Перевод: со всех языков на болгарский

с болгарского на все языки

adj

 • 1 cotejable adj ñðàâíèì, ñúïîñòàâèì.

  cotejar tr сравнявам, съпоставям; сверявам.

  Diccionario español-búlgaro > cotejable adj ñðàâíèì, ñúïîñòàâèì.

 • 2 indiófilo, a adj èíäèàíîôèë; êîéòî çàùèòàâà èíäèàíöèòå.

  indirecta f намек, подмятане, подтекст.

  Diccionario español-búlgaro > indiófilo, a adj èíäèàíîôèë; êîéòî çàùèòàâà èíäèàíöèòå.

 • 3 Adjektiv n <Adj.>

  прилагателно име {ср} <прил.>

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Adjektiv n <Adj.>

 • 4 critique

  adj. et n. (bas lat. criticus, gr. kritikos, de krinein "juger comme décisif") 1. f. критика; critique littéraire литературна критика; faire la critique de qqch. критикувам нещо; 2. m., f. критик (литературен); 3. adj. критичен, разсъдлив; esprit critique критичен ум; който подлага на съмнение; 4. решителен, опасен, критичен; moment critique решителен момент; phase critique критична фаза, момент (на болест); masse critique физ. критична маса (необходима за започване на ядрена реакция; 5. f. статия на критик за художествена творба; 6. adj. критичен, който се отнася отрицателно към нещо. Ќ âge critique критическа възраст ( за жена). Ќ Ant. crédulité, naïveté; admiration, éloge, louange; admirateur; crédule, naif; admiratif, flatteur, élogieux, laudatif; constructif.

  Dictionnaire français-bulgare > critique

 • 5 quatrième

  adj. et n. (de quatre) 1. adj. numér. ord. четвърти; la quatrième maison четвъртата къща; arriver quatrième а la compétition пристигам четвърти в надбягаването; 2. m. четвърта част; четвърти етаж; habiter au quatrième живея на четвъртия етаж; 3. m., f. четвърти (по ред, ранг и др.); 4. f. четвърти клас; 5. adj. четвърт; 6. f. четвърта позиция в класическия балет; 7. f. четвърта скорост на автомобил.

  Dictionnaire français-bulgare > quatrième

 • 6 quelconque

  adj. (francisation, sur quel, du lat. qualiscumque) 1. adj. indéf. какъвто и да е, който и да е; 2. adj. qualificatif посредствен, случаен, обикновен; un décor quelconque обикновен, посредствен декор; 3. мат. произволен; triangle quelconque произволен триъгълник.

  Dictionnaire français-bulgare > quelconque

 • 7 accessoire

  adj. et n. (lat. médiév. accessorius, de accedere "joindre") 1. adj. допълнителен, второстепенен; подчинен; Etat accessoire d'un autre държава, подчинена на друга; 2. аксесоар, допълнение към дреха, към тоалет, добавка; 3. допълнителен театрален реквизит; 4. мех. част, която не е необходима за функционирането на машина; accessoires d'automobile автомобилни аксесоари; (abandonner, mettre, ranger...) au rayon des accessoires оставям встрани; не се интересувам; не считам за интересно. Ќ Ant. essentiel, principal.

  Dictionnaire français-bulgare > accessoire

 • 8 acoustique

  adj. et f. (gr. akoustikos "qui concerne l'ouïe") 1. adj. слухов; акустичен; nerf acoustique слухов нерв; cornet acoustique слухова тръба; 2. f. физ. акустика.

  Dictionnaire français-bulgare > acoustique

 • 9 aérobie

  adj. et m. (de aéro- et -bie) 1. adj. биол. аеробен, който се развива само в присъствие на въздух и кослород; 2. m. биол. аеробен микроорганизъм. Ќ Ant. anaérobie.

  Dictionnaire français-bulgare > aérobie

 • 10 aérostatique

  adj. et. f. (de aérostat) 1. adj. аеростатен, който се отнася до построяването и управляването на балони; 2. f. аеростатика.

  Dictionnaire français-bulgare > aérostatique

 • 11 analgésique

  adj. et m. (de analgésie) 1. adj. болкоуспокоителен; 2. m. болкоуспокоително лекарство.

  Dictionnaire français-bulgare > analgésique

 • 12 annulaire

  adj. et m. (lat. annularius) 1. adj. пръстеновиден; 2. m. безименният пръст на ръката.

  Dictionnaire français-bulgare > annulaire

 • 13 antifasciste

  adj. et n. (de anti- et fasciste) 1. adj. антифашистки; 2. m., f. антифашист. Ќ Ant. fasciste.

  Dictionnaire français-bulgare > antifasciste

 • 14 antifébrile

  adj. et m. (de anti- et fébrile) 1. adj. мед. антифебрилен, който е против треска; 2. m. средство против треска.

  Dictionnaire français-bulgare > antifébrile

 • 15 antiféministe

  adj. et m. (de anti- et féministe) 1. adj. който е против феминизма; 2. m. противник на феминизма.

  Dictionnaire français-bulgare > antiféministe

 • 16 antimilitariste

  adj. et m. (de anti- et militariste) 1. adj. който е привърженик на антимилитаризма; 2. m. човек, привърженик на антимилитаризма. Ќ Ant. militariste.

  Dictionnaire français-bulgare > antimilitariste

 • 17 apologétique

  adj. et f. (gr. apologêtikos) 1. adj. апологетичен, защитен, оправдателен; 2. f. апологетика. Ќ Ant. critique.

  Dictionnaire français-bulgare > apologétique

 • 18 arthritique

  adj. et n. (lat. arthriticus) 1. adj. мед. артритен; remèdes arthritiques лекарства против артрит; 2. m., f. човек, който страда от артрит ( подагра).

  Dictionnaire français-bulgare > arthritique

 • 19 autos-couchettes

  adj. inv. ou autocouchettes adj. (de automobile et couchette) в съчет. train autos-couchettes нощен влак, който превозва пасажери и техните автомобили.

  Dictionnaire français-bulgare > autos-couchettes

 • 20 bancroche

  adj. (de banc et de l'anc. adj. croche "crochu") ост., разг. изкривен, разкривен, кривокрак, куц.

  Dictionnaire français-bulgare > bancroche

См. также в других словарях:

 • ADJ — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • Adj — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • AdJ — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • Adj — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • adj. — adj. also adj BrE the written abbreviation of adjective …   Dictionary of contemporary English

 • ADJ — may refer to one of the following:* Adjugate matrix * Adjective * International Air Transport Association airport code for Marka International Airport in East Amman, Jordan …   Wikipedia

 • Adj. — Adj., Abbreviatur 1) für Adjectivum; 2) für Adjunct; 3) für Adjutant …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Adj — abbrev. Adjutant * * * …   Universalium

 • adj — abbrev. 1. adjective 2. adjourned 3. adjustment * * * …   Universalium

 • adj. — adj. abbreviation adjective …   Usage of the words and phrases in modern English

 • adj. — Adj. is a written abbreviation for adjective. Syn: adjective …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»