Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

3)+(окутывать)

 • 1 окутывать

  окутать об[за]гортати, обгортувати, об[за]горнути, (о)повивати, (о)повити, оповисти чим, укутувати, укутати чим и в що, о(б)кутувати, о(б)кутати (о мн. пообкутувати), окривати, окрити, обволочити чим. [Темрява почала обгортати землю). Долину повивав туман. Хмари його обкутають (Франко.). Така нудна німота їх окривала. Святослава тьма обволочила (Рудан.)]. -тать дымом - оповити димом, обкурити. -вать, -ать тесно - обтулювати, обтулити. [Обтулила дітей, щоб тепліше їм було]. Окутанный - обгорнений, загорнений, (о)повитий, сповитий, укутаний, о(б)кутаний. [Стоять дерева, загорнені в сутінь. В краю темному, сповитому журбою].
  * * *
  несов.; сов. - ок`утать
  1) обку́тувати, обку́тати и пообку́тувати, уку́тувати, уку́тати, оку́тувати, оку́тати; ( обматывать) обгорта́ти, обгорну́ти и пообгорта́ти, огорта́ти, огорну́ти и поогорта́ти; ( закутывать) заку́тувати, заку́тати и позаку́тувати, диал. завива́ти, завину́ти и зави́нути, обту́лювати, обтули́ти
  2) ( обволакивать) огорта́ти, огорну́ти, обгорта́ти, обгорну́ти и пообгорта́ти, угорта́ти, угорну́ти, загорта́ти, загорну́ти, оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, заку́тувати, заку́тати, обку́тувати, обку́тати, уку́тувати, уку́тати, оку́тувати, оку́тати

  Русско-украинский словарь > окутывать

 • 2 охватывать

  охватить
  1) (обнимать) обхоплювати, обхопити кого, що, обні[ій]мати, об(ій)няти, понімати, по(й)няти, осягати, осяг(ну)ти кого, що, (о)повивати, (о)повити. [Що то за цивілізація була, коли вона осягла тільки саме панство (Куліш)]. Это дерево не -тить руками - цього дерева не обхопиш руками. Зараза -ла весь город - пошесть усе місто обхопила. Этот период -вает несколько десятилетий - ця доба обіймає кілька десятиліттів. Пламя мигом -ло всё здание - полум'я враз поняло (обхопило) ввесь будинок. -ла прохлада - обняло холодком (прохолодило) кого. Истома -вает - млості беруть кого, млосно стає кому. -тить глазом - оком (за)сягати, за)сяг(ну)ти, зсягати; зсягнути оком, запосягти, захоплювати, захопити оком, зглянути оком, скидати, скинути оком. [Скільки можна було засягти оком на всі боки. Пшениці такий лан, що й оком не зглянеш]. -тить (постичь) умом, мыслью - збагнути, засягти що (розумом, думкою);
  2) (о чувствах, сне, дремоте и т. п.) понімати, поняти, обнімати, обняти, брати, взяти кого, (перен.) (о)повивати, (о)повити, о(б)гортати, о(б)горнути, окривати, окрити, поривати, порвати кого. [Радощі душу мені обнімали (Грінч.). Поняли його жалощі до тих нещасливих. Чогось і мене вже страх бере. Обгорнула мене самота. Горе тяжке оповило його. Мене пориває досада. Недобре почування окрило їй душу]. Грусть, тоска, жаль -вает кого - сум, туга, жаль понімає, бере, посідає кого. -ла зависть кого - заздрощі вхопили кого, завидки взяли кого, заздрість поняла кого. - ла страсть кого - жага (пристрасть) вхопила, поняла, взяла кого;
  3) (окружать) оточувати и оточати, оточити кого, що, ким, чим. См. Окружать, Облегать; (перехватать) перемацувати, перемацати, перелапувати, перелапати. Всё в лавке -тает, а ничего не купит - усе в крамниці перемацає, а нічого не купить. Охваченный - обхоплений, обнятий, по(й)нятий. -ный ужасом - понятий жахом.
  * * *
  несов.; сов. - охват`ить
  2) (окружать, опоясывать) охо́плювати, охопи́ти, обхо́плювати, обхопи́ти; ( окружать) ото́чувати, оточи́ти; ( облегать) обляга́ти, облягти
  3) (обволакивать, окутывать) охо́плювати, охопи́ти, обхо́плювати, обхопи́ти; ( обнимать) пойма́ти, пойня́ти, обійма́ти, обійня́ти, обніма́ти, обня́ти, поніма́ти, поня́ти; ( окутывать) огорта́ти, огорну́ти, обгорта́ти, обгорну́ти, сповива́ти, спови́ти; (осаждать - о чувствах, мыслях) перейма́ти, перейня́ти, обляга́ти, облягти́, окрива́ти, окри́ти; (о чувствах, сне) бра́ти, узя́ти (ві́зьме), забира́ти, забра́ти; ( захватывать) захо́плювати, захопи́ти
  4) (постигать) осяга́ти, осягну́ти и осягти́, засяга́ти, засягну́ти и засягти́, охо́плювати, охопи́ти; (несов.: постичь) збагну́ти
  5) (включать в свой состав, вовлекать в круг действия чего-л.) охо́плювати, охопи́ти
  6) воен. охо́плювати, охопи́ти

