Перевод: с немецкого на все языки

Wolny

См. также в других словарях:

 • wolny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wolnyni, wolnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mogący postępować zgodnie z własną wolą, nieskrępowany narzuconymi przez kogoś innego zakazami, nakazami, regułami;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Wolny — ist der Familienname von Erich Wolny (* 1948), österreichischer Jurist, Magistratsdirektor und Universitätsprofessor Franz Wolny (* 1940), österreichischer Fußball Nationalspieler Gregor Wolny (1793 1871), österreichischer Historiker,… …   Deutsch Wikipedia

 • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

 • wolny — I. Dać, zostawić komuś wolną rękę zob. ręka 16. Mieć wolną głowę zob. głowa 38. Mieć wolną rękę zob. ręka 33. Wolna amerykanka zob. amerykanka. Wolna droga! zob. droga 30. Wolna miłość zob. miłość 2 …   Słownik frazeologiczny

 • Wolny — Übername zu sorb. wуlny, poln. wolny, tschech. voln »frei«, sorb. und tschech. auch »willig, ausgelassen« …   Wörterbuch der deutschen familiennamen

 • wolny jak ptak — {{/stl 13}}{{stl 7}} swobodny, niezwiązany niczym, niemający ograniczeń, zobowiązań : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skończył szkołę i poczuł się wolny jak ptak. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny rynek — {{/stl 13}}{{stl 7}} handel, w którym o cenach i ilości towarów decydują prawa popytu i podaży, bez jakiejkolwiek ingerencji państwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wprowadzić wolny rynek. Zwolennicy, przeciwnicy wolnego rynku. Reguły wolnego rynku. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny zawód — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zawód (np. artysty, lekarza z własną praktyką) wykonywany bez zawierania umowy o pracę z jakąś instytucją : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wykonywać, wybierać wolny zawód. Przedstawiciele… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny słuchacz — {{/stl 13}}{{stl 7}} uczestnik zajęć i wykładów na wyższej uczelni nie mający uprawnień i obowiązków studenckich : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być, zostać wolnym słuchaczem uniwersytetu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny temat — {{/stl 13}}{{stl 7}} jeden z kilku tematów pracy pisemnej do wyboru, pozostawiający najwięcej swobody, będący sprawdzianem sprawności intelektualnej piszącego {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny wniosek — {{/stl 13}}{{stl 7}} wniosek, projekt, postulat, wniesiony po wyczerpaniu porządku dziennego obrad, zebrania, konferencji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wystąpić z wolnym wnioskiem. Przejść do wolnych wniosków z sali. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień