Перевод: с немецкого на все языки

Xia

 • 1 brachial

  Adj.
  1. nur attr.; geh. Gewalt: violent, brute
  2. MED. brachial
  * * *
  bra|chi|al [bra'xiaːl]
  adj
  Mittel, Methode primitive

  mit brachiáler Gewaltby brute force

  * * *
  bra·chi·al
  [braˈxi̯a:l]
  1. MED brachial
  2. (geh: roh)
  mit \brachialer Gewalt vorgehen to use brute force
  * * *
  Adjektiv violent
  * * *
  1. nur attr; geh Gewalt: violent, brute
  2. MED brachial
  * * *
  Adjektiv violent

  Deutsch-Englisch Wörterbuch > brachial

 • 2 überqueren

  - {to overpass} đi qua, vượt qua, vượt quá, kinh qua, làm ngơ, bỏ qua, không đếm xỉa đến - {to stride (strode,stridden) đi dài bước, đứng giạng chân, bước qua, đi bước dài, đứng giạng chân trên - {to traverse} đi ngang qua, nằm vắt ngang, đi, đi theo, nghiên cứu kỹ lưỡng, xét kỹ toàn bộ, chối, xoay đúng hướng, chuyển tải, sang toa, bào ngang thớ, phản đối, chống lại, làm thất bại - xoay quanh trục, đi đường tắt = überqueren (Straße) {to cross}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > überqueren

 • 3 stehlen

  (stahl,gestohlen) - {to abstract} trừu tượng hoá, làm đãng trí, rút ra, chiết ra, tách ra, lấy trộm, ăn cắp, tóm tắt, trích yếu - {to appropriate} chiếm hữu, chiếm đoạt, dành riêng - {to burgle} ăn trộm bẻ khoá, ăn trộm đào ngạch - {to cabbage} ăn bớt vải - {to filch} xoáy, móc túi - {to kidnap} bắt cóc - {to mill} xay, nghiền, cán, xay bằng cối xay, xay bằng máy xay, nghiền bằng máy nghiền, đánh sủi bọt, đánh, đấm, thụi, giâ, tẩn, đánh gục, đánh bại, khắc cạnh, khía răng cưa, làm gờ, đi quanh, đánh đấm nhau - {to mooch} đi lang thang, thơ thẩn, đi lén lút - {to pick} cuốc, đào, khoét, xỉa, hái, mổ, nhặt, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, mở, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chọn, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một - chọn lựa kỹ lưỡng - {to pilfer} ăn cắp vặt - {to pinch} vấu, véo, kẹp, kẹt, bó chặt, làm đau, làm tức, làm cồn cào, làm tê buốt, làm tái đi, cưỡng đoạt, són cho, giục, thúc, cho đi ngược chiều gió, bắt, tóm cổ, bỏ vào tù, keo cú, keo kiệt, vắt cổ chày ra nước - {to poach} bỏ vô chần nước sôi, chần nước sôi, thọc, đâm, giẫm nát, giẫm lầy, săn trộm, câu trộm, xâm phạm, đánh lấn phần sân đồng đội, dở ngón ăn gian để đạt, bị giẫm lầy, đánh bóng lấn phần sân đồng đội - dở ngón ăn gian - {to purloin} ăn trộm - {to scrounge} nẫng, ăn xin - {to snaffle} thủ - {to sneak} trốn, lén, mách lẻo, mang lén, đưa lén - {to steal (stole,stolen) lấy bất thình lình, làm vụng trộm, khéo chiếm được, lẻn, đi lén - {to thieve} đánh cắp

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > stehlen

 • 4 die Nichtbeachtung

  - {disregard} sự không để ý, sự không đếm xỉa đến, sự bất chấp, sự coi thường, sự coi nhẹ

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > die Nichtbeachtung

 • 5 hacken

  - {to chop} chặt, đốn, bổ, chẻ, nói đứt đoạn, nói nhát gừng, chặt nhỏ, băm nhỏ, thay đổi luôn luôn, dao động, không kiến định, đổi chiều thình lình, trở thình lình, vỗ bập bềnh - {to hack} đẽo, chém, chặt mạnh, đá vào ống chân, ho khan, làm thành nhàm, thuê, cưỡi, cưỡi ngựa, dùng ngựa thuê, đánh xe ngựa thuê - {to hew (hewn,hewed) - {to hoe} cuốc, xới, giẫy - {to peck} mổ, khoét, nhặt, đục, hôn vội, ăn nhấm nháp, mổ vào, chê bai, bẻ bai, bắt bẻ, ném, ném đá vào - {to pick} đào, xỉa, hái, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, mở, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chọn, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một, móc túi, ăn cắp - chọn lựa kỹ lưỡng = hacken [nach] {to job [at]}+ = fein hacken {to mince}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > hacken

 • 6 die Nichtachtung

  - {disregard} sự không để ý, sự không đếm xỉa đến, sự bất chấp, sự coi thường, sự coi nhẹ

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > die Nichtachtung

 • 7 abrechnen

  - {to account} coi, coi như, coi là, cho là, giải thích, bắn được, hạ được - {to bill} chụm mỏ vào nhau, đăng lên quảng cáo, để vào chương trình, dán quảng cáo, dán yết thị, làm hoá đơn, làm danh sách - {to discount} thanh toán trước thời hạn, nhận thanh toán trước thời hạn, giảm giá, bớt giá, chiết khấu, bản hạ giá, dạm bán hạ giá, trừ hao, không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến - coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng của, sớm làm mất tác dụng - {to reckon} tính, đếm, + among, in) tính vào, kể vào, liệt vào, tính đến, kể đến, đoán, dựa vào, tin cậy vào, trông cậy vào, nghĩ, tưởng = abrechnen [mit] {to square [with]}+ = abrechnen [von] {to deduct [from]; to subtract [from]}+ = abrechnen (Kommerz) {to clear accounts; to settle}+ = mit jemandem abrechnen {to close accounts with someone; to get even with someone}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > abrechnen

 • 8 diskontieren

  - {to discount} thanh toán trước thời hạn, nhận thanh toán trước thời hạn, giảm giá, bớt giá, chiết khấu, bản hạ giá, dạm bán hạ giá, trừ hao, không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến - coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng của, sớm làm mất tác dụng

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > diskontieren

 • 9 abziehen

  - {to abate} làm dịu đi, làm yếu đi, làm giảm bớt, hạ, bớt, làm nhụt, làm cùn, thanh toán, làm mất hết, huỷ bỏ, thủ tiêu, ram, dịu đi, yếu đi, nhụt đi, đỡ, ngớt - {to abstract} trừu tượng hoá, làm đãng trí, rút ra, chiết ra, tách ra, lấy trộm, ăn cắp, tóm tắt, trích yếu - {to bottle} đóng chai, bắt được quả tang, bó thành bó - {to detract} lấy đi, khấu đi, làm giảm uy tín, làm giảm giá trị, chê bai, gièm pha, nói xấu - {to discount} thanh toán trước thời hạn, nhận thanh toán trước thời hạn, giảm giá, bớt giá, chiết khấu, bản hạ giá, dạm bán hạ giá, trừ hao, không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến - coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng của, sớm làm mất tác dụng - {to drain} + off, away) rút, tháo, tiêu, làm ráo nước, uống cạn, dẫn lưu, rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm kiệt quệ, away) chảy đi, thoát đi, tiêu đi, ráo nước, chảy ròng ròng, chảy nhỏ giọt - {to escape} trốn thoát, tránh thoát, thoát khỏi, vô tình buột ra khỏi, thốt ra khỏi, thoát, thoát ra - {to mimeograph} in bằng máy in rô-nê-ô - {to print} in xuất bản, đăng báo, viết vào sách, in, in dấu, in vết, rửa, viết theo lối chữ in, in hoa, khắc - {to screed} - {to strip} cởi quần áo, trờn răng, phóng ra = abziehen [von] {to deduct [from]; to subtract [from]}+ = abziehen (Wein) {to rack}+ = abziehen (Bohnen) {to string (strung,strung)+ = abziehen (Klinge) {to strap}+ = abziehen (Truppen) {to withdraw (withdrew,withdrawn)+ = abziehen (Tierhaut) {to skin}+ = abziehen (Druckbogen) {to pull}+ = abziehen (Typographie) {to work off}+ = abziehen (Rasiermesser) {to strop}+ = abziehen (zog ab,abgezogen) {to hone}+ = unsauber abziehen (Typographie) {to smut}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > abziehen

 • 10 abnagen

  - {to pick} cuốc, đào, khoét, xỉa, hái, mổ, nhặt, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, mở, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chọn, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một - móc túi, ăn cắp, chọn lựa kỹ lưỡng

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > abnagen

 • 11 zupfen

  - {to pick} cuốc, đào, khoét, xỉa, hái, mổ, nhặt, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, mở, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chọn, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một - móc túi, ăn cắp, chọn lựa kỹ lưỡng - {to twitch} kéo mạnh, giật phăng, làm cho co rút, co rúm, co quắp, giật = zupfen [an] {to pluck [at]}+ = zupfen (Saite) {to twang}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > zupfen

 • 12 aufbrechen

  - {to decamp} nhổ trại, rút trại, bỏ trốn, tẩu thoát, chuồn - {to open} mở, bắt đầu, khai mạc, thổ lộ, nhìn thấy, trông thấy, mở cửa, mở ra, trông ra, huồm poảy khyếm bắt đầu nói, nở, trông thấy rõ - {to pick} cuốc, đào, khoét, xỉa, hái, mổ, nhặt, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chọn, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một - móc túi, ăn cắp, chọn lựa kỹ lưỡng - {to pry} tịch thu làm chiến lợi phẩm prize), + into, about) nhìn tò mò, nhìn tọc mạch, nhìn xoi mói, dò hỏi tò mò, dò hỏi xoi mói tọc mạch, dính mũi vào - {to sally} xông ra phá vây, đi chơi, đi dạo = aufbrechen (Tür) {to break in}+ = aufbrechen [nach] {to start [for]}+ = aufbrechen (Schloß) {to prize open}+ = aufbrechen (Botanik) {to dehisce}+ = aufbrechen (Geschwür) {to burst open}+ = aufbrechen (brach auf,aufgebrochen) {to break (broke,broken); to pull off}+ = aufbrechen (brach auf, aufgebrochen) {to break up}+ = aufbrechen (brach auf,aufgebrochen) [nach] {to set forth [for]}+ = aufbrechen nach {to set out for}+ = etwas aufbrechen {to prise something open}+ = er wollte gerade aufbrechen {he was about to start}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > aufbrechen

 • 13 schmälern

  - {to belittle} làm bé đi, thu nhỏ lại, làm giảm giá trị, coi nhẹ, xem thường - {to discount} thanh toán trước thời hạn, nhận thanh toán trước thời hạn, giảm giá, bớt giá, chiết khấu, bản hạ giá, dạm bán hạ giá, trừ hao, không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến - đánh giá thấp tầm quan trọng của, sớm làm mất tác dụng - {to impair} làm suy yếu, làm sút kém, làm hư hỏng, làm hư hại

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > schmälern

 • 14 pflücken

  - {to cull} lựa chọn, chọn lọc, hái - {to gather} tập hợp, tụ họp lại, lượm, thu thập, lấy, lấy lại, chun, nhăn, hiểu, nắm được, kết luận, suy ra, tập hợp lại, kéo đến, to ra, phóng đại, tăng lên, mưng mủ - {to pick} cuốc, đào, khoét, xỉa, mổ, nhặt, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, mở, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chọn, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một - móc túi, ăn cắp, chọn lựa kỹ lưỡng - {to pluck} bức hái, nhổ lông, vặt lông, gẩy, lừa đảo, lừa gạt, bóc lột của cải "vặt lông", kéo, giật, + at) kéo - {to pull} lôi, + up) nhổ, ngắt, xé toạc ra, căng đến rách ra, lôi kéo, tranh thủ, thu hút, chèo, được chèo bằng, cố gắng làm, gắng sức làm, ghìm, cố ý kìm sức lại, tạt sang trái, moi ruột, làm - thi hành, bắt, mở một cuộc bố ráp ở, in, + at) lôi, cố kéo, uống một hơi, hút một hơi, tạt bóng sang trái, có ảnh hưởng đối với, có tác dụng đối với

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > pflücken

 • 15 diskontierbar

  - {bankable} có thể gửi ở ngân hàng, có thể giao cho ngân hàng - {discountable} có thể thanh toán trước thời hạn, nhận thanh toán trước thời hạn, có thể giảm bớt, có thể hạ bớt, có thể chiết khấu, đáng trừ hao, có thể không đếm xỉa đến, có thể bị coi nhẹ

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > diskontierbar

 • 16 wählen

  - {to choice} - {to choose (chose,chosen) chọn, lựa chọn, kén chọn, thách muốn - {to elect} bầu, quyết định - {to pick} cuốc, đào, khoét, xỉa, hái, mổ, nhặt, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, mở, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một - móc túi, ăn cắp, chọn lựa kỹ lưỡng - {to poll} thu phiếu bầu của, thu được, bỏ, bỏ phiếu, cắt ngọn, xén ngọn, động tính từ quá khứ) cưa sừng, xén, hớt tóc của, cắt lông của - {to select} chọn lọc, tuyển lựa - {to vote} bầu cử, bỏ phiếu thông qua, đồng thanh tuyên bố, đề nghị = wählen (Nummer) {to dial}+ = wählen [zwischen] {to opt [between]}+ = wählen (Abgeordnete) {to return}+ = wählen gehen {to go to the polls}+ = geheim wählen {to ballot}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > wählen

 • 17 sammeln

  - {to collect} tập hợp lại, đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầm, tập trung, suy ra, rút ra, tập hợp, tụ hợp lại, dồn lại, ứ lại, đọng lại - {to congregate} tụ hợp, nhóm hợp, hội nghị, thu nhập, thu nhặt, thu góp - {to gather} tụ họp lại, hái, lượm, lấy, lấy lại, chun, nhăn, hiểu, nắm được, kết luận, kéo đến, to ra, phóng đại, tăng lên, mưng mủ - {to glean} mót, lượm lặt - {to hoard} trữ, tích trữ, dự trữ, dành dum, trân trọng gìn giữ, tích trữ lương thực - {to pick} cuốc, đào, khoét, xỉa, mổ, nhặt, lóc thịt, gỡ thịt, nhổ, ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí, ăn, mở, cạy, móc, ngoáy, xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra, búng, chọn, chon lựa kỹ càng, gây, kiếm, ăn tí một - móc túi, ăn cắp, chọn lựa kỹ lưỡng - {to rally} củng cố lại, trấn tĩnh lại, bình phục, lấy lại sức, tấp nập lại, đưa bóng qua lại nhanh, chế giễu, chế nhạo - {to treasure} tích luỹ, để dành, quý trọng, coi như của quý, trân trọng giữ gìn = sich sammeln {to muster; to troop together}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > sammeln

 • 18 überwinden

  (überwand,überwunden) - {to conquer} đoạt, xâm chiếm, chiến thắng, chinh phục, chế ngự - {to foil} làm nền, làm nổi bật bằng nền, làm tôn lên, trang trí bằng hình lá, tráng, làm lạc hướng, đánh bại, đẩy lui, chặn đứng, làm thất bại - {to overbear} đè xuống, nén xuống, đàn áp, áp bức, nặng hơn, quan trọng hơn - {to overcome (overcame,overcome) thắng, vượt qua, khắc phục, kiệt sức, mất tự chủ, mất tinh thần - {to overpass} đi qua, vượt quá, kinh qua, làm ngơ, bỏ qua, không đếm xỉa đến - {to surmount} dạng bị động) phủ, bao phủ, phủ lên trên - {to weather} dầm mưa dãi gió, để nắng mưa làm hỏng, phơi nắng phơi sương, thừa gió vượt qua, căng buồm vượt qua, làm giả sắc cũ, làm giả nước cũ, mòn, rã ra, đổi màu = überwinden (überwand,überwunden) (Hindernis) {to negotiate}+ = überwinden (überwand,überwunden) (Schwierigkeit) {to hurdle}+ = überwinden (überwand,überwunden) (Schwierigkeiten) {to break through}+ = jemanden überwinden {to get the better of someone}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > überwinden

