Перевод: с польского на все языки

akordowy

См. также в других словарях:

  • akordowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, akordowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} złożony z akordów, dotyczący akordów muzycznych {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do systemu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • akordowy — akordowywi 1. «odnoszący się do akordu w muzyce, złożony z akordów» Gra akordowa. Głosy akordowe. 2. «dotyczący akordu systemu płacy» System akordowy. Robota akordowa. Stawki akordowe. Robotnik akordowy …   Słownik języka polskiego

  • akordowo — przysłów. od akordowy (tylko w zn. 2) Robotnik płatny akordowo …   Słownik języka polskiego

  • system — m IV, D. u, Ms. systemmie; lm M. y 1. «skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych» System heliocentryczny, geocentryczny, planetarny. System dróg wodnych.… …   Słownik języka polskiego

  • akordowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. akordowy w zn. 2.: Pracować akordowo. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień