Перевод: с польского на все языки

bezpośredni

См. также в других словарях:

 • bezpośredni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który dotyczy kogoś (czegoś) wprost, bez pośrednictwa kogokolwiek (czegokolwiek) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezpośredni kontakt z chorym.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • bezpośredni — 1. «nie mający ogniw pośrednich, dotyczący kogoś czy czegoś wprost» Bezpośredni sprawca nieszczęścia. Bezpośrednia styczność z kimś. Bezpośredni związek z czymś. Brać bezpośredni udział w walce. ∆ Bezpośrednie połączenie komunikacyjne «połączenie …   Słownik języka polskiego

 • wręcz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 7}} o sposobie walki: taki, w którym przeciwnicy wchodzą w bezpośredni kontakt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Walka wręcz. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wręcz II {{/stl 13}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ДУГА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ — электрическая дуга, при которой объект сварки является одним из электродов (Болгарский язык; Български) дъга с непосредствено действие (Чешский язык; Čeština) oblouk při svařování jednou elektrodou (Немецкий язык; Deutsch) direkter Lichtbogen… …   Строительный словарь

 • НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ — В процессе формирования и развития русской научно философской терминологии и отвлеченной литературной лексики, кроме старославянского и народного «исконно русского», общеславянского и восточнославянского начала, играло очень существенную роль… …   История слов

 • jeść — 1. pot. Czym, z czym to się je? «jak należy z tym postępować, jak sobie z tym poradzić, co to jest»: Nie jestem już dziewicą, nie bój się, wiem czym to się je (...). J. Kaczmarski, Plaża. 2. Jeść jak kurczę, jak ptaszek, jak wróbelek «nie mieć… …   Słownik frazeologiczny

 • łza — 1. Coś jest (czyste) jak łza «coś jest bardzo czyste»: Woda wypływająca z Filtrów jest czysta jak łza – zapewnia zastępca kierownika zakładu wodociągu centralnego. DD 30/03/2001. 2. Ktoś (jest) czysty jak łza, brylant, kryształ itp. «ktoś nie ma… …   Słownik frazeologiczny

 • amitoza — ż IV, CMs. amitozazie, blm biol. «bezpośredni podział komórki polegający na przewężeniu się jądra komórkowego» …   Słownik języka polskiego

 • baron — m IV, DB. a, Ms. baronnie; lm M. owie (baronni), DB. ów «w średniowieczu: możnowładca, bezpośredni wasal króla, później honorowy tytuł szlachecki, niższy od hrabiego, w XIX w. nadawany wybitnym przedstawicielom burżuazji; osoba nosząca taki… …   Słownik języka polskiego

 • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego

 • bezpośredniość — ż V, DCMs. bezpośredniośćści, blm rzecz. od bezpośredni (zwykle w zn. 3) Urzekająca bezpośredniość gospodarza domu. Bezpośredniość w zachowaniu …   Słownik języka polskiego