Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

תכנות

 • 1 A Programming Language

  (מחשבים) שפת תכנות A, שפה שפותחה בשנות השישים של המאה העשרים ומשמשת בעיקר להפקת נתונים בטבלאות (בעיקר במחשבי על ובמחשבים קטנים יותר)
  * * *
  (רתוי םינטק םיבשחמבו לע יבשחמב רקיעב) תואלבטב םינותנ תקפהל רקיעב תשמשמו םירשעה האמה לש םישישה תונשב החתופש הפש,A תונכת תפש (םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > A Programming Language

 • 2 Ada

  n. עדה, שם פרטי לנקבה; שמן של מספר ערים בארה"ב
  ada
  n. עדה, שפת תכנות עילית המשמשת את משרד ההגנה האמריקאי
  * * *
  ב"הראב םירע רפסמ לש ןמש ;הבקנל יטרפ םש,הדע

  English-Hebrew dictionary > Ada

 • 3 Aho Weinberger Kernighan

  אהו ווינברגר קרניגהאם, שפת תכנות הכלולה עם מערכת הפעלה UNIX המעוצבת לעיבוד קובצי טקסט (השם מורכב מראשי התיבות של שלושת הממציאים)
  * * *
  (םיאיצממה תשולש לש תוביתה ישארמ בכרומ םשה) טסקט יצבוק דוביעל תבצועמה XINU הלעפה תכרעמ םע הלולכה תונכת תפש,םאהגינרק רגרבניוו והא

  English-Hebrew dictionary > Aho Weinberger Kernighan

 • 4 Aho

  n. אהו, שם משפחה; אלפרד ווי. אהו, פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת קולומביה, מחבר ספרים רבים על תכנות ומדעי המחשב
  * * *
  בשחמה יעדמו תונכת לע םיבר םירפס רבחמ,היבמולוק תטיסרבינואב בשחמה יעדמל רוספורפ,והא.יוו דרפלא ;החפשמ םש,והא

  English-Hebrew dictionary > Aho

 • 5 Amiga Inc.

  אמיגה אינק, חברה העוסקת במערכות הפעלה ובפיתוח תכנות שמשרדה הכללי נמצא ב-וושינגטון (ארה"ב)
  * * *
  (ב"הרא) ןוטגנישוו-ב אצמנ יללכה הדרשמש תונכת חותיפבו הלעפה תוכרעמב תקסועה הרבח,קניא הגימא

  English-Hebrew dictionary > Amiga Inc.

 • 6 Applescript

  n. אפלסקריפט, שפת תכנות מונחה עצמים המשולבת במערכת ההפעלה של מחשבי מקינטוש ומאפשרת מיכון של פעולות מסוימות (מחשבים)
  * * *
  (םיבשחמ) תומיוסמ תולועפ לש ןוכימ תרשפאמו שוטניקמ יבשחמ לש הלעפהה תכרעמב תבלושמה םימצע החנומ תונכת תפש,טפירקסלפא

  English-Hebrew dictionary > Applescript

 • 7 Ascent Logic Corporation

  אסנט לוג'יק קורפורשיין, חברת תכנה אמריקאית (יצרנית תכנות לניתוח וניהול סיכונים במערכות ממוחשבות, באג שנת 2000 וכו')
  * * *
  ('וכו 0002 תנש גאב,תובשחוממ תוכרעמב םינוכיס לוהינו חותינל תונכת תינרצי) תיאקירמא הנכת תרבח,ןיישרופרוק קי'גול טנסא

  English-Hebrew dictionary > Ascent Logic Corporation

 • 8 Autodesk

  n. אוטודסק, חברת תכנה אמריקאית שמרכזה בקליפורניה, יצרנית של תכנות לצרכי תכנון בעזרת מחשב ולהנדסה (כגון:AutoCAD)
  * * *
  (DACotuA:ןוגכ) הסדנהלו בשחמ תרזעב ןונכת יכרצל תונכת לש תינרצי,הינרופילקב הזכרמש תיאקירמא הנכת תרבח,קסדוטוא

  English-Hebrew dictionary > Autodesk

 • 9 BASIC

  [bas·ic || 'beɪsɪk]
  adj. יסודי, בסיסי
  BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code)
  [bas·ic || 'beɪsɪk]
  בייסיק, שפת בייסיק, שפת תכנות בסיסית
  * * *
  תיסיסב תונכת תפש,קיסייב תפש,קיסייב

  English-Hebrew dictionary > BASIC

 • 10 BASIC programming language

  שפת בייסיק, שפת תכנות בסיסית
  * * *
  תיסיסב תונכת תפש,קיסייב תפש

  English-Hebrew dictionary > BASIC programming language

 • 11 BBC Education Text to Speech Internet Enhancer

  בטסי, תכנת עזר המסייעת למשתמשי רשת עיוורים באמצעות תכנות קריאת מסך (מסירה את תבניות HTML מאתרי ה- BBC כדי לאפשר פעולה יעילה של תכנת הטקסט-דיבור)
  * * *
  (רוביד-טסקטה תנכת לש הליעי הלועפ רשפאל ידכ CBB -ה ירתאמ LMTH תוינבת תא הריסמ) ךסמ תאירק תונכת תועצמאב םירוויע תשר ישמתשמל תעייסמה רזע תנכת,יסטב

  English-Hebrew dictionary > BBC Education Text to Speech Internet Enhancer

 • 12 Bea

  n. "בי", חברה אמריקאית שמרכזה בקליפורניה, מפתחת ויצרנית של תכנות ביניים ושל תכנות עבור ארגונים גדולים ויישומי סחר אלקטרוני
  * * *
  ינורטקלא רחס ימושייו םילודג םינוגרא רובע תונכת לשו םייניב תונכת לש תינרציו תחתפמ,הינרופילקב הזכרמש תיאקירמא הרבח,"יב"

  English-Hebrew dictionary > Bea

 • 13 Broderbund

  n. ברודרבונד, חברה אמריקאית שמרכזה בקליפורניה, יצרנית תכנות מחשב לצורכי חינוך ושעשוע
  * * *
  עושעשו ךוניח יכרוצל בשחמ תונכת תינרצי,הינרופילקב הזכרמש תיאקירמא הרבח,דנוברדורב

  English-Hebrew dictionary > Broderbund

 • 14 Business Planning and Control System

  (מחשבים) חבילת תכנות המיועדת לשימוש בתעשייה ובעולם העסקים ( כוללת יישומים ייעודיים למשימות שונות כגון: חשבונאות, ייצור וניהול)
  * * *
  (לוהינו רוציי,תואנובשח:ןוגכ תונוש תומישמל םיידועיי םימושיי תללוכ) םיקסעה םלועבו היישעתב שומישל תדעוימה תונכת תליבח (םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > Business Planning and Control System

 • 15 C

  [sɪː]
  n. סי, שפת C, שפת תכנות עילית (במחשבים)
  c
  [sɪː]
  n. סי (האות השלישית ב-ABC); דו (צליל)
  * * *
  (םיבשחמב) תיליע תונכת תפש, C תפש,יס

  English-Hebrew dictionary > C

 • 16 C language

  שפת C, שפת תכנות C, סוג של שפת תכנות עילית
  * * *
  תיליע תונכת תפש לש גוס,C תונכת תפש,C תפש

  English-Hebrew dictionary > C language

 • 17 C programming language

  סי פלוס פלוס, שפת ++C, שפת תכנות ++C, סוג של שפת תכנות עילית מונחית עצמים
  שפת תכנות C, שפת C, סוג של שפת תכנות עילית
  * * *
  םימצע תיחנומ תיליע תונכת תפש לש גוס,C++ תונכת תפש,C++ תפש,סולפ סולפ יס

  English-Hebrew dictionary > C programming language

 • 18 C++ programming language

  שפת תכנות C, שפת C, סוג של שפת תכנות עילית
  סי פלוס פלוס, שפת ++C, שפת תכנות ++C, סוג של שפת תכנות עילית מונחית עצמים
  * * *
  תיליע תונכת תפש לש גוס,C תפש,C תונכת תפש

  English-Hebrew dictionary > C++ programming language

 • 19 Check Point

  n. צ'ק פוינט, חברת תכנות שיוסדה בישראל המתמחת בייצור מערכות מתוחכמות להגנה ולאבטחת מידע באינטרנט
  n. תחנת בדיקה, תחנת ביקורת
  * * *
  טנרטניאב עדימ תחטבאלו הנגהל תומכחותמ תוכרעמ רוצייב תחמתמה לארשיב הדסויש תונכת תרבח,טניופ ק'צ

  English-Hebrew dictionary > Check Point

 • 20 Cibox

  n. סייבוקס, חברה צרפתית המפיצה תכנות יישומיות למחשבים אישיים במולטימדיה
  * * *
  הידמיטלומב םיישיא םיבשחמל תוימושיי תונכת הציפמה תיתפרצ הרבח,סקובייס

  English-Hebrew dictionary > Cibox

См. также в других словарях:

 • תכנות — עריכת תכנית מחשב, כתיבת הוראות בשפת מחשב; הכתבת אופן פעולה ע י קביעה מרא …   אוצר עברית

 • תכנות מובנה — מתודולוגית תכנות על פיה בונים את התכנית הראשית מתכניות משנה מודולריות {{}} …   אוצר עברית

 • תכנות מונחה עצמים — מתודולוגית תכנות המגדירה את החלקים השונים בתכנית כעצמים (ומחלקות) הנמצאים ביניהם בקשרים שונים {{}} …   אוצר עברית

 • תכנות מחשבים — כתיבת תכנות מחשב {{}} …   אוצר עברית

 • תכנות בעזרת מחשב — סביבות כלים ומתודולוגיות לכתיבת תכניות מחשב {{}} …   אוצר עברית

 • תכנות זמן אמת — שם כולל לתכנות המבצעות עיבוד מידע מהיר וזמן תגובתן לקלט נמדד בחלקי שנייה {{}} …   אוצר עברית

 • תכנות ציבוריות — תכנה המשווקת לציבור הרחב חינם אין כסף וללא הגנה {{}} …   אוצר עברית

 • שפת תכנות נמוכה — שפת תכנות בסיסית הקרובה לשפת מכונה {{}} …   אוצר עברית

 • שפת תכנות עילית — שפת תכנות הכתובה מילים שיש לתרגמה לשפת מכונה {{}} …   אוצר עברית

 • שיטת תכנות — עקרונות על פיהם יש לנהוג בעת כתיבת תכנית מחשב (כמו כתיבת קוד פשוט ככל האפשר שיקל על תחזוקה בעתיד) {{}} …   אוצר עברית

 • שפת תכנות — אוצר מילים וסימנים באמצעותו ניתנות הוראות הפעלה למחשב {{}} …   אוצר עברית


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»