Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

alim

 • 1 alim

  I
  сущ. учёный. Azərbaycan alimləri азербайджанские учёные, dünyada məşhur olan (dünya şöhrətli) алим учёный с мировым именем, alimlərin tədqiqatları исследования учёных, alimlər evi дом учёных, kimya alimləri учёные-химики
  II
  прил. разг. грамотный, образованный. Alim adam образованный человек

  Azərbaycanca-rusca lüğət > alim

 • 2 alim

  ученый.

  Азербайджанско-русский словарь > alim

 • 3 alimənsəb

  сановник.

  Азербайджанско-русский словарь > alimənsəb

 • 4 alım

  сбор, налог. alımını vermək разругать, пристыдить.

  Азербайджанско-русский словарь > alım

 • 5 alım

  сущ.
  1. то, что подлежит сбору
  2. охапка (такое количество чего-л., которое можно взять, унести, обхватив руками); alımını vermək: 1. разругать, пристыдить; 2. простореч. разгромить, выиграть у кого-л. с крупным, разгромным счётом

  Azərbaycanca-rusca lüğət > alım

 • 6 alimənsəb

  I
  прил. высокопоставленный, высокочтимый
  II
  сущ. сановник

  Azərbaycanca-rusca lüğət > alimənsəb

 • 7 aliməqam

  прил. высокопоставленный. Aliməqam şəxs высокопоставленное лицо

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aliməqam

 • 8 alım-satım

  сущ. разг. купля-продажа

  Azərbaycanca-rusca lüğət > alım-satım

 • 9 aliməkan

  прил. высокопоставленный, вышестоящий, высокочтимый

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aliməkan

 • 10 qada

  сущ.
  1. недуг, болезнь
  2. невзгоды, беда. Dosta gələn qadanı düşmənin sərinə yazmaq отвести беду от друга и навлечь её на врага
  ◊ qadan(-ı) alım:
  1. пусть твои невзгоды станут моими
  2. миленький, родненький, милый, дорогой! Qadan alım, başağrısı olmasın миленький, прости, что беспокою; qadam ürəyinə! пусть все мои невзгоды перейдут к тебе! (проклятие); qadası canıma: 1. употр. при выражении благодарности, в знак уважения; 2. выражение чувства умиления

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qada

 • 11 ağrı

  1) боль, ломота; 2) недуг, немочь. Ağrı çəkmək переносить предродовые боли; ağrı(sı) tutmaq 1) начать болеть (о частях тела); 2) начаться, наступать предродовым болям; ağrın alım, ağrın mənə gəlsin милый мой! дорогой мой! (ласковое обращение); başımın ağrısı tutdu у меня началась головная боль.

  Азербайджанско-русский словарь > ağrı

 • 12 qada

  недуг, беда, невзгоды. Qadan alım! ах ты, сердечный, родненький!

  Азербайджанско-русский словарь > qada

 • 13 ağrı

  I
  сущ. боль:
  1. ощущение физического страдания. Baş ağrısı головная боль, diş ağrısı зубная боль
  2. нравственное страдание, тяжёлое переживание. Ürək ağrısı душевная боль
  II
  прил. болевой. мед. Ağrı tutması болевой приступ, ağrı duyğusu болевое ощущение, ağrı sindromu болевой синдром, ağrı ilə keyitmə болевая анестезия, ağrı nöqtələri болевые точки; ağrısı tutmaq: 1. nəyin начать болеть. Başımın ağrısı tutdu у меня началась головная боль; 2. kimin испытывать предродовые схватки
  ◊ başı ağrı çəkmək kimin, nədən страдать, пострадать от чего; qarın ağrısı çəkmək симулировать, без желания делать что-л.; qarın ağrısı ilə спустя рукава, нехотя; qarnı ağrımaq делать из-под палки, без желания (когда речь идёт о деле); ağrın alım душа моя, боль моя, слабость моя; ağrın ürəyimə, ağrın mənə gəlsin пусть болезнь твоя ко мне перейдёт; ağrım ürəyinə чтоб ты сдох; başı ağrımamaq чувствовать себя спокойно; ürəyi ağrımaq kimə всем сердцем болеть за кого, болеть душой за кого, испытывать жалость к кому; qarın ağrısına düşüb: 1. живот (его) подводит; 2. что-то беспокоит кого-л

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ağrı

 • 14 böyük

  I
  прил.
  1. большой:
  1) значительный по величине, по размерам. Böyük otaq большая комната, böyük şəhər большой город, böyüyk zavod большой завод, böyük müəssisə большое предприятие, böyük ərazi большая территория, böyük göl большое озеро, böyük azıdişləri анат. большие коренные зубы, böyük beyin большой мозг, зоол. böyük ağdiş большая белозубка, böyük qarabatdaq большой баклан, böyük qum siçanı большая песчанка
  2) значительный по количеству. Böyük ailə большая семья, böyük kollektiv большой коллектив, böyük xərc большой расход, böyük məbləğ большая сумма
  3) значительный по силе, важный по значению. Böyük müvəffəqiyyət большой успех, böyük fayda большая польза, böyük ixtira большое открытие, böyük hadisə большое событие, böyük ümidlər большие надежды, böyük çətinliklər большие трудности, böyük təhlükə большая опасность, böyük itki большая потеря (утрата), böyük xöşbəxtlik большое счастье, böyük qayğı большая забота, böyük əhəmiyyət большое значение
  4) видный, отличающийся по значению, достоинству. Böyük alim большой учёный, böyük yazıçı большой писатель, böyük mütəhəssis большой специалист
  5) значительный, протяжённый по времени. Böyük tənəffüs большая перемена
  2. старший по возрасту. Böyük qardaş старший брат, böyük oğul старший сын, böyük qız старшая дочь, böyük uşaq старший ребёнок, bacılardan böyüyü старшая из сестёр
  3. великий, особо выдающийся по своим достоинствам и значению. Böyük sərkərdə великий полководец, böyük rəhbər великий вождь, böyük humanist великий гуманист; böyük qələbə великая победа, böyük nailiyyətlər великие достижения
  II
  в знач. сущ.
  1. старший (возглавляющий какую-л. группу людей). Dəstənin böyüyü старший в отряде, briqadanın böyüyü старший в бригаде
  2. böyüklər старшие (по возрасту). Böyüklərə hörmət уважение к старшим
  III
  предик. böyükdür
  1. больше. Bu şəhər o şəhərdən böyükdür этот город больше, чем тот
  2. старше. O, qardaşından böyükdür он старше брата, он старше, чем брат
  3. велик (слишком большой, больше, чем нужно). Kostyum mənə böyükdür костюм мне велик; астр. Böyük Ayı bürcü созвездие Большая Медведица, Böyük At bürcü созвездие Пегас
  ◊ böyük adamdır важная птица (персона); nə böyük adamsan! тоже мне, важная персона!; böyük qurbanlar bahasına дорогой ценой, ценой больших жертв; nə böyük şeydir! велика важность! böyük puldur большие деньги, кругленькая (круглая) сумма; dəvədən böyük fil var есть люди посильнее, инстанции повыше, böyüklə-böyük, kiçiklə-kiçik со взрослым взрослый, с ребёнком ребёнок (прост в обращении со всеми); böyük məmnuniyyətlə с великим (большим) удовольствием

  Azərbaycanca-rusca lüğət > böyük

 • 15 cavan

  I
  прил. молодой:
  1. не достигший зрелого возраста. Cavan qadın молодая женщина, cavan valideynlər молодые родители, cavan alim молодой ученый
  2. свойственный этому возрасту. Cavan orqanizm молодой организм, ruhən cavandır он молод духом
  3. сохранивший в пожилом возрасте живость, бодрость, свойственные молодости. Cavan qalmaq остаться молодым, cavan görünmək выглядеть молодым
  4. недавно начавший свою деятельность в какой-л. области, организации. Cavan (gənc) mütəxəssislər молодые специалисты, cavan kadrlar молодые кадры, cavan istedad молодой талант
  5. недавно возникший, основанный, появившийся. Cavan elm sahəsi молодая отрасль науки, cavan kollektiv молодой коллектив, cavan müəssisə молодое предприятие; cavan şəhər молодой город
  4. такой, который недавно начал расти. Cavan zoğlar молодые побеги, cavan yarpaqlar молодая листва, cavan meşə молодая роща
  II
  сущ. cavanlar молодые, молодые люди, молодёжь. İndiki cavanlar нынешняя молодёжь, istedadlı cavanlar талантливая молодёжь, cavanlara nəsihət vermək наставлять молодёжь, давать наставления молодёжи, cavanları irəli çəkmək выдвигать молодёжь, cavanlara nümunə göstərmək показывать пример молодёжи; cavan ər-arvad молодые супруги; молодожёны; cavan oğlan молодой парень:
  1) юноша
  2) при обращении: молодой человек; cavan ağac подрост (поросль молодых деревьев); cavan qaramal молодняк
  ◊ biz də cavan olmuşuq мы тоже были молодыми (мы были не такими, как вы, как современная молодёжь); siz hələ cavansınız вы еще молоды, вы еще неопытны; cavan yaşından с молодых лет, смолоду; cavan da, qoca da и стар и млад; yüz bığıburma cavana dəyərsən ни в чем не уступаешь молодым людям; cavan qalmaq хорошо сохраниться

