Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

III

 • 1 метрический

  -ая, -ое: метрическое свидетельство о рождении шаҳодатномаи таваллуд; метрическая выписка о рождении нусхаи шаҳодатномаи таваллуд II, -ая, -ое лит. …и арӯз, …и вазни шеър I, -ая, -ое: метрическая система мер системаи метрии ;ченакҳо

  Русско-таджикский словарь > метрический

 • 2 засыпаться

  I
  сов.
  1. ба дарун рехтан; песок -лся за воротник рег ба даруни гиребон рехт
  2. пӯшида шудан; ба таги чизе мондан; засыпаться снегом ба таги барф мондан
  II
  сов. прост.
  1. ба даст афтодан (фуромадан); засыпаться на краже дуздӣ карда ба даст афтодан
  2. (не сдать экзамена) аз имтиҳон нагузаштан, ғалтидан
  сов. (начать сы-паться) ба рехтан даромадан
  II
  несов.
  1. см. засыпаться I;
  2. страд. рехта шудан, андохта шудан; пошида шудан
  II
  несов. см. засыпаться
  несов. см. заспаться

  Русско-таджикский словарь > засыпаться

 • 3 наметка

  I
  ж
  1. (по знач.гл. наметать III) кӯк кардан(и), хомдӯзӣ; наметк платя хомдӯзии курта
  2. риштаи хомдӯзӣ, кӯк; выдернуть наметку риштаи хом-дӯзиро кашида гирифтан; шить по -наметке аз болои кӯк дӯхтан
  II
  ж \.(по знач. гл. наметить
  II
  3) муайян (муқаррар) кардан(и); наметка плана работы муайян кардани нақшаи кор
  2. пешбинӣ, тахмии, фарз; это пока только наметка ин ҳанӯз тахмин асту бас
  ж см. намёт 2; ловля рыбы намёткой гирифтани моҳй бо тӯр

  Русско-таджикский словарь > наметка

 • 4 а

  I
  с нескл. а (ҳарфи якуми алифбои русӣ) <> от «а» до «я» аз аввал то охир; кто сказал «а», тот должен сказать и «б» «а» ки гуфтӣ, «б»-ашро ҳам гӯй
  II
  союз
  1. против. аммо, лекин, вале, балки, … бошад, ва ҳол он ки…, на ин ки…, =у (=ю); не я, а ты тому виной дар ин кор ман не, балки ту гунаҳкор; тебе нужен только отдых, а не лечение ба ту фақат истироҳат даркор аст, на муолиҷа
  2. союз сопост.: мы говорим, а время идёт мо бо гап овораю вақт гузашта истодааст; такой старик, а работает ин қадар пир бошад ҳам, боз кор мекунад; что ни говори, а он прав ҳар чӣ гӯӣ ҳам, гапи вай ҳақ аст
  3. присоед. ва, лекин, аммо, вале; мне стало грустно, а почему, и сам не знаю дилам танг шуд, аммо сабабашро худам ҳам намедонам
  4. присоед. усил. (при вопросительном перечислении) -чӣ; что ты сегодня делаешь?, а завтра?, а послезавтра? ту имрӯз чӣ кор мекунӣ?, фардо-чӣ?, пасфардо-чӣ?
  5. усил. чӣ қадар; ҳар чӣ бошад ҳам; а уж как мы будем рады вашему приезду! аз омаданатон чӣ қадарҳо хурсанд мешавем!; а я всё-таки не согласен ҳар чӣ бошад ҳам, ман розӣ не <> а вдруг [ба] ногоҳ …-чӣ, [ба] нохост …-чӣ, рафту…, раваду…; а вдруг дождь! нохост борон борад-чӣ!; а если агар, мабодо, рафту…, раваду…, чӣ; а если они не приедут? онҳо наоянд-чӣ?; а между тем ва ҳол он ки…, аммо; а [не] то… 1) (иначе) вагарна, набошад, дар акси ҳол; торопись, а [не] то опоздаешь шитоб кун, вагарна дер мемонӣ 2) (потому что) чунки, ки…; закрой дверь, а то дует дарро пӯш, ки шамол медарояд 3) (или, или же) ё, ё ки…; выпей чаю, а то пойди отдохни чой нӯш, ё ки рафта дам гир; а хоть бы, а хотя бы хайрдия, ҳеҷ гап не, фарз кунем, масалан; кто это должен сделать? - А хотя бы и вы инро кӣ бояд кунад? - Масалан, худи шумо; а ну его! э, мон, дафъ шавад!; а кто его знает! кӣ медонад!
  частица разг.
  1. побуд. а, о, ҳо; дедушка, а дедушка! бобо, ҳо бобо!
  2. вопр. а, ҳа, хӯш; ты куда пойдёшь, а? хӯш, ту [ба] куҷо меравӣ?; а? что такое? ҳа? чӣ гап?
  IV
  межд.
  1. (выражает удивление догадку, злорадство) а, эҳа, оҳ, вой, ҳа, ваҳ; а, вы уже здесь! эҳа шумо дар ин ҷо-ку!; а! ты так! ҳа ту ин тавр мекунӣ!; как он его пробрал, а! ӯро хуб боб кард, а!
  2. (выражает решимость) а! была не была! э!; хайр!, э! таваккал!, ҳар чӣ бодо бод!; а! не до слов теперь! э! ҳоло вақти гап не!
  3. (выражает ужас, отчаяние, боль) вой, воҳ, э воҳ, ой, а
  V
  приставка (пеш аз садонокҳо) префикси калимаҳои хориҷӣ дар забони русӣ, ки муродифи префикси «бе» ё «но» мебошад: асимметрия асимметрия; асёптика асептика; ана-эробы анаэробҳо

  Русско-таджикский словарь > а

 • 5 баба

  I
  ж пгсх. шибба, см. бабушка
  II
  ж
  1. зан, заиф (женщина) занак, анака, авр баба
  II
  перен. разг. (о мужчине) марди табиат (занмизоҷ), ҳезалак баба одами барфин;
  ж кул. кулча (равғанини қандин); ромовая баба чаи шарбатин

  Русско-таджикский словарь > баба

 • 6 бабка

  I
  ж
  1. (бабушка) модаркалон, онакалон, бибӣ
  2. прост. (старуха) кампир <> повивальная бабка момодоя
  II
  ж
  1. (сустав) шитолинг, буҷули (буҷулаки) по
  2. (игральная кость) буҷул
  ж тех. қаппак (қисми дастгоҳ харротӣ)

  Русско-таджикский словарь > бабка

 • 7 банка

  I
  ж банка; стеклянная банка банкаи шишагӣ; банка для варенья банкаи мураббо; консервная банка банкаи консерва, қуттии консерва // чаще мн. банки мед. банка; ставить - и банка мондан <> леиденская банка физ. банкаи лейденӣ (асбобест барои ҷамъ кардани қувваи электр)
  II
  ж мор. хараки заврақ
  ж мор. пастоб, ҷои пасти об

  Русско-таджикский словарь > банка

 • 8 бар

  IV м мор. пастоб, тунукоба
  м горн. парма
  II
  м метео бар (воҳиди фишори ҳаво)
  II
  м бар (ресторанча ё як қисми он)

  Русско-таджикский словарь > бар

 • 9 дометывать

  I, II
  несов. см. дометать II, III

  Русско-таджикский словарь > дометывать

 • 10 завозиться

  I
  сов. разг. (начать возиться) ба ҷунбуҷӯл (ба ҳаракат, ба давутоз) даромадан; под гюлом -завозились мыши дар таги пол мушҳо ба давутоз даромаданд
  II
  несов. страд. кашонда оварда (бурда) шудан
  сов. прост. (загрязниться) олуда шудан, чиркин (ифлос) шудан

