Перевод: с литовского на английский

с английского на литовский

atkirsti

См. также в других словарях:

 • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkirsti — atkir̃sti vksm. Atkir̃sti gãbalą mėsõs, lẽdo, uoli̇enos, grani̇̀to …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apkirsti — 1 apkir̃sti, àpkerta, apkir̃to 1. tr. apkapoti aplinkui: Medį apkir̃to aplink, ir nudžiūvo Prn. Nedaug apkirtaũ, bus sunku nupjauti Ktk. Vėjas iškela àpkirstą (apkapotomis šaknimis) eglę, išrauna laukan Šts. Akmenį apkir̃sti KI190. 2. tr. šiek …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkąsti — tr. 1. SD210 dantimis atidalyti, atkirsti: Atkąsk ir man cukraus šmotelį Ėr. Sunku atkąst didelis kąsnis J.Jabl. Atkąsk sūrį J. Tinkamai išvirtų dešrelių odelė atkandant turi šiek tiek traškėti rš. | refl. tr.: Anokį tu kąsnį atsikandai, kad ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • antkirsti — 1 antkir̃sti, añtkerta, antkir̃to (ž.) 1. tr. dalgiu kertant (pjaunant), rasti: Rasi antkirsi aukso žiedelį dešimtoje pradalgėje TDrVII16. 2. tr. kišti ant ko nors: Stovi, nosį antkir̃tusys (antkišusys), veizas, ką aš dirbu Šts. 3. intr. bėgant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apsisėdinti — 1 apsisėdìnti cur. apsėsti 1 (refl.): Boba ta penkis šešis vaikus kai kurapka apsisėdìna Nmk. ◊ kir̃vį apsėdìnti piktai atkirsti, atšauti: O tau – kir̃vį apsėdìno! Nelįsk, kur nereikia! Prng. sėdinti; apsisėdinti; atsėdinti; nusėdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • at — praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. priartėjimą prie kalbančiojo arba jam artimo daikto: ateiti, atlėkti, atmesti, atvesti. 2. vieno daikto atskyrimą, atitolinimą nuo kito: atkirsti, atskirti, atjungti, atlupti, atplėšti. 3. užtektinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atbraukti — atbraũkti, ia, àtbraukė 1. tr. K braukiant atmesti į šalį: Klojime atbraũk pelus nuo tako Pn. Avinas su ragais àtbrauka nežindomus ėraičius šalin Dr. | refl. tr.: Atsibraũk šiukšles nuo kelio Pn. Atsibraukė plaukus į užpakalį rš. ║ refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atbumbėti — 1 atbumbėti, àtbumba (atbùmba), ėjo intr. priešais kalbėti, atkirsti: Ji jau papratus barant prieš mane atbumbėti Skr. | refl.: Katrą tik pajudinai (paraginai), tuoj ir atsibumbėjo Gs. bumbėti; apibumbėti; atbumbėti; išbumbėti; nubumbėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atdžiauti — 1. tr. atkirsti, nukirsti: Bekapodamas malką atdžioviau pirštą Švnč. Merga jam šmaukšt peiliu ir atdžiovė rankas (ps.) Eiš. 2. refl. atvykti, atsibelsti: Totoriai tuojau per tyrumas atsidžiaudavo į pietų vaivadijas rš. džiauti; apdžiauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atgurinti — atgùrinti tr. 1. atkirsti, atmušti: Ji man kirviapente sudžiūvusio sūrio atgùrino Lš. | refl. tr.: Nagus atsigùrytau (imdamas akmenis) Vrn. 2. atgabenti: Atgurinau malkų vežimą Skdv. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language