saymamaq kimi в медный грош не ставить кого; bir tükünə də dəyməmək и волоска не тронуть у кого; bir təhər: 1. как-нибудь; 2. кое-как; 3. своеобразный; bir xəmirdən yoğrulublar из одного теста; bir havada на одном уровне; bir halda ki раз так, если на то пошло; bir çimdik nə щепоть, чуточку чего; bir çöp də ни одной соломинки; bir ucdan: 1. подряд; 2. непрерывно, беспрестанно, беспрерывно, всё время, то и дело; bir udum su kimi раз плюнуть; bir çürük qoza dəyməz выеденного яйца не стоит что; bir çoxları многие; bir cəbhədən hərəkət etmək единым фронтом (действовать, ступать); bir cərgə длинный ряд чего; bir cür своеобразный; bir cüt alma kimi как две капли воды; bir şey: 1. одно. Bir şeyi başa düşə bilmirəm одного не могу понять; 2. что-нибудь. Bir şey çıxır? получается что-нибудь?

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bir

 • 3 bir

  1)один; 2) какой-то; 3) некоторый. Yanıma bir adam gəlmişdi ко мне приходил какой-то человек; bir kitab ver дай какую-либо книгу; bir ağız один раз; разочек; немного; barı bir ağız oxuyun спойте хотя бы одну какую-либо песню; bir ağızdan в один голос, все вместе, хором, единодушно, единогласно; bir az 1) немного, немножечко, чуточку; недолго; 2) недолго, некоторое время; bir azdan скоро, вскоре, в скором времени, немного спустя; bir ayaq один раз, один конец, один рейс; bir aləm очень много, множество, уйма; bir anbar очень много; bir balaca немного, малость; məni bir balaca gözlə на секунду подожди меня; mənə bir balaca soyuq dəyib я слегка простужен; bir baş раз; один раз; bir belə столько; столь (мало, много); bir vaxt некогда, когда-то, когда-нибудь; bir vaxt onlara gedəcəyəm когда-нибудь к ним пойду; bir qarın tox, bir qarın ac полуголодный; bir qədər 1) некоторое количество; 2) некоторое время; bir qırıq кусочек, немножечко; bir qismi некоторые, некоторая часть; bir qulağından alıb, o biri qulağından çıxarmaq не обращать внимания на чьи-либо слова, распоряжения, советы, поручения; пропустить их мимо ушей; bir damcı немного, капелька; bir daha 1) еще, еше раз; 2) больше (в смысле, в другой раз не повторится); bir də 1) еще, еще раз; 2) в другой раз; больше; 3) кроме того; да притом; к тому же; вдобавок; 4) вдруг. Bir də gördün qapı açıldı вдруг двери распахнулись; bir zad что-либо, что-нибудь; bir yol один раз, однажды, как-то раз; bir kəs 1) кто-нибудь; 2) никто; bir nəfər некий, некто, кто-то, какой-то, какой-ни будь; bir neçə несколько; bir növ см. bir təhər; bir para, bir paraları некоторые, иные, другие; bir sayaq как-нибудь, кое-как, каким-то образом; bir sıra целый ряд; bir təhər 1) как-нибудь, кое-как; 2) какой-то странный, своеобразный; bir tikə кусочек; bir ucdan 1) с одного конца, по порядку, подряд; 2) непрерывно; беспристанно, все время; то и дело; bir xırda см. bir qırıq; bir havada вровень; bir çox 1) много, многие, целый ряд; 2) долгий, длинный, продолжительный; bir çoxları многие; bir cür какой-то своеобразный; bir şey что-либо, что-нибудь, нечто, что-то.

  Азербайджанско-русский словарь > bir

 • 4 bir

  1. say one
  2. s. the same (eyni)
  bir az – a few (sayılan isimlərlə), a little (sayılmayan isimlərlə)
  3. z. together
  bir işləmək – work together
  bir zamanlar – once
  bir sözlə – in short
  bir də – and
  heç bir kəs – nobody
  heç bir şey – nothing
  biri – someone
  biri sizi gözləyir – someone is waiting for you
  bir-bir – one by one
  bir-biri ilə – one with another, with each other
  bir-birni – each other
  birə beş – fivefold
  biryerli (təyyarə) – single-seater
  biradamlıq otaq – single room
  biradamlıq çarpayı – single bed
  ◊ Bir dayan! – Just stop!
  Otur bir görüm! – Do sit down
  Biri varmış, biri yoxmuş. – Once upon a time

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > bir

 • 5 birə

  I
  сущ. блоха (мелкое паразитическое, кровососущее прыгающее насекомое)
  II
  прил. блошиный
  ◊ kürkünə birə düşüb kimin кто-то очень беспокоится, что-то кого-то очень беспокоит

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birə

 • 6 birəli

  прил. блошливый. Birəli pişik блошливая кошка

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birəli

 • 7 birələmə

  сущ. от глаг. birələmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birələmə

 • 8 birələnmə

  сущ. от глаг. birələnmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birələnmə

 • 9 birələtmə

  сущ. от глаг. birələtmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birələtmə

 • 10 birər

  прил.
  1. одинарный
  2. одиночный. Birər suçəkmə гидр. одиночная откачка

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birər

 • 11 birə

  блоха.