 • 19 die Abrechnung

  - {account} sự tính toán, sự kế toán, sổ sách, kế toán, bản kê khai, bản thanh toán tiền, bản ghi những món tiền phải trả, sự thanh toán, sự trả dần, sự trả làm nhiều kỳ, tài khoản, số tiền gửi - lợi, lợi ích, lý do, nguyên nhân, sự giải thích, báo cáo, bài tường thuật, sự tường thuật, sự miêu tả, sự đánh giá, sự chú ý, sự lưu tâm, tầm quan trọng, giá trị - {bill} cái kéo liềm, cái kích, mỏ, đầu mũi neo, mũi biển hẹp, tờ quảng cáo, yết thị, hoá đơn, luật dự thảo, dự luật, giấy bạc, hối phiếu bill of exchange), sự thưa kiện, đơn kiện - {deduction} sự lấy đi, sự khấu đi, sự trừ đi, sự suy ra, sự luận ra, sự suy luận, sự suy diễn, điều suy luận - {invoice} danh đơn hàng gửi, chuyến hàng gửi - {pay-off} sự trả lương, sự trả tiền, kỳ trả lương, kỳ trả tiền, sự thưởng phạt, phần, tỷ lệ phần trăm - {reckoning} sự tính, sự đếm, giấy tính tiền, sự thanh toán &), sự tính đến, sự kể đến, sự xét đến, sự đếm xỉa đến, điểm đoán định dead reckoning) - {statement} sự bày tỏ, sự trình bày, sự phát biểu, lời tuyên bố, bản tuyên bố = die Abrechnung (Kommerz) {settlement; settling}+ = die Abrechnung (Vergeltung) {retribution}+ = der Tag der Abrechnung {day of reckoning}+ = mit jemanden Abrechnung halten {to balance accounts with someone}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > die Abrechnung

 • 20 die Rechnung

  - {account} sự tính toán, sự kế toán, sổ sách, kế toán, bản kê khai, bản thanh toán tiền, bản ghi những món tiền phải trả, sự thanh toán, sự trả dần, sự trả làm nhiều kỳ, tài khoản, số tiền gửi - lợi, lợi ích, lý do, nguyên nhân, sự giải thích, báo cáo, bài tường thuật, sự tường thuật, sự miêu tả, sự đánh giá, sự chú ý, sự lưu tâm, tầm quan trọng, giá trị - {arithmetic} số học, sự tính, sách số học - {bill} cái kéo liềm, cái kích, mỏ, đầu mũi neo, mũi biển hẹp, tờ quảng cáo, yết thị, hoá đơn, luật dự thảo, dự luật, giấy bạc, hối phiếu bill of exchange), sự thưa kiện, đơn kiện - {calculation} kết quả tính toán, sự cân nhắc, sự đắn đo, sự tính toán hơn thiệt, sự trù liệu, sự trù tính - {count} bá tước earl), sự đếm, tổng số, điểm trong lời buộc tội, sự hoãn họp count-out) - {invoice} danh đơn hàng gửi, chuyến hàng gửi - {note} lời ghi, lời ghi chép, lời ghi chú, lời chú giải, sự lưu ý, bức thư ngắn, công hàm, phiếu, giấy, dấu, dấu hiệu, vết, tiếng tăm, danh tiếng, nốt, phím, điệu, vẻ, giọng, mùi - {reckoning} giấy tính tiền, sự thanh toán &), sự tính đến, sự kể đến, sự xét đến, sự đếm xỉa đến, điểm đoán định dead reckoning) - {score} sổ điểm, sổ bán thắng, vết rạch, đường vạch, dấu ghi nợ, bản dàn bè, hai mươi, hàng hai chục, nhiều, căn cứ, điều may, hành động chơi trội, lời nói áp đảo, những sự thực, những thực tế của hoàn cảnh - những thực tế của cuộc sống - {tab} tai, đầu, vạt, dải, nhãn, phù hiệu cổ áo, sự kiểm tra = die Rechnung (Kommerz) {memorandum}+ = auf Rechnung {on account}+ = laut Rechnung {as per account}+ = die laufende Rechnung {running account}+ = in Rechnung stellen {to count; to invoice}+ = auf eigene Rechnung {on one's own account}+ = eine Rechnung bezahlen {to foot a bill}+ = die spezifizierte Rechnung {bill of particulars}+ = auf die Rechnung setzen {to bill; to score; to score up}+ = das geht auf meine Rechnung {this is on me}+ = eine Rechnung begleichen {to meet a bill}+ = eine Rechnung ausfertigen {to make out a bill}+ = die Wertstellung der Rechnung {value date of invoice}+ = auf jemandes Rechnung setzen {to put down}+ = den Tatsachen Rechnung tragen {to take facts into account}+ = stellen Sie es mir in Rechnung! {charge it to my account!}+ = die Rechnung ist schon lange fällig {the bill is overdue}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > die Rechnung

