Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

acis l��p ciet

 • 1 acis krīt ciet

  сущ.
  общ. (līp) глаза закрываются (слипаются)

  Latviešu-krievu vārdnīca > acis krīt ciet

 • 2 acis līp ciet

  сущ.

  Latviešu-krievu vārdnīca > acis līp ciet

 • 3 acis miedzas ciet

  Latviešu-krievu vārdnīca > acis miedzas ciet

 • 4 miegt acis ciet

  жмуриться

  Maza Latvijas-krievu vārdnīca > miegt acis ciet

 • 5 miegt ciet acis

  сощуриваться

  Maza Latvijas-krievu vārdnīca > miegt ciet acis

 • 6 taisīt

  darb.v.
  1. делать, выделывать; изготовлять;
  taisīt vaļā - открывать
  отпирать, раскрывать;
  taisīt ciet - закрывать
  запирать
  3. перен. делать
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. darb.v.
  1. būvēt; celt; cirst
  taisīt beigas
  taisīt ciet -   1) aizdarīt; aizgriezt; aizslēgt; noslēgt; slēgt ciet; vērt ciet  2) aizbāzt; aizkorķēt; aiztaisīt; bāzt ciet; korķēt ciet
  darb.v.  -   3) aizklapēt; aiztaisīt; slēgt
  taisīt grimases - raut degunu; šaipstīties; šķobīt seju; šķobīties; vaibīties; vaibstīties; vaikstīties; viebties
  taisīt jokus -   1) ākstīties; ērmoties; ķēmoties; māžoties  2) ākstīties; taisīt kumēdiņus
  darb.v.  -   3) dzīt jokus; jokot; jokoties; mēļot; palaist jokus; plēst jokus; špāsēt; taisīt pigorus; zirgoties
  taisīt kurbeti - slieties pakaļkājās
  taisīt lielas acis - atplest muti; brīnīties; grozīt galvu; ieplest acis; raustīt plecus; skatīties platām acīm
  taisīt mahinācijas - intrigot
  taisīt niķus - gražoties; kaitavot; kaprizēties; niķoties; tītīties; untumoties
  taisīt operāciju - griezt; izdarīt operāciju; operēt
  taisīt pauzi - apstāties
  taisīt pigorus -   1) taisīt ciparus; taisīt pekstiņus; taisīt stiķus
  darb.v.  -   2) dzīt jokus; jokot; jokoties; mēļot; palaist jokus; plēst jokus; špāsēt; taisīt jokus; zirgoties
  taisīt slēdzienu - atvedināt; secināt; spriest
  taisīt uzbērumu - nocietināt ar uzbērumu
  2. brūvēt; darināt; darīt; dēt; gatavot; kult; liet; meistarot; siet; sist; taisināt; timerēt
  3. darināt; darīt; gatavot; locīt; vārīt
  4. darināt; darīt; griezt; ligzdot; vīt
  5. izgatavot; izstrādāt; pagatavot; producēt; ražot
  6. kārtot; komandēt; organizēt; rīdāt; rīkot; rīpelēt; vīkšt
  7. celt; vērt; virināt
  8. jaukt
  9. uzliet
  10. celt; izgatavot
  11. apžogot; celt; iežogot; nožogot; žogot
  12. darīt; izdarīties
  13. darināt; gatavot; izgatavot; iztaisīt; pagatavot; pataisīt; pieražot; ražot; saražot; uztaisīt
  14. pagatavot; ražot
  II. apst.v. klādināt; klāstīt; klāt; plāt; segt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > taisīt

