Перевод: с польского на все языки

bandycki

См. также в других словарях:

  • bandycki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, bandyckiccy, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. bandyta: Bandycki napad. Bandyckie zachowanie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bandycki — bandyckiccy przym. od bandyta Bandycki napad. Szajka bandycka …   Słownik języka polskiego

  • rozbój — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. rozbójboju; lm D. rozbójbojów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} napad bandycki na kogoś w celu ograbienia go; zazwyczaj połączony z użyciem przemocy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jawny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozbój — m I, D. rozbójboju; lm M. rozbójboje, D. rozbójbojów przestarz. «napad bandycki w celu ograbienia, uprawianie grabieży; bandytyzm» dziś żywe we fraz. Rozbój na równej, na gładkiej drodze; istny rozbój «jawny, bezczelny wyzysk; przestępstwo jawnie …   Słownik języka polskiego

  • zbójecki — zbójeckiccy «odnoszący się do zbója, właściwy zbójowi, związany z rozbojem; zbrodniczy, bandycki» Zbójecka mina. Banda zbójecka. Zbójeckie metody walki. po zbójecku «jak zbój; zbrodniczo» Zagrabić coś, napaść na kogoś po zbójecku …   Słownik języka polskiego

  • proceder — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. procedererze {{/stl 8}}{{stl 7}} postępowanie, działanie, stanowiące zwykle czyjeś źródło utrzymania, niezgodne z prawem lub zasadami moralnymi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niecny proceder. Proceder handlu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbójecki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, zbójeckiccy {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek ze zbójem, charakterystyczny dla zbója; bandycki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zbójecki proceder. Metody zbójeckie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień