Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

European Currency Unit

 • 1 European Currency Unit

  The English-Ukrainian Dictionary > European Currency Unit

 • 2 unit

  (U)
  1. n ком. одиниця; ціле; елемент; a одиничний; 2. марк. одиниця
  1. основна складова чого-небудь, напр. стандарт виміру, окремий продукт (product) чи вид товарів, окрема особа чи група, партія цінних паперів (securities) тощо; 2. умовний пакетний розмір, об'єм, кількість або величина чого-небудь, що прийнято за основу на продаж; ♦ прикладами одиниці можуть бути: літр молока, коробка сірників, дюжина яєць, букет квітів тощо
  ═════════■═════════
  accountability unit об'єкт обліку • одиниця обліку • одиниця звітності; accounting unit облікова одиниця • господарська одиниця із самостійним балансом; administrative unit адміністративна одиниця; auxiliary unit допоміжний підрозділ; basic unit основна одиниця; business unit організаційна одиниця (торгова або промислова) • господарський осередок; capital unit елемент капіталу; capitalization unit одиниця капіталізації; central processing unit (CPU) центральний процесор комп'ютера; consumer unit споживча одиниця; control-factor unit одиниця контрольного фактора; contract units стандартна система показників якості; conventional unit умовна одиниця; cost unit одиниця витрат • одиниця калькуляції витрат; currency unit валютна одиниця; decision unit господарська одиниця, наділена правом прийняття рішення; depreciation unit одиниця нарахування зношення • одиниця амортизації; economic unit господарська одиниця; efficiency unit одиниця виміру ефективності; end production unit одиниця кінцевого продукту; equivalent unit; European composite unit європейська складена валютна одиниця; European currency unit європейська валютна одиниця; European payment unit розрахункова одиниця європейського платіжного союзу; evaluation unit демонстраційний зразок; fixed assets unit одиниця основних фондів • одиниця основного капіталу; functional unit функціональна одиниця; housing unit житлова одиниця; intramarginal unit одиниця, яка знаходиться у визначених межах; international units міжнародні одиниці; machine unit одиниця обладнання • верстат; marginal units граничні одиниці продукції (що визначають ринкову ціну); measurement unit одиниця фізичної величини виміру; metric unit метрична одиниця; monetary unit (MU) грошова одиниця • одиниця валюти; organizational unit організаційна одиниця • підрозділ; payment unit розрахункова одиниця; physical unit натуральна одиниця; product unit одиниця продукції; production unit виробнича одиниця • одиниця продукції • одиниця обладнання; prototype unit дослідний зразок • прототипна одиниця; registration unit одиниця обліку; replacement unit одиниця-замінник (основного капіталу); representative unit репрезентаційна одиниця; residential unit житлова одиниця; retirement unit одиниця вибування (основного капіталу); reworked units перероблена продукція; sales unit одиниця торгівлі; sample unit одиниця вибору • одиниця взірця • елемент вибору; self-financing unit госпрозрахункова одиниця • господарська розрахункова одиниця; semiprocessed unit одиниця напівфабрикату • проміжний продукт; service unit одиниця виміру виконаної роботи • одиниця продукції; spending unit споживча одиниця; standard unit умовна одиниця; stock-keeping unit одиниця обліку запасів; structural unit структурна одиниця; tabulation unit одиниця обліку; time unit одиниця часу; training unit навчальний центр; transportation unit транспортна одиниця; work unit одиниця виконаної роботи • одиниця виміру виконаної роботи
  ═════════□═════════
  average revenue per unit виручка на одиницю продукту • середня виручка; European unit of account розрахункова одиниця європейського платіжного союзу; per unit на одиницю; revenue unit of service розрахункова одиниця; to buy a unit of something купувати/купити одиницю чого-небудь; to sell a unit of something продавати/продати одиницю чого-небудь; unit assets records облік активів підрозділу; unit cost собівартість одиниці продукції; unit costs витрати на одиницю продукції; unit-elastic demand попит з одиничною еластичністю; unit labour cost вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість; unit load одиничне навантаження • одиничний вантаж; unit of account розрахункова одиниця • одиниця обліку • розрахункова грошова одиниця; unit of currency грошова одиниця • валютна одиниця; unit of equipment одиниця обладнання; unit of homogeneous production одиниця однорідної продукції; unit of inventory одиниця обліку запасів; unit of measure одиниця міри; unit of measurement одиниця виміру; unit of output одиниця продукції; unit of population одиниця сукупності; unit of production одиниця продукції; unit-of-production method методика виміру одиниці продукції; unit of quantity одиниця кількості; unit of value одиниця вартості; unit of weight одиниця ваги; unit price ціна одиниці продукції; unit selling price продажна ціна одиниці товару; unit tax податок на одиницю • акцизний податок; unit value середня ціна одиниці продукції • середня ціна товарної одиниці • вартість одиничного виробу; unit value index індекс середньої ціни одиниці продукції; unit wage питома ставка заробітної плати

