Перевод: с польского на все языки

azotowy

См. также в других словарях:

 • azotowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. azot: Związki azotowe. Kwas, nawóz azotowy. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • azotowy — przym. od azot ∆ Kwas azotowy «związek chemiczny wodoru, azotu i tlenu; stosowany w produkcji nawozów sztucznych, barwników, materiałów wybuchowych, preparatów farmaceutycznych» ∆ Nawóz azotowy «azotniak» …   Słownik języka polskiego

 • amoniakat — m IV, D. u, Ms. amoniakatacie; lm M. y 1. chem. «produkt przyłączania cząsteczek amoniaku do związków chemicznych o charakterze soli» 2. roln. «wysokoprocentowy nawóz azotowy stosowany w stanie ciekłym, otrzymywany przy rozpuszczaniu niektórych… …   Słownik języka polskiego

 • amonowy — przym. od amon Związki, sole amonowe. ∆ Grupa amonowa → amon ∆ roln. Saletra amonowa «mineralny nawóz azotowy zawierający azotan amonu» …   Słownik języka polskiego

 • azotawy — ∆ chem. Kwas azotawy «słaby kwas istniejący tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych; łatwo się rozkłada na kwas azotowy, tlenek azotu i wodę» …   Słownik języka polskiego

 • azotniak — m III, D. u, Ms. azotniakkiem, blm chem. «mineralny nawóz azotowy, zawierający średnio ok. 20% azotu i ok. 65% czynnie działającego wapnia; stosowany przed siewem» …   Słownik języka polskiego

 • deszcz — m II, D. u (dżdżu); lm M. e (dżdże), D. ów (dżdżów) «opad atmosferyczny w postaci kropel wody spadających z chmury» Ciepły, majowy, wiosenny deszcz. Chwilowy, drobny, przelotny deszcz. Deszcz ciągły, nawalny, rzęsisty, ulewny. Chodzić w deszcz,… …   Słownik języka polskiego

 • mineralny — «odnoszący się do minerałów; zwłaszcza: zawierający lub tworzący minerały, otrzymywany z minerałów» Bogactwa, złoża mineralne. Gleby mineralne. Związki mineralne. Barwniki mineralne. Coś jest pochodzenia mineralnego. ∆ Kwasy mineralne «kwasy… …   Słownik języka polskiego

 • saletra — ż IV, CMs. saletratrze; lm D. saletraetr «nazwa handlowa niektórych azotanów stosowanych jako nawozy łatwo rozpuszczalne w wodzie i przyswajalne przez rośliny, także jako składniki materiałów wybuchowych oraz w przemyśle spożywczym do… …   Słownik języka polskiego

 • saletrzak — m III, D. u, N. saletrzakkiem, blm chem. roln. «nawóz sztuczny azotowy stanowiący mieszaninę saletry amonowej (azotanu amonu) z węglanem wapniowym dokładnie zmielonym» …   Słownik języka polskiego

 • antydumpingowy — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. antydampingowy] {{/stl 7}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zapobiegający, przeciwdziałający dumpingowi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Komisja Europejska nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe na płynny nawóz azotowy z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień