Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

1)+(закрыть

 • 1 закрыть

  сов. от закрывать

  Русско-украинский политехнический словарь > закрыть

 • 2 закрыть

  сов. от закрывать

  Русско-украинский политехнический словарь > закрыть

 • 3 закрыть

  -ся см. Закрывать, -ся.
  * * *

  Русско-украинский словарь > закрыть

 • 4 закрывать

  закрыть
  1) (окна, двери и т. п.) зачиняти, зачинити, захиляти, захилити, (о мн.) позачиняти и позачинювати (вікна, двері); (отверстие) затуляти, затулити, затикати, заткнути и заткати, (о мног.) позатуляти, позатикати, (заслонкой) заслоняти, заслонити, (о мног.) позаслоняти, (запоной и т. п.) запинати, запнути, зап'ясти, заслоняти, заслонити, (о мн.) позапинати, позаслоняти що чим; (что-либо плотно) затушковувати, затушкувати, (пров.) заштурмовувати, заштурмувати. [Без мене й дірочки малої нікому затулити (Номис). Укинув її в піч і заслонив (Рудч. П.). А я вже й піч заслонила (Кониськ.). Робили вони, позаслонявши вікна од двору (Н.-Лев.). Запинає вікно хусткою (Сл. Гр.)]. -крой сундук, крышку - зачини скриню, причини віко, кришку. -крой бутылку - заткни пляшку. -крой кран - закрути кран. -ть уши - затикати, заткнути, заткати (в)уха, защулювати, защулити (в)уха, (о мног.) позатикати, позащулювати (в)уха. [Він сів у куті, скулився, заткав вуха (Франко). Та й мимоволі з одчаєм защулив вуха (Крим.)];
  2) (складывать) згортати, згорнути, стуляти, стулити. -ть книжку - згортати, згорнути книжку, стуляти, стулити книжку. [Книжку згорнув, сховав у свою шаховку (Грінч.)]. -ть зонтик - згортати, згорнути парасольку. -рыть рот - стулити рота, (насм.) зашити губи; (презрительно) замкнути (стулити) писок, заткнутися, заткати каглу. -ть рот кому (заставить замолчать) - заціплювати, заціпити уста, замикати, замкнути губу (уста) кому, зав'язувати, зав'язати язик(а) кому. -крыть рот кому чем - затулити рота кому чим. [Десятник затулив їй уста шапкою (М. Вовч.)]. -ть глаза (веками) - заплющувати (заплющати и плющити), заплющити, сплющувати, сплющити, закривати, закрити, стулювати и стуляти, стулити очі; заплющуватися, заплющитися, (о мног.) позаплющувати, посплющувати, постулювати очі, позаплющуватися; (смежить) склепати, склепити (очі). [Олеся заплющила очі й знов стала як мертва (Н.-Лев.). Плющить він очі (Мирн.). Сплющу очі (Кониськ.). Не дивіться, позаплющуйте очі (Харк. п.). Не стулю ні на хвильку очей (Л. Укр.). Впасти на лаву, як камінь у воду - і вмить склепити очі (Коцюб.)]. -ть глаза умершему - затуляти, затулити, закривати, закрити очі помершому. [Не сумуй, що прийдеться самій у гріб лягать, що не буде кому очей затулить (Франко)]. -крыть глаза (умереть) - с[за]плющити, (смежить) склепити очі. -крыть глаза кому (убить, погубить) - замкнути очі кому. -вать, -крыть глаза на что - заплющувати, заплющити очі на що, не мати очей на що. [Навмисне заплющуючи на правду очі (Єфр.)];
  3) (накрывать) закривати, закрити, накривати, накрити, покривати, покрити, укривати, укрити, (о мног.) позакривати, понакривати, повкривати; (сплошь) крийма крити (укривати, укрити) що. [Зострілася чумаками, закрила дитину (Шевч.)]. -крой крышкой - за[на]крий кришкою. -ть лицо руками - затуляти, затулити обличчя руками, затулятися и затулюватися, затулитися руками, утуляти, утулити лице в долоні. [Він затулив обличчя руками (Крим.). Спустився на лавку і затуливсь руками (Крим.)]. -ть голову платком - запинати, запнути, зап'ясти голову хусткою. -ть глаза чем - затуляти, затулити очі чим. [Зінька затулила хусткою очі і гірко заплакала (Стор.)];
  4) чем (скрывать от глаз, заграждать) - затуляти, затулити, заслоняти, заслонити, заступати, заступити, покривати, крити, покрити кого, що; (застить) застувати; (о тумане: заволакивать) застилати, заслати (-стелю, -стелеш), застеляти, застелити (-стелю; -стелиш); (со всех сторон: о тумане, тьме) обгортати, обгорнути, оповивати, оповити що. [Затуляючи собою мало не все вікно (Васильч.). Чорні хмари непрозорі затулили ясні зорі (Чупр.). Рада- б зірка зійти, чорна хмара заступає (Мет.). І дим хмарою заступить сонце перед вами (Шевч.). Чорна хмара з-за Лиману небо, сонце криє (Шевч.). Неначе якийсь туман застилав йому очі (Грінч.). Не застуй вікна (Київщ.). Одійди, не застуй, бо нічого не видно (Звин.)]. - ть что чем (завешивая) - запинати, запнути и зап'ясти, (о мног.) позапинати, (со всех сторон) обпинати, обіпнути, обіп'ясти що. -вать что чем, заставляя - заставляти, заставити що чим. [Двері заставлено шахвою];
  5) см. Скрывать, Укрывать;
  6) (прекращать, запрещать) закривати, закрити (засідання), припиняти, припинити (засідання, газету, журнал, товариство, приймання вантажу), (счета) замикати, замкнути (рахунки). -крыть кредиты - закрити кредити. -крыть лавку (временно, совсем) зачинити крамницю. Закрытый - зачинений, захилений; затулений, заткнутий, заткнений и затканий, заслонений, запнутий и запнений; згорнений и згорнутий; (о глазах) стулений, заплющений, сплющений, (плотно) засклеплений, склеплений; закритий, по[на]критий; заступлений; застелений; закритий, припинений (журнал), (о лавке) зачинений. -тое учебное заведение - закрита школа, інтернат. -тое заседание - неприлюдне (закрите) засідання. -тое представление - закрита (неприлюдна) вистава. -тое голосование - таємне голосування. -тое платье - закрита сукня. -тое письмо - закритий лист; (заклеиваемое по краям) закритка. -тое море - закрите море. -тый слог - закритий склад. -тый экипаж, вагон - закритий екіпаж (повіз), вагон. Вход, проезд -крыт - вхід, проїзд закрито. Книжный магазин -крыт - книгарня зачинена; (прекратил свою деятельн., запрещен) книгарню зачинено. Магазины по понедельникам -крыты - крамниці понеділками зачинені. Окно -то - вікно зачинено. С -тыми глазами - з заплющеними очима. С плотно -той крышкой - щільно зачинений. Свет -рыт для кого (перен.) - світ зав'язано кому.
  * * *
  несов.; сов. - закр`ыть
  1) закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти; (загораживать, заслонять что-л.) затуля́ти и зату́лювати, затули́ти и мног. позатуля́ти и позату́лювати, заслоня́ти, заслони́ти, -слоню́, -сло́ниш и мног. позаслоня́ти; (дверь, окно, ворота; кого-л. в помещении) зачиня́ти, зачини́ти, -чиню́, -чи́ниш и мног. позачиня́ти и позачи́нювати; (застилать, завешивать) запина́ти, запну́ти и зап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. позапина́ти; (книгу, тетрадь) згорта́ти и зго́ртувати, згорну́ти, -ну́, -неш и мног. позгорта́ти и позго́ртувати

  \закрыватьть буты́лку — затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти) пля́шку

  \закрыватьть кран — закру́чувати, закрути́ти (закрива́ти, закри́ти) кран

  \закрыватьть рот кому́ — (перен.: заставлять замолчать) затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти, зама́зувати, зама́зати, затуля́ти, затули́ти) ро́та (рот) кому́, замика́ти, замкну́ти ро́та (рот, вуста́, уста́) кому́, зав'я́зувати, зав'яза́ти (заці́плювати, заці́пити) ро́та (рот, вуста́, уста́, язи́к) кому́; вульг. замика́ти, замкну́ти пи́сок кому́

  2) ( смыкать глаза) заплю́щувати, -щую, -щуєш и плю́щити, заплю́щити и мног. позаплю́щувати, сплю́щувати, сплющити, закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти

  Русско-украинский словарь > закрывать

 • 5 заслон

  Заслона, Заслонка
  1) см. Засланиванье;
  2) заслін (-лону), заслона. -на печная - затула, затулка, заслінка; (в мельничной плотине) заставка, анат. - заслінка. Закрыть -ку в чём - заслонити, затулити що. Открыть -ку в чём - відслонити, відтулити що, (в мельничной плотине) підняти заставку.
  * * *
  1) воен. заслі́н, -сло́ну
  2) ( у печи) за́слінка; диал. засло́на, за́тулка

  Русско-украинский словарь > заслон

 • 6 зонтик

  1) (от дождя и солнца) парасоль (-соля), парасолька, холодок (-дка), ум. парасолик, холодочок (-чка). [Сидить паня і держить холодок, щоб сонце не пекло (Леб. п.). Почекайте, я забула парасольку, на тім пастовні засмалишся, як циганка (Л. Укр.)]. Раскрыть, закрыть -тик - розгорнути, розіпнути, згорнути парасоля;
  2) (надглазный козырёк, на лампу и т. п.) дашок (-шка);
  3) ботан. - окружок (-жка).
  * * *
  1) парасо́ль, -ля, парасо́лька, зо́нтик
  2) бот. зо́нтик, окру́жок

  Русско-украинский словарь > зонтик

 • 7 книга

  1) книжка (мн. книжки, -жок), (значительнее объёмом или важностью) книга. [Петрусь до школи та із школи з книжками ходить та росте (Шевч.). Ах, я довго вас ждала, ще як над книжкою поезій сміялася, ридала (Тичина). Чи то вмер чернець у кельї, пишучи святую книгу? (Франко)]. -га в (целый) лист, в полулист - книжка (книга) на цілий аркуш, на піваркуша. -га в четвёртую, восьмую, шестнадцатую, двадцать четвертую долю листа - книжка (книга) у чвертку, у вісімку, у шістнадцятку, на двадцять четверту частину аркуша. -га Бытия, Чисел - Книга Буття, Чисел. -га живота - книга життя (буття), (слав.) книга живота, срвн. Живот 1. -га стихов - книжка (и книга) поезій. -га для чтения (хрестоматия) - читанка. -га актовая - книга актова. -га входящих, исходящих бумаг - книга вступних, виступних паперів. -га главная, бухг. - головна книга. -га жалоб, жалобная - книга для скарг. -га заборная - набірна книжка. -га записная - записник (-ка), нотаткова книжка, книжка для нотаток, книжка для записів (Грінч.). -га конторская - конторська книга. -га копирная - копірна книга. -ги метрические - книги метриків, книги ме[а]трикулярні, метрики (-ків). -га памятная - см. Книжка памятная. -ги писцовые - книги ґродські (стар.). -га подворная - дворова книга. -га поземельная - поземельна книга. -га поминальная - см. Поминальник. -га приходо-расходная - книга прибутків та видатків. - га разносная, рассыльная - розносна книга (книжка). -га расчётная - (роз)рахункова книжка. -га родословная - книга родоводу, родовідна книга. -га сборов - книга оплат. -га товарная - крамова (товарова) книга. -ги церковные - церковні книги. -га черновая - чорнова книжка. Вносить, внести в -гу - в[за]писувати, в[за]писати, заводити, завести до книги, записувати, записати в книгу. Закрывать, закрыть -гу - згортати, згорнути книжку, книгу. Открывать -гу - а) розгортати книжку (книгу); б) бухг. розпочинати книгу. Говорить, как по -ге - говорити, як з книги (з книжки, по книзі) читати. Ему и -ги в руки - йому і книжка в руки. [Письменному книжка в руки (Номис)]. Смотрит в -гу, видит фигу - дивиться в книгу, а бачить фигу. Работник -ги - см. Книжник 4;
  2) (глава, отдел в письмен. произведении) книга, відділ (-лу);
  3) анат. - см. Книжка 2.
  * * *
  кни́жка; (преим. более значительная по объёму или важности) кни́га

  Русско-украинский словарь > книга

 • 8 кредит

  1) (платежеспособность чья) кредит (-ту) чий, (доверие к кому) кредит чий, віра, довіра до кого. [Тепер кредит мій чи моя повага стоїть у Римі на слизькому ґрунті (Куліш)]. Его -дит несколько упал - його кредит підупав, занепав. Потеря -та - утрата кредиту, довіри. Он потерял всякий -дит в моих глазах - я зовсім утратив віру до його. Его -дит плох - його кредит не високо стоїть (не багато варт). Нет ему -дита - нема йому кредиту; нема йому віри;
  2) -дит (денежный) - кредит (грошевий). Открывать -дит (денежный) кому на что - відкривати (відкрити) кредит кому на що. [Кооперативний банк відкриває кредит сільсько-господарським кооперативам (М. Грінч.). Соціялісти відкинули одностайно нові кредити на дальшу війну (Грінч.)]. Закрыть -дит - закрити, припинити кредит. -дит долгосрочный, короткосрочный - кредит довготерміновий (довгостроковий), короткотерміновий (короткостроковий), кредит на довгий (на короткий) термін. -дит сверхсметный - кредит понадкошторисний, понадобрахунковий. Мелкий -дит - дрібний кредит. Учреждения мелкого -дита - установи дрібного кредиту (кредитування). Касса мелкого -дита - каса, дрібного кредиту (кредитування). Касса взаимного -та - каса взаємокредитування, взаємного кредиту (кредитування). Брать (взять) товар в -дит - брати (набрати, взяти) краму набір (наборг, на віру, боргом); см. Кредитовать, -ся. [Бо вже наборг хлоп не хоче горілоньки брати (Гол.)]. -дит портит отношения - кредит (боргування) псує відносини; кредит (боргування) роздружує друзів;
  3) кредит (в счётных книгах) - кредит. Занести на -дит счёта - записати на кредит (до кредиту) рахунку.
  * * *
  I кр`едит
  бухг.
  кре́дит, -у
  II кред`ит
  (заём, долг) креди́т, -у