 • 7 laist

  darb.v. пускать, пустить
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv nolaist, dzelzc.
  ru спустить
  Sku98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  ru пустить II
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. apšaudīt; rīdīt; trāpīt; uzlaist; uzrīdīt
  II. darb.v.
  1. atlaist; atļaut; laist vaļu; ļaut; ļaut vaļu; neliegt; paļaut; pielaist; pieļaut; vēlēt
  bērnus laist darb.v. - spietot
  laist acis ciet
  laist acis kopā - laist acis ciet; laisties miegā; laisties snaudā; migt; migties
  laist apgrozībā -   1) inkasēt; nodot
  darb.v.  -   2) izdot  3) žirēt
  laist asnus - asnot; dīgt; knist
  laist balsi vaļā - aurēt; aurot; bļaut; brēkt; klaigāt; kliegt; laist vaļā bļaujamo; palaist rīkli; rēkt; spiegt
  laist cauri - vadīt
  laist darbā -   1) darboties  2) uzsākt  3) nodrošināt atbalstu
  laist dibenā - gremdēt; gremdināt
  laist dūdas vaļā - asaroties; baurot; biļļāt; bimbāt; bimbināt; bimbot; bingāt; birdināt asaras; brēkt; čīkstēt; činkstēt; dīkt; dūdāt; elsot; gaudot; ģīģāt; īdēt; kaukt; kvēkstēt; kvenkstēt; laist meldiņu vaļā; laist raudas vaļā; laist vaļā bimbas; liet asaras; ņerkstēt; pingāt; pinkšķēt; pūst; pūst stabulē; raudāt; smelt; stabulēt; sūlāt; šņaukāties; šņukstēt; taurēt; vēkšķēt; vēkšt
  laist gar ausīm - atstāt bez ievērības; ignorēt; laist pār galvu; nebēdāt; necelt ne ausu; neievērot; neko neiztaisīt; nelikt vērā; nelikties manām; nelikties ne zinis; neņemt vērā; nepiegriezt vērību; nerēķināties; neskatīties ne virsū
  laist ikrus -   1) laist kurkuļus; nārstot
  darb.v.  -   2) iet uz berztu; nārstot; nērst
  laist klajā -   1) izdot
  darb.v.  -   2) apgādāt; izdot; izlaist; laist ļaudīs; publicēt
  laist ļaudīs
  laist ļekas vaļā darb.v. - bēgt; dot kājām ziņu; laist pa diegu; laist vaļā vieglos; laisties; laisties lapās; laisties ļekās; mesties; mukt; nēmt zaka pastalas; ņemt kājas pār pleciem; sprukt; šmaukt; zaķot
  laist meldiņu vaļā - asaroties; baurot; biļļāt; bimbāt; bimbināt; bimbot; bingāt; birdināt asaras; brēkt; čīkstēt; činkstēt; dīkt; dūdāt; elsot; gaudot; ģīģāt; īdēt; kaukt; kvēkstēt; kvenkstēt; laist dūdas vaļā; laist raudas vaļā; laist vaļā bimbas; liet asaras; ņerkstēt; pingāt; pinkšķēt; pūst; pūst stabulē; raudāt; smelt; stabulēt; sūlāt; šņaukāties; šņukstēt; taurēt; vēkšķēt; vēkšt
  laist miglu acīs lietv.  -   1) iztapt  2) flaneļa-  3) iztapība  4) ietīt flanelī  5) miglas laišana acīs  6) ietīt flanelī; iztapt; pārslaucīt ar flaneli; pieglaimoties
  darb.v.  -   7) blēdināt; kaisīt smiltis acīs; krāpināt; krāpt; maldināt; maldīt; mānīt; šmaukt; vest ap stūri; vilstīt; vilt  8) pieglaimoties
  laist pa diegu - bēgt; dot kājām ziņu; laist ļekas vaļā; laist vaļā vieglos; laisties; laisties lapās; laisties ļekās; mesties; mukt; nēmt zaka pastalas; ņemt kājas pār pleciem; sprukt; šmaukt; zaķot