См. также в других словарях:

 • Xia — (Chinesisch: 夏) ist die Bezeichnung einer chinesischen Dynastie, siehe Xia Dynastie eins der Sechzehnkönigreiche, siehe Xia (Königreich) die Westliche Xia Dynastie von 1032 1227 ein Kreis Xia (夏县; Pinyin : Xià Xiàn) der bezirksfreien Stadt… …   Deutsch Wikipedia

 • Xia — may refer to: *Xia (philosophy), a Chinese philosophy similar (but not identical) to the chivalrous code of European knights. *Xia (surname), a Chinese family name *Xia Dynasty, Chinese dynasty, ca. 2070 BC–1600 BC *Huaxia, the majority ethnic… …   Wikipedia

 • XIA — [HIA] Dynastie légendaire de la Chine ancienne, qui aurait été fondée par Yu le Grand en XIA 2205. Yu instaura la première dynastie héréditaire. Les données que les historiographes chinois nous ont transmises à propos de cette dynastie sont… …   Encyclopédie Universelle

 • Xia Yu — (Chinese: 夏雨; Pinyin: Xià Yǔ; born October 6, 1978) is a Chinese actor.BiographyHe was born in Qingdao, Shandong Province. He was initially discovered by Jiang Wen during his semi autobiographical film In the Heat of the Sun (1994). Xia was… …   Wikipedia

 • Xia (Ся) — «Xia» («Ся») подводная лодка (Китай) Тип: подводная лодка (Китай). Водоизмещение: 8128 тонн (подводное). Размеры: 120 м х 10 м х 8 м. Силовая установка: одновальная, ядерный реактор, охлаждаемый водой под давлением. Максимальная скорость: 22 узла …   Энциклопедия кораблей

 • Xia Yi — (zh cp|c=夏禕|p=Xià Yī; born 1970) is a Chinese singer and actress currently working in Taiwan.She allegedly had an affair with Ni Min jan, which is said to have led to the latter s suicide.External links* …   Wikipedia

 • Xia Li — is a scientist based at the Monell Chemical Senses Center. She is known for determining why cats cannot taste sweets. She, along with Dr. Joseph Brand, have concluded that modern cats have lost function in an obsolete taste receptor, therefore no …   Wikipedia

 • Xia —   [ɕi̯a], Hsia, nach der traditionellen Chronologie die älteste chinesische Dynastie (2205 1766 v. Chr.), angeblich von dem Urkaiser Yu gegründet (China, Geschichte).   Hier finden Sie in Überblicksartikeln weiterführende Informationen:   Chinas… …   Universal-Lexikon

 • Xia Qi — Qǐ (chinesisch 啓 / 启), Sippenname Sì (chinesisch 姒), in die Geschichtswerke eingegangen unter dem Namen Xia Qi (chinesisch 夏啓), herrschte der Legende nach als der zweite König der Xia Dynastie im 2. oder 3. Jahrtausend… …   Deutsch Wikipedia

 • Xia — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. La dynastie Xia (夏) aurait été la première de l histoire de la Chine, de 2205 à 1767. Le royaume de Xia (407 431) est un royaume chinois de la période des …   Wikipédia en Français

 • Xia — Chin. /shyah/, n. Pinyin. Hsia. * * * (as used in expressions) Xi Xia Xia dynasty Xia Gui * * * …   Universalium

Книги

Другие книги по запросу «Xia» >>