  госуда́рственный \кредит — фин. держа́вний креди́т

  в \кредит — на́борг, бо́ргом

  Русско-украинский словарь > кредит

 • 9 крепко

  (сильно) міцно, цупко, кріпко, сильно, (хорошо) добре, (прочно) міцно, кріпко, тривко, дебело. [Він її пригорнув до серця міцно (Квітка). Глядіть-же, цупко прикрутіте (Котл.). Добре били (Шевч.). Пошито міцно (М. Грінч.). Дебело зроблена ряма (Грінч.)]. -ко обнять - міцно (тісно) обняти. -ко связать - міцно (тісно, щільно, цупко) звязати. -ко держать - цупко (міцно) держати кого, що. -ко схватиться за что - міцно (цупко) схопитися за що, вчепитися чого. -ко задуматься - дуже (тяжко, сильно) замислитися про що. -ко спать, уснуть - спати, заснути міцно (твердо, цупко, добре, тяжко, здорово), заснути міцним (твердим) сном. [А дівчина тверденько заснула і не зчулась, як нічка минула (Чуб.). Тяжко заснула в житах на межі (Олесь)]. -ко спится кому - добре (міцно) спиться кому. Встать -ко на ноги - стати твердо на ноги. -ко стоять - твердо (міцно) стояти. [Твердо гордий дуб стоїть (Грінч.)]. -ко стоять за свои права - твердо стояти за свої права (за своїми правами). -ко закрыть глаза - тісно (щільно, міцно) заплющити (стулити) очі. -ко ударить (выругать) кого - дуже (тяжко, кріпко, здорово) ударити (вилаяти) кого. -ко хочется - дуже (тяжко) хочеться кому, кортить кого, кому. Жить -ко - жити скупо (скнаро). -ко держаться своего мнения - твердо (міцно) триматися своєї думки. -ко пьян был - дуже (тяжко, здорово) п'яний (напитий) був, п'яненний був. -ко-накрепко (сильно) - міцно- преміцно, дуже-предуже. -ко-накрепко запер дверь - добре замкнув двері. -ко-накрепко запретили мне делать это - суворо-суворісінько заборонено мені це робити. Крепче - міцніш(е), цупкіш(е), дебеліш(е), кріпше, лучче. [Що-дня тісніш, міцніш стискає нас мов обручем зо сталі лядська сила (Грінч.). Жіноче царство стоїть кріпше над усі царства (Куліш). А його притискає ще лучче (Звин.)]. Довольно -ко - міцненько, кріп(к)енько, дуженько, тривкенько, дебеленько. [А рака кріпенько держить (Стор.)].
  * * *
  нареч.
  1) мі́цно, крі́пко; си́льно, цу́пко; ( хорошо) до́бре
  2) ( очень) ду́же, си́льно, ве́льми

  Русско-украинский словарь > крепко

 • 10 лавочка

  1) лавочка, лавонька; (передвижная скамеечка) ослінчик;
  2) крамничка, (гал.) склепик (-ка). [Я зайшов собі в крамничку - лойову купити свічку (Самійл.)];
  3) (ирон.: предприятие) крамничка, будочка. Закрыть -ку - зачинити крамничку (будочку), покінчити з крамничкою.
  * * *
  I уменьш.-ласк.
  ла́вочка; ослі́нчик
  II
  1) уменьш.-ласк. крамни́чка, ла́вочка
  2) перен. ла́вочка

  Русско-украинский словарь > лавочка

 • 11 люк

  1) (отверстие) люка (-ки) и (рус.) люк (-ка), проріз (-зу), (лаз) лазія (-зії), хід (р. ходу), (дверь опускная) ляда. [Арештанти товпилися біля люків (Корол.)]. Люк с крышкою - люка з лядою (з накришкою). Закрыть люк - зачинити ляду, затулити люку. Открыть люк - підняти ляду, відтулити люку;
  2) (дыра) дірка, люка и (рус.) люк. [Заповнювання усяких люків (Єфр.)].
  * * *
  люк, ля́да

