Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

1)+(закрыть

 • 1 закрыть

  пӯшидан, пӯшондан, бастан

  Русско-таджикский словарь > закрыть

 • 2 закрыть

  сов.
  1. что пӯшидан, пӯшондан, баста! - чемодан ҷомадонро пӯшондан; закрыть кастрюлю крышкой сарпӯши дегро пӯшондан
  2. что бастан; закрыть границу сарҳадро бастан; закрытьу доступ куда-л. ба ягон ҷо даромаданро манъ кардан
  3. когочто пӯшондан, пӯшидан; - ребёнка одеялом [болои] бачаро бо кампал пӯшондан // (заслонить) пӯшондан, панаҳ кардан; закрыть лицо руками руйро бодастпанаҳ кардан; тучи закрыли небо абрҳо рӯи осмонро гирифтанд
  4. что бастан, пӯшидан, маҳкам кардан; закрыть окно тирезаро бастан; закрыть занавес пардаро пӯшондан; закрыть дверь на ключ дарро қуфл кардан // когочто (в помещении) маҳкам карда мондан; закрыть детей в комнате дарро аз болои бачаҳо маҳкам карда мондан
  5. что пӯшидан, бастан; закрыть книгу китобро пӯшидан; глаза чашмро пӯшидан
  6. что маҳкам кардан, бастан; закрыть газ газро маҳкам кардан; закрыть воду обро бастан
  7. что тамом кардан, хотима додан, бастан; - собрание маҷлисро бастан; - закрыть прения музокираро тамом кардан; закрыть журнал журналро бастаи <> - глаза на что-л. чашм аз чизе пӯшидан, аҳамият ба чизе надодан, худро ба нодонӣ задан; закрыть двери дома перед кем-л. уст. дари хонаро ба рӯи касе бастан; закрыть душу на замок дарундор (дамдузд) шудан; закрыть кавычки нохунак пӯшидан; закрыть лавочку прост. корро тамом кардан; закрыть рот кому-л. прост. даҳони касеро бастан; закрыть скобки кавсро пӯшидан; \закрыть счёт 1) счётро барҳам додан 2) пулдиҳиро бас кардан (дар бораи банк); 3) ҷамъбаст кардан

  Русско-таджикский словарь > закрыть

 • 3 глаз

  м
  1. чашм, дида; правый глаз чашми рост; чёрные глаза чашмони сиёҳ; близорукие глаза чашмони наздикбин, чашмони хира; заплаканные глаза дидаи ашкбор; глазас поволокой чашми хумор, нигоҳи махмурона; зажмурить глаза чашмро нимпӯш кардан; заглаз крыть глаза чашмро пӯшидан
  2. назар, нигоҳ, чашм; встретиться глазами чашм ба чашм афтидан (во хӯрдан); поднять глаза назар (нигоҳ) кардан; провожать глазами кого-что-л. аз пушти касе, чизе нигоҳ карда истодан
  3. чашм; бабушка стала слаба глаз -ами чашми модаркалон хира аст // тк. ед. чашм; верный глаз чашми дақиқ; меткий глаз чашми тез; опытный глаз чашми зирак; посмотреть на что-л. глазом знатока ба чизе бо чашми кор-дони нигоҳ кардан
  4. перен. разг. назорат; нужен глаз да глаз чашм набояд канд; у семй нянек дитя без глазу посл. «кайвонӣ нӯҳ шуд, завола гум шуд <> бесстыжие глаза проспг. бран. обращ. бешарм!, беҳаё!; доступный глазу аён, намоён; дурной глаз чашми бад; невооруженным(простым) глазом бо чашми оддӣ, бе айнак, бе дурбин; своими глазами бо чашми худ; хозяйский глаз пухтакорӣ; ғамхорӣ, назорат; в глаза рӯйрост, беибо; сказать в глаза кому-л. ба рӯи касе гуфтан; в глазах кого-л., чьих-л. дар (ба) назари касе, ба фикри (ба гумони) касе; вырасти в чьйх-л.- ах дар пеши назари касе эътибор (обрӯ) пайдо кардан; за глаза 1) дар ғайб, ғоибона, аз пушт 2) (не видя) нодида (дар хариду фурӯш, ҳангоми ичрра гирифтан) 3) (вполне) комилан, баҳузур; за глаза довольно басу зиёдатист, баҳузур мерасад; на глаз тахминӣ, аз рӯи дид; определить (прикинуть) на глаз аз рӯи дид тахмин (муайян) кардан; на глазах у кого-л. дар пеши чашми касе, дар пеши назари касе, дар ҳузури касе; всё это происходит у него на глазах ҳамаи ин кор дар пеши назари вай рӯй медиҳад; с глаз долой) дур шав аз чашмам (аз назарам); убирайся с глаз долой! рав!, аз пеши чашмам дафъ шав!, ба назарам на-намо! 2) ба чашм нанамояд; с глаз долой - из сердца вон посл. аз дида дур - аз дил дур; с глазу на глаз танҳо ба танҳо, якка ба якқа; для отвода глаз барои чашмбандӣ; как бельмо на -у дилбазан, халаи биқин барин; куда глаза глядят ҳар ҷо, ки бошад; ҳар ҷо, ки рост ояд; лопни [мой] глаза прост. кӯр шавам ки…; насколько хватает глаз то чашм дидана; ни в одном глазу (глазе) маст-паст не; сна ни в одном глазу прост. хеҷ хоб намебарад; ради прекрасных глаз ба хотири чашмони зебо; с закрытыми глазами фикр накарда, мулоҳиза накарда, чашмро пӯшида; с открытыми глазами касдан, дидаю дониста; с пьяных глаз прост. мастомаст; хоть глаз (глаза) выколи (коли тип-торик, торикистон; глаз отдыхает на чём чашми кас меосояд; глаза разбежались у кого ҳайрон шуда монд; глаза разгорелись у кого оби дахон рафт; глаза слипаются (закрываются) хоб зер мекунад; глаза бы [мой] не глядёли (не видали, не смотрели) намедидаму намесӯхтам;глаза на лоб лезут у кого прост. чашмон мош барин калон кушода мешаванд; глаза на мокром месте гирёнчак; и [даже] -ом не ведёт пинакашро вайрон намекунад; глаз не казать куда, к кому камнамо шудан, рафтуоро қатъ кардан; глазом не моргнув 1) мижа назада, бе фикру андеша 2) бе тарсу харос; не успел глазом моргнуть ба як мижа задан, дар як дам; глаз не сводить с кого-чего-л. аз касе, чизе чашм накандан; глаз не сомкнуть чашм напӯшидан, мижа тах накардан; в глаза не видеть кого ҳеч надидан, асло надидан; у меня в -глазах потемнёло пеши чашмонам сиёҳй зад; в - ах рябит дар пеши чашм биҷиррос мезанад; не знаю, с какими -глазами покажӯсь куда бо кадом рӯй ба чашми мардум намоён мешавам; берёчь пӯще глаза (ока) ҳамчун гавхараки чашм ҳифз кардан (нигоҳ доштан); бить в глаза диққатро ба худ кашидан (ҷалб кардан); бросаться в глаза ба чашм афтодан, диқкатро ба худ ҷалб кардан; впиться глаз ами в кого, во что теғ кашида нигоҳ кардан; выкатить глаза прост. чашм ало кардан, чашм аз косахона баровардан; высмотреть [все] глаза прост. чашм чор шудан; вытаращить (выпялить) глаза прост. чашмро аз косахона баровардан, чашмро калон кушодан; глядеть (смотреть) во все глаза, глядеть (смотреть) в оба глаза бо диққат нигох кардан; делать большие -глаза дар тааҷҷуб мондан, ҳайрон шудан; делать круглые глаза худро ба нодонӣ задан; закрыть глаза кому-л. манаҳи касеро бастан; ба ҳалқи касе об чаккондан; закрыть глаза на что-л. чашм аз чизе пӯшидан, аҳамият ба чизе надодан; играть глазами ғамза кардан, чашм паррондан; искать глазами кого-что-л. чашм давонда касеро, чизеро кофтан; лезть в (на) глаза кому-л. прост. 1) зӯр зада диқкати касеро ба худ ҷалб карданӣ шудан 2) худнамоӣ кардан; мозолить глаза кому прост. хори чашм шудан; безор кардан; не верить [своим] глаз -ам ба чашмони худ бовар накардан; не спускать глаз с кого-чего-л. 1) (смотреть) чашм накандан аз касе, чизе 2) (приглаз стально следить) дар зери чашм доштан; открыть глаза кому-л. на что чашми касеро кушодан; отвести глаза кому-л. чашми касеро ба хато андохтан; пожирать глазами кого-что бо чашм хӯрдан; показываться (казаться) на глаза чьи, кому ба назар (ба чашм) намудан; попасть на глаза ба чашм афтидан; продрать глаза прост. чашм кущодан, бедор шудан; проплакать (выплакать) все глаза аз гиря чашмро варам кунондан; протереть глаза прост. бедор шудан; аз хоб хестан; пустить пыль в глаза кому-л. ба чашми касе хок пошидан; пялить (пучить) глаза на кого-что прост. чашмро песондан, чашм сих кардан, чашм дӯхтан; скрыться из глаз аз назар ғоиб шудан; смотреть в глаза кому 1) чашм дӯхтан 2) тамаллуқ кардан; смотреть в глаза чему нотарс рӯ ба рӯ шудан, беҳарос нигоҳ кардан; смотреть в глаза правде аз ҳақикат бим надоштан; смотреть в - а смерти аз марг наҳаросидан; смотреть прямо (смело) в глаза чему нотарсона нигох кардан; смотреть большими глазами тааҷчубомез чашм дӯхтан; смотреть другими глазами на кого--что бо дигар чашм дидан, аз дигар ҷиҳат баҳо додан; аз а в \глаза не знает алифро калтак мегӯяд; искры из глаз посыпались аз чашмон оташ парид; не в бровь, а в \глаз погов. « кофия рост омад; правда \глаза колет посл. сухани ҳак талх мешавад; у страха \глаза велики погов. тарсончак чор чащм дорад

  Русско-таджикский словарь > глаз

 • 4 закатать

  I
  сов.
  1. кого-что во что печопдан, лӯла кардан; закатать в полотенце мокрое белье ҷомашӯии тарро ба сачоқ печондан
  2. что разг. барзадан, қат кардан; закатать рукава остинқоро барзадан
  3. что тахт (ҳамвор) кардан; закатать дорогу роҳро ҳамвор кардан
  4. кдгд разг. (утомить долгим катанием) савора бисьёр сайр кунонда монда кардан
  5. кого прост. (арестовать) ба ҳабс гирифтан, ҳабс кардан
  6. что (закрыть банки) пӯшондан, бо сарпӯш маҳкам кардан
  II
  сов. разг. (начать ка-тать) ба ғелондан сар (шурӯъ) кардан

  Русско-таджикский словарь > закатать

 • 5 дом

  м
  1. хона, ҳавлӣ, бино, иморат; деревянный дом хонаи чӯбин; каменный <> иморати сангин; жилой дом истиқоматгоҳ
  2. (жильё, квартира) хона, манзил, бошишгоҳ, истиқоматгоҳ; на дом ба хона; брать работу на дом корро ба хона гирифтан; на домӯ дар хона; рабо-тать на дому дар хона кор кардан; по домам хона ба хона; отправиться (разойтись) по домам хона ба хона рафтан
  3. (домашнее хозяйство) хоҷагӣ, корҳои хона, кору бори рӯзгор; хлопотать (работать) по дому бо корҳои хона машғул шудан; жить одним домом с кём-л. ҳамдегу табақ будан; тащить в дом прост. ғами рӯзгорро хӯрдан
  4. собир. оила, хонавода, хонадон, аҳли хона (байт); принять (взять) в дом кого-л. касеро ба хонадон қабул кардан; ввестй в дом бо аҳли хонавода шинос кардан; быть знакомым домами бо аҳли хонаводаи якдигар рафтуомад доштан
  5. (уч-реждение) хона; дом отдыха хонаи истироҳат; дом литераторов хонаи адибон; детский дом хонаи бачагон
  6. ист. (ди-настия, род) сулола, хонадон, хонавода; дом Романовых хонадони Романовҳо
  7. уст. (заведение) хона, идора; воспитательный дом тарбиятхонаи ятимон; жёлтый дом ҷиннихона, девонахона; ночлежный дом хонаи бенавоён, манзилгоҳи фақирон; питейный дом майхона, майкада; публичный дом фоҳишахона; сумасшедший дом ҷиннихона; торговый дом тиҷоратхона; дом терпимости уст. см. публичный дом <> закрыть двери дома, отказать от дома кому-л. уст. дари хонаро ба рӯи касе бастан; отбиться от \дома аз хона дур шудан, бегона барин шудан

  Русско-таджикский словарь > дом

 • 6 дверь

  ж дар; входная дверь дари даромад; двустворчатая дверь дари дутабақа; стоять в дверях дар дами дар истодан; пеши дарро гирифтан <>дверьв дверь (напротив) рӯ ба рӯ; жить двер ьвдверь дар рӯ ба рӯ хона доштан, ҳамсояи рӯ ба рӯ будан; у дверей (совсем близко) хеле наздик; зима у дверей зимистон наздик омад (хеле наздик аст); при закрытых дверях пинҳонӣ, пӯшида; при открытых дверях кушода, озод, дар маҷлиси кушода; ломиться в открытую дверь ширро сафед гуфтан; закрыть двери дома перед кем-л. дари хонаро ба рӯи касе бастан; показать (указать) на дверь кому-л. кафши касеро пеш гузоштан; стучаться в дверь наздик будан (шудан), расидан; весна стучится в дверь баҳор наздик аст двёсти числ. дусад; \дверь рублей дусад сӯм

  Русско-таджикский словарь > дверь

 • 7 зажать

  сов.
  1. кого-что (стиснуть) фишурдан, таҳти фишор қарор додан, пахш кардан, исканҷа кардан; зажать вруке монету тангародар даст фишурдан; зажать папиросу в зубах папиросро ба дандон газидан // (сжать со всех сторон) фишор овардан; его совсем зажали в толпе ӯро дар байни издиҳом сахт фишор доданд; зажать противника в клещи душманро миёнгир кардан
  2. что перен. прост. (утаить) руст (пинҳом) кардан (одатан пулро)
  3. что (плотно закрыть) бастан, маҳкам кардан; зажать отвёрстие шикофро бастан; зажать уши гӯшро маҳкам кардан; зажать нос биниро маҳкам кардан
  4. что перен. разг. пахш кардан, фурӯ нишондан, буғй кардан; зажать критику танқидро буғӣ кардан <> зажать рот кому-л. прост. даҳони касеро бастан, манъи сухан кардан; зажать в кулак (в кулаке) кого-л. касеро мутеи худ кардан; - в тискй 1) воен. душманро иҳота кардан 2) зери даст кардан

  Русско-таджикский словарь > зажать

 • 8 закрывание

  с (по знач. гл. закрыть) бастан(и), пӯшидан(и), маҳкам кардан(и); (по знач. гл. закрыться) пӯшида (баста) шудан(и); - двери бастани дар

  Русско-таджикский словарь > закрывание

 • 9 закрывать

  несов. см. закрыть

  Русско-таджикский словарь > закрывать

 • 10 закрытие

  с (по знач. гл. закрыть 5, 6) бастан(и); закрыти е выставки бастани намоишгоҳ; время закрыти я магазинов вақти бастани дӯконҳо (магазинҳо)

  Русско-таджикский словарь > закрытие

 • 11 замок

  м
  1. қалъа; кӯшк; средневековый замок кӯшки асримиёнаги
  2. уст. (тюрьма) ҳабсхона, зиндон <> строить воздӯшные замки бар об нақша кашидан, хаёли ботил парваридан м
  1. қулф, қулф; дверной замок қулфи дар; запереть на замок дарро қулф кардан
  2. (оружия) қулф, қулф; пулемётный замок қуфли пулемёт
  3. тех. қулфу калид (тарзи пайвастани кон-струкцияҳои чубин)
  4. архит. тоқфо-на, санги миёни тоқ <> быть на замке (под замком) маҳкам (қулф) будан; держать под замкюм маҳкам (қулф) карда мондан; за (под) семью (десятью) замками дар паси ҳафтпарда; нон дар нондон - калидаш дар осмон; закрыть (заперёть) душу на замок дарундор (дамдузд) шудан; на (за) замок посадить (заключйть) уст. ҳабс кардан

  Русско-таджикский словарь > замок

 • 12 затвориться

  сов.
  1. пӯшида (баста, маҳкам) шудан; подул ветер, окно с шӯмом затворилось шамол хесту тиреза тараққосзанон пӯшида шуд
  2. (закрыть' ся в помещении) руст шуда нишастан // перен. гӯшанишин (хонанишин) шу-дан, кунҷи узлат (танҳоӣ) ихтиёр кардан

  Русско-таджикский словарь > затвориться

 • 13 кавычки

  мн. (ед. кавычка ж) нохунак; слова в кавычках калимаи даруни нохунак; открыть кавычки нохунакро кушодан; закрыть кавычки нохунакро пӯшидан <> в кавычках ирон. ба номаш; учёный в кавычках ба номаш олим

  Русско-таджикский словарь > кавычки

 • 14 крепко

  нареч.
  1. сахт, маҳкам; крепко привязать сах бастан
  2. устуворона, суботкорона; крепко стоять за свой убеждения дар (ба) ақидаҳои худ устуво-ронл истодан
  3. сахт; крепко задуматься сахтба фикр фурӯ рафтан; крепко целовать сахт бӯсидан; крепко спать сахт хобидан (хоб кардан); крепко стоять на ногах тинҷ будан, мустақил будан
  4. сахт, тез, бо шиддат; крепко заварить чай чои талх дам кардан; крепко пахнут цветы гулҳо ниҳоят хушбӯянд <> крепко-накрепко 1) маҳкаму мазбут; закрыть крепко-накрепко маҳкаму мазбут пӯшидан 2) бисьёр ҷиддӣ, қатъӣ; \крепко-накрепко запретить қатъӣ манъ кардан

  Русско-таджикский словарь > крепко

 • 15 плотно

  нареч.
  1. зич, ғафс; плотноу трамбовать грунт хокро зич шибба кардан; плотно сжать губы лаб бастан, даҳан бастан
  2. бисёр наздик, зич; поставить шкаф плотно к стене ҷевонро ба девор зич мондан
  3. маҳкам, зич, тамоман, сахт; плотно закрыть дверь дарро маҳкам (зич) пӯшидан
  4. разг. пур, мӯл; я плотно поёл ман серу пур (бисёр) хӯрок хӯрдам

  Русско-таджикский словарь > плотно

 • 16 рот

  м
  1. даҳон, даҳан; большой рот даҳони калон; дышать ртом бо даҳон нафас кашидан; полоскать рот даҳонро чайқондан
  2. (пасть, зев, клюв) даҳон, ком, минқор
  3. перен., прост. хӯранда, нонхӯр; лишний рот хӯрандаи барзиёд; в семьё пять ртов дар оила панҷ хӯранда <> во весь рот бо тамоми овоз; каша во рту у кого-л. ба даҳонаш об гирифтагӣ барин; разиня рот прост. фикр накарда, бемулоҳиза, андеша накарда; с пеной у рта бо ҳарорат, ғазаболудона; закрыть (зажать, заткнуть) рот кому-л. прост. даҳони касеро бастан; не брать в рот чего ба даҳон нагирифтан, нахӯрдан, нанӯшидан; разинуть рот прост. 1) ба гап сар кардан 2) бисёр парешон хотир будан 3) дар ҳайрат мондан; раскрыть (открыть) рот 1 прост. лаб ба сухан кушодан, ба гаи сар кардан 2) ҳайрон шудан, даҳон кушода мондан; смотреть в рот кому-л. 1) ба хӯрокхӯрии касе нигоҳ карда мондан 2) сухани касеро тамаллуқкорона гӯш кардан; как будто (словно, точно) воды в рот набрал даҳон мум кардагн барин, ба даҳон талқон гирифтагӣ барин; мимо рта прошло муяссар нашуд; пальца в рот не клади кому-л. салларо гӯӣ калларо меоварад; разжевать и в рот положить хоида додан, хоида ба даҳан андохтан, муфассал фахмонида додан; смешинка в рот попала кому-л. хандааш гирифтааст, хандааш омадааст, даҳонаш пури хаида; хлопот полон рот ба сар хоридан ҳам вақт надорад; кораш аз мӯи сараш ҳам зиёд аст