  laist pār galvu - atstāt bez ievērības; ignorēt; laist gar ausīm; nebēdāt; necelt ne ausu; neievērot; neko neiztaisīt; nelikt vērā; nelikties manām; nelikties ne zinis; neņemt vērā; nepiegriezt vērību; nerēķināties; neskatīties ne virsū
  laist pasaulē - dzemdēt; nest; sabirt; sagāzties; sakrist
  laist prom - aizgrūst; aizlaist; iegrūst; iesmērēt; iešmugulēt; izgrūst; pārdot
  laist raudas vaļā - asaroties; baurot; biļļāt; bimbāt; bimbināt; bimbot; bingāt; birdināt asaras; brēkt; čīkstēt; činkstēt; dīkt; dūdāt; elsot; gaudot; ģīģāt; īdēt; kaukt; kvēkstēt; kvenkstēt; laist dūdas vaļā; laist meldiņu vaļā; laist vaļā bimbas; liet asaras; ņerkstēt; pingāt; pinkšķēt; pūst; pūst stabulē; raudāt; smelt; stabulēt; sūlāt; šņaukāties; šņukstēt; taurēt; vēkšķēt; vēkšt
  laist skolā - izglītot; skolot; sūtīt skolā
  laist tautās - apprecināt; izdot; izgodāt; izprecēt; izprecināt; izvest
  laist vaļā bimbas - asaroties; baurot; biļļāt; bimbāt; bimbināt; bimbot; bingāt; birdināt asaras; brēkt; čīkstēt; činkstēt; dīkt; dūdāt; elsot; gaudot; ģīģāt; īdēt; kaukt; kvēkstēt; kvenkstēt; laist dūdas vaļā; laist meldiņu vaļā; laist raudas vaļā; liet asaras; ņerkstēt; pingāt; pinkšķēt; pūst; pūst stabulē; raudāt; smelt; stabulēt; sūlāt; šņaukāties; šņukstēt; taurēt; vēkšķēt; vēkšt
  laist vaļā bļaujamo - aurēt; aurot; bļaut; brēkt; klaigāt; kliegt; laist balsi vaļā; palaist rīkli; rēkt; spiegt
  laist vaļā lūdzamo - delgt; diedelēties; lūgt lūdzamo; lūgties; ubagoties
  laist vaļā vieglos - bēgt; dot kājām ziņu; laist ļekas vaļā; laist pa diegu; laisties; laisties lapās; laisties ļekās; mesties; mukt; nēmt zaka pastalas; ņemt kājas pār pleciem; sprukt; šmaukt; zaķot
  laist vaļu - atlaist; atļaut; laist; ļaut; ļaut vaļu; neliegt; paļaut; pielaist; pieļaut; vēlēt
  laist zem āmura - pārdot vairāksolīšanā; ūtrupēt
  laist ziņu darb.v. - darīt zināmu; dot ziņu; informēt; nest ziņu; padot ziņu; pavēstīt; paziņot; reportēt; sūtīt ziņu; vēsti laist; vēstīt; ziņot
  vēsti laist - darīt zināmu; dot ziņu; informēt; laist ziņu; nest ziņu; padot ziņu; pavēstīt; paziņot; reportēt; sūtīt ziņu; vēstīt; ziņot
  2. braukalēt; braukāt; braukt; bukaļāt; čunčināt; drāzt; kleberēt; klidzināt; klinkāt; kuģot; laivot; līgot; pūst; rullēt; šaut; važot
  3. cirst; gāzt; līst; skaldīt
  4. brāzt; drāzt; lidināt; lingot; mest; spert; sviest; triekt; vandīt; vantēt
  5. bizenēt; bliezt; brāzt; brāzties; cilpot; cirsties; diebt; diegt; dikāt; dipāt; dipināt; dipšot; dirbt; dragāt; drāzt; drāzties; gāzties; graut; joņot; jozt; kašāt; lampāt; lēkšāt; lēkšot; likt; linkāt; lobt; ļekot; mesties; nesties; ņirbināt; post; pūst; rikšot; skriet; spolēt; stiept; stiepties; šaut; šauties; šķīt; tecēt; tipināt; vicot; zaķot; zibsnīt; žauties
  6. raidīt; skapēt; sūtīt; šķūtēt
  7. aizlaist; atlaist; palaist
  8. izlaist; palaist
  9. sukāt
  10. izlaist; palaist
  11. atļaut; ļaut
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > laist

