Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

bildir

 • 1 bildir

  разг.
  I
  нареч. в прошлом году, год назад. Bildir harada istirahət etmişdin? где ты в прошлом году отдыхал?
  II
  в знач. сущ. прошлый год. Bildirdən danışma, bu ildən danış не говори о прошлом годе, говори о нынешнем; bildirə kimi до прошлого года, bildirdən (bəri) с прошлого года

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bildir

 • 2 irəlicədən

  нареч. вперед, заранее. İrəlicədən bildir сообщи заранее, irəlicədən elan vermək заранее дать объявление

  Azərbaycanca-rusca lüğət > irəlicədən

 • 3 məsələn

  вводн. сл. например, для примера (употребляется при перечислении, при пояснении какого-л. слова в предложении). Əşyanın adını bildirən sözlərə isim deyilir, məsələn, kitab, küçə, dəniz, fikirlər, iş слова, которые обозначают предмет, называются именами существительными, например: книга, улица, море, мысли, работа; məsələn, Müslümov həmişə yaxşı işləyir например, Муслимов всегда работает хорошо

  Azərbaycanca-rusca lüğət > məsələn

 • 4 sifət

  1
  сущ.
  1. лицо (передняя часть головы человека). Gözəl sifət красивое лицо, dolu sifət полное лицо, qarabuğdayı sifət смуглое лицо, solğun sifət бледное лицо, çopur sifət рябое лицо, tanış sifət знакомое лицо, qadın sifəti женское лицо, uşaq sifəti детское лицо, sifətində təbəssüm улыбка на лице
  2. разг. качество (существенный признак, свойство, отличающие одно лицо от другого). Yaxşı sifətləri ilə fərqlənir отличается хорошими качествами, özünə xas olan sifətlərə malikdir обладает присущими только ему качествами, qonaq sifətilə в качестве гостя
  ◊ sifət göstərmək kimə встретить недружелюбно кого; sifət göstərməmək kimə плохо принимать, принять кого; sifətdən çıxmaq подурнеть, измениться в лице; sifətdən çıxarmaq kimi лишить кого человеческого облика; sifəti tutulmaq стать мрачным, хмурым; sifətini bozartmaq принимать, принять серьезный вид; sifətini turşutmaq делать, сделать кислую мину; sifətindən zəhər tökülür злой как собака; sifətini görmək istəmirəm kimin ненавижу, видеть не хочу кого; sifətini eybəcər hala salmaq: 1. чрезмерно краситься, накраситься; 2. корчить рожу; sifətin tökülsün! ах ты, бесстыжая морда твоя!
  2
  сущ. лингв. имя прилагательное (часть речи, обозначающая признак предмета и изменяющаяся по родам, падежам и числам). Mürəkkəb sifət сложное прилагательное, keyfiyyət bildirən sifətlər качественные прилагательные, nisbi sifət относительное прилагательное, sifətin müqayisə dərəcəsi сравнительная степень прилагательного

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sifət

 • 5 söyüş

  I
  сущ. ругань (оскорбительные, грубые слова, которыми ругают), брань, ругательства; söyüş söymək ругаться, браниться, выражаться
  II
  прил. бранный. Söyüş sözləri (söyüş bildirən sözlər) бранные слова

