Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

צילומים+ועוד

 • 141 tryparsamide

  n. טריפרסמיד (תרכובת כימית, תרופה לטיפול במחלת השינה ועוד)
  * * *
  (דועו הנישה תלחמב לופיטל הפורת,תימיכ תבוכרת) דימסרפירט

  English-Hebrew dictionary > tryparsamide

 • 142 xerox

  n. חברת זירוקס, יצרנית אמריקאית עולמית וחלוצת טכנולוגיית הדפוס הדיגיטלי (מייצרת מכונות צילום, מכונות פקס מדפסות למחשבים ועוד)
  xerox
  n. צילום (של מסמך וכו'); מסמך מצולם במכונת צילום
  v. לצלם (מסמכים וכו') במכונת צילום
  * * *
  םוליצ תנוכמב ('וכו םיכמסמ) םלצל
  םוליצ תנוכמב םלוצמ ךמסמ ;('וכו ךמסמ לש) םוליצ

  English-Hebrew dictionary > xerox

 • 143 yea

  [jeɪ]
  n. אמירת הן, חיוב; הצבעה בעד; תשובה חיובית; מצביע בעד; אומר הן
  adv. כן, הן; אכן, באמת; זאת ועוד
  interj. כן, הן; אכן, באמת; זאת ועוד
  * * *
  ןה רמוא ;דעב עיבצמ ;תיבויח הבושת ;דעב העבצה ;בויח,ןה תרימא
  דועו תאז ;תמאב,ןכא ;ןה,ןכ
  דועו תאז ;תמאב,ןכא ;ןה,ןכ

  English-Hebrew dictionary > yea

 • 144 your time zone

  אזור הזמן שלך, האזור הספציפי מבחינת שינוי השעות במקום מגוריך בהתייחס לקווי האורך על פני כדור הארץ ולזמן גריניץ' (למשל: אזור הזמן של מרכז אירופה, אזור הזמן התקני במזרח ועוד)
  * * *
  (דועו חרזמב ינקתה ןמזה רוזא,הפוריא זכרמ לש ןמזה רוזא:לשמל) 'ץינירג ןמזלו ץראה רודכ ינפ לע ךרואה יווקל סחייתהב ךירוגמ םוקמב תועשה יוניש תניחבמ יפיצפסה רוזאה,ךלש ןמזה רוזא

  English-Hebrew dictionary > your time zone

 • 145 A.I. (artificial intelligence)

  אינטליגנציה מלאכותית, בינה מלאכותית, מדע העוסק בהדמית והחלת האינטליגנציה האנושית על המחשב, הכנת תכניות מחשב המחקות פעולות אנושיות הכרוכות בהפעלת האינטליגנציה (משחקים, למידה, הבנת שפה ועוד)

  English-Hebrew dictionary > A.I. (artificial intelligence)

 • 146 Cal. (California)

  n. (קיצור של:) קליפורניה (מדינה בדרום מערב ארצות הברית)
  Cal
  n. קאל, שם פרטי לזכר (קיצור לשם קלווין, קולדוול ועוד)
  cal (calory)
  n. קלוריה

  English-Hebrew dictionary > Cal. (California)

 • 147 IMMA (International Marine Mammal Association)

  האיגוד הבינלאומי ליונקים ימיים, ארגון עולמי שלא למטרות רווח הפועל להגנה על יונקים ימיים (כגון: כלבי ים, לווייתנים, פרות ים ועוד)

  English-Hebrew dictionary > IMMA (International Marine Mammal Association)

 • 148 Teflon®

  n. טפלון®, סימן מסחרי רשום של דופונט לשרפים פלואוריים ולחומרי הציפוי שלהם הכוללים בין היתר פלורו-פולימרים פלורוכימיקלים שכבות דקות מגיני שטח ומגיני בדים (משמש לציפוי כלי בישול ועוד)

  English-Hebrew dictionary > Teflon®

 • 149 betcha (bet you)

  (סלנג) "אני מתערב אתך" (הזמנה להתערבות שלא חייבת להיות ממשית), "ועוד איך!", "על כמה מתערבים!"

  English-Hebrew dictionary > betcha (bet you)

 • 150 cal (calory)

  n. קלוריה
  Cal
  n. קאל, שם פרטי לזכר (קיצור לשם קלווין, קולדוול ועוד)
  Cal. (California)
  n. (קיצור של:) קליפורניה (מדינה בדרום מערב ארצות הברית)

  English-Hebrew dictionary > cal (calory)

 • 151 pms (premenstrual syndrome)

  (רפואה) PMS, תסמונת טרום-וסת, תסמונת ממנה סובלות נשים אחדות בימים שלפני הווסת (כרוכה בתסמינים רגשיים ופיזיולוגים כגון מצבי רוח, כאבי ראש ועוד)

  English-Hebrew dictionary > pms (premenstrual syndrome)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»