Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

achilles'+heel

 • 1 Achilles

  {ə'kili:z}
  n мит. Ахил (ес)
  ACHILLES heel, heel of ACHILLES преч. ахилесова пета, уязвимо/слабо място
  * * *
  {ъ'kili:z} n мит. Ахил(ес); Achilles heel, heel of Achilles преч. ахилесов
  * * *
  1. achilles heel, heel of achilles преч. ахилесова пета, уязвимо/слабо място 2. n мит. Ахил (ес)
  * * *
  Achilles[ə´kili:z] n мит. Ахил, син на Пелей и Тетида; \Achilles tendon, tendon of \Achilles анат. ахилесово сухожилие; \Achilles heel ахилесова пета.

  English-Bulgarian dictionary > Achilles

 • 2 heel

  {'hi:l}
  I. 1. пета
  to tread on someone's HEELs настъпвам някого (и прен.)
  2. ток, форт (на обувка), пета (на чорап)
  French HEELs тънки/високи токчета
  down at (the) HEEL (s) с протрити токове, подпетен (за обувка), прен. бедно облечен, дрипав, окаян
  out at HEEL със скъсани пети (за чорапи), прен. нуждаещ се, беден
  3. заден крак на животно, шип (на подкова), шпора
  the horse flings out its HEELs конят хвърля къч
  4. кора, крайщник (на хляб и пр.)
  5. стр. долна част на мертек/ребро/стълба
  6. ръб, долен край (и на мачта), долна/крайна/задна част, надебелен край (на колем за разсад)
  7. сп. закривена част на пръчка за голф, заден край на ска
  8. sl. мръсник, мерзавец, гад
  under the HEEL of под ботуша на
  the iron HEEL иго, робство
  to be at/on/upon someone's HEELs вървя по петите на някого, вървя/следвам непосредствено след някого
  to come to HEEL вървя по петите на господаря си (за куче), прен. подчинявам се. свивам си опашката
  to bring someone to HEEL заставям някого да се подчини, подчинявам някого
  to cool/kick one's HEELs вися, чакам, губя си времето в чакане
  to dig/stick one's HEELs in заемам твърда позиция/становище, съпротивлявам се решително
  to show a clean pair of HEELs, to take to one's HEELs офейквам, избягвам, духвам, плюя си на петите
  to turn on one's HEEL завъртам се кръгом (и си отивам)
  to lay/set/clap by the HEELs задържам, арестувам, хвърлям в затвор, прен. събарям, повалям
  II. 1. слагам токове/капачета (на обувки), наплитам пети (на чорапи)
  2. следвам по петите на
  3. Тракам с токовете (при танц)
  4. ам. удрям, ръгам (кон)
  5. голф удрям топката (със закривената част на пръчката)
  6. футб. ритам (топкаща) назад с петата
  7. разг., главно в рр доставям (пари, оръжия) някому
  III. v мор. получавам крен, килвам (се)
  IV. n мор. ъгъл на наклоняването, крен
  * * *
  {'hi:l} n 1. пета; to tread on s.o.'s heels настъпвам някого (и пре(2) {'hi:l} v 1. слагам токове/капачета (на обувки), наплитам пе{3} {'hi:l} v мор. получавам крен, килвам (се).{4} {'hi:l} n мор. ъгъл на наклоняването, крен.
  * * *
  шип; шпора; ток; пета; килвам; наклонявам; наклоняване;
  * * *
  1. down at (the) heel (s) с протрити токове, подпетен (за обувка), прен. бедно облечен, дрипав, окаян 2. french heels тънки/високи токчета 3. i. пета 4. ii. слагам токове/капачета (на обувки), наплитам пети (на чорапи) 5. iii. v мор. получавам крен, килвам (се) 6. iv. n мор. ъгъл на наклоняването, крен 7. out at heel със скъсани пети (за чорапи), прен. нуждаещ се, беден 8. sl. мръсник, мерзавец, гад 9. the horse flings out its heels конят хвърля къч 10. the iron heel иго, робство 11. to be at/on/upon someone's heels вървя по петите на някого, вървя/следвам непосредствено след някого 12. to bring someone to heel заставям някого да се подчини, подчинявам някого 13. to come to heel вървя по петите на господаря си (за куче), прен. подчинявам се. свивам си опашката 14. to cool/kick one's heels вися, чакам, губя си времето в чакане 15. to dig/stick one's heels in заемам твърда позиция/становище, съпротивлявам се решително 16. to lay/set/clap by the heels задържам, арестувам, хвърлям в затвор, прен. събарям, повалям 17. to show a clean pair of heels, to take to one's heels офейквам, избягвам, духвам, плюя си на петите 18. to tread on someone's heels настъпвам някого (и прен.) 19. to turn on one's heel завъртам се кръгом (и си отивам) 20. under the heel of под ботуша на 21. Тракам с токовете (при танц) 22. ам. удрям, ръгам (кон) 23. голф удрям топката (със закривената част на пръчката) 24. заден крак на животно, шип (на подкова), шпора 25. кора, крайщник (на хляб и пр.) 26. разг., главно в рр доставям (пари, оръжия) някому 27. ръб, долен край (и на мачта), долна/крайна/задна част, надебелен край (на колем за разсад) 28. следвам по петите на 29. сп. закривена част на пръчка за голф, заден край на ска 30. стр. долна част на мертек/ребро/стълба 31. ток, форт (на обувка), пета (на чорап) 32. футб. ритам (топкаща) назад с петата
  * * *
  heel [hi:l] I. n 1. пета; to be hard ( hot, close) on s.o.'s \heels по петите съм на някого; следвам плътно, не изоставам от (и в съревнование); under the \heel of the invader под ботуша на нашественика; the iron \heel иго, робство; the iron \heel of war бичът на войната; Achilles' \heel ахилесова пета; прен. уязвимо (слабо) място; to be at \heel вървя непосредствено след господаря си (за куче); to come to \heel идвам при господаря си (за куче); прен. подчинявам се; свивам си опашката; to bring ( call) s.o. to \heel заставям някого да се подчини, подчинявам някого; to tread on s.o.'s \heels настъпвам някого (и прен.); disasters come treading on each other's \heels нещастията следват едно след друго; to cool ( kick) o.'s \heels стоя и чакам; чакам с нетърпение; to dig in o.'s \heels заемам твърда позиция (становище); to fling ( pick up) o.'s \heels, to show a clean pair of \heels, to take to o.'s \heels офейквам, избягвам, "духвам", плюя си на петите; set ( rock) s.o. back on their \heels хващам неподготвен; изненадвам, шокирам; head over \heels презглава, наопаки; \heels over head in love влюбен до уши; to set o.'s \heels upon потъпквам, потушавам; to turn on o.'s \heels завъртам се кръгом си отивам); to kick up o.'s \heels (под)скачам от радост; to kick up o.'s \heels, to lay ( tip, topple) up o.'s \heels умирам, вирвам петалата; to kick up o.'s \heels sl танцувам, веселя се; 2. ток (на обувка); пета (на чорап); \heelcap форт (на обувка); French \heels тънки високи токчета; to wear medium \heels нося (обувки със) среден ток; down at \heels с протрити токове, подпетени (за обувки); прен. бедно облечен; жалък, неугледен, запуснат; out at \heel със скъсани пети (за чорап); прен. нуждаещ се, беден, сиромах; 3. заден крак на животно; шип (на подкова); шпора, махмуз; the horse flings out its \heels конят хвърля къч; 4. кора; край (на хляб и пр.); 5. строит. основа (долна част) на мертеци (ребра); 6. ръб, долен край; долна (крайна, задна) част; надебелен край (на калем за разсад); 7. сп. закривена част на стик за голф; 8. ам. sl мръсник, вагабонтин, мерзавец, гад; 9. мор. шпора, пета (на мачта); 10. хидр. пета на воден откос на язовирна стена; 11. жп сърце на стрелка; II. v 1. слагам пети (токове) на; 2. преследвам (следвам) по петите, плътно съм до него ( прен.); 3. тракам с токовете (при танц); 4. сп. удрям (топката) със закривената част на стика за голф; 5.: to \heel in заравям временно корените (на растения, преди да се засадят окончателно). III. v мор. наклонявам (се), навеждам (се); килвам (се) ( over); IV. n мор. наклоняване (килване) на кораб встрани; ъгъл на наклоняването.

