Перевод: с хорватского на все языки

aktualan

См. также в других словарях:

 • aktualan — ȁktuālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je u sadašnjem trenutku, koji je sada, koji se tiče današnjice, današnjeg svijeta; sadašnji, suvremeni 2. za koji (kojega) se danas svi zanimaju [aktualan problem] 3. fil. koji je realiziran, opr …   Hrvatski jezični portal

 • ȁktuēlan — prid. 〈odr. ȁktuēlnī〉, {{c=1}}v. {{ref}}aktualan{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pȍtencijālan — prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji još nije aktualan ili realan; latentan, moguć [∼ problem] 2. {{001f}}koji je sposoban da se razvije [∼ izvor energije] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pȍvršina — pȍvršin|a ž 1. {{001f}}gornja, vanjska strana čega (vode, zemlje i sl.); površje 2. {{001f}}zemljište kao predmet mjerenja [velika/mala ∼a] 3. {{001f}}mat. mjera dvodimenzionalnog skupa u ravnini ili prostoru, npr. četverokuta, kruga, sfere;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • out — (izg. àut) pril. DEFINICIJA koji je izvan, zastario, nije više moderan ili aktualan [biti out biti zastario, nemoderan, izići iz mode]; vani, opr. in ETIMOLOGIJA engl.: izvan, vani …   Hrvatski jezični portal

 • površina — pȍvršina ž DEFINICIJA 1. gornja, vanjska strana čega (vode, zemlje i sl.) 2. zemljište kao predmet mjerenja [velika/mala površina] 3. mat. mjera dvodimenzionalnog skupa u ravnini ili prostoru, npr. četverokuta, kruga, sfere; ploština, oplošje… …   Hrvatski jezični portal

 • potencijalan — pȍtencijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji još nije aktualan ili realan; latentan, moguć [potencijalan problem] 2. koji je sposoban da se razvije [potencijalan izvor energije] ETIMOLOGIJA vidi potencija …   Hrvatski jezični portal

 • aktualizacija — aktualizácija ž DEFINICIJA 1. fil. prevođenje iz mogućnosti (potencijalnosti) u čin (stvarnost) 2. lingv. postupak kojim virtualni, apstraktni i neodređeni jezični elementi dobivaju u iskazu određeno (konkretno) značenje ili službu, prelaženje… …   Hrvatski jezični portal

 • aktualitet — aktualìtēt m <G aktualitéta> DEFINICIJA ukupnost okolnosti, zahtjeva koji se postavljaju, ukusa ili mjerila prema zahtjevima vremena, mode i običaja koji čine da što bude aktualno, da se odlikuje aktualnošću; aktualnost ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

 • aktualizirati — aktualizírati (što) dv. <prez. aktualìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA (u)činiti aktualnim [aktualizirati davno zaboravljeno pitanje] ETIMOLOGIJA vidi aktualan …   Hrvatski jezični portal

 • aktualizam — aktualìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. fil. postavka da je sva stvarnost neprekidna djelatnost, opr. supstancijalizam 2. psih. teorija koja duševni život tretira kao stalni proces, zbivanje, a ne stanje 3. geol. shvaćanje po kojemu su u… …   Hrvatski jezični portal