  The English-Ukrainian Dictionary > unit

 • 3 ECU

  скор. від European currency unit
  ЕКЮ; європейська валютна одиниця

  The English-Ukrainian Dictionary > ECU

 • 4 XEU

  скор. від European currency unit
  ЕКЮ; європейська валютна одиниця

  The English-Ukrainian Dictionary > XEU

См. также в других словарях:

 • European Currency Unit — See euro, European Monetary System. Collins dictionary of law. W. J. Stewart. 2001. European Currency Unit …   Law dictionary

 • European Currency Unit — see ↑ECU (n). • • • Main Entry: ↑European …   Useful english dictionary

 • European Currency Unit —   [jʊərə piːən kʌrənsɪ juːnɪt, englisch], Abkürzung ECU, die Europäische Währungseinheit …   Universal-Lexikon

 • European Currency Unit — Infobox Currency iso code = XEU using countries = European Community and later the European Union pegged with = The ECU was a basket of currencies symbol = ₠ (rare), ECU or XEU plural = usually ECUs used coins = Gibraltar issued commemorative Ecu …   Wikipedia

 • European Currency Unit — ( ECU) An index of foreign exchange consisting of European currencies, originally devised in 1979. Also see Euro. Bloomberg Financial Dictionary * * * European Currency Unit European Currency Unit ➔ ECU …   Financial and business terms

 • European Currency Unit — Gewicht der Nationalwährungen im ECU Währungskorb Währung 13. März 1979 16. Sept. 1984 17. Sept. 1984 21. Sept 1989 21. Sept. 1989 31. Dez. 1998 BEF 9.64% 8.57% 8.183% DEM 32.98% 32.08% 31.955% DKK 3.06% 2.69% 2.653% …   Deutsch Wikipedia

 • European currency unit — Gewicht der Nationalwährungen im ECU Währungskorb Währung 13. März 1979 16. Sept. 1984 17. Sept. 1984 21. Sept 1989 21. Sept. 1989 31. Dez. 1998 BEF 9.64% 8.57% 8.183% DEM 32.98% 32.08% 31.955% DKK 3.06% 2.69% 2.653% …   Deutsch Wikipedia

 • European Currency Unit — Pour les articles homonymes, voir ECU. L’European Currency Unit, en français Unité de compte européenne (acronyme usuel : ECU, lu comme le mot français écu, code ISO 4217 : XEU) a été l unité de compte de la Communauté européenne avant… …   Wikipédia en Français

 • European Currency Unit - ECU — The European Currency Unit (ECU) was the precursor to the Euro, the shared single currency of the European Union s member countries. While the Euro is the actual currency of the European Union, the ECU was artificial currency developed by the… …   Investment dictionary

 • European Currency Unit — ECU A currency medium and unit of account created in 1979 to act as the reserve asset and accounting unit of the European Monetary System (EMS). The value of the ECU was calculated as a weighted average of a basket of specified amounts of… …   Accounting dictionary

 • European Currency Unit — ECU A former currency medium and unit of account created in 1979 to act as the reserve asset and accounting unit of the European Monetary System (EMS). The value of the ECU was calculated as a weighted average of a basket of specified amounts of… …   Big dictionary of business and management

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»