  English-Bulgarian dictionary > heel

См. также в других словарях:

 • Achilles' heel — {n. phr.}, {literary} A physical or psychological weakness named after the Greek hero Achilles who was invulnerable except for a spot on his heel. * /John s Achilles heel is his lack of talent with numbers and math./ …   Dictionary of American idioms

 • Achilles' heel — {n. phr.}, {literary} A physical or psychological weakness named after the Greek hero Achilles who was invulnerable except for a spot on his heel. * /John s Achilles heel is his lack of talent with numbers and math./ …   Dictionary of American idioms

 • Achilles Heel — may refer to:* Achilles heel, a metaphor for a fatal weakness in spite of overall strength * Achilles Heel (band), a band from New York state * Achilles Heel (album), an album by Pedro the Lion * Achilles tendon …   Wikipedia

 • achilles' heel — A person s weak spot is their Achilles heel …   The small dictionary of idiomes

 • Achilles heel — ► NOUN ▪ a weakness or vulnerable point. ORIGIN from the mythological Greek hero Achilles, whose mother plunged him into the River Styx when he was a baby, thus making his body invulnerable except for the heel by which she held him …   English terms dictionary

 • Achilles' heel — Achilles heel, Achilles tendon Use an apostrophe in both expressions for consistency, even though the connection with Achilles is remote in the second …   Modern English usage

 • Achilles' heel — n. (one s) vulnerable or susceptible spot * * * …   Universalium

 • Achilles’ heel — [n] vulnerability chink in the armor*, deficiency, frailty, handicap, soft underbelly*, susceptibility, weakness; concepts 101,230,411,580 …   New thesaurus

 • Achilles' heel — n. (one s) vulnerable or susceptible spot …   English World dictionary

 • Achilles' heel — This article deals with the phrase. For other uses, see Achilles Heel. An Achilles’ heel is a fatal weakness in spite of overall strength, actually or potentially leading to downfall. While the mythological origin refers to a physical… …   Wikipedia

 • Achilles' heel — n. a person s weak or vulnerable point. Etymology: L Achilles f. Gk Akhilleus, a hero in the Iliad, invulnerable except in the heel * * * noun a seemingly small but actual mortal weakness • Hypernyms: ↑weak part, ↑weak spot, ↑soft spot * * * n… …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»