  Русско-украинский словарь > охватывать

 • 3 обвивать

  обвить обвивати, обвити (и обвинути) чим, (с)повивати, (с)повити, о(б)повивати, о(б)повити в що, обгортати, обгорнути чим и в що, о(б)плітати, о(б)плести чим; (обматывать) обмотувати, обмотати, обкручувати, обкрутити, обсукувати, обсукати чим. [Хміль обповив дерево]. Она обвила руки вокруг шеи его - вона обняла (обхопила) його шию руками. Обвитый - обвитий, (о)повитий в що, обмотаний чим и т. д. [Козацькеє біле тіло в китайку повите (Шевч.)].
  * * *
  несов.; сов. - обв`ить
  1) обвива́ти, обви́ти и обвину́ти, оповива́ти, опови́ти; обповива́ти, обпови́ти; ( оплетать) повива́ти, пови́ти; ( обматывать) обмо́тувати, обмота́ти; ( обкручивать) обкру́чувати, обкрути́ти; ( паутиной) обсно́вувати, обснува́ти
  2) ( окутывать) обгорта́ти, обгорну́ти, оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти; ( обволакивать) обсо́тувати, обсота́ти

  Русско-украинский словарь > обвивать

 • 4 обволакивать

  обволочь
  1) что вокруг чего - обволікати, обволокти, пообволікати що круг чого;
  2) что чем - обтягати, обтягти, обпинати, обіпнути и обіп'ясти. Барабан -кивают телячьей шкурой - тарабан обпинають (обтягають) телячою шкурою;
  3) укривати, укрити, затягати, затягти, заволікати, заволокти. Небо -кло тучами - небо вкрило(ся) (завезлося) хмарами. Поле -кло туманом - поле вкрилося туманом.
  * * *
  несов.; сов. - обвол`очь
  обволіка́ти, обволокти; ( окутывать) обку́тувати, обку́тати, оку́тувати, оку́тати; (охватывать, облекать) огорта́ти, огорну́ти; ( покрывать) укрива́ти, укри́ти; (опутывать, обвивать) обплу́тувати, обплу́тати и пообплу́тувати, оплу́тувати, оплу́тати и пооплу́тувати, опу́тувати, опу́тати, обсо́тувати, обсота́ти

  Русско-украинский словарь > обволакивать

 • 5 обкладывать

  обкласть и обложить
  1) (класть вокруг) обкладати, об(і)класти, обложити, обмощувати, обмостити. [Посадив у возик, обмостив (обклав) подушками]. -вать (камнем, дёрном) викладати, виложити що (камінням, дерном), (камнем) вимощувати, вимостити; (дёрном) дернувати, обдернувати;
  2) (обшивать) обшивати, обшити, облямовувати, облямувати;
  3) (налагать подати) - см. Облагать. -жить (крепость) - см. Облегать. Обкладенный, обложенный - обкладений, обложений, обмощений, виложений, вимощений, обшитий, облямований.
  * * *
  несов.; сов. - облож`ить
  1) (окружать, кладя) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и пообклада́ти, обмо́щувати, обмости́ти и пообмо́щувати, обгорта́ти, обгорну́ти и пообгорта́ти
  2) (покрывать сплошной массой, обволакивать) обляга́ти, облягти́, обгорта́ти, обгорну́ти, обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и обложи́ти; ( окутывать) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти
  3) (отделывая, покрывать) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти; ( окаймлять) облямо́вувати, облямува́ти
  4) ( окружать войсками) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти; ото́чувати, оточи́ти, обляга́ти, облягти́
  5) ( зверя) охотн. обляга́ти, облягти́, ото́чувати, оточи́ти
  6) ( обязывать к уплате) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и обложи́ти
  7) ( грубо ругать) обклада́ти, обкла́сти и обікла́сти и обложи́ти

  Русско-украинский словарь > обкладывать

 • 6 облекать

  облечь о[в]дягати, о[в]дяг(ну)ти, убирати, убрати, прибирати, прибрати кого в що. [Убирає мене в шати традицій (Коцюб.)]. Облекать, -лечь властью - надавати (надати) владу, право кому. -кать, -лечь что-л. в одеяние - прибирати (прибрати) чому одяг. -кать в человеческие формы - чоловічити. Облечённый - одягнений, одягнутий, убраний, прибраний в що. -ный властью - наділений владою від кого. Облечённое ударение - см. Ударение.
  * * *
  несов.; сов. - обл`ечь
  1) ( одевать) убира́ти, убра́ти и повбира́ти, одяга́ти, одягти́ и одягну́ти и поодяга́ти, удяга́ти, удягти́ и удягну́ти и повдяга́ти; (перен.) прибира́ти, прибра́ти
  2) (покрывать, окутывать) покрива́ти, покри́ти, укрива́ти, укри́ти, оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, огорта́ти, огорну́ти
  3) (перен.: воплощать) вті́лювати, вті́лити; ( выражать) виявля́ти, ви́явити, ( словами) висло́влювати, ви́словити; ( о форме) надава́ти, нада́ти
  4) ( наделять) наділя́ти, наділи́ти

  Русско-украинский словарь > облекать

 • 7 обнимать

  обнять (об'ять)
  1) обій[ні]мати, обійняти, обняти, (о мног.) пообіймати, пригортати, пригорнути кого, що, (о мног.) попригортати;
  2) (охватывать) о(б)гортати, о(б)горнути, (о)повивати, (о)повити що чим, обій[ні]мати, обійняти, обняти, о(б)хоплювати, о(б)хопити що чим. [Надія на щастя усе повиває (Грінч.). Принципом краси не можна охопити всіх потреб людського духу (Єфр.)];
  3) (умом, мыслями) - см. Постигать;
  4) (о поре) - см. Заставать;
  5) (о пространстве) - см. Занимать. Обнять друга - об(ій)няти приятеля. Мрак -нял землю - морок о(б)горнув (оповив) землю. Философия -мает все науки - філософія охоплює усі науки. Меня об'ял ужас - жах охопив мене. Этого дерева в три обхвата не обоймёшь - цього дерева не охопиш у три обійми(ща). Об'ять необ'ятное - осягти неосяжне. Обнятый -
  1) об(ій)нятий, пригорнутий;
  2) о(б)горнутий, (о)повитий, об(ій)нятий, охоплений.
  * * *
  несов.; сов. - обн`ять
  1) ( заключать в объятия) обійма́ти, обійня́ти и пообійма́ти, обніма́ти, обня́ти и пообніма́ти; ( охватывать) обгорта́ти, обгорну́ти
  2) ( охватывать собой) охо́плювати, охопи́ти, обійма́ти, обійня́ти, обніма́ти, обня́ти; (окутывать, обволакивать) огорта́ти, огорну́ти, обгорта́ти, обгорну́ти, оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, пойма́ти, пойня́ти, поніма́ти, поня́ти
  3) (перен.: постигать) осяга́ти, осягну́ти и осягти́
  4) ( захватывать - о чувствах) обійма́ти, обійня́ти, обніма́ти, обня́ти, охо́плювати, охопи́ти, повива́ти, пови́ти, оповива́ти, опови́ти, обгорта́ти, обгорну́ти, огорта́ти, огорну́ти, перейма́ти, перейня́ти, пойма́ти, пойня́ти; поніма́ти, поня́ти

  Русско-украинский словарь > обнимать

 • 8 окутать

  Русско-украинский словарь > окутать

 • 9 пеленать

  -ся пеленати, -ся, (с)повивати, -ся, (редко) пеленувати, (ирон.) пелінтувати (Звин.).
  * * *
  1) сповива́ти, повива́ти; обповива́ти, оповива́ти
  2) перен. оповива́ти, повива́ти, сповива́ти; ( окутывать) обгорта́ти, огорта́ти, обку́тувати, оку́тувати