  Русско-таджикский словарь > рот

 • 17 свернуть

  сов.
  1. что печондан, лӯла кардан;свернуть бумагу коғазро лӯла кардан; свернуть одеяло кӯрпаро печондан
  2. что (закрыть лепестки) бастан, маҳкам кардан
  3. что разг. тофтан, тофта тайёр кардан (сохтан); свернуть фитиль из ваты пахтаро тофта пилта тайёр кардан
  4. что перен. маҳдуд кардан; свернуть фронт фронтро маҳдуд кардан
  5. что перен. кам кардан, ихтисор (маҳдуд) кардан; бас кардан; свернуть штаты штатҳоро кам кардан; свернуть работы қорҳоро бас кардан
  6. гаштан, тоб хӯрдан; свернуть направо ба тарафи рост гардидан // кого-что гардондан; свернуть машину с дороги мошинро аз роҳ гардондан
  7. перен. разг. гузаштан, дигар кардан; свернуть разговор на другую тему ба мавзӯи дигар гузаштан
  8. что каҷ (вайрон, хароб) кардан; свернуть резьбу гайки печи гайкаро вайрон кардан свернуть голову (шёю) кому-л. прост. сари касеро хӯрдан; \свернуть [себе] голову (шею) прост. сари худро хӯрдан

  Русско-таджикский словарь > свернуть

 • 18 скобка

  ж
  1. дастача, ҳалқача
  2. уменьш. к скоба 2;
  3. чаще мн. скобки грам., мат. қавс, қавсайн; круглые скобки қавсҳои муқаррарӣ; квадратные скобки қавсҳои кунҷакӣ; фигурные скобки кавсҳои ислимӣ; взять (заключить) в скобки ба қавсайн гирифтан; закрыть скобки қавсҳоро пӯшидан; открыть скобки мат. қавс кушодан; вынести за скобки аз қавсайн баровардан; в скобках 1) дар кавсайн 2) перен. (кстати, между про­чим) дар омади гап, дар байни гап, зимнан

  Русско-таджикский словарь > скобка

 • 19 собрание

  с
  1. маҷлис, ҷамъомад; общее собрание маҷлиси умумӣ; закрытое партийное собрание маҷлиси партиявии пӯшида; профсоюзное собрание маҷлиси иттифоқи касаба; предвыборное собрание избирателей маҷлиси пешазинтихоботии интихобкунандагон; вести собрание маҷлисро бурдан; открыть (закрыть) собрание маҷлисро кушодан (пӯшидан)
  2. ҷамъшудагон, ҷамъомадагон; собрание вынесло резолюцию ҷамъшудагон қарор қабул карданд
  3. маҷлис; законодательное собрание маҷлиси қонунбарор; национальное собрание маҷлиси миллӣ; учредительное собрание маҷлиси муассисон
  4. маҷмӯа; собрание марок маҷмӯаи маркаҳо; собрание редких книг китобҳои нодиру камёб; собрание сочинений С. Айни маҷмӯаи асарҳои С. Айнӣ; \собрание законов маҷмӯаи қонунҳо
  5. уст. маҳфил, базм, шабнишинӣ

