Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

1)+(о+цвете)

 • 1 цвет

  I
  м ранг; красный цвет ранги сурх; яркие цветй рангҳои тобон; темные цвета рангҳои тира; защитный цвет ранги сабзтоб, ранги хокӣ цвета воронова крыла ранги шабдез; в розовом цвете видеть (представлять) кого--что камбудиҳоро надидан, фақат чиҳатҳои мусбатро ба назар гирифтан; на вкус и цвет товарищей нет посл. цвет ҳар кию ҳар чӣ
  II
  м
  1. шукуфа, гул; липовый цвет шукуфаи дарахти зерфун; дать цвет гул кушодан (кардан)
  2. перен. книжн. гули сари сабад, гул, чавҳар;цвет молодежи гулн чавонон
  3. мавсими гул; в цвету дар айни гул; яблони стоят в цвету дарахтони себ дар айни гуланд <> в (во) цвете лет (сил) дар айни камоли умр; дар авҷи камол; срывать \цветы удовольствия айшу ишрат кардам

  Русско-таджикский словарь > цвет

 • 2 землистый

  (землист, -а, -о)
  1. (с землёй) хокдор, хокаралаш, хоколуд; землистый торф торфи хокдор; землистый песок реги хокаралаш
  2. (о цвете Аица) хира, рангпарида; землистое лицо чеҳраи хира

  Русско-таджикский словарь > землистый

 • 3 земляной

  1. заминӣ, …и заминковӣ; земляные работы корҳои заминковӣ
  2. (из земли) хокӣ, хока; земляная насыпь хоктӯда, тали хок, хоктеппа // уст. (о цвете лица) хира; лицо земляного цвета рӯи рангпарида
  3. (живущий в земле) заминӣ, хокӣ; землян ое насекомое ҳашароти хокӣ
  4. ҳамчун қисми таркибии баъзе номҳои наботот, ҳайвонот ва минералҳо: земляные блохи кайкҳои хокӣ (гамбӯсакчаҳои цаҳандаи баргхӯр); землянби орех чормағзи (финдиқи) заминӣ; \землянойби червь кирми лойхӯрак

  Русско-таджикский словарь > земляной

 • 4 васильковый

  1. …и тугмагул; васильковый стебель пояи тугмагул
  2. (о цвете) кабуди кушод

  Русско-таджикский словарь > васильковый

 • 5 гранатовый

  I
  I, -ая, -ое
  1. бот. …и анор; гранатовое дерево дарахти анор
  2. (о цвете) суп-сурх, анор барин сурх
  II
  II, -ая, -ое мин. …и беҷода, …и ақиқ; гранатовый браслет дастпонаи ақиқнигин

  Русско-таджикский словарь > гранатовый

 • 6 грязный

  (гряз|ен, -на, -но)
  1. пурлой, лойолуд, гилолуд, чиркин; ая дорога роҳи пурлой; грязн ые руки дастҳои чиркин
  2. перен. мурдор, нафратовар; грязная история ҳодисаи нафратовар
  3. (о цвете) тира, хира, сиёҳтоб <> рыться (копаться) в грязн ом белье кого, чьём аз мағзи нохун чирк кофтан, айбҷӯӣ кардан

  Русско-таджикский словарь > грязный

 • 7 зелёный

  (зёлен, -а, -о)
  1. сабз, кабуд; зелёная краска ранги сабз; зелёная листва барги сабз
  2. разг. (о цвете лица) сабзтоб, сабзчатоб, кабудтоб, кабудчатоб; его лицо стало зелёным ранги рӯяш сабзчатоб шуд
  3. тк. полн. ф. кабуд, сабз; зелёный луг марғзори кабуд; зелёные деревья дарахтони сабз
  4. тк. полн. ф. тар, кабуд; зелёный корм алаф; зелёные щи шӯрбои кабудинок
  5. кабуд, хом, нопухта, норасида; зелёное яблоко себи хом
  6. перен. бетаҷриба, хом, норасида; зелёная молодёжь ҷавонони бетаҷриба <> зелёное (зелено) вино фольк. и прост. арақ; зелёный горошек нахӯди кабуд; зелёный конвейер тарнигоҳдорӣ (усули растаниҳоро тару тоза нигоҳ доштан барои парвариши чорво); -зелёная скука (тоска) зиққии тоқатшикан; зелёный сыр панири кабудчатоб (навъи панири тундмаза); зелёная улица роҳи кушод; открыть зелёную улицу кому--чему роҳ кушодан, имкон додан, монеаро бартараф кардан; зелёный чай чои кабуд; ёлки зелёные прост. сабил, сабилмонда; молодо - зелено прост. ҷавони хом, ҷавони камтаҷриба; до \зелёныйого змия напиться проспг. масти лояъқал шудан, масту аласт шудан

  Русско-таджикский словарь > зелёный

 • 8 интенсивный

  (интенсив|ен, -на, -но)
  1. бошиддат, шиддатнок; -интенсивное движение ҳаракати бошиддат
  2. интенсивн, сермаҳсул, серҳосил, сердаромад; интенсивн ое хозяйство хоҷагии сермаҳсул
  3. (о цвете) равшан, баланд

  Русско-таджикский словарь > интенсивный

 • 9 канареечный

  1..,.и булбули зард, …и канарейка; канареечная клетка қафаси булбули зард
  2. (о цвете) зарди кушод

  Русско-таджикский словарь > канареечный

 • 10 карий

  1. (о цвете глаз) сиёҳ, қаҳваранг, дорчинранг; карие глаза чашмони меши
  2. (о масти лошади) сиёҳтӯрук

  Русско-таджикский словарь > карий

 • 11 кирпичный

  1. хиштӣ, …и хишт; хиштин; кирпичный завод заводи хишт; кирпичная стена девори хиштин
  2. (о цвете) сурхчатоб, сурхи дорчинтоб; платье кирпичного цвета куртаи сурхчатоб

  Русско-таджикский словарь > кирпичный

 • 12 коралловый

  1. марҷонӣ, …и марҷон; коралловый остров ҷазираи марҷон; коралловое ожерёлье шаддаи марҷон
  2. (о цвете) ёқутӣ, суп-сурх

  Русско-таджикский словарь > коралловый

 • 13 кремовый

  1. кремдор, …и крем; кремовое пирожное пирожнии кремдор
  2. (о цвете) зардтоб, қаймоқранг; кремовые туфли туфлии зардтоб

  Русско-таджикский словарь > кремовый

 • 14 лета

  ж миф. Лета (дар асотири Юнони Қадим дарьёи фаромӯшии олами зери замин) <> кануть в Лету фаромӯш шуда рафтан, беному нишон шуда рафтан тк. мн:
  1. сол, син, синну сол; сколько вам лет? шумо чандсолаед?; они одних лет онҳо ҳамсоланд
  2. род. лет употр. как род. мн. к год сол, солҳо; пять лет панҷ сол; прошло много лет солҳои бисьёре гузашт; несколько лет спустя якчанд сол пас <> в летах (пожилой) одами солхӯрда; во цвете лет дар айни камоли умр; на склоне лет дар айёми пирӣ; на старости лет дар пиронсолӣ; по мо-лодости лет аз ҷавонӣ, аз хомӣ, аз бетаҷрибагӣ; с детских лет аз кӯдакӣ, аз хурдӣ, аз солҳои бачагӣ; средних лет миёнсол; войти в лета уст. болиғ шудан, ба балоғат расидан

  Русско-таджикский словарь > лета

 • 15 лимонный

  1. лимугӣ, …и лиму; <> лимонная корка пӯсти лиму
  2. (о цвете) лимуранг <> лимонная кислота ҷавҳари лиму

  Русско-таджикский словарь > лимонный

 • 16 малахитовый

  1. даҳнаҷй, …и даҳнаҷ; малахитовая ваза гулдони даҳнаҷй
  2. (о цвете) сабзи баланд; малахитовая листва баргҳои сабзи баландранг

  Русско-таджикский словарь > малахитовый

 • 17 малиновый

  1. …и тамашк, …и кайҳа; малиновый куст буттаи тамашк; малинов ый сироп шарбати тамашк
  2. (о цвете) сурхи сиеҳтоб; малиновая лента тасмаи сурхи сиеҳтоб <> малиновый звон садои хушоҳанги зангӯлаву зангӯлачаҳо

  Русско-таджикский словарь > малиновый

 • 18 матовый

  1. хира, тира, беҷило; матовый шелк шоҳии беҷило
  2. (о цвете кожи) сафедтоб; матовый цвет лица ранги сафедтоби рӯй
  3. мулоим, бетобиш; матовое освещение рӯшноии мулоим
  4. ношаффоф, ғайришаффоф, хира; матовое стекло шишаи ношаффоф

  Русско-таджикский словарь > матовый

 • 19 опаловый

  1. …и айнушшамс, айнушшамеи; опаловый камень санги айнушшамс; опаловые серьги ғӯшвораи айнушшамсӣ
  2. (о цвете) … и ранги айнушшамс (сафедтойи зард ё саёз)

  Русско-таджикский словарь > опаловый

 • 20 ржавый

  1. зангзада; ржавый гвоздь мехи зангзада
  2. (о болоте) зангоба
  3. разг. (о цвете) зангор; ржавая листва баргҳои доғдор

  Русско-таджикский словарь > ржавый

См. также в других словарях:

 • цвете́ние — цветение …   Русское словесное ударение

 • цвете́ние — я, ср. 1. Действие и состояние по знач. глаг. цвести. Цветение воды. □ На субтропической опытной станции зацветал бамбук. Первые признаки цветения вызвали у Невской тревогу: бамбук цветет раз в жизни и после цветения умирает. Паустовский, Колхида …   Малый академический словарь

 • Полицейский отдел! В цвете (фильм) — Полицейский отдел! В цвете Police Squad! In Color Жанр комедия Режиссёр Джо Данте В главных ролях Лесли Нильсен …   Википедия

 • в цвете сил — молодой, в цвете лет, во цвете лет, во цвете сил, юный, юношеский Словарь русских синонимов. в цвете сил прил., кол во синонимов: 9 • в молодости (7) • …   Словарь синонимов

 • во цвете лет — молодой, юношеский, в цвете лет, юный, в цвете сил, во цвете сил Словарь русских синонимов. во цвете лет прил., кол во синонимов: 9 • в молодости (7) • …   Словарь синонимов

 • В ЦВЕТЕ ЛЕТ — кто быть, находиться; погибать, умирать и т. п.; истребить В период наибольшей жизненной активности (обычно в молодости). Имеется в виду, что лицо или группа лиц (X) находится в возрасте, который характеризуется как лучший, плодотворный период… …   Фразеологический словарь русского языка

 • В ЦВЕТЕ СИЛ — кто быть, находиться; погибать, умирать и т. п.; истребить В период наибольшей жизненной активности (обычно в молодости). Имеется в виду, что лицо или группа лиц (X) находится в возрасте, который характеризуется как лучший, плодотворный период… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ — кто быть, находиться; погибать, умирать и т. п.; истребить В период наибольшей жизненной активности (обычно в молодости). Имеется в виду, что лицо или группа лиц (X) находится в возрасте, который характеризуется как лучший, плодотворный период… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВО ЦВЕТЕ СИЛ — кто быть, находиться; погибать, умирать и т. п.; истребить В период наибольшей жизненной активности (обычно в молодости). Имеется в виду, что лицо или группа лиц (X) находится в возрасте, который характеризуется как лучший, плодотворный период… …   Фразеологический словарь русского языка

 • Жизнь в розовом цвете (фильм) — Жизнь в розовом цвете La Môme Жанр драма Музыкальный фильм Биография Режиссёр Оливье Даан Продюсер …   Википедия

 • Чёрное и белое в цвете — La Victoire en chantant …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»