  Azərbaycanca-rusca lüğət > söyüş

 • 6 yox

  I
  в знач. сказ. нет, не имеется; нет, не имеет. Duz yoxdur нет соли, kağız yoxdur нет бумаги, burada heç kəs yoxdur здесь никого нет, heç kəsi yoxdur он никого не имеет, istedadı yoxdur у него нет таланта, iradəsi yoxdur у него нет воли
  II
  част.
  1. нет (при отрицании). Yox, bu həqiqət (doğru) deyil нет, это неправда; gələcəksən, ya yox? придёшь или нет?
  2. не (в противительных конструкциях). Səhər yox, axşam görüşərik встретимся не утром, а вечером; qardaşım yox, bacım oxuyur учится не брат, а сестра; bu hadisə bildir yox, inişil olubdur это произошло не в прошлом году, а в позапрошлом
  III
  в знач. сущ. нет. Yoxun üzü qaradır, yoxdan nə umasan на нет и суда нет
  ◊ yox eləmək (etmək) уничтожать, уничтожить, свести на нет; yox olmaq, yoxa çıxmaq пропасть, исчезнуть; сойти на нет; vaxt yoxdur нет времени; dəxli yoxdur kimə, nəyə не касается кого, чего; ehtiyac yoxdur нет нужды; ehtiyacı yoxdur не нуждается; etirazı yoxdur не возражает; fayda yoxdur kimdən, nədən нет пользы от кого, от чего; faydası yoxdur бесполезно; xəbər yoxdur kimdən нет известий от кого; xəbəri yoxdur находится в неведении; fərqi yoxdur: 1. нет разницы; 2. безразлично; təfavütü yoxdur см. fərqi yoxdur; ixtiyar yoxdur не дано права; ixtiyarı yoxdur kimin не имеет права кто; ixtiyarım yoxdur не имею права; rəhmi yoxdur kimin нет жалости у кого; həvəsi yoxdur не имеет желания; təhsili yoxdur не имеет образования, необразован; şübhə yoxdur нет сомнения; şübhəsi yoxdur kimin не сомневается кто; əhəmiyyəti yoxdur не имеет значения; tayı-bərabəri yoxdur не имеет себе равных; rahatlığı yoxdur kimin: 1. не имеет условий (коммунально-бытовых); 2. беспокойный; 3. нет покоя от кого-л. у кого; kefi yoxdur: 1. нездоров; 2. нет настроения; həddi-hüdüdü yoxdur не имеет предела; səriştəsi yoxdur не имеет опыта, у него нет опыта; taqətim yoxdur я не в состоянии, у меня нет сил; ümid yoxdur: 1. нет надежды; 2. безнадёжен (о больном); ümidim yoxdur не надеюсь; həqiqət yoxdur нет справедливости; həqiqətdə yoxdur нет в действительности; xeyir yoxdur нет пользы, нет выгоды; xeyri yoxdur бесполезно; çarə yoxdur нет выхода; sayı-hesabı yoxdur нет счёту; ağzında dili yoxdur жалкий; ağlı yoxdur kimin неумный, нет ума у кого; aram yoxdur kimlə, nə ilə не люблю, не тянет, не привлекает; aramız yoxdur не дружим, не общаемся; axırı yoxdur: 1. nəyin плохо кончится что; 2. kimin добром не кончит кто; biri vardı, biri yoxdu жил-был; bəxti yoxdur kimin несчастен кто, нет счастья у кого; varından yox olmaq лишиться всего; qiyməti yoxdur цены нет, бесценен; bir o qədər də yox не в той степени, не настолько, чтобы …; qorxulu bir şey yoxdur нет ничего страшного; eybi yoxdur ничего, сойдет; zərər yoxdur ничего; iynə salmağa yer yoxdur яблоку негде упасть; işi yoxdur kimlə нет дела до кого; işim-gücüm yoxdur! что, мне делать нечего!; yer yoxdur: 1. harada нет места где; 2. kimə, nəyə нет места кому, чему; yox yerə напрасно; yox yerdən: 1. ни с того ни с сего; 2. неожиданно; geriyə yol yoxdur некуда отступать, обратной дороги нет; yox deyildir имеется, есть; yoxa çıxasan! пропади пропадом!; yox bir! ещё чего!; günüm yoxdur kimdən, nədən нет покоя, нет жизни от кого, от чего; kimdən, nədən macal yoxdur нет отбоя от кого, от чего; mənası yoxdur nəyin не имеет смысла что, нет смысла; misli yoxdur бесподобен; nə var, nə yox? что нового?; nə hə, nə yox ни да, ни нет (об уклончивом ответе); nələr yoxdur harada чего только нет где; ona görə yox ki, … не потому, что …, не для того, чтобы …; özünü yox bil, əgər … считай, что ты пропал, если …; ölüm yoxdur kimə не пропадет кто; öldü var, döndü yoxdur что бы ни случилось, что бы ни было; söz yox ki, … несомненно, что; sözüm yoxdur: 1. не возражаю; 2. нет слов выразить …; ürəyi yoxdur kimə, nəyə сердце не лежит к кому, чему, не любит кого; həyatda yoxdur kim нет в живых кого; çörəyimin duzu yoxdur о том, кому на добро отвечают неблагодарностью; elə söhbət yoxdur! ничего подобного!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yox

