Перевод: с гаитянского на все языки

Konklizyon

См. также в других словарях:

  • Konklizyon — Pati nan yon istwa ki bay yon resime de tout sa ki te di nan istwa a. Moun ki li yon konklizyon prèske konnen tout sa ki te pase nan istwa a, men yon moun ki bezwen konnen tout istwa a oblije li devlopman an. Yonn nan twa pati yon istwa, yon… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Abstrak — Kòmanse avèk yon sijè epi devlope plizyè lide san bay yon konklizyon pou pyès nan tout nouvo lide …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Abstraksyon — Eta yon sijè, yon diskisyon ki fini san konklizyon e plizyè lòt lide soti nan diskisyon sa a …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Desizyon — Dènye analiz yon moun fè anvan li jwenn yon konklizyon. Jan yon moun deside …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Devlopman — Shak etap yon bagay ki ap devlope pase pou li rive nan dènye etap devlopman an. Yonn nan twa pati nan yon redaksyon, yon disètasyon kote elèv la pale de sijè a prèske san limit. Pati nan yon redaksyon, yon disètasyon ki ant entwodiksyon an avèk… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Disètasyon — Ekri sou yon sijè nan klas segondè kote elèv la gen pou li pale de sijè a sou plizyè paj. Yon disètasyon gen yon entwodiksyon, yon devlopman, e yon konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Ekri — Mete plizyè lèt ansanm pou fòme mo. Mete plizyè mo ansanm pou fòme fraz. Mete plizyè fraz ansanm pou fè paragraf. Kreye yon sijè ki gen entwodiksyon, devlopman, konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Istwa — Nenpòt bagay ki pase deja e moun kontinye ap pale ou byen ekri sou li. Moun ki ap rakonte yon istwa kòmanse avèk yon entwodiksyon, yon devlopman, e fini avèk yon konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Jijman — Moman nan yon tribinal kote gen yon jij, yon jiri, yon plentif ou byen yon pwosekitè, yon defandan, yon okton. Konklizyon travay tout moun ki reyini nan yon tribinal …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Redaksyon — Yon devwa pwofesè bay elèv lekòl primè kote yo gen pou yo pale de yon bagay tankou yon moman nan lavi yo, yon bèt e latriye. Yon redaksyon gen twa pati: entwodiksyon, devlopman, konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl