Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

azaltma

 • 1 azaltma

  сущ. от глаг. azaltmaq:
  1. уменьшение. Azaltma dərəcəsi степень уменьшения
  2. вычитание

  Azərbaycanca-rusca lüğət > azaltma

 • 2 azaltma

  уменьшение, убавление, снижение.

  Азербайджанско-русский словарь > azaltma

 • 3 dərəcə

  I
  сущ.
  1. градус:
  1) единица измерения дуг и углов, равная 1/360 окружности. Üçbucağın bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir сумма углов треугольника равна 180 градусам
  2) единица измерения температуры (воздуха, воды, тела и т.п.). Otuz altı dərəcə istilik тридцать шесть градусов тепла, on dərəcə şaxta десять градусов мороза (ниже нуля)
  3) единица измерения плотности, крепости, давления. Tündlüyü qırx dərəcə olan крепостью в сорок градусов
  2. степень:
  1) сравнительная величина, мера чего-л. Dəqiqlik dərəcəsi степень точности, inkişaf dərəcəsi степень развития, hazırlıq dərəcəsi kimin, nəyin степень готовности кого, чего, məhsuldarlıq dərəcəsi nəyin степень продуктивности чего, zədələnmə dərəcəsi nəyin степень повреждения чего, dağılma dərəcəsi nəyin степень разрушения чего, yoluxma dərəcəsi степень заражения, qohumluq dərəcəsi степень родства
  2) мера проявления какого-л. качества, состояния, действия. Yüksək dərəcə высшая (высокая) степень, yüksək dərəcədə в высшей степени, xeyli dərəcədə в значительной степени, az dərəcədə в меньшей степени, artıq dərəcədə в большей степени, son dərəcə в высшей (наивысшей) степени, kifayət dərəcədə в достаточной степени, lazımi dərəcədə в нужной (необходимой) степени, müəyyən dərəcədə в определенной степени, в некоторой степени, eyni dərəcədə в одинаковой степени, əhəmiyyətsiz dərəcədə в незначительной степени, o dərəcədə в такой степени
  3) ступень, подразделение в чём-л., имеющем градацию (разряд, категорию, класс, стадию и т.д. чего-л.). Birinci dərəcə первая степень, ikinci dərəcə вторая степень
  4) ученое звание. Elmi dərəcə учёная степень, namizədlik dərəcəsi кандидатская степень, doktorluq dərəcəsi докторская степень, elmi dərəcə vermək присудить учёную степень, elmi dərəcə almaq получить учёную степень, elmi dərəcəsi olmaq иметь учёную степень
  5) лингв. степень сравнения. Sifətin müqayisə dərəcəsi сравнительная степень прилагательного, azaltma dərəcəsi уменьшительная степень, sifətin adi dərəcəsi положительная степень прилагательного
  3. мера (предел охвата какого-л. явления). Eyni dərəcədə в равной мере, az dərəcədə по меньшей мере, lazımi dərəcədə в нужной мере, dərəcəsini bilmək знать меру
  4. разряд:
  1) степень производственной квалификации. Dərəcə almaq üçün imtahan vermək сдать экзамен на разряд
  2) ступень спортивного мастерства. İdman dərəcəsi спортивный разряд
  5. категория (разряд однородных лиц, выделяемых по каким-л. признакам). Yaş dərəcəsi возрастная категория, çəki dərəcələri весовые категории
  6. ранг (степень отличия в чине). Yüksək dərəcə высший ранг, diplomatik dərəcələr (rütbələr) дипломатические ранги, bir dərəcə yüksək (yuxarı) рангом выше
  II
  прил.
  1. градусный. Dərəcə toru геогр. градусная сетка (сетка градусов долготы и широты для географических карт)
  2. разрядный (относящийся к разряду). Dərəcə normaları разрядные нормативы (нормы); dərəcə qrupları разрядные группы; hədsiz dərəcədə бесконечно, беспредельно, безгранично

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dərəcə

 • 4 yük

  1
  сущ.
  1. груз. Yük qaldırmaq поднять груз, yük aparmaq нести груз, yükün saxlanılması хранение груза, yükün daşınması перевозка груза, yükün çatdırılması доставка груза, mənfəətli yük полезный груз
  2. тяжесть. Böyük yük огромная тяжесть, yük qaldırmaq поднять тяжесть
  3. кладь, поклажа. Yükü daşımaq переносить поклажу, вьюк (груз, перевозимый на животном)
  5. ноша:
  1) груз, переносимый на себе. Ağır yük тяжёлая ноша
  2) о чём-л. тяжёлом, обременительном. Hər kəsə öz yükü ağır gəlir каждому своя ноша тяжела
  6. количество груза, перевозимое на вьючных животных, в машине, вагоне и т.д. Bir at yükü что-л. составляющее груз одной лошади, iki öküz yükü что-л. составляющее груз для перевозки на двух быках; bir araba yükü taxıl воз зерна
  6. перен. бремя. Yük olmaq kimə лечь бременем на кого
  7. нагрузка. Üzərinə böyük yük götürmək взять на себя большую нагрузку, tədris yükü учебная нагрузка; yük qrafiki график нагрузки
  8. физ., эл.-тех. заряд (количество электричества, содержащееся в каком-л. теле). İnduksiya edilmiş yük индуктированный заряд, mənfi yük отрицательный заряд, müsbət yük положительный заряд, müxtəlifadlı yük разноимённый заряд, elektron yükü заряд электрона, elementar yük элементарный заряд
  II
  прил.
  1. грузовой. Yük maşını грузовая машина, тех. yük akkumulyatoru грузовой аккумулятор, yük sahəsi грузовая площадь, yük xətti грузовая линия, yük şöbəsi грузовое отделение
  2. товарный. Yük vaqonu товарный вагон, yük qatarı товарный поезд, yük stansiyası товарная станция
  3. вьючный. Yük heyvanı вьючное животное, yük atı вьючная лошадь
  4. зарядный, зарядовый
  5. эл.-тех. нагрузочный. Yük dövrəsi нагрузочная цепь, yük müqaviməti нагрузочное сопротивление
  6. погрузочный. Yük həyəti погрузочный двор, yük stansiyası погрузочная станция; yükü boşaltmaq разгружать, разгрузить (дрова, уголь и т.п.); yük vurmaq грузить, погрузить; yükünü azaltma разгрузка, yük axını грузопоток
  ◊ arığa batman da yükdür тощему и килограмм ноша; fil yükü, dağ yükü тяжёлое бремя; özünə yük etmək (eləmək) брать с собой лишний груз; yükü kimin çiyninə düşmək лечь бременем на чьи плечи; yük altında под бременем чего-л., yük olmaq kimə быть обузой к ому; yükü yüngülləşmək освободиться от бремени чего-л.; yükünü tutmaq: 1. наживать, нажить, получать, получить прибыль, барыш, доход; 2. есть, поесть много, плотно поесть
  2
  сущ. постельные принадлежности, сложенные в специальной нише

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yük

См. также в других словарях:

 • azaltma — is. Azaltmak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • azaltma — «Azaltmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təqlil — ə. azaltma, aşağıya endirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • TAKLİL — Azaltma. Azaltılma. İndirme. Tenkis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ixtisar — is. <ər.> 1. Qısaltma, azaltma. İxtisar etmək – 1) qısaltmaq, azaltmaq. Məqaləni ixtisar etmək. Əsərin fəsillərindən birini ixtisar etməli. // Müxtəsər etmək, qısaltmaq. Mənimlə, Tanrı üçün, sözdə ixtisar et, kim; Uzun fəsanəyə, vaiz, dilü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • azaltabilmek — i Azaltma imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • azaltılmak — nsz Azaltma işi yapılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kısıntı — is. Her türlü gereksinimi karşılamada tutumlu davranma, kısma, azaltma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kısıntı yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • silahsızlanma — is. Genel barış ve güvenlik için silah gücünü, silah kuvvetlerini azaltma veya büsbütün ortadan kaldırma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tahfif — is., esk., Ar. taḫfīf Hafifletme, yükünü azaltma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tahfif etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tenkis — is., esk., Ar. tenḳīṣ Azaltma, eksiltme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tenkis etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»