Перевод: с русского на все языки

со всех языков на русский

2)+(накласть)

 • 1 накласть

  v
  eng. auflegen, beschweren, überlagern

  Универсальный русско-немецкий словарь > накласть

 • 2 НАКЛАСТЬ

  Русско-английский словарь пословиц и поговорок > НАКЛАСТЬ

 • 3 накласть

  -ся см. I. Накладывать, -ся.
  * * *
  1) (наложить, наполнить) накла́сти, -кладу́, -кладе́ш и мног. понаклада́ти; ( навалить) нагати́ти, -гачу́, -гтиш, нагили́ти, -гилю́, -гили́ш
  2) ( побить) накла́сти, да́ти (дам, даси́) кла́ду

  Русско-украинский словарь > накласть

 • 4 накласть

  совер. (наложить, наполнить) прост. накласці, мног. панакладаць, панакладваць

  Русско-белорусский словарь > накласть

 • 5 накласть

  • naklást
  • navršit

  Русско-чешский словарь > накласть

 • 6 накласть

  -ладу, -ладшь, παρλθ. χρ. наклал
  -ла, -ло
  ρ.σ. (απλ.) βλ. наложить (3, 5 σημ.).

  Большой русско-греческий словарь > накласть

 • 7 накласть

  tuupi tegema

  Русско-эстонский словарь (новый) > накласть

 • 8 накласть

  сов. что, чего; прост. см. наложить 5

  Русско-башкирский словарь > накласть

 • 9 накласть

  сов. см. наложить 5, 7

  Русско-таджикский словарь > накласть

 • 10 горб

  1) горб, ум. горбик, горбок, горбочок;
  2) (выпуклость) горбок, горбовина;
  3) (спина) хребет, спина, кряж (р. кряжа). Накласть кому в горб - відлатати, набити кого, надавати стусанів кому, полатати кому боки. Гнуть, погнуть горб - гнути, попогнути спину, кряжити, попокряжити (над роботою).
  * * *
  горб, -а

  гнуть \горб — перен. лама́ти хребе́т (хребта́), гну́ти спи́ну (горба́)

  Русско-украинский словарь > горб

 • 11 накладывать

  и Накладать накласть
  I. 1) что, чего на что, во что - накладати и (редко) накладувати, класти, накласти и (редко) наложити, (о мног.) понакладати и понакладувати що, чого на що, в що; (в большом количестве) гатити, нагатити що, чого в що. [Накладала одно поліно на одне, поки й попадало все (Канівщ.). Коли пишеш, не клади руки на зшиток (Київ). І навіщо стільки дров гатити в грубу? (Сл. Гр.)]. -класть яиц (о курах) - наносити (нанести) яєць. -класть в шею кому - надавати (за)потиличників кому, нагодувати (за)потиличниками кого, набити потилицю кому, накласти кому по потилиці (по шиї);
  2) (нагружать) навантажувати, навантажити, наладовувати, наладувати, нарих[ш]товувати, нарих[ш]тувати, напаковувати, напакувати, (о мног.) понавантажувати и т. п. що; (о телеге ещё) набирати, набрати хуру (зап. фуру), хуруватися, нахуруватися. [Ой, ти будеш хуру набирати, а я буду гроші одбирати (Грінч. III). Чумаки хуруються (Сл. Гр.)];
  3) (стену) - см. Надстраивать. Накладенный -
  1) накладений, наложений, понакладаний, понакладуваний; нагачений; нанесений;
  2) навантажений, наладований, нарих[ш]тований, напакований, понавантажуваний и т. п.;
  3) см. Надстроенный. -ться - накладатися, накластися, понакладатися; бути накладаним и накладуваним, накладеним, наложеним, понаклад(ув)аним и т. п.
  II. Накладывать и Налагать, наложить -
  1) см. I. Накладывать 1 и 2;
  2) накладати и (редко) накладувати, накласти и (реже), наложити, (о мног.) понакладати, понакладувати що. [Ярмо накладає, воли запрягає (Пісня). Данину з року в рік не змогли хижаки на селян накладувати (Куліш)]. -жить головой - накласти (реже наложити) головою. -ть дань, налог, подать, пошлину, штраф, эпитимию на кого - накладати, накласти, накидати, накинути, (о мног.) понакладати, понакидати дань (данину), податок, подать, мито, пеню, покуту на кого, кому. [Додатковий податок накладали (Доман.). Хижі сусіди часто нападали на їх і накидали на їх податі (Н.-Лев.). Накинули мостового ще по копійці з хури (Сл. Ум.)]. -ть запрещение на что - накладати, накласти заборону на що. -ть клеймо на кого, на что - таврувати, натавровувати, натаврувати, клейнити, наклейнити, (о мног.) потаврувати, понатавровувати, поклейнити кого, що, (о товарах ещё) шта[е]мпувати, нашта[е]мпувати, (о мног.) пошта[е]мпувати що. -вать, -жить люльку - набивати, набити, накладати, накласти люльку. [На вулиці та в перевулку накладала та Марушка Василькові люльку (Грінч. III)]. -ть наказание на кого - накладати, накласти кару на кого. -ть обязанность на кого - накладати, накласти, покладати, покласти, накидати, накинути обов'язок (повинність) на кого, кому. -гать, -жить оковы на кого - забивати, забити, (о мног.) позабивати в кайдани кого, покладати, покласти кайдани на кого. [По двоє кайданів на ноги покладено (Ант.-Драг.)]. -ть отпечаток на кого, на что - позначатися, позначитися, відбиватися, відбитися на кому, на чому. -жить печать на кого, на что - покласти (редко наложити) печать, (перен. ещё) знак (ознаку) на кого, на що. -ть повязку на что - накладати, накласти пов'язку на що, (чаще) завивати, завити, зав'язувати, зав'язати, бандажувати, забандажувати що чим, що в що. -ть руку на кого, на что - накладати, накласти руку на кого, на що, пригноблювати, пригнобити кого. -ть руки на себя - здіймати, зняти руки на себе, руки на себе накладати, накласти, смерть собі заподіяти, віку собі вкоротити. -ть слой серебра, золота - накладати, накласти, садити, насадити срібло, золото. [Лапки - з біличого хвоста, щоб садити на рямці золото (Яворн.)]. Не -гай гнева, -ложи милость - не бери в неласку, зміни гнів на ласку. Накладываемый и Налагаемый - що його (її, їх) накладає (-дають), що накладається и т. п., накладаний и накладуваний; накиданий; покладаний. [Люди визволятимуться з-під пут, накладуваних природою (Азб. Комун.)]. Наложенный - накладений и (реже) наложений, понакладаний, понакладуваний; накинутий и накинений, понакиданий; набитий; покладений. [Моя кісонька, віночком наложена (Чуб.)]. -ный платёж - післяплата, накладений платіж (-тежу). Послать с -ным платежом - по[наді]слати з(за) післяплатою. - ться - накладатися, накластися, понакладатися; бути наклад(ув)аним, накладеним и (реже) наложеним, понаклад(ув)аним и т. п. Повязка -ется на рану - рану завивають (зав'язують, бандажують).
  * * *
  несов.; сов. - налож`ить
  1) наклада́ти, накла́сти, -кла́ду, -кладе́ш и мног. понаклада́ти; (сов.: положить) покла́сти; ( настилать) намо́щувати, -щу́ю, -щує́ш, намости́ти, -мощу́, -мо́стиш и мног. понамо́щувати, мости́ти, помости́ти; ( наваливать в большом количестве) гати́ти (гачу́, га́тиш), нагати́ти, гили́ти, -лю́, -ли́ш, нагили́ти

  \накладывать жить печа́ть (печа́ти) на что — см. налагать

  \накладывать жить печа́ть (печа́ти) на что; \накладывать жить [свою́] печа́ть на кого́-что, \накладывать жить [свой] отпеча́ток на кого что — см. налагать

  \накладывать жить резолю́цию — накла́сти (по́класти) резолю́цію

  \накладыватьть ру́ку (ла́пу) — ( завладевать) накладати, накла́сти ру́ку (ла́пу)

  \накладывать жить на себя́ ру́ки — ( о самоубийстве) накла́сти (підня́ти, зня́ти) на се́бе ру́ки, заподі́яти собі́ смерть, укороти́ти собі́ ві́ку

  \накладыватьть штраф — наклада́ти, накла́сти штраф

  2) ( бить) наклада́ти, накла́сти, сов. да́ти (дам, даси) кла́ду

  Русско-украинский словарь > накладывать

 • 12 понакласть

  понакладати чого куди; срв. Накласть.
  * * *
  1) накла́сти, понаклада́ти; нагати́ти, нагили́ти
  2) ( побить) накла́сти, да́ти кла́ду

  Русско-украинский словарь > понакласть

 • 13 наложить

  Русско-белорусский словарь > наложить

 • 14 накладывать

  168a Г несов.сов.

  Русско-эстонский новый словарь > накладывать

См. также в других словарях:

 • накласть — НАКЛАСТЬ, диал., прост. – Наложить (здесь – в штаны). Наклал, наклал… Они с Тренькой не обробеют, подтрунивают дружно служилые (1. 104). СЦГ 3. 27: накласть «наполнить что л. чем л». СРНГ 19. 324 325: накласть «наложить, положить, налить и др.… …   Словарь трилогии «Государева вотчина»

 • НАКЛАСТЬ — НАКЛАСТЬ, ся, см. накладывать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • накласть — положить, наложить; насрать; испугаться Словарь русских синонимов. накласть см. положить Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

 • НАКЛАСТЬ — НАКЛАСТЬ, накладу, накладёшь, прош. вр. наклал, совер. (прост.). То же, что наложить в 7, 8 и 11 знач. «Горой наклали хлебушка.» Некрасов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • Накласть — сов. перех. разг. сниж. 1. Наполнить что л. чем л. 2. Наложить, навалить что л. в каком л. количестве Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • накласть в горб, в шею — См …   Словарь синонимов

 • накласть — накласть. см.: наложить …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • Накласть под шапку — кому. Волг. То же, что накласть в шапку Глухов 1988, 90 …   Большой словарь русских поговорок

 • накласть — НАКЛАДЫВАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. НАКЛАСТЬ, аду, адёшь, НАЛОЖИТЬ, ожу, ожишь), без доп. (или накладывать в штанишки, накладывать в шортики, накладывать кучу и т. п.). Пугаться …   Словарь русского арго

 • Накласть в шею (по шее) — кому. Прост. Экспрес. Побить, избить, отколотить кого либо. Теперь бы, по вашему, весьма полезно ему в шею хорошенько накласть! (Короленко. Павловские очерки). В Ивановском после его речи нам, не разобравшись, сначала чуть было по шее мужики не… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Накласть на бедность — кому. Перм. Избить, отколотить кого л. СРНГ 2, 176 …   Большой словарь русских поговорок


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»