Перевод: с литовского на все языки

atitrūkti

См. также в других словарях:

 • atitrūkti — intr. BŽ307, attrūkti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrūkti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, KŽ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrūko DŽ. Trumpas galelis attrūko Žrm. Mūro šmotas attrūko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrūko [nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atitrūkti — vksm. Vir̃vės gãlas atitrūko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • atitrūkimas — atitrūkìmas sm. (2) DŽ1, attrūkimas N → atitrūkti: 1. GTŽ98 Griūtis – uolienų atitrūkimas ir griuvimas nuo stačių kalnų šlaitų ar jūrų krantų LTEIV224. 2. Daktarai sako – attrūkìmas plėnės Žln. 3. → atitrūkti 8: Rašytoją ypač jaudino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nutrūkti — intr. Rtr, DŽ; L 1. R, MŽI298, K, N, Dgč, Aps, Grv, Švnč, Nm, Krž; Bdr atsidalyti, perplyšti pusiau, pertrūkti: Virvė nutrūko pusiau J. Nutrūko raikštis tempiamas NdŽ. Su tuo akminiu par tą virvę suplakiau – nutrūko Kl. Naginės, kad nutrùks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aptrūkti — intr. Rtr 1. B, Sut, Srj aplink įtrūkti, įplyšti, įskilti: Aptrūko aludė SD228. Bačka aptrūko N. Pakšt – ir aptrūko aplink visą [graižas] Lp. Mūsų kaminas nuo šalčio aptrūko Ds. Čia nedaugį aptrūkę (apie dviračio ventilį) Btrm. 2. KŽ, LzŽ, Dv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atidužti — 1 atidùžti intr. atitrūkti, atskilti: Dauždamas maniau, kad daugiau atadùš Kp. dužti; atidužti; įdužti; išdužti; nudužti; padužti; perdužti; pradužti; sudužti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atitrūkdinėti — žr. atitrūkti 2: Padkava attrūkdinėja Dv. trūkdinėti; atitrūkdinėti; užtrūkdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atitrūkinėti — žr. atitrūkti 2: Nuvedžiau arklį laukan, toja padkavelė buvo valnia, atatrūkinėjo Aps. trūkinėti; aptrūkinėti; atitrūkinėti; įtrūkinėti; ištrūkinėti; nutrūkinėti; patrūkinėti; pratrūkin …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atplyšti — intr. 1. K, Š atitrūkti, atidriksti: Ant galvos kepurė pusiau atplyšusiu brylium V.Krėv. Atplyšo čia manie skvernas J. Lubose baigia atplyšti plonos lentos rš. Neretai vaismedžių šakos atplyšta rš. 2. ateiti šaukiant, rėkiant, dainuojant: Kas tę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atplėšti — tr., atplė̃šti, ia, àtplėšė 1. SD212, R122, J, K, Š atidrėksti nuo paviršiaus, atlupti: Kambaryje keliose vietose atplėšė grindis ir vis kažko kruopščiai ieškojo rš. Afieravoti ant ugnies, būtent: jo taukus, visą uodegą, nug pečių atplėštą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Книги