 • 7 əşya

  I
  сущ.
  1. предмет:
  1) всякое конкретное материальное явление, воспринимаемое органами чувств. Əşya bildirən sözlər слова, обозначающие предмет(ы)
  2) вещи бытового обихода, трудовой деятельности и т.п. Ev əşyaları предметы домашнего обихода, məişət əşyaları бытовые предметы
  2. вещь. Şəxsi əşyalar личные вещи, ev əşyalarını yerbəyer etmək разместить домашние вещи, nadir əşyalar редкие вещи, lazımsız əşyalar ненужные вещи, əşyaların saxlanması хранение вещей
  II
  прил.
  1. предметный. Əşya yazısı предметное письмо, əşya üsulu пед., псих. предметный метод
  2. вещевой. Əşya anbarı вещевой склад, əşya torbası вещевой мешок

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əşya

См. также в других словарях:

 • bıldır — bıldır, geçen yıl, I, 456 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bildir — z. Keçən il, ötən il, əvvəlki il. Bildir havalar çox quraqlıq keçdi. Bildir harada istirahət etmişdin? – Bildir ölüb babası, indi deyir «babam vay»! (Ata. sözü). Mən ləqəb sözünü bildirə kimi bilməzdim. C. M.. . . İnstitutu bildir qurtarmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bıldır-bıldır — (Ağsu, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Tovuz) gilə gilə, damcı damcı. – Anası öləndə qız gözlərinnən bıldır bıldır yaş tökirdi (Ağsu); – Elə ağler kın, gözünnən bıldır bıldır tökör yaşı (Qazax); – Gözdərinnən bıldır bıldır yaş töx’mə (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bıldır — zf., hlk. Geçen yıl, bir yıl önce Bıldırdan beri tembel, ağır gölgelerin sessizce dolaştığı yolları aceleci şekiller doldurmuş. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bıldır — geçen sene …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • bildir bir — eğilen kişinin sırtından atlanarak oynana çocuk oyunu …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • ism — ə. 1) ad; 2) qrammatikada: əşyanın adını bildirən nitq hissəsi; isim. İsmi alət alət adı bildirən isim; ismi amm ümumi isim; ismi bəsit sadə isim; ismi camid əsli isim; ismi cəm’ toplu isim; ismi ədəd bax: ismi mədud; ismi fail bax: ismülfail;… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • bildirmək — f. 1. Məlum etmək, xəbər vermək, elan etmək, xəbərdar etmək. – Şerim, bu hikməti aləmə bildir; Xəyal ölənləri bəzən dirildir. M. R.. 2. Anlatmaq, açıb söyləmək, başa salmaq, hiss etdirmək. Fikrini bildirmək. Adını bildirmək. O, ürəyini heç kəsə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bir — say. 1. 1 rəqəmi ilə işarə olunan sayın adı, miqdar saylarının ilk vahidi. Üçdən bir çıxmaq. Beşin üstünə bir gəlmək. // Miqdarca tək. Bir cilddən ibarət kitab. 2. Zərf mənasında. Bir yerdə, birgə, birlikdə. Çörəyi bir yedik. 3. Sif. mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • demək — 1. f. 1. Bir fikri şifahi surətdə ifadə etmək, bəyan etmək, söyləmək, bildirmək. Söz demək. Düzünü demək. – <Aslan bəy:> . . O, bir söz dedimi, heç bir zaman unutmaz. C. C.. // Bir fikri yazılı surətdə ifadə etmək, yazmaq. Müəllif öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mənfi — sif. <ər.> 1. Mənfilik bildirən, inkar bildirən, rədd edən (müsbət əksi). Mənfi cavab. 2. Gözlənilən nəticənin ziddinə olan, heç bir müsbət nəticə verməyən. Mənfi nəticə. // Pis, fəna. Mənfi rəy. Mənfi tip. Mənfi xasiyyətnamə. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»