Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

aqrar

 • 1 aqrar

  прил. аграрный. Aqrar ölkə аграрная страна, aqrar məsələ аграрный вопрос, aqrar siyasət аграрная политика, aqrar reforma (islahat) аграрная реформа

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aqrar

 • 2 aqrar

  agrarian
  aqrar-sənaye – agrarian-industrial
  aqrar-sənaye birliyi – agrarian-industry association

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > aqrar

 • 3 sənaye-aqrar

  прил. промышленно-аграрный. Sənaye-aqrar ölkəsi промышленно-аграрная страна, sənaye-aqrar kompleksi промышленно-аграрный комплекс

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sənaye-aqrar

 • 4 aqro…

  агро … (первая часть сложных слов, соответствующая по значению словам “aqronomik” – агрономический; “aqrar” – аграрный и т.п.)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aqro…

 • 5 məsələ

  сущ.
  1. задача:
  1) то, что требует выполнения, разрешения. Çətin məsələlər трудные задачи, aktual məsələ актуальная задача
  2) вопрос, обычно математического характера, требующий нахождения решения по известным данным с соблюдением известных условий. Hesabdan məsələ задача по арифметике, mürəkkəb məsələ сложная задача, məsələnin şərtləri условия задачи, məsələnin həlli решение задачи, məsələnin cavabı ответ задачи
  2. вопрос:
  1) положение, требующее разрешения. Aqrar məsələ аграрный вопрос, milli məsələ национальный вопрос
  2) дело. Şəxsi məsələ личный вопрос; açıq məsələ открытый вопрос, mübahisəli məsələ спорный вопрос, tərbiyə məsələləri вопросы воспитания, mənzil məsələsi квартирный вопрос:
  ◊ məsələ burasındadır ki … дело в том, что …; məsələ qaldırmaq поднять, поднимать вопрос, məsələ qoymaq ставить, поставить вопрос

  Azərbaycanca-rusca lüğət > məsələ

 • 6 siyasət

  сущ. политика:
  1. деятельность государственной власти, партии или общественной группы в области внутригосударственного управления и международных отношений, определяемая интересами этой власти, партии или группы. Daxili siyasət внутренняя политика, xarici siyasət внешняя политика, sülhsevər siyasət миролюбивая политика, milli siyasət нацинальная политика, hökumətin siyasəti политика правительства, zor işlətmə siyasəti политика с позиции силы
  2. система государственных мероприятий, направляющая деятельность в какой-л. области. Aqrar siyasəti аграрная политика, özəlləşdirmə siyasəti политика приватизации
  3. события и вопросы внутренней и международной общественной жизни. Siyasətdən başı çıxmaq разбираться в политике, siyasətlə məşğul olmaq заниматься политикой
  4. общий характер поведения, образ действий кого-л., направленный на достижение чего-л., определяющий отношение к кому-л., чему-л. İncə siyasət тонкая политика, uzaqgörən siyasət дальновидная политика, hiyləgər siyasət хитрая политика, çevik siyasət гибкая политика
  5. истор. участие в революционном движении
  ◊ yeni iqtisadi siyasət новая экономическая политика (нэп); siyasət yeritmək проводить политику

  Azərbaycanca-rusca lüğət > siyasət

См. также в других словарях:

 • aqrar — sif. <lat.> 1. Torpağa aid olan. Aqrar məsələ. Aqrar islahatı. 2. Kənd təsərrüfatının sənayedən yüksək olması ilə səciyyələnən. Aqrar ölkə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Азербайджанский государственный аграрный университет — (АГАУ) Эмблема АГАУ …   Википедия

 • böhran — is. <ər.> 1. iqtis. Xırda istehsalatçıların iflasına, istehsalın azalmasına səbəb olan dövraşırı nisbi həddən artıq əmtəə istehsalı. İqtisadi böhran. Sənaye böhranı. Aqrar böhranı. 2. Qıtlıq. Yanacaq böhranı. 3. tib. Xəstəliyin gedişində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • məsələ — is. <ər.> 1. Həll olunması, yerinə yetirilməsi lazım olan iş. Təkcə müəllim məsələsi olsaydı, . . Rüstəm kişi qırx kilometr yolu keçib rayona getməzdi. M. İ.. <Qız> vacib bir məsələ ardınca gedənlər kimi gedirdi. M. C.. // Üzərində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»