  Русско-таджикский словарь > завозиться

 • 11 завязать

  I
  сов. чгпо
  1. бастан, гиреҳ бастан, тугун кардан; завязать галстук галстукро бастан; завязать глаза чашмро бастан // во что бастан, печондан; завязать бельё в узел либоси тагро бӯғча кардан
  2. перен. баркарор кардан, сар кардан, пайдо кардан; завязать дружбу дӯстй баркарор кардан; завязать знакомство шиносоӣ пайдо кардан; завязать переписку мукотиба сар кардан; завязать разговор гап сар кардан; завязать спор баҳсу мунозира сар кардан; завязать ссору ҷангу ҷанҷол сар кардан
  3. ғӯра бастан, мева андохтан; завязать плод ҳосил бастан
  II
  несов. см. завязнуть
  сов. разг. (начать вя-зать) бофтанро сар кардан; \завязать чулок бофтани ҷуробро сар кардан

  Русско-таджикский словарь > завязать

 • 12 зажить

  I
  1 сов. дуруст (сиҳат) шудан, ба ҳам омадан; его нога зажила пояш дуруст шуд; рана зажила ҷароҳат ба ҳам омад
  II
  сов. что уст. прост.
  1. иул кор кардан (мардикорӣ карда)
  2. кор карда қарзро адо кардан
  сов. (начать жить) зиндагй сар кардан; зажить поновому зиндагиро ба таври нав сар кардан

  Русско-таджикский словарь > зажить

 • 13 бор

  I
  м санавбарзор, чангаи рахтони санавбар <> с бору да с сосенки погов. «аз ҳар палак як ҳандалак; откуда (из-за чего) сыр-бор загорёлся? аз куҷо ин шӯру ғавғо хест?
  II
  м хим. бор (элементи химиявӣ)
  м мед. бор (пармаи дандон)

  Русско-таджикский словарь > бор

 • 14 бум

  I
  межд. гум, гум-гум ( ноқус, нақора, тӯп ва ғ.); бум! - ударил колокол ноқус гум-гум садо баровард <> ни бум-бум не знать (не понимать) прост. ҳеҷ балоро надонистан, алифро аз калтак фарқ накардан
  II
  м разг. ҳаёҳу (1. инкишофи муваққатии саноат ва савдои капиталистӣ
  2. ҳаёҳуи беасос ва барзиёд дар атрофи чизе); газетный бум ҳаёҳуи газетаҳо
  м уст. спорт. бум (асбок машқи гимнастикӣ)

  Русско-таджикский словарь > бум

 • 15 вал

  I
  м тех. навард, ғалтак; коленчатый вал зонунавард; вал сцеплёния васлнавард; вал подъёмного механизма наварди механизми болобардор; вал гребного винта наварди винти киштӣ
  м: по валу аз рӯи ҳаҷми умумии истеҳсол; выполнить план по валу планро аз рӯи ҳаҷми умумӣ иҷро кардан
  II
  м
  1. (насыпь) хокрез, хоктеппа садд; крепостной вал садди қалъа // (гря-да) тӯдаи калон, марза; валы снега барфтӯдаҳои калон
  2. (высокая волна) нара, мавҷи хеле баланд <> артиллерийский (огневой) вал садди оташи туп; девятый вал 1) нараи ниҳоӣ 2) авҷи аъло

  Русско-таджикский словарь > вал

 • 16 венгерка

  IV ж разг. венгерка (навъи олу)
  ж венгерка (рақси венгерӣ ва мусиқии он)
  II
  ж уст, (куртка) венгерка (як хел нимтана)
  II
  ж венгерзан, венгердухтар, маҷорзан, маҷордухтар, зани (духтари) венгер

  Русско-таджикский словарь > венгерка

 • 17 гласный

  I
  II, -ая, -ое (глас|ен, -на, -но) (открытый, публичный) кушод, маъруф; сделать что-л. гласн ым чизеро маъруф кардан
  II
  м ист. аъзои думаи шаҳрӣ, депутати шаҳр (аъзои интихоб-шавандаи органи маҳаллии худидоракунӣ дар Россияи пешазреволютсиони; гласный городской думы аъзои думаи шаҳрӣ
  лингв. садонок; гласные звуки садонокҳо, овозхои садонок // в знач. сущ. гласный м, гласная ж садонок, овози садонок; беглые гласные садонокҳои ноустувор; ударяемые -ые садонокҳои заданок

  Русско-таджикский словарь > гласный

 • 18 гриф

  I
  м муз. даста (оид ба танбӯр, дутор ва дигар асбобҳои мусиқии тордор)
  м (штемпель) муҳр (муҳре, ки дар вай тасвири имзои ягон кас ё матни дастхате канда шудааст ва нақши ин гуна мӯҳр)
  II
  м
  1. миф гриф (дар асотири қадим - шери қанотдори уқобсар) 2.зоол. каргас

  Русско-таджикский словарь > гриф

 • 19 губа

  I
  ж
  1. лаб; поджать губы лабҳоро зич кардан; сжать губы лаб фушурдан
  2. мн. гӯби дандонаи анбӯр (шиканҷа) <> заячья губа лаби чок; не по губам кому-л. прост. мувофиқ не, ношоям, номувофиқ ба касе; закусить губ ы дандон ба дандон мондан; надуть губы лабу лунҷ овезон кардан, лаб дӯл кардан; по губам мазать (помазать) кого прост. ваъдаҳои хушку холӣ до-дан, доман бо чормағзи пуч пур кардан; молоко на губах не обсохло прост. аз даҳанаш бӯи шир меояд; у него губа не дӯра прост. вай мазаро медонад, вай ба таъми чиз меравад
  II
  ж (залив, бухта) халиҷ; нёжская губа халиҷи Онега
  ж обл. и прост. (гриб) қорч, занбӯруғ
  IV
  ж ыст. губа (воҳиди маъмурӣ дар Руси Москва)

  Русско-таджикский словарь > губа

 • 20 губка

  I
  ж уменьш.-ласк. к губа
  II
  <> губки бантиком ғунчадаҳон, ғунчалаб
  II
  ж
  1. мн. губки зоол. исфанҷ
  2. (длямытья) исфанҷ, абр (бароытаншӯӣ); мыться губкой худро бо исфанҷ шустушӯ кардан <> впитывать [в себя] как губка рег барин ҷаббидан
  II
  ж см. губа III

  Русско-таджикский словарь > губка

См. также в других словарях:

 • III — steht für: Drei, altrömische Schreibweise der Zahl III ist die Signatur folgender Personen: Jack White (Gitarrist) (* 1975), US amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist Hank Williams III (* 1972), US amerikanischer Rock Sänger Siehe auch:… …   Deutsch Wikipedia

 • III — (as used in expressions) Abd al Rahman III Afonso III Alexander III Amenhotep III Andronicus III Palaeologus Antiochus III Augustus III Cabell Calloway III Casimir III Charles III Christian III …   Universalium

 • III — Not to be confused with Ill (ill, ILL). III (iii) is the Roman number for three, but may also refer to: * III, official artist name for the Inti Creates sound team * III (Download album), an album by the band Download * III (Chad Brock album), an …   Wikipedia

 • III — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Acid King III, album de Gui Boratto III, album de Bob Sinclar Catégorie : Homonymie …   Wikipédia en Français

 • iii — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : iii ISO 639 2/T Code : iii ISO 639 1 Code : ii Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Sichuan Yi …   Names of Languages ISO 639-3

 • III. РОССИЯ. СССР. СНГ - полный — III.1. Племенные союзы восточных славян …   Правители Мира

 • III.6. Правительства периода гражданской войны — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ III.6.1. Европейская Россия III.6.1.1. Юг России III.6.1.2. Дон III.6.1.3. Кубань …   Правители Мира

 • III.9. Содружество независимых государств (СНГ) — ⇑ III. РОССИЯ. СССР. СНГ …   Правители Мира

 • III. Kerületi TVE — III. Kerületi TUE Nombre completo III. Kerületi TVE Futball Club Obuda Fundación 24 de enero de 1887 (124 años) Estadio Hévízi út, Budapest (Hungría) …   Wikipedia Español

 • III Comando Administrativo Aéreo — Activa 4 de febrero de 1938 1944 País Alemania Nazi …   Wikipedia Español

 • III. Korps (Bundeswehr) — III. Korps Verbandsabzeichen Aktiv 6. Apr. 1957–31. Mär. 1994 Land …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»