 • 8 laisties

  darb.v.
  1. летать, лететь;
  2. пуститься, нестись, понестись
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. brist aiz apvāršņa; brist jūrā; grimt; grimt aiz apvāršņa; iet zemē; laisties rietā; rietēt
  II. darb.v.
  1. bēgt; dot kājām ziņu; laist ļekas vaļā; laist pa diegu; laist vaļā vieglos; laisties lapās; laisties ļekās; mesties; mukt; nēmt zaka pastalas; ņemt kājas pār pleciem; sprukt; šmaukt; zaķot
  2. doties; grūsties; likties; mesties; nesties; šauties
  laisties garšļauku darb.v. - atgulties; atkrist; atlaisties; atlikties; atmesties; atspiesties; atstiept kaulus; atstiept locekļus; atzvilt; iegāzties gultā; iekrist gultā; izlaisties; izstiepties garšļaukus; laisties guļus; laisties slīpi; nokrist; nolikties
  laisties guļus - atgulties; atkrist; atlaisties; atlikties; atmesties; atspiesties; atstiept kaulus; atstiept locekļus; atzvilt; iegāzties gultā; iekrist gultā; izlaisties; izstiepties garšļaukus; laisties garšļauku; laisties slīpi; nokrist; nolikties
  laisties lapās -   1) aizlaisties lapās; aizlasīties; izlasīties
  darb.v.  -   2) bēgt; dot kājām ziņu; laist ļekas vaļā; laist pa diegu; laist vaļā vieglos; laisties; laisties ļekās; mesties; mukt; nēmt zaka pastalas; ņemt kājas pār pleciem; sprukt; šmaukt; zaķot
  laisties ļekās - bēgt; dot kājām ziņu; laist ļekas vaļā; laist pa diegu; laist vaļā vieglos; laisties; laisties lapās; mesties; mukt; nēmt zaka pastalas; ņemt kājas pār pleciem; sprukt; šmaukt; zaķot
  laisties miegā - laist acis ciet; laist acis kopā; laisties snaudā; migt; migties
  laisties rietā - brist aiz apvāršņa; brist jūrā; grimt; grimt aiz apvāršņa; iet zemē; laisties; rietēt
  laisties slīpi darb.v. - atgulties; atkrist; atlaisties; atlikties; atmesties; atspiesties; atstiept kaulus; atstiept locekļus; atzvilt; iegāzties gultā; iekrist gultā; izlaisties; izstiepties garšļaukus; laisties garšļauku; laisties guļus; nokrist; nolikties
  laisties snaudā - laist acis ciet; laist acis kopā; laisties miegā; migt; migties
  3. laidelēties; lidēt; lidināt; lidināties; lidot; spārnot; spurgt
  4. ļauties
  5. aizsākt; iesākt; ievadīt; ķerties; likties; mesties; pasākt; plēst vaļā; raut vaļā; sākt; stāties; sukāt vaļā; uzņemt; uzsākt; vanckāt vaļā; vantēt vaļā
  6. bizot; joņot; lidināties; lidot; skraidīt; traukt; traukties
  7. doties; mesties
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > laisties

 • 9 samiegties

  I.
  1.  ( par acīm;) сощуриться  ( о человеке; Грам. инф.: с. в.; Окончания: \samiegtiesюсь, \samiegtiesишься; пов. сощурься)
  2. сощуриваться  ( о человеке; Грам. инф.: н. в.; Окончания: \samiegtiesюсь, \samiegtiesешься)
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  1. piemiegt acis; piemiegties
  2. miegt ciet acis; miegties ciet; piemiegties; samiegt acis
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > samiegties

 • 10 lipt

   (līpu, līpi; liptu) липнуть, прилипать; viņam acis līp ciet (kopā) перен. у него глаза слипаются; līp kā liepu lapa

  Latviešu-krievu vārdnīca jaunu > lipt


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»