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cavan

 • 16 ciddi

  I
  прил.
  1. серьёзный:
  1) отличающийся вдумчивостью, строгостью и положительностью своих мыслей. Ciddi adam серьезный человек
  2) вдумчивый, рассудительный, не легкомысленный. Ciddi qız серьёзная девушка, ciddi oğlan серьёзный юноша
  3) отличающийся строгим отношением к своему делу, хорошо знающий своё дело. Ciddi alim серьёзный ученый, ciddi işçi серьёзный работник, ciddi tələbə серьёзный студент
  4) разг. отличающийся основательными, солидными намерениями. Ciddi alıcı серьёзный покупатель, ciddi elçi серьёзный сват
  5) проникнутый вдумчивостью, основательностью. Ciddi diqqət серьёзное внимание, ciddi münəsibət nəyə серьезное отношение к чему
  6) данный ответственно, не шутя. Ciddi vəd серьёзное обещание, ciddi söz серьезное слово
  7) значительный по теме, жанру, содержанию; не легковесный. Ciddi söhbət серьёзный разговор, ciddi əsər серьёзное произведение (сочинение), ciddi musiqi серьёзная музыка (обычно о симфонической музыке), ciddi repertuar серьёзный репертуар, ciddi rol серьёзная роль
  8) настоящий, подлинный. Ciddi niyyət серьёзное намерение, ciddi məhəbbət серьёзная любовь
  9) заслуживающий особого внимания в силу своей важности, значительности или опасности. Ciddi vəziyyət серьёзное положение, ciddi vəzifələr серьёзные задачи, ciddi əngəl (manea) серьёзное препятствие, серьезная помеха, ciddi sınaq (imtahan) серьёзное испытание (серьёзный экзамен), ciddi yara (zədə) серьёзное ранение (повреждение), серьёзная травма; ciddi ittiham серьёзное обвинение, ciddi məqam серьёзный момент, ciddi nöqsanlar (qüsurlar) серьёзные недостатки, ciddi rəqib серьёзный соперник, ciddi təhlükə:
  1) серьёзная опасность
  2) серьёзная угроза; ciddi təşviş doğurur вызывает серьёзную тревогу (озабоченность), ciddi xəstəlik серьёзная болезнь (заболевание), mübarizə ciddi xarakter alır борьба приобретает серьёзный характер
  10) большой, важный, существенный, значительный, основополагающий. Ciddi addım серьёзный шаг, ciddi dəyişikliklər серьёзные изменения, ciddi irəliləyiş серьёзный сдвиг, ciddi dəlillər серьезные доводы (аргументы), ciddi əsas серьёзное основание, ciddi yardım серьёзная помощь (поддержка), ciddi müalicə серьёзное лечение, ciddi məsələ серьёзный вопрос, ciddi problem серьёзная проблема, ciddi çətinliklər серьёзные трудности
  11) сосредоточенный, занятый какими-л. мыслями, заботами, задумчивый, невеселый (о человеке)
  12) выражающий сосредоточенность, задумчивость, озабоченность. Ciddi görkəm серьёзный вид, ciddi sifət серьёзное лицо
  13) сильный, ожесточённый, отчаянный. Ciddi müqavimət серьёзное сопротивление, ciddi mübarizə серьёзная борьба
  14) сокрушительный, сильный. Ciddi zərbə серьёзный удар, ciddi məğlubiyyət серьёзное поражение
  2. строгий:
  1) очень требовательный, взыскательный. Ciddi valideynlər строгие родители, ciddi müəllim строгий учитель, ciddi tərbiyəçi строгий воспитатель, ciddi hakim строгий судья, ciddi rəhbərlik строгое руководство
  2) выражающий требовательность. Ciddi baxış строгий взгляд, ciddi səslə строгим голосом; özünə qarşı ciddi строгий к себе, tabeliyində olanlara qarşı ciddi строгий к подчинённым, с подчинёнными
  3) очень суровый, без снисхождения. Ciddi qanun строгий закон, ciddi nəzarət строгий контроль, строгий надзор, ciddi tədbirlər строгие меры, ciddi xəbərdarlıq строгое предупреждение; ciddi töhmət строгий выговор
  4) не допускающий отклонений, выполняемый, соблюдаемый неукоснительно. Ciddi nizamintizam строгая дисциплина, ciddi rejim строгий режим, ciddi uçot строгий учет, ciddi pəhriz строгая диета
  5) не допускающий отклонений от правил поведения, от общепринятых моральных норм. Ciddi adətlər (qaydalar) строгие правила
  6) такой, который соответствует требованиям классического стиля; правильный. Ciddi forma строгая форма, ciddi üslub строгий стиль
  II
  нареч.
  1. серьёзно. Ciddi danışmaq kimlə серьёзно поговорить с кем, ciddi işləmək серьёзно работать, ciddi yanaşmaq nəyə серьёзно подойти к чему, ciddi xəstələnmək серьёзно заболеть
  2. строго. Ciddi tələb etmək (soruşmaq) строго спрашивать, ciddi xəbərdarlıq etmək kimə строго предупредить кого, ciddi surətdə cəzalandırmaq строго наказать, ciddi əməl etmək nəyə строго соблюдать что; özünü ciddi göstərməyə çalışmaq серьёзничать (стараться быть серьёзным, напускать на себя серьёзность)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ciddi

 • 17 dahi

  I
  сущ. гений. Nizami Gənsəvi dahidir. Низами Гянджеви – гений, dahilərin yaratdıqları (əsərləri) творения гениев
  II
  прил. великий; гениальный. Dahi rəhbər гениальный (великий) вождь, dahi alim гениальный (великий) учёный, dahi filosof гениальный философ, dahi şair гениальный (великий) поэт, dahi bəstəkar гениальный (великий) композитор

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dahi

 • 18 dırnaqarası

  прил. в кавычках (ложный, поддельный, не заслуживающий какого-л. названия, так называемый). Dırnaqarası həkim врач в кавычках; dırnaqarası alim лжеучёный

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dırnaqarası

 • 19 dolğun

  I
  прил.
  1. полный (умеренно толстый, упитанный, плотный, дородный). Dolğun qadın полная (дородная) женщина, dolğun oğlan упитанный мальчик, dolğun kişi плотный мужчина, daha dolğun полнее
  2. перен. содержательный (богатый содержанием). Dolğun söhbət содержательная беседа, dolğun məruzə содержательный доклад, dolğun çıxış содержательное выступление, dolğun nitq содержательная речь
  3. перен. полноценный (удовлетворяющий, соответствующий требованиям). Dolğun təəssürat полноценное впечатление, dolğun məlumat полноценная информация
  4. зрелый:
  1) разг. достигший опытности, мастерства. Dolğun (püxtələşmiş) alim зрелый ученый
  2) основательно обдуманный. Dolğun fikirlər зрелые мысли, dolğun əsər зрелое произведение
  II
  нареч.
  1. содержательно, обстоятельно. Dolğun danışmaq говорить содержательно; dolğun tikiş строит. полношовка (кладка)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dolğun

 • 20 dolğunlaşmaq

  глаг.
  1. полнеть, пополнеть, становиться, стать полным, поправляться, поправиться
  2. перен. становиться, стать содержательным. Məruzənin mətni dolğunlaşdı текст доклада стал содержательным
  3. зреть, становиться зрелым. Alim kimi dolğunlaşmaq (püxtələşmək) как ученый становиться зрелым

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dolğunlaşmaq

См. также в других словарях:

 • Alim — Nom de personne arabe qui signifie savant ( âlim). Variante : Alem. Dérivés (suffixe i) : Alimi, Almi (celui qui appartient à la tribu, à la famille d Alim) …   Noms de famille

 • alim — m. Nombre dado a ciertos árboles euforbiáceos de Filipinas, de unos 3 m de altura, cuyas hojas están cubiertas por el envés de un polvo como harina y, machacadas, con o sin ajonjolí, se emplean para curar la hinchazón de las piernas. * * * alim.… …   Enciclopedia Universal

 • alim — m. Árbol pequeño de Filipinas, de la familia de las Euforbiáceas, que llega a tres metros y medio de altura. Sus hojas se hallan cubiertas de un polvo farináceo por el envés, y, machacadas con aceite de ajonjolí o sin él, se usan para curar la… …   Diccionario de la lengua española

 • alimən — ə. alim kimi, alimcəsinə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • Alim — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sur les autres projets Wikimedia : « Alim », sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel) Le mot alim est l apocope du mot alimentation. Il …   Wikipédia en Français

 • alım — is. 1) Alma işi 2) Kurum, çalım, gurur 3) mec. Çekicilik O ne eda, o ne alım, o ne çalım. H. R. Gürpınar Birleşik Sözler alım çalım alım satım dış alım ön alım spot alım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Alim — Ulama oder Ulema (arabisch ‏علماء‎, DMG ʿulamāʾ, Pl. von ʿālim / ‏عالم‎ /„Wissender“) heißen die Religionsgelehrten des Islam. Ihre Organisation und ihr Einfluss variieren in den unterschiedlichen islamischen Gemeinschaften. Am stärksten ist sie… …   Deutsch Wikipedia

 • Alim — Original name in latin Alim Name in other language Alim State code PH Continent/City Asia/Manila longitude 9.5649 latitude 122.4876 altitude 10 Population 3732 Date 2012 01 17 …   Cities with a population over 1000 database

 • âlim — is., Ar. ˁālim Bilgin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller âlim unutmuş, kalem unutmamış …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alim — <ər.> 1. is. Hər hansı bir elm sahəsində mütəxəssis olan adam. Azərbaycan alimləri. Dünyada tanınmış alim. Alimin adını fikir tarixində ölməzləşdirən onun elə bir az da şairliyidir. 2. sif. Elmli, bilikli, məlumatlı, çox oxumuş. Alim adam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • alim — sf., esk., Ar. ˁalīm Bilen, bilici …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»