  Русско-украинский словарь > пеленать

 • 10 повивать

  повить
  1) (пеленать) (с)повивати, (с)повити кого в що и чим. См. Пеленать. Повитый - (с)повитий у що и чим;
  2) см. Обвивать;
  3) (бабить) бабувати в кого;
  4) повить что - посукати, поплести, покрутити. [Посукав я сьогодні мотузків досить].
  * * *
  несов.; сов. - пов`ить
  1) повива́ти, пови́ти; ( обвивать) обвива́ти, обви́ти, оповива́ти, опови́ти, сповива́ти, спови́ти; ( окутывать) огорта́ти, огорну́ти, обгорта́ти, обгорну́ти
  2) ( ребенка) повива́ти, пови́ти, сповива́ти, спови́ти
  3) (несов.: помогать родильнице) бабува́ти, ба́бити

  Русско-украинский словарь > повивать

 • 11 подёргивать

  подёргать
  I. сіпати, посіпати, смикати, посмикати, торсати, поторсати; (окно, дверь, ставню) торгати, поторгати. См. Дёргать. -нуть плечами - стенути (знизнути) плечима. Судорога -ет лицо - мишка бігає по обличчю (тіпає обличчя), обличчя сіпається, обличчя пересмикує. Судорога -ет ему руку - йому сіпає руку, злегка корчить руку. Подёрганный - посіпаний, посмиканий, поторсаний; поторганий.
  II. Подёргивать, подернуть - (покрывать тонким слоем что) затягати, затягнути, затягти, заволікати, заволокти, повивати, повити, понимати, поняти що. Дым -нул деревья - димом затягло злегка дерева. Туман -нул всё - туман поняв (повив) усе. Реку -ло тонким льдом - річку затягло, річка взялася тонкою кригою, р. зашерхла. Подёрнутый чем - затягнений, заволочений, повитий, понятий (чим).
  * * *
  I
  1) [зле́гка] сми́кати, посми́кувати, [зле́гка] ша́рпати, поша́рпувати, [зле́гка] сі́пати, посі́пувати; (окно, дверь) [зле́гка] то́ргати (то́рсати)
  2) ( о судорожных движениях) [ча́сом, час від ча́су] сі́пати, сми́кати, посі́пувати, посми́кувати
  II несов.; сов. - подёрнуть
  ( затягивать плёнкой) затяга́ти и затя́гувати, затягти́ и затягну́ти и позатяга́ти и позатя́гувати; ( окутывать) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти; ( заволакивать) заволіка́ти, заволокти́; ( покрывать) укрива́ти, укри́ти, покрива́ти, покри́ти, пойма́ти, пойня́ти; ( затуманивать) затума́нювати, затума́нити, несов. тума́нити и тумани́ти

  Русско-украинский словарь > подёргивать

 • 12 спелёнывать

  несов.; сов. - спелен`ать
  1) сповива́ти, спови́ти, -в'ю́, -в'є́ш и -ви́ю, -ви́єш, повива́ти, пови́ти, оповива́ти, опови́ти, обповива́ти, обпови́ти
  2) перен. оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, сповива́ти, спови́ти; ( окутывать) огорта́ти, огорну́ти, обгорта́ти, обгорну́ти, обку́тувати, -тую, -туєш, обку́тати, оку́тувати, оку́тати

  Русско-украинский словарь > спелёнывать

См. также в других словарях:

 • окутывать — См …   Словарь синонимов

 • ОКУТЫВАТЬ — ОКУТЫВАТЬ, (обкутывать), о(б)кутать кого, что, одевать, огибать одежей, укрывать кругом, обматывать, кутать, укутывать, обвивать для тепла, обертывать, завертывать. | * Обмануть кого, облапошить, надуть, огулать, окунать и пр. ся, быть… …   Толковый словарь Даля

 • ОКУТЫВАТЬ — ОКУТЫВАТЬ, окутываю, окутываешь. несовер. к окутать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • окутывать — ОКУТАТЬ, аю, аешь; анный; сов., кого что. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Окутывать — несов. перех. 1. Плотно завёртывать, одевать во что либо тёплое или покрывать чем либо тёплым. 2. перен. Плотно, густо накрывать, обволакивать (о мгле, тумане и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • окутывать — ок утывать, аю, ает …   Русский орфографический словарь

 • окутывать — (I), оку/тываю(сь), ваешь(ся), вают(ся) …   Орфографический словарь русского языка

 • окутывать — Syn: обвертывать …   Тезаурус русской деловой лексики

 • окутывать — см. Окутать …   Энциклопедический словарь

 • окутывать — туман окутывает • действие, субъект …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • окутывать — см. окутать; аю, аешь; нсв …   Словарь многих выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»