  Русско-таджикский словарь > собрание

 • 20 счёт

  м
  1. (по знач. гл. считать
  II
  1, 2) ҳисоб, шумур, шумор; вести счёт деньгам пулро шумурда харч кардан; обучить счёту ҳисобро ёд додан; правила счёта қоидаҳои ҳисоб 2, фин. счёт, ҳисоб; лицевой счёт счёти (ҳисоби) шахсӣ; текущий счёт ҳисоби ҷорӣ; закрыть счёт 1) счётро бастан 2) аз рӯи счёт пул надодан (дар бораи банк)\ открыть счёт1. (о вкладчике) дар банк пул мондан;
  2. (о банке) пардохт кардан (оид ба банк) 3) спорт. ҳисобро кушодан 4) (добиться первого трофея) аввалин шуда ғанимат гирифтан
  3. счёт (ҳуҷҷати пулгирӣ ва пулдиҳӣ барои ягон чиз ё ягон кор) счёт за работу счёти кор; выписать счёт счёт навиштан; оплатить счёт пули счётро додан, аз рӯи счёт пул додан; представить счёт счёт додан
  4. спорт. ҳисоб, натиҷа; сквитать счёт ҳисоби бозиро баробар кардан; игра окончилась со счёт ом 2:0 бозӣ бо ҳисоби 2: 0 тамом шуд; счёт в нашу пользу натиҷаи бозӣ ба фоидаи мо
  5. муз. вазн; вальс написан на три счёта валс бо вазни сегона навишта шудааст
  6. чаще мн. счёты (по знач. гл. считаться 1) ҳисоб, ҳисобӣ, ҳисобу китоб; у нас с ним свой счёты мо ба вай ҳисобу китоб дорем <> круглый счёт ҳисоби яклухт; личные счёты тамаъ, ғараз; шестой по счёту шашӯм; без счёта бе ҳисоб, бехад, ҷудо бисёр; в два счёта дар як мижа задан, бе душворӣ; в конечном счёте оқибат, дар охири охирон, ниҳоят; для ровного счёта. барои осонии ҳисоб, барои ҳисоби аниқ; за (на) счёт кого-чего-л. 1) ба ҳисоби касе, чизе 2) истифода бурда, кор фармуда; на счёт кого-чего-л., чей-л. ба ҳисоби (ба пули) касе, чизе; на счету ба назар (ҳисоб) гирифта мешавад; на хорошем счету дар катори нағзҳо; ровным счётом 1) (точно) расо, мутлақо, тамоман 2) (всего навсего, только) ҳамагӣ, фақат, танҳо; ровным счётом ничего ҳеҷ чӣ; не идти в счёт ба назар (ба ҳисоб) гирифта нашудан; отнести за счёт кого-чего-л. 1) ба ҳисоби касе, чизе гузарондан; 2) ба касе, чизе нисбат додан; отнести на счёт кого-чего-л. ба касе, чизе нисбатдодан; принять на свой счёт ба дил гирифтан, ба худ кашидан, девори намкаш барин ба худ гирифтан; покончить счёты ҳисобро баробар кардан, ҷудо шудан; свести счёты с кем-л. ба касе ҳисобӣ кардан, аз касе интиқом гирифтан; сбросить со счетов (со счёта) кого-что сарфи назар кардан, аз эътибор соқит кардан; \счёту нет беҳисоб, ҷудо бисёр; терять \счёт ҳисобро гум кардан; что за \счёты! ҳисобу китоб чӣ даркор!

  Русско-таджикский словарь > счёт

См. также в других словарях:

 • ЗАКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ, закрою, закроешь, совер. (к закрывать); ант. открыть. 1. что. Покрыть что нибудь крышкой. Закрыть сундук. Закрыть рояль. Закрыть трубу. Закрыть гроб. 2. кого что. Покрыть, накрыть чем нибудь. Закрыть покойника простыней. Воз закрыли… …   Толковый словарь Ушакова

 • закрыть — повить, створить, локаутировать, затуманить, сложить, затянуть, свернуть, завесить, застлать, загородить, задвинуть, послужить щитом, зачехлить, задернуть, оборонить, завернуть, ликвидировать, замкнуть, окутать, обволочить, обложить, заделать,… …   Словарь синонимов

 • Закрыть позицию — реализовать прибыль или убыток, не оставляя по позиции никаких обязательств, рисков или возможности получения прибыли. По английски: Liquidate a position См. также: Закрытие позиций Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

 • закрыть глаза — кончиться, уснуть могильным сном, не принять во внимание, уснуть последним сном, угаснуть, уснуть вечным сном, уснуть навеки, умереть, повернуться спиной, расстаться с жизнью, уйти из жизни, кончить счеты с жизнью, переступить, окончить жизнь, не …   Словарь синонимов

 • закрыть проход — ▲ закрыть ↑ проход < > открыть проход перекрыть закрыть проход (# доступ). блокировать. запечатать (# письмо). заклеить. залепить. опечатать (# помещение). закупорить. укупорить. укупорочный. застегивать. запирать, ся (запирать дверь).… …   Идеографический словарь русского языка

 • Закрыть глаза — (иноск.) умереть. Ср. Когда старуха закрыла глаза, то большая часть имѣнія была пропита. Даль. Новыя картины русскаго быта. 18, 1, 5 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • ЗАКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ, рою, роешь; ытый; совер. 1. что. Опустить крышку; сдвинуть створки чего н. З. люк. З. дверь, окно. Закрыто (в знач. сказ.; о том, что заперто, на замке). 2. что. Сделать недоступным, закрытым (во 2 знач.) для кого чего н. З. проход,… …   Толковый словарь Ожегова

 • Закрыть глазки, да лечь на салазки. — Закрыть глазки, да лечь на салазки. См. ЖИЗНЬ СМЕРТЬ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • закрыть доступ — дать от ворот поворот, не принять, не впустить, на порог не пустить Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • закрыть лавочку — прикрыть лавочку, бросить, кончить, прекратить, покончить Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • закрыть сопло — 1) замолчать; 2) вставить кляп. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»