  Русско-украинский словарь > люк

 • 12 позакрыть

  позачиняти, позакривати, позатуляти - см. Закрыть.
  * * *

  Русско-украинский словарь > позакрыть

 • 13 прихлопывать

  прихлопнуть
  1) (в ладоши) припліскувати, плескати, плеснути, ляскати, ляснути (в долоні). [Почав кричати та в долоні припліскує (Свидн.)];
  2) (закрыть со стуком что-л. напр., двери, крьпику сундука) зачиняти, зачинити, причиняти, причинити (грюкнувши, з грюкотом), загрякувати, загрякнути, прибивати, прибити що (напр. двері, віко в скрині), грюкати, грюкнути чим (дверима и т. п.). [Знов не щільно прибила двері (Звин.)]. -нуть дверью полу - прищикнути дверима полу. -нуть палец крышкой - прибити палець віком;
  3) -нуть кого (накрыть, поймать врасплох) - запопасти, заскочити, приловити, злапати кого на чому;
  4) (убить) - см. Ухлопать. Прихлопнутый - зачинений, причинений (з грюкотом), прибитий; прищикнутий.
  * * *
  несов.; сов. - прихл`опнуть
  1) плеска́ти и приплі́скувати, плесну́ти; ( хлопать) ля́скати, ля́снути; ( ударять) присту́кувати, присту́кнути; ( ставить печать) прибива́ти, приби́ти, хля́пати, хля́пнути
  2) ( затворять) зачиня́ти [з грю́котом, грю́кнувши], зачини́ти [з грю́котом, грю́кнувши]
  3) ( прищемлять) прищи́кувати, прищикну́ти, прищи́пувати, прищипну́ти; ( придавливать) прида́влювати, придави́ти, приду́шувати, придуши́ти; ( прибивать) прибива́ти, приби́ти
  4) (перен.: закрывать, ликвидировать) закрива́ти, закри́ти и позакрива́ти
  5) (несов.: убить) ріши́ти, поріши́ти; ( пристукнуть) присту́кнути

  Русско-украинский словарь > прихлопывать

См. также в других словарях:

 • ЗАКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ, закрою, закроешь, совер. (к закрывать); ант. открыть. 1. что. Покрыть что нибудь крышкой. Закрыть сундук. Закрыть рояль. Закрыть трубу. Закрыть гроб. 2. кого что. Покрыть, накрыть чем нибудь. Закрыть покойника простыней. Воз закрыли… …   Толковый словарь Ушакова

 • закрыть — повить, створить, локаутировать, затуманить, сложить, затянуть, свернуть, завесить, застлать, загородить, задвинуть, послужить щитом, зачехлить, задернуть, оборонить, завернуть, ликвидировать, замкнуть, окутать, обволочить, обложить, заделать,… …   Словарь синонимов

 • Закрыть позицию — реализовать прибыль или убыток, не оставляя по позиции никаких обязательств, рисков или возможности получения прибыли. По английски: Liquidate a position См. также: Закрытие позиций Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

 • закрыть глаза — кончиться, уснуть могильным сном, не принять во внимание, уснуть последним сном, угаснуть, уснуть вечным сном, уснуть навеки, умереть, повернуться спиной, расстаться с жизнью, уйти из жизни, кончить счеты с жизнью, переступить, окончить жизнь, не …   Словарь синонимов

 • закрыть проход — ▲ закрыть ↑ проход < > открыть проход перекрыть закрыть проход (# доступ). блокировать. запечатать (# письмо). заклеить. залепить. опечатать (# помещение). закупорить. укупорить. укупорочный. застегивать. запирать, ся (запирать дверь).… …   Идеографический словарь русского языка

 • Закрыть глаза — (иноск.) умереть. Ср. Когда старуха закрыла глаза, то большая часть имѣнія была пропита. Даль. Новыя картины русскаго быта. 18, 1, 5 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • ЗАКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ, рою, роешь; ытый; совер. 1. что. Опустить крышку; сдвинуть створки чего н. З. люк. З. дверь, окно. Закрыто (в знач. сказ.; о том, что заперто, на замке). 2. что. Сделать недоступным, закрытым (во 2 знач.) для кого чего н. З. проход,… …   Толковый словарь Ожегова

 • Закрыть глазки, да лечь на салазки. — Закрыть глазки, да лечь на салазки. См. ЖИЗНЬ СМЕРТЬ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • закрыть доступ — дать от ворот поворот, не принять, не впустить, на порог не пустить Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • закрыть лавочку — прикрыть лавочку, бросить, кончить, прекратить, покончить Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • закрыть сопло — 1) замолчать; 2) вставить кляп. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»