  Азербайджанско-русский словарь > birə

 • 12 birədi

  разом, зараз, гуртом, чохом.

  Азербайджанско-русский словарь > birədi

 • 13 birə-on

  нареч. один на десять, в десять раз больше, в десятикратном размере

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birə-on

 • 14 birə-üç

  нареч. трёхкратно, в три раза больше

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birə-üç

 • 15 birədi

  нареч.
  1. разом, сразу
  2. вместе, сообща

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birədi

 • 16 birəğbət

  прил. непривлекательный, несимпатичный

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birəğbət

 • 17 birəhm

  I
  прил. безжалостный, бессердечный, беспощадный, жестокий, неумолимый
  II
  нареч. жестоко, беспощадно, безжалостно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birəhm

 • 18 birələmək

  глаг.
  1. вывести блох, очистить от блох
  2. завести, занести блох

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birələmək

 • 19 birələnmək

  глаг.
  1. набираться, набраться блох, иметь много блох, иметь на себе блох
  2. очищаться, очиститься от блох

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birələnmək

 • 20 birələtmək

  глаг. заставить вывести, очистить от блох

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birələtmək

См. также в других словарях:

 • bir — burum: (Ağdam, Bakı, Bərdə, Qazax, Şuşa, Tərtər) bir dəfə, bir qədər, bir az (“qaynamaq” feli ilə işlənir). – Qoy bir burum qaynasın, sora götü (Ağdam); – Bir burum qaynıyannan sora götürüf onu süzürsən (Şuşa) ◊ Bir çala (Qazax) – bir az, bir… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bir — bir̃ (birr) interj. 1. pu, žir (kartojant nusakomas byrėjimas, riedėjimas): Bir̃ bir̃ bir̃ ir nubyrėjo visi obuoliai Kb. Bir̃ bir̃ bir̃ išbirėjo žirniai iš saujos Š. Bir bir nuo skardžio riedėjau, medeliai, girdi, riedant trakšt trakšt lūžo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bir — bir·gus; bir·ken·head; bir·ke·nia; bir·lie·man; bir·ma; bir·ming·ham; bir·ne; bir·nirk; bir·rus; bir·sle; ka·bir·pan·thi; sa·bir; si·bir·ic; gam·bir; …   English syllables

 • bir — BIR, biruri, s.n. 1. Impozitul principal perceput în statele feudale româneşti de la ţărani şi meşteşugari; p. gener. (pop.) impozit. ♢ expr. A da bir cu fugiţii = a dispărea, a fugi (în mod laş) dintr un loc. 2. (înv.) Tribut. – Din magh. bér.… …   Dicționar Român

 • BIR — or Bir may refer to: * Bīr, Maharashtra, India * Bir (Mezarkabul album) * Bir (Hepsi album) *Bilhete de Identidade de Residente, the identity card issued to residents of the Chinese SAR of Macau *Brainerd International Raceway *Burma s IOC… …   Wikipedia

 • Bir — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • bir — bir̃ išt. Bir̃ úogos iš krẽpšio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • Bir [1] — Bir (arab.), so v.w. Wasser, Brunnen; daher B. el Ab u. B. el Suez in Unterägypten, B. el Gabab, B. el Tabahei, B. Ghariam u.a. in der Wüste Sahara …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Bir [2] — Bir, 1) (B. Adshik, Birtha), Sandschack im Ejalet Rakka (osmanisches Asien); 2) Stadt daran, an einem Kreideberg u. am hier 200 Schritte breiten Frat; hat verfallende Mauern, Landbau u. Handel (mit den hier durchgehenden Karavanen von Haleb u.… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Bir — (arab.), Quelle, Brunnen; findet sich häufig in Zusammensetzungen, namentlich in Namen von Stationen auf den Straßen der arabisch sprechenden Länder Vorderasiens und Nordafrikas …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Bir — (Bira), asiat. türk. Stadt, s. Biredschik …   Kleines